Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

SAINS KERTAS 1 (018/1)


TAHUN 5
TEMA

UNIT

Menyiasat Alam Hidupan

1. MIKROORGANISMA

2. KEMANDIRIAN
SPESIS

3. RANTAI MAKANAN
DAN SIRATAN
MAKANAN
1. TENAGA

NO
ITEM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1.1 Memahami bahawa
mikroorganisma adalah benda hidup
1.2 Memahami bahawa sesetengah
mikroorganisma adalah berbahaya
dan sesetengahnya berguna
2.1 Memahami bahawa pelbagai
haiwan mempunyai cara tersendiri
untuk mengekalkan kemandirian
spesies mereka.
2.2 Memahami pelbagai tumbuhan
mempunyai cara tersendiri untuk
mengekalkan kemandirian spesies
mereka.
2.3 Menyedari kepentingan
kemandirian spesies.
3.1 Memahami rantai makanan.
3.2 Mensintesis rantai makanan
untuk membina siratan makanan.
1.1 Memahami kegunaan tenaga
1.2 Memahami bahawa tenaga boleh
berubah dari satu bentuk ke bentuk
yang lain

TAHAP KESUKARAN

JUMLAH

SD

1, 16

2, 17

4, 26

5
6
7, 18

1
1

8, 27
9, 19

1
1

SK

1
2
1

2
2

Menyiasat Daya dan Tenaga

2. TENAGA ELEKTRIK

3. CAHAYA

4. HABA

JUMLA
H

12

13

Aras Rendah

12 40%)

Aras Sederhana

13 (43%)

Aras Tinggi

5 (14%)

Jumlah

30

1.3 Memahami tenaga yang boleh


diperbaharui dan yang tidak boleh
diperbaharui
2.1 Mengetahui sumber tenaga
elektrik
2.2 Memahami litar bersiri dan litar
selari
2.3 Memahami langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
apabila mengendalikan peralatan
elektrik
3.1 Memahami cahaya bergerak
lurus.
3.2 Memahami cahaya boleh
dipantulkan
4.1 Memahami suhu adalah
penunjuk darjah kepanasan.
4.2 Memahami kesan haba terhadap
bahan

10, 20

11, 28

12, 21

13

14, 22

1
1

2
2
1

23, 29

15,24

25, 30

30

2
1

2
2