Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK PANITIA SAINS SK SR KELEDANG

TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan UPSR adalah 75% Menjelang 2016
Sektor/PPD/Sekolah Kurikulum
Bidang/Unit Panitia Sains

Teras Strategik
(Berdasarkan 4 teras
strategik)

Isu-Isu
Strategik

Strategi

(Huraian isu/masalah tentang BK


atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Mentrasformasi
kebolehan dan
keupayaan penyampaian
pendidikan

Pelaksanaan HOTS
(Kemahiran Berfikiran
Tinggi) dalam kurikulum,
pentaksiran dan latihan

Peratus murid
lulus UPSR
meningkat

Memaksimumkan
keberhasilan murid
bagi setiap ringgit

Meningkatkan peratus
murid mendapat Band 4
- 6 dalam
matapelajaran Sains

Meningkatkan
Pencapaian Sains belum
pembelajaran murid gemilang

Murid tahap 2 peroleh


band 4,5 dan 6 hanya
20%

Pelan Tindakan

Kpi

% band 4,5 dan 6

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

61.9%

65%

70%

75%

25%

35%

45%

55%

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2015


NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan UPSR adalah 75% Menjelang 2016
Sektor/PPD/Sekolah Kurikulum
Bidang/Unit Panitia Sains
Strategi

Meningkatkan Pembelajaran Murid

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

Bi
l

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh/ hari

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

1 Kelas Tambahan Sains

Meningkatkan
peratus lulus UPSR
mencapai 65%.

GPK 1/Guru
Sains

Febuari hingga Buku Latihan :


September 2015 13 x 10 =
RM130

Peratus murid lulus dan


mendapat A meningkat

61.9%

70%

2 Bengkel dan ceramah


teknik menjawab soalan
bahagian B

Meningkatkan
kemahiran teknik
menjawab soalan
bahagian B

Ketua
Panitia/GPK1/
Penceramah

2 kali setahun

RM200 x 2 kali
setahun =
RM400 (PIBG)

Peratus murid lulus dan


mendapat A meningkat

61.9%

70%

3 Program Mentor-mentee

Murid-murid dapat
perhatian dan
dibimbing lebih
kerap.

GPK 1/ Guru
yang
diamanahkan
untuk
membimbing
murid tahun 6

Sepanjang
tahun

-Tiada-

Meningkatkan peratus
pencapaian A m/p Sains
UPSR

61.9%

70%

Meningkatkan peratus
kelulusan m/p Sains
UPSR

4 Program The Champion

Membantu muridGPK1/Guru
Mac - Ogos
murid tahun 6
Sains Tahun 6/
terpilih mencapai
Guru Kaunseling
kecemerlangan
melalui bimbingan
yang lebih sistematik
dan berfokus

-Tiada-

Murid mendapat A dalam


UPSR Sains meningkat.

5 Penaakulan Kemahiran
Proses Sains

Meningkatkan tahap
penguasaan murid
tahap 2 dalam Sains

-Tiada-

Meningkat peratus murid


yang mendapat band 4,5
dan 6

25%

45%

Guru yang
mengajar m/p
Sains KSSR.

Sepanjang
tahun

PELAN OPERASI PANITIA SAINS SK SRI KELEDANG


Sektor/PPD/Sekol
ah
Bidang/Unit

SK SRI KELEDANG

JADUAL 3

KURIKULUM/ PANITIA SAINS

Objektif

Meningkatkan peratus lulus UPSR mencapai 65%.

Tarikh/Tempoh

Februari September 2014

Nama Program

Kelas Tambahan Sains

Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

JPS/SJKPSS/03

Semua murid Tahun 6


Semua guru Sains dan PK Kurikulum
1. Taklimat program pada 18 Feb. 2014
2. Pembahagian kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan.

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA SAINS SK SRI KELEDANG TAHUN 2014


JADUAL 3

Sektor/PPD/Sekolah SK SRI KELEDANG


Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Sains

JPS/SJKPSS/03

Nama Program Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan bahagian B UPSR
Objektif Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan bahagian B
Tempoh Dua kali setahun
Kumpulan Sasaran

Semua murid tahun 6

Tanggungjawab Semua guru Sains dan PK Kurikulum


Proses Kerja 1. Taklimat program pada 18 Feb 2014
2. Kenal pasti penceramah.
3. Penentuan tarikh dan masa.
Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

JADUAL 3

Sektor/PPD/Sekolah SK SRI KELEDANG


Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Sains

JPS/SJKPSS/03

Nama Program Program Mentor-mentee


Objektif Murid-murid dapat perhatian dan dibimbing lebih kerap.
Tempoh Februari hingga Ogos 2014
Kumpulan
Semua murid Tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Semua guru dan PK Kurikulum
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 18 Feb 2014
2. Kenal pasti mentor dan mentee
3. Perbincangan pelaksanaan

PELAN OPERASI PANITIA SAINS SK SRI KELEDANG TAHUN 2014


Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI PANITIA SAINS SK SI KELEDANG


JADUAL 3

Sektor/PPD/Sekolah SK SRI KELEDANG


Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Sains

JPS/SJKPSS/03

Nama Program The Champion


Objektif Membantu murid-murid tahun 6 terpilih mencapai kecemerlangan melalui bimbingan yang lebih
sistematik dan berfokus
Tempoh Mac - Ogos
Kumpulan
Lima murid terpilih tahun 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru Sains Tahun 6 dan guru kaunseling
Proses Kerja 1. Taklimat program pada 21 Mac 2015
2. Perbincangan pemilihan calon.
3. Perbincangan aktiviti.
Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:
PELAN OPERASI PANITIA SAINS SK SI KELEDANG

Tarikh:

JADUAL 3

Sektor/PPD/Sekolah SK SRI KELEDANG


Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Sains

JPS/SJKPSS/03

Nama Program Penaakulan Kemahiran Proses Sains


Objektif Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam Sains
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan
Semua murid Tahun 1- 4
Sasaran
Tanggungjawab Semua guru Sains KSSR
Proses Kerja 4. Taklimat program pada 23 Jan 2014
5. Perbincangan pelaksanaan aktiviti.
6. Bahan keperluan mengikut aktiviti.
Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA SAINS SK SRI KELEDANG TAHUN 2015

Sektor/PPD/Seko
SK SRI KELEDANG
lah
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Sains
Bil

Program

Tempoh
Pelaksanaan
Feb
September
2015

Kelas
Tambahan
Sains

Bengkel
dan
ceramah
teknik
menjawab
soalan
bahagian B
UPSR
Program
Mentor mentee

Dua kali
setahun

The
Champion

Mac Ogos
2015

Penaakulan
Kemahiran
Proses
Sains

Sepanjang
tahun

Feb Ogos
2015

Tarikh
Pemantauan

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Penilaian Keberkesanan
Program
Telah berjaya
dilaksanakan dan murid
peratus lulus dan
mendapat A telah
meningkat dalam
peperiksaan.

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

-Tiada-

Boleh dilaksanakan
pada 2016

-Tiada-

Boleh dilaksanakan
pada 2016

Telah berjaya
dilaksanakan dan murid
peratus lulus dan
mendapat A telah
meningkat dalam
peperiksaan.
Telah berjaya
dilaksanakan.

-Tiada-

Boleh dilaksanakan
pada 2015

-Tiada-

Boleh dilaksanakan
pada 2016

Telah berjaya
dilasanakan dan
peningkatan band 4,5
dan 6 sebanyak 38%

-Tiada-

Boleh dilaksanakan
pada 2016

Telah berjaya
dilaksanakan dan murid
peratus lulus dan
mendapat A telah
meningkat dalam
peperiksaan.

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014- 2016
JADUAL 5
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan
Sekolah Unggul Penjana Generasi
MISI
VISI
Berkualiti
Terbilang
JPS/SJK-PS5/05
Sektor/PPD/Sekola
SK SRI KELEDANG
h
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Sains
Sasaran Prestasi
Prestasi Sebenar
Matlamat/Objekt
Inisiatif/Tindaka
KPI
201
201
201
201 201 201
if
n
TOV
Catatan
4
5
6
4
5
6
Meningkatkan %
Kelas Tambahan,
pencapaian murid
Teknik Menjawab
69.2
% murid lulus UPSR 61.9% 65.0% 70.0% 75.0%
Soalan, Program
%
lulus dalam UPSR
Mentor
dan
Mentee
melebihi 75%.
Meningkatkan
peratus murid
mendapat Band 4 6 dalam mata
pelajaran Sains

% band 4,5 dan


6

25.0
%

35.0
%

45.0
%

55.0
%

Penaakulan Kemahiran
Proses Sains

38.1
%

Ulasan: ..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................

Disediakan Oleh:

Tandatangan:

Tarikh: