Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
1.

Unit Berunifrom : Guru Penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS)


Petunjuk Prestasi

Masa
Februari - November 2015

Kualiti
Input asas kawad kaki dan
ikatan

2.

Masa
Februari - November 2015
Kualiti
Input asas pertolongan
cemas dan kesihatan

Ulasan

Interaksi kokurikulum
Perjumpaan
95
mengikut ketetapan sekolah kokurikulum berjalan
dijalankan mengikut
ketetapan

Penglibatan penuh dari


murid tahap 2

Murid dapat
mempelajari input
dengan berkesan

90

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Interaksi mengikut
ketetapan sekolah

Murid hadir mengikut 90


ketetapan

Murid dapat mempelajari


Murid dapat
ilmu kesihatan dengan baik mempelajari input
dengan berkesan

Sasaran Kerja

Masa
16 kali perjumpaan (32 jam) Murid dapat hadir 14
perjumpaan minimum
Kualiti
Kursus
kepegawaian/kejurulatihan
Kriket

Ulasan

90

Guru dapat menghadiri


kursus mengenai kriket

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Murid hadir lebih 15


perjumpaan

100

Guru dapat
mempelajarari ilmu
kriket melalui
interaksi bersama
guru senior

80

Ulasan

Kokurikulum : Sukan Olahraga Tahunan (Latihan Rumah Sukan)


Petunjuk Prestasi

Masa
Julai - Oktober 2015

Kualiti
Kedudukan mata rumah
sukan

5.

% Pencapaian

Kokurikulum : 1 Murid 1 Sukan - Guru Penasihat Kriket


Petunjuk Prestasi

4.

Pencapaian
Sebenar

Unit Beruniform : Guru Penasihat Kelab Doktor Muda


Petunjuk Prestasi

3.

Sasaran Kerja

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Menjalankan latihan rumah Latihan berjalan


100
sukan bagi rumah Merah
mengikut jadual yang
ditetapkan

Rumah Merah mendapat


tempat naib johan bagi
acara sukan sekolah

Hal Ehwal Murid (Sahsiah) : Membantu tugas guru disiplin

Mendapat tempat
naib johan

100

Keputusan mata rumah


diketahui pada 21
Oktober 2015

Petunjuk Prestasi

Kuantiti
Semua murid sekolah

6.

Kuantiti
4 sambutan peringkat
sekolah

Masa
Februari - November 2015

Masa
Februari - November 2015

Kuantiti
28 waktu seminggu

10.

Membantu tugas guru


disiplin mengawasi
peraturan sekolah

Dapat membantu
mengawal disiplin
murid sekolah

90

Ulasan

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Sambutan Maulidur Rasul, Dapat melibatkan diri 100


Ihya' Ramadhan, Hari Raya dalam jawatankuasa
dan Maal Hijrah
yang ditetapkan

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Setiap hari waktu bekerja


dan selepas ujian.

Berjalan mengikut
perancangan.

100

Diuruskan setiap hari dan


disemak oleh GB/ GPK
pada setiap minggu.

Mengajar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbiran sekolah.
Petunjuk Prestasi

9.

% Pencapaian

Menyediakan buku rekod rancangan pengajaran harian (RPH) yang lengkap, merekod data pencapaian murid, dan
menganalisis pencapaian murid.
Petunjuk Prestasi

8.

Pencapaian
Sebenar

Hal Ehwal Murid : Membantu Sambutan Hari Kebesaran Islam


Petunjuk Prestasi

7.

Sasaran Kerja

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Mengajar kelas mengikut


masa yang ditetapkan dan
mengamalkan (MMI)

Semua kelas dapat


diajar seperti yang
dirancang.

100

Semua kelas dapat diajar


kecuali perlu berkursus.

Mengajar semua kelas


sepanjang minggu.

Dicapai mengikut
rancangan.

100

Waktu pengajaran juga


bergantung kepada
program yang dijalankan
oleh pihak sekolah.

Menyediakan bahan bantu mengajar dan latihan pelbagai bentuk.


Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
Sekurang-kurangnya 10
soalan seminggu untuk
penilaian bertulis.

Sekurang-kurangnya 10
soalan seminggu untuk
penilaian bertulis.

10 soalan bertulis

100

Dijalankan sebelum,
semasa dan selepas
PdP.

Kuantiti
Sekurang-kurangnya satu
bahan mengajar bagi satu
PdP

Sekurang-kurangnya satu
bahan mengajar bagi satu
PdP

2 - 3 bahan
mengajar.

100

Bahan bantu mengajar


dalam bentuk bertulis dan
bahan maujud serta
pembentangan visual.

Setiausaha Panitia Kemahiran Hidup/RBT.

Petunjuk Prestasi

Masa
Februari - November 2015

Masa
Februari - November 2015

11.

Kuantiti
4 kali setahun

% Pencapaian

Ulasan

Menyediakan laporan
program dan minit
mesyuarat.

4 minit mesyuarat
sepanjang tahun.

100

Laporan dan minit dibuat


selepas program.

Mengemaskini fail panitia


mengikut perkembangan
semasa.

Sentiasa dikemaskini 100


dengan perkara
baharu.

Pengemaskinian
organisasi sekolah,
sukatan mata pelajaran
dan laporan serta minit
mesyuarat aktiviti.

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Menyediakan soalan
mengikut tahun yang
diberikan oleh panitia.

Semua kertas soalan 100


berjaya disiapkan
mengikut masa yang
ditetapkan.

Ulasan

Penyediaan soalan
mengikut tahun/darjah
yang ditetapkan oleh
panitia.

Menjalankan saringan LINUS bagi Bahasa Inggeris Tahun 2 dan Matematik Tahun 1.
Petunjuk Prestasi

Kuantiti
Saringan pertama dan
kedua

13.

Pencapaian
Sebenar

Menyediakan soalan ujian/peperiksaan bagi subjek RBT, Matematik dan Pendidikan Kesihatan.
Petunjuk Prestasi

12.

Sasaran Kerja

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Dapat menyiapkan saringan


LINUS mengikut masa yang
ditetapkan dan mencapai
KPI sekolah.

Saringan berjaya
100
disiapkan mengikut
waktu dan mencapai
KPI sekolah.

Ulasan

Saringan LINUS
melibatkan saringan lisan
dan bertulis.

Melibatkan diri dalam acara olahraga dan padang (KOM) peringkat daerah/negeri sepanjang tahun.
Petunjuk Prestasi

Masa
Mac - November 2015

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

3 acara olahraga dan


padang

3 acara peringkat
daerah

100

Bertugas sebagai
penjaga masa dan hakim
balapan.

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun


1.

Aktiviti / Projek Yang Ditambah


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

1.

Kursus Pendedahan Pendidikan Luar dan Asas Jurulatih Pusat Kokurikulum.

Petunjuk Prestasi

Masa
Jun - November 2015

2.

Masa
Jun - November 2015

% Pencapaian

Menerapkan amalan
pendidkan luar di dalam
PdP di sekolah.

Berjaya menerapkan 100


amalan di dalam
PdP.

Ulasan

Amalan pendidikan luar


seperti keberanian dan
tahan lasak.

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Dapat menyelenggara
Berjaya memeriksa
pendawaian elektrik mudah segelintir bangunan
di sekolah.
sekolah.

% Pencapaian

Ulasan

100

Pendawaian mudah
seperti lampu pendafluor
dan kipas bangunan
sekolah yang rosak/ tidak
berfungsi.

% Pencapaian

Ulasan

Kelas intensif Matematik murid tahun 6 bagi menghadapai UPSR.

Petunjuk Prestasi

Masa
Jun - Ogos 2015

2.

Pencapaian
Sebenar

Sumbangan kepada sekolah : Membuat pemeriksaan dan penyelenggaraan ke atas sistem pendawaian elektrik mudah di
sekolah.

Petunjuk Prestasi

3.

Sasaran Kerja

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Menjalankan kelas intensif


bagi 5 orang murid yang
gagal subjek Matematik
seminggu sekali.

Kelas berjalan setiap 100


minggu.

Kelas intensif dijalankan


selama 2 jam seminggu.

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP)

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD
dan PPP
1.

Laporan / Ulasan Oleh PYD


6HPXDSURVHV3G3GDSDWGLMDODQNDQGHQJDQEDLNPHQJLNXWVXNDWDQGDQUDQFDQJDQ\DQJWHODKGLWHWDSNDQ6HPXDWXJDVDQGDQ
DUDKDQMXJDWHODKGLODNVDQDNDQVHSHUWL\DQJWHODKGLDUDKGDQGLWHWDSNDQ
3HQHUDSDQQLODLQLODLPXUQLGLGDODPGDQGLOXDUELOLNGDUMDKMXJDGDSDWGLSXSXNGLNDODQJDQPXULGPXULG%DQ\DNSHUNDUDEDUX
WHODKGLSHODMDULVHSDQMDQJPHQFDSDLVDVDUDQNHUMDLQL

2.

Laporan / Ulasan Oleh PPP