Anda di halaman 1dari 36

Hand Holding Sekolah Angkat PKG

KERTAS KERJA PERLAKSANAAN


HAND HOLDING SEKOLAH ANGKAT
PKG DALAM MEMPERKASA DAN
MENGOPTIMUMKAN INISIATIF ICT
DALAM PdP ABAD KE 21
Dikemukakan oleh
UNIT MEDIA DAN INOVASI PENDIDIKAN

dengan kerjasama
UNIT PEMBESTARIAN SEKOLAH
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG


1. LATAR BELAKANG
Persekitaran Pembelajaran Maya Frog (VLE) adalah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang
menyerupai dunia pembelajaran sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional
dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak
tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan dan menyemak markah menerusi
VLE. Ibu bapa boleh berkomunikasi dengan pihak sekolah manakala pentadbir sekolah boleh
menguruskan kalendar sekolah dan mewar-warkan notis sekolah melalui Internet.
Dengan VLE, pendidikan tidak lagi terbatas dalam bilik darjah tradisional. Pembelajaran boleh
dilakukan di mana jua, pada bila-bila masa.
Sistem FROG yang mudah digunakan ini membolehkan pelajar dan guru untuk menemui hampir
segala-galanya di internet (video, gambar, bahan pendidikan) dan membinanya menjadi sebuah laman
yang menarik, tanpa memerlukan sebarang kepakaran teknikal. FROG VLE juga adalah gerbang
kepada limpahan sumber pengajaran dan aplikasi hebat dari seluruh web, yang kesemuanya boleh
diakses dalam persekitaran yang selamat dan telah ditapis.
2. RASIONAL
Rasional perlaksanaan Hand Holding Sekolah Angkat PKG dalam Memperkasa dan Mengoptimumkan
Inisiatif ICT dalam PdP Abad Ke-21 ini termasuklah:
2.1. Menyusun dan menyelaras aktiviti latihan murid di bawah Task Force Memperkasa dan
Mengoptimumkan Inisiatif ICT dalam PdP Abad Ke 21 peringkat Negeri Sembilan.
2.2. Mempromosikan VLE kepada murid sekolah untuk dilaksanakan di peringkat sekolah.
2.3. Meningkatkan pencapaian KPI Dashboard mingguan VLE peringkat Negeri Sembilan DK
3. OBJEKTIF
Objektif perlaksanaan Hand Holding Sekolah Angkat PKG dalam Memperkasa dan Mengoptimumkan
Inisiatif ICT dalam PdP Abad Ke-21 ini termasuklah:
3.1. Melatih para pelajar sekolah sasaran berkaitan penggunaan FROG VLE di dalam PdP Abad
ke-21.
3.2. Mempertingkatkan kadar penggunaan VLE oleh murid-murid sekolah di seluruh Negeri Sembilan
agar sejajar dengan KPI yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG


4. KUMPULAN SASARAN
Pelaksanaan perlaksanaan Hand Holding Sekolah Angkat PKG dalam Memperkasa dan
Mengoptimumkan Inisiatif ICT dalam PdP Abad Ke-21 iini mensasarkan:
Bil
Sekolah

Bil Pelajar
(30 orng setiap
sekolah)

5
2
2
3
6
3

20
8
8
12
24
12

600
240
240
360
720
360

Bil Guru
(20 orang
setiap
sekolah)
200
80
80
120
240
120

21

84

2,520

840

Bil

Daerah

Bilangan
PKG

1
2
3
4
5
6

Seremban
Port Dickson
Rembau
Kuala Pilah
Jempol Jelebu
Tampin

Jumlah
5. TARIKH BENGKEL
Rujuk Lampiran A
6. JADUAL BENGKEL
Rujuk Lampiran B
7. PELAN TINDAKAN
Bil
1
2
3

Aktivti

Tarikh

Perancangan, Penyediaan Jertas


Kerja

8-9 Sept

Mesyuarat Penyelarasan

17 Sept

Perbincangan PKG dan Sekolah

Pengumpulan bahan persediaan


Nota Minta, Senarai Nama Peserta

4
5

Perlaksanaan Program
Penyediaan dan penghantaran
Dokumen Pelaporan

Proses Analisa dan penyediaan


Pelaporan Keseluruhan

18 Sept-2
Okt
18 Sept-2
Okt

Tindakan
Urusetia UMIP dan
UBEST
UMIP, UBEST,
PKG
PKG
PKG

5-9 Okt

PKG

9-16 Okt

PKG

19-23 Okt

Urusetia

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG


8. IMPLIKASI KEWANGAN
Bil
1
2

Butiran
Perbelanjaan

Perincian

Makan Minum

RM 9 x 1 hari x 20 org x 84 sek

Tuntutan
Perjalanan

70 sen x 21 orng x 50 km x 4 hari


JUMLAH BESAR

Jumlah
15,120.00
2,940.00
18,060.00

9. MODUL BENGKEL
Rujuk Modul pada lampiran C

10. PELAPORAN
Dokumen Pelaporan bagi perlaksanaan Hand Holding Sekolah Angkat PKG dalam Memperkasa dan
Mengoptimumkan Inisiatif ICT dalam PdP Abad Ke-21 adalah seperti berikut :
10.1. LK04
10.1.1. Murid
10.1.2. Guru
10.2. Salinan Nota Minta
10.3. Senarai Kehadiran Peserta
10.4. Borang Pelaporan Bengkel
11. PENUTUP
Kerjasama daripada semua pihak amatlah diharapkan di dalam merealisasikan perlaksanaan Hand
Holding Sekolah Angkat PKG dalam Memperkasa dan Mengoptimumkan Inisiatif ICT dalam PdP
Abad Ke-21 demi kesinambungan kecemerlangan budaya ilmu di kalangan murid. Semoga usaha ini
menjadi batu loncatan dalam merealisasikan hasrat membentuk pelajar Islam yang berteraskan
kecemerlangan komprehensif; merangkumi kecemerlangan akademik, pembangunan modal insan,
ketrampilan sahsiah dan kesedaran .

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG

Data Sekolah Angkat PKG


Jadual Program
Contoh Nota Minta
Contoh Borang LK04
Contoh Senarai Kedatangan
Contoh Pelaporan Bengkel
Contoh Format Analisa Pre dan
Post Test

Lampiran A
Lampiran B
Lampiran D
Lampiran E
Lampiran F
Lampiran G
Lampiran H

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Hand Holding Sekolah Angkat PKG

| Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Negeri Sembilan

Lampiran A

NAMA DAN TARIKH CADANGAN PERLAKSANAAN HANDS HOLDING SEKOLAH


ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN MENGOPTIMUM INISIATIF ICT DALAM
PdP ABAD KE-21
BIL
1

PKG
PKG
AMPANGAN

PKG BAHAU

PKG BATU
KIKIR

PKG CHUAH

PKG GEMAS

PKG
GEMENCHEH

PKG KOTA

PKG KUALA
KLAWANG

PKG KUALA
PILAH

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NBA4021
NEA4110
NBA4052
NBA4054
NEA 6011
NEA 6001
NEB 6001
NBD 6001
NBA6003
NBE6001
NEE6002
NRA6001
NBD2052
NBA2006
NBA2008
NEA2052
NBC5023
NBD5035
NEE5038
NBB5017
NBA5004
NBC5024

SK AMPANGAN
SMP PANCHOR
SK LAVENDER HEIGHTS
SK SENAWANG 3
SMK SERI JEMPOL
SMK BAHAU
SMJK CHI WEN
SJKT LADANG BAHAU
SK SERTING ILIR
SK BATU KIKIR
SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS)
SBP INTEGRASI JEMPOL
SJKT MUKUNDAN
SK CHUAH
SK JIMAH
SMK RAJA JUMAAT
SJKC KG BARU
SJKT LADANG SUNGAI KELAMAH
SMK TUANKU ABDUL RAHMAN
SK TUANKU ABDUL RAHMAN
SK DATUK ABDULLAH
SJKC SIN MIN GEMENCHEH

NEE5040

SMK DATO' MOHD TAHA

NBA5008

SK BUKIT ROKAN

NBE3043

SK ASTANA RAJA

NBC 3029

SJKC PEI TECK

NBA 3014

SK TUN HAJI ABDUL MALEK

NBA 3020

SK SEMERBOK

NBC0017

SJKC YUK HUA

NBA0003

SK KUALA KLAWANG

NHA0001

KV KUALA KLAWANG

NFT0001

SMR AGAMA KUALA KLAWANG

NBB1043

SK TUNKU KURSHIAH

NBA1011

SK KUALA PILAH

NEB1028

SMK TUNKU KURSHIAH

NEE1098

SEK (SAINS) TUANKU JAAFAR

TARIKH PERLAKSANAAN
5 OKT
6 OKT
7 OKT
8 OKT
(ISNIN) (SELASA) (RABU)
(KHMIS)

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Lampiran A

NAMA DAN TARIKH CADANGAN PERLAKSANAAN HANDS HOLDING SEKOLAH


ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN MENGOPTIMUM INISIATIF ICT DALAM
PdP ABAD KE-21
BIL

PKG

110 PKG JOHOL


AMPANGAN

11 PKG LUI

KOD
SEKOLAH
NBA1015

SK DANGI

NBA1018

SK UNDANG JOHOL

NBA1020

SK NURI

NEA6004

SMK JELAI

NBA 6011

SMK PASOH 2

NBD6002

SJK(T) LADANG AIR HITAM

NBC6006

SJK(C) LADANG GLENDALE

NBA6011
12 PKG MAMBAU NEA4099

13 PKG MANTIN

14 PKG NILAI

NAMA SEKOLAH

SMK MAMBAU
SJKC KELPIN

NBB4036

SK PUTERI

NBA4025

SK MAMBAU

NBA4006

SK MANTIN

NBC4066

SJKC YU CHAI ULU BERANANG

NBD4073

SJKT LADANG BATANG BENAR

NEE4098

SMK DATO' KLANA PUTRA

NBE4143

SK DATO' SHAHBANDAR ABU BAKAR

NBC4057

SJKC MIH SHING

NEA4104

SMK DESA CEMPAKA

NFT4002

SMRA NILAI
SMK TERIANG HILIR

NBB0016

SK SIMPANG DURIAN

NBA0033

SK PASOH 1

NFT0002

SMA DATO' HJ TAN AHMAD

NEE2068

SMK BUKIT SAUJANA

NBE2067

SK PANGLIMA ADNAN

NBC2028

SJKC LADANG SUA BETONG

NBD2041
17 PKG RANTAU NEE2057

SJKT LADANG SUA BETONG

16 PKG PORT
DICKSON

/
/
/
/
/
/
/
/

SK PASOH 2

NBC4069

15 PKG PERTANG NEE0028

TARIKH PERLAKSANAAN
5 OKT
6 OKT
7 OKT
8 OKT
(ISNIN) (SELASA) (RABU)
(KHMIS)

SMK DATUK MUHAMMAD YUSOF

NBA4029

SK DATUK AKHIR ZAMAN

NBC2020

SJKC CHUNG PIN, LINGGI

NBD2047

SJKT LADANG SAGGA

18 PKG REMBAU NBE3042

SK UNDANG REMBAU

NBA3005

SK SEBERANG BATU HAMPAR

NBA3024

SK TAMAN SERI REMBAU

NEA3038

SMK PEDAS

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Lampiran A

NAMA DAN TARIKH CADANGAN PERLAKSANAAN HANDS HOLDING SEKOLAH


ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN MENGOPTIMUM INISIATIF ICT DALAM
PdP ABAD KE-21
BIL

PKG

KOD
SEKOLAH

119 PKG
PKG ROMPIN NEA6010
AMPANGAN
NEA6007

20

NAMA SEKOLAH
SMK ALAM BERAJA
SK ROMPIN

NBA6029

SK PALONG 8 (F)
SK TAMPIN

NEA5057

SMK TAMAN INDAH

NBC5021

SJKC CHUNG HUA TAMPIN

NBD5029
21 PKG TANJONG NBB1044
IPOH
NEE1087

/
/

SMK PALONG 7 (F)

NBA6005
PKG TAMPIN NBA5001

TARIKH PERLAKSANAAN
5 OKT
6 OKT
7 OKT
8 OKT
(ISNIN) (SELASA) (RABU)
(KHMIS)

/
/
/
/
/
/

SJKT TAMPIN
SK DATO' IDRIS
SMK DATO' ABDUL SAMAD

NBA1005

SK AMPANG TINGGI

NBA1004

SK YAMTUAN LENGGANG

/
/
/
/

Lampiran B

JADUAL PERLAKSANAAN HAND HOLDING SEKOLAH ANGKAT PKG DALAM


MEMPERKASA DAN MENGOPTIMUMKAN INISIATIF ICT DALAM PdP ABAD KE 21

Masa

Slot

Tempoh

08.30 am /
11.00 am

Tajuk
Pendaftaran dan Pre Test

Slot 1
Slot 2

15 minit
30 minit

Slot 3

60 minit
15 minit

10.00 am /
1.00 pm

Pengenalan kepada FROG-VLE


Pengaktifan ID 1Bestarinet
Log in ke laman web 1Bestarinet
Eksplorasi papan Antaramuka
FROG VLE
Pengenalan kepada Dashboard
murid
Pengenalan Widget yang ada di
dalam dashboard murid
Mengemaskini Dashboard murid secara
hand holding
Post Test
Kesimpulan Dan Faq
Penutup dan bersurai

Masa

Slot

2.30 pm

Slot 1

Pendaftaran

Slot 2

Kelebihan-kelebihan FROG VLE

Slot 3

Contoh-Contoh Site menarik yang boleh


digunakan oleh guru dalam PdP di bilik
darjah
Perbincangan Profesional Pelan
Intervensi Peningkatan Penggunaan VLE
dalam kalangan murid
Post Test
Kesimpulan Dan Faq
Penutup dan bersurai

Slot 4
Slot 5
Slot 6

Tempoh

Tajuk

Lampiran C

10-Sep-15

Log masuk sebagai murid


Layari ke laman :
https:// kod sekolah.1bestarinet.net

STUDENT DASHBOARD
PAPAN PEMUKA MURID
Anda digalakkan melayari web browser google
Chrome untuk capaian yang lebih cepat

Objektif Slot

KEMASUKAN KE LAMAN FROG VLE

Pada akhir pembelajaran peserta dapat :

1. Mengetahui cara log masuk sebagai murid.


2. Mengenal pasti serta mahir kandungan yang terdapat dalam
student dashboard.
3. Mengenal pasti dan mahir dengan aktiviti yang boleh
dilakukan oleh murid dalam student dashboard.

Masukkan Yes ID dan password yang diterima


daripada guru admin VLE sekolah/guru kelas

Lampiran C

10-Sep-15

MENGAKTIFKAN ID 1BESTARINET

Klik ok

MENGAKTIFKAN ID 1BESTARINET

MENGAKTIFKAN ID 1BESTARINET

Tukar kata laluan: klik Tidak


Murid tidak digalakkan menukar
kata lauan
Kemudian klik teruskan

MENGAKTIFKAN ID 1BESTARINET
Setelah selesai mengaktifkan,
anda boleh meneruskan ke
papan pemuka (dashboard)
Kemudian klik aktifkan

Isikan butiran :
Id 1bestarinet & kata laluan
Kemudian klik teruskan

Lampiran C

10-Sep-15

PERSETUJUAN TERMA & SYARAT

FROG TIMELINES
Murid boleh mendapatkan maklum balas
untuk tugasan mereka
Ibu bapa boleh melihat
tugasan murid

Tanda terima

Klik accept

Ibu bapa dan guru boleh


melihat aktiviti di wall murid

Poskan berita terkini, foto, video


dan juga lakukan interaksi dengan
pelajar serta guru lain yang
berada dalam rangkaian anda!

EKSPLORASI PAPARAN PAPAN PEMUKA


DASHBOARD

Ibu bapa dan guru boleh


beri komen di timelines
murid

DASHBOARD MURID
1.Klik edit untuk mula mengubah
paparan dashboard

Frog Timelines

Personal dashboard

School dashboard

2.Tetingkap content tray akan


dipaparkan

Lampiran C

10-Sep-15

DASHBOARD MURID

WIDGETS - 23 JENIS WIDGETS PILIHAN

Page - membuat pengubahsuaian susun atur dashboard

Settings - boleh tukar/pilih themes (tema)


Boleh mengubah nama dan tema dashboard anda

Widgets seret dan lepas widgets pilihan ke dalam dashboard

PAGE - 4 JENIS SUSUN ATUR (LAYOUT)

MEMILIH WIDGETS KE DALAM DASHBOARD


1. Pilih widgets media, klik
2. Pastikan kotak tersebut berwarna
3.Dwi klik pada kotak untuk
dan seret ke dalam layout
dashboard

1 layout

2 layout

3 layout

biru sebelum melepaskan butang


tetikus

dapatkan tetapan media

4 layout

5.Pilih gambar yang ingin


4.Klik pada butang upload untuk

dimuatnaik

memindahkan gambar

Lampiran C

10-Sep-15

MEMILIH WIDGETS KE DALAM DASHBOARD


6.Tunggu sehingga proses upload
7. Gambar telah Berjaya

selesai (kotak menjadi hijau)

ANDA INGIN MEMAHAMI DENGAN LEBIH LANJUT?


1.Klik pada Quick Launch
4. Klik Trainers Guide

dimuatnaik

2.Klik pada Quick Launch


5. View & download video

8. Anda perlu save changes


3. Klik Trainers Guide

SETTINGS MENUKAR TEMA DASHBOARD


2. Tarik anak panah untuk memilih
1.Klik pada settings
tema yang disukai

3.
3. Klik
Klikpada
padatema
tema
4. Tema telah berjaya ditukar

Lampiran D
Pindaan 1/2010

PKG
NSDK

BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN


( Semua maklumat hendaklah diisi sepenuhnya dalam 1 salinan )

BUTIRAN KEWANGAN

PK No: B63

211

270111

050205

1. PEGAWAI PEMOHON PERKHIDMATAN


BUTIR PEMOHON
1.1
1.2

Tandatangan:
Nama & Cap Rasmi:

1.3 Tarikh:

2. PENGESAHAN PERMOHONAN (PENOLONG PENGARAH BTPN NEGERI SEMBILAN DK)


2.1

2.3

Saya sahkan bahawa permohonan untuk pembekalan / perkhidmatan adalah mengikut


perancangan tahunan pegawai yang memohon
Segala peraturan, keperluan dan syarat berkaitan dengan permohonan untuk perkhidmatan
pembelian alat / bahan adalah dipatuhi
Pegawai berkenaan memohon mengikut peruntukan yang telah dikhaskan kepadanya

2.4
2.5

Tandatangan Ketua Unit/ Wakil:


Nama & Cap Rasmi:

2.2

2.6 Tarikh:

3. TINDAKAN PEMBANTU TADBIR (UPPKK BTPN NEGERI SEMBILAN DK )


3.1
Saya sahkan bahawa peruntukan untuk tujuan membeli / perkhidmatan di atas adalah
mencukupi.
3.2
Segala syarat, peraturan berkaitan dengan permohonan untuk perkhidmatan pembelian
alat / bahan adalah dipatuhi oleh pegawai yang memohon.
3.3
Alat / bahan yang diperlukan tidak ada di dalam Kontrak Pusat (Perbendaharaan)

4.

PECAHAN KEPALA

B63

211

BAKI PERUNTUKAN SEKARANG

RM

PERBELANJAAN YANG DIPOHON

RM

BAKI AKHIR PERUNTUKAN BERKENAAN

RM

3.4

Tandatangan:

3.5

Nama & Cap Rasmi Pegawai:

3.6

Tarikh:

KELULUSAN KPP / BTPN NEGERI SEMBILAN D.K.

4.1 Saya sahkan bahawa semua kenyataan di atas telah diteliti


4.2 Permohonan perkhidmatan/pembelian alat/bahan diluluskan
4.3 Tandatangan: ________________________
( TT Ketua Jabatan )
4.4 Tarikh
:

270111

050205

KELULUSAN PESANAN
KERAJAAN
(Sila kosongkan untuk tindakan
Pembantu Tadbir BTPN.NS)

T.Tangan : ______________
b.p Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan
Negeri , NSDK
Sila lihat sebelah / ...

Lampiran D
KETERANGAN PERKHIDMATAN

Bil.

1.

Perkara / Perkhidmatan

Kod Bengkel
Nama PKG

Harga
Seunit
(RM)

:
:

Hand Holding Sekolah Angkat PKG dalam


Memperkasa dan Mengoptimumkan Inisiatif ICT dalam
PdP Abad Ke-21
Tarikh
Tempat
Masa

:
:
:

JUMLAH BESAR

No. Kontrak Pusat

: ..

No. Pendaftaran Kementerian Kewangan : ..


Peringatan :

Sebutharga hendaklah dilampirkan bersama permohonan

Nama Syarikat /
Pembekal:
Alamat :
Nama Akaun Bank :
No. Kad Pengenalan:
No. Telefon / HP

Tandatangan

Nama & Cap Rasmi :


Pemohon

Jumlah
Dikehendaki

Jumlah
Harga
(RM)

Lampiran D
(Ruj: Bil : .. Tahun : 2015

Nota Minta BTPN Unit / PKG * :

SENARAI SEMAK PERMOHONAN MENJALANKAN AKTIVITI BTPNNS


*Tandakan
BIL

1.
2.
a.
b.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
a.
b.
10.

( _/untuk ada atau X untuk tiada )

pada petak yang berkenaan.


*
ADA/
TIADA

MAKLUMAT

CATATAN

Senarai Semak
Surat Permohonan Menjalankan Aktiviti :
Surat Kelulusan
Nota Minta
Nota minta / Pinkform
a. Tandatangan, Nama Dan Cap Rasmi Pemohon Dan
Tarikh
b. Tandatangan Penyokong Dan Tarikh ( BTPN Sahaja ):
Ketua Unit /PP Atau PTP Unit UPPKK
c. Maklumat Lengkap Pada Nota Minta
(Tarikh Aktiviti, Nama Dan Alamat Pembekal, No Akaun
Dll)
d. Jumlah Kewangan Yang Dipohon Adalah Betul
Kertas Kerja Aktiviti Dilampirkan
Senarai Nama Peserta Mengikut Bilangan Yang
Dipohon
Jadual /Atur Cara /Agenda Disediakan
Perbelanjaan Kewangan Dipatuhi
Surat Panggilan Dari JPNS/ BTPNS / PPD Bersama
Lampiran
Dokumen Kewangan Pembekal (Salinan Fotostat)
Disahkan:
Kad Pengenalan Dan Buku Akaun Bank
Daftar Syarikat (SSM), Daftar Kementerian Kewangan Dan
Penyata Akaun Syarikat
Lain-Lain Dokumen Sokongan (Sila Nyatakan)

Tandakan _/ Pada Petak Di Bawah:


Tarikh Program

Mesyuarat

Taklimat

Kursus/ bengkel

Lain-lain(nyatakan)

: Hand Holding Sekolah Angkat PKG dalam Memperkasa dan


Mengoptimumkan Inisiatif ICT dalam PdP Abad Ke-21

JUMLAH YANG DIPOHON

: RM

Tandatangan Pemohon:____________

Tandatangan Penyemak :____________________

Tarikh: _______________Cap:

Tarikh: _______________ Cap:

Lampiran D

LK 4

BORANG MAKLUMAT PESERTA KURSUS/BENGKEL/MESYUARAT/TAKLIMAT


(MURID)
AKTIVITI
TARIKH
MASA
TEMPAT
KOD BENGKEL
NAMA PKG

:
:
:
:
:
:

BIL

NAMA

NO. KP

NAMA SEKOLAH

GRED

NO. H/P
(Jika ada)

MOHD IZADD FADZLI BIN MOHD KAMAL

888888888888

PPP

DG88

01122222222

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15

Lampiran E1

14

BORANG MAKLUMAT PESERTA KURSUS/BENGKEL/MESYUARAT/TAKLIMAT


(MURID)

LK 4

LK 4

BORANG MAKLUMAT PESERTA KURSUS/BENGKEL/MESYUARAT/TAKLIMAT


(GURU)
AKTIVITI
TARIKH
MASA
TEMPAT
KOD BENGKEL
NAMA PKG

:
:
:
:
:
:

BIL

NAMA

NO. KP

NAMA SEKOLAH

GRED

NO. H/P
(Jika ada)

MOHD IZADD FADZLI BIN MOHD KAMAL

888888888888

PPP

DG88

01122222222

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15

Lampiran E2

14

BORANG MAKLUMAT PESERTA KURSUS/BENGKEL/MESYUARAT/TAKLIMAT


(GURU)

LK 4

Lampiran F

HAND HOLDING SEKOLAH ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN


MENGOPTIMUMKAN INISIAIF ICT DALAM PdP ABAD KE-21
SESSI 1 (MURID)
TARIKH :
BIL

HARI :
NAMA PESERTA

KOD BENGKEL :
PEJABAT

NAMA PKG

NAMA SEKOLAH :

TANDATANGAN
8.30 - 9.30 pg
9.30 - 10.30 pg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BTPNNS

Lampiran F

HAND HOLDING SEKOLAH ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN


MENGOPTIMUMKAN INISIAIF ICT DALAM PdP ABAD KE-21
SESSI 2 (MURID)
TARIKH :
BIL

HARI :
NAMA PESERTA

KOD BENGKEL :
PEJABAT

NAMA PKG

NAMA SEKOLAH :

TANDATANGAN
11.00 - 12.00 tgh
12.00 - 1.00 ptg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BTPNNS

Lampiran F

HAND HOLDING SEKOLAH ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN


MENGOPTIMUMKAN INISIAIF ICT DALAM PdP ABAD KE-21
SESSI 3 (GURU)
TARIKH :
BIL

HARI :
NAMA PESERTA

KOD BENGKEL :
PEJABAT

NAMA PKG

NAMA SEKOLAH :

TANDATANGAN
2.30 PG - 4.30 ptg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BTPNNS

Lampiran F

BTPNNS

Lampiran G

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN


KM.14, JALAN PANTAI TELUK KEMANG
71050 PORT DICKSON
NEGERI SEMBILAN
Tel: 06 6621 929/06 6621 985
Faks: 06 6627 316
e-mel:btpnns@moe.gov.my
Laman Web: www.btpnns.tarantula.my
LAPORAN BENGKEL / MESYUARAT/ KURSUS
Nama PKG :
Nama Mesyuarat/Bengkel/Kursus : HAND HOLDING SEKOLAH ANGKAT PKG DALAM MEMPERKASA DAN
MENGOPTIMUMKAN INISIATIF ICT DALAM PdP ABAD KE 21
Urus Setia / Pegawai Bertanggungjawab :
Tempat :
Tarikh :

Kod Bengkel :

Kehadiran :
Guru Besar / Pengetua
Guru Penolong Kanan
Ketua Bidang
Guru
Kakitangan sokongan
Murid
A. Kos :
Kos
Anggaran Kos

OS29000
RM 9 x 20 org x 1 hari =

Kos Sebenar

B. Objektif Bengkel/Mesyuarat/Kursus :

OS21000

Lampiran G
C. Hasil Bengkel/ Mesyuarat/ Kursus :

D. Laporan/Perkara-Perkara Yang Dimaklumkan


Masa
8.00 8.30 pg

Perkara
Pendaftaran dan Ujian Pre Test

8.30 9.30 ppg

Slot 1

9.30 10.00 pg

Slot 2

10.30 11.30 pg

Slot 3

11.30 -12.30 tgh

Slot 4

2.30 4.30 ptg

Slot 5

E. Tindakan Susulan :

Lampiran G
F.

Ulasan ( Kekuatan / Kelemahan) :

Kekuatan :

Kelemahan :

Disediakan oleh

Jawatan

Tarikh

::

Ulasan/Catatan :

Ketua Penolong Pengarah:

Lampiran G