Anda di halaman 1dari 1

Bidang

Tajuk
Kelas
Tarikh / Hari
Masa
Bil. Murid
Standard Kandungan

Sukatan dan Geometri


Panjang
5 Vettri
01.04.2014 (Rabu)
9:15 10:15 (1jam)
24/24
Penukaran unit panjang dalam

Standard Pembelajaran

perpuluhan dan pecahan.


Murid berupaya untuk :
(i)

Menukar unit ukuran panjang

(a)

melibatkan :
millimeter dan sentimeter
dalam perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan

Objektif :
Pada akhir sesi pelajaran murid murid dapat :
1. Menyebut perkaitan antara millimetre dan sentimeter.
2. Menukarkan unit millimetre kepada sentimeter dan sebaliknya.
Pendekatan :
Konkrit ke abstrak
Kaedah :
Inkuri Penemuan , Kontekstual dan Permainan
Kemahiran Berfikir :
Menghubungkait , Membanding Beza
IMK :
Kreativiti dan Inovasi
Alat Bantu Mengajar :
LCD, Laptop, Kotak kecil , Carta , Lembaran Kerja.
Sikap dan Nilai :
Berkerjasama , Mematuhi peraturan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

Fasa
Persediaan

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Anda mungkin juga menyukai