Anda di halaman 1dari 10

BBCP 4103

<FAKULTI >

SEMESTER JANUARI / TAHUN 2015

BBCP4103
CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT

NO. MATRIKULASI

821230035830001

NO. KAD PENGNEALAN

821230-03-5830

NO. TELEFON

012-9580115

E-MEL

nanioum@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

PP KELANTAN

BBCP 4103

KANDUNGAN

BBCP 4103

1.0

PENGENALAN

Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kejayaan atau


pencapaian dalam kerjaya masing-masing. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (2002),
kerjaya bermaksud perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan
kehidupan. Manakala De Simone Werner and Harris (2008) pula menerangkan bahawa
kerjaya seseorang juga dilihat sebagai suatu proses kesinambungan yang melibatkan
seseorang melalui banyak tahap kehidupan seperti isu, terma dan tanggungjawab
tersendiri.
Menurut pendekatan Levinson (1986) pembangunan kehidupan seseorang adalah
mengikut kittaran hidup yang terdiri dari empat era yang setiap satu era adalah selama 25
tahun dan mempunyai ciri yang berbeza bagi menyatukan kesemua ciri-ciri hidup. Rajah
1 dibawah menunjukkan pembangunan dewasa Levinson yang diukur melalui era kanakkanak, awal dewasa, pertengahan dewasa dan lewat dewasa.

Manakala Rajah 2 pula menunjukkan lima tahap pembangunan kerjaya yang


dapat diukur melalui 2 dimensi iaitu prestasi dan umur. Tahap 1 adalah persediaan untuk
bekerja iaitu 0-25 tahun, tahap 2; awal kerjaya 25-40 tahun, tahap 3; peringkat
pertengahan kerjaya 40-55 tahun dan tahap 4 dan 5 adalah fasa akhir kerja iaitu bersara
pada umur 55 tahun ke atas.

BBCP 4103

RAJAH 2:

Peringkat-peringkat dalam pembinaan kerjaya ini hanya sebagai anggaran dan


garis panduan bilakah sesuatu perkara akan berlaku dan tidak semestinya mengikut umur
yang tepat seperti yang dicadangkan tetapi kebiasaanya seseorang itu akan melalui
kesemua pelingkat dalam kehidupan mereka.
Tahap pertama, adalah Persediaan untuk kerja (Exploration) berumur 0-25 tahun
dan ianya merujuk kepada sesuatu perancangan kearah kejayaan dalam kehidupan
individu. Pada peringkat mereka mengimpikan jawatan yang diinginkan, mecari peluang
kerja, mengembang kerjaya pilihan dan meneruskan dengan kelayakkan yang diperlukan.
Tahap kedua merupakan awal kerjaya (Establishment) berumur antara 25-40
tahun. Pada peringkat ini individu telah ditawarkan pekerjaan dan menghadiri kursus
mengenganai organisasi, peraturan kerja, norma-norma serta menambahkan kemahiran
dan mencapai objektif pekerjaan. Dengan ini individu tersebut memperolehi kemahiran
dan pekerjaan yang stabil serta serasi. Pada peringkat ini juga mereka akan menentukan
matlamat kerjaya masing-masing.
Pringkat ketiga ialah tahap pertengahan kerjaya (Mid Career) iaitu dalam
lingkungan umur 40-55 tahun dimama pada ketika ini individu mungkin akan merasa
tercabar dengan kehidupan peribadi serta kejayaanya. Ini kerana pada peringkat ini ia

BBCP 4103

akan memnenyukan halatuju kejayaan untuk jangka masa yang panjang seta
mengubahsuai matlamat, buat pilihan dan kekal dengan sikap produktik tersebut. Pada
peringkat ini, terdapat tiga kemungkinan yang akan berlaku iaitu:
a) Seseorang itu akan meningkatkan prestasi kerja dan mencapai keyaan yang
lebih baik dalam kerjayanya.
b) Meneruskan kerjayanya seperti sediakala.
c) Sesetengah individu berkemungkinan akan menunjukkan prestasi kerjanya
yang semakin menurun.
Situasi ini boleh dielakkan dengan cara individu menimbang dan menilai semula kerjaya
yang diceburinya itu.
Tahap keempat adalah kerjaya (Late Career) iaitu pada umur 55 tahun. Pada tahap
ini individu lazimnya berada dalamkeadaan lebih tenang dan matang dalam kerjayanya.
Mereka tidak lagi memikirkan soal persaingan, kenaikkan pangkat, gaji, imbuhan dan
perkara yang remeh temeh dalam kerjayanya. Pengiktirafan dari organisasi serta rakanrakan adalah menjadi keutamaaan individu ini.
Tahap kelima pula adalah proses persaraan (Decline) ialah peringkat umur 70
tahun dan keatas. Pada peringkat ini individu terpaksa berundur dari kerjayanya dan
sukar untuk terima hakikat bahawa kerjaya mereka telah hampir ke penamat. Mereka
akan lebih tertumpu kepada aspek-aspek lain seperti keagamaan, keluarga dan
ketenangan.
Dalam kajian kali ini saya menebual seorang Pegawai Kastam iaitu Tuan Norman
Bin Abdullah yang merupakan seorang pegawai kanan berumur 42 tahun. Beliau
memulakan kerjaya sejak tahun 1999 dan memulakan latihan di Akademi Kastam Diraja

BBCP 4103

Malaysia (AKMAL) Melaka sebagai Penguasa Kastam Gred 41 selama setahun . Setelah
tamat latihan beliau disahkan dalam jawatan dan ditugaskan di Bahagian Import/ Eksport
Port Klang Selangor selama 7 tahun dan dinaikkan pangkat ke Penolong Pengarah
Kastam Gred W44 serta diarah bertukar ke Bahagian Penguatkuasaan di Kelana Jaya
sebagai Pegawai Penyiasat. Pada tahun 2013 beliau dinaikkan pangkat ke Penolong
Kanan Pengarah Kastam Gred W48 dan ditugaskan di Bahagian Penguatkuasaan di
Kelantan.
Pada ketika ini beliau berada di tahap ketiga dalam perkembangan kerjaya.
Walaupun masih dalam proses pembelajaran beliau masih ingin mengilap kemahirankemahiran tertentu mengenai siasatan jenayah, perlesena dan yang akan dilaksanan pada
1 April 2015 ini adalah cukai Good and Services (GST) dimana ia memerlukan
pengetahuan yang tinggi untuk memberi pemahaman kepada orang awam mengenai GST.
Rajah 3 adalah menunjukkan dimana beliau bertuagas pada masa kini.

CARTA ORGANISASI.

2.0

PERANAN PERANCANGAN KERJAYA BERDASARKAN PERSPEKTIF

INDIVIDU DAN ORGANISASI.

Peranan perancangan kerjaya adalah dimana seseorang pekerja membuat


perancangan kerjaya melalui dua perspektif iaitu melalui individu dan organisasi. Ia perlu

BBCP 4103

dilihat sebagai sebuah pertalian bagi mewujudkan kan hasil yang positif bagi menjaga
kepentingan, kebajikan dan merealisasikan impian kita.
A) Peranan Individu
B) Peranan Organisasi

3.0

MATLAMAT KERJAYA

Perkembangan kerjaya seringkali dikaitkan dengan matlamat individu yang mana


elemen-elemen ini adalah sering berkait antara satu sama lain bagi mencapai apa yang
diimpikan oleh seseorang dalam sebuah organisasi. Berdasarkan contoh yang diberi, kita
dapat melihat matlamat individu yang berlainan tugas;
Contoh 1:
Bagi seorang pengurus jualan, matlamatnya adalah untuk mencapai target jualan
bagi setiap bulan atau tahun. Matlamat ini tidak akan tercapai sekiranya beliau tidak
membuat perancangan terhadap strategi yang akan digunakan semasa pemasaran produk.
Adalah sukar untuk mencapai target jualan sekiranya tiada perancangan strategi yang
dibuat.
Contoh 2:
Amirah bekerja sebagai akauntan yang bertauliah dan beliau mempunyai
matlamat untuk menjadi akauntan yang bertauliah dalam masa tiga tahun, strategi yang
perlu digunakan oleh beliau ialah mengambil peluang dan latihan yang ditawarkan oleh

BBCP 4103

syarikat serta tugasan-tugasan yang berkaitan serta apa jua inisiatif bagi meningkatkat
kerjayanya.

Dalam membentuk pekembangan kerjaya dan meletakkan matlamat kerjaya


adalah mengenai apa yang diinginkan oleh individu itu sendiri. Walaupun ada diantaranya
menginginkan apa yang yang dihajatinya, namun masih mempunyai keraguan mengenai
pilihan yang telah dipilih. Berikut adalah panduan dan faktor-faktor yang perlu ada dalam
mengenalpasti dan menganalisa matlamat kerjaya.
a) Kenalpasti matlamat sebenar kerjaya, tulis dan tafsirkan mengikut keutamaan.
b) Senaraikan faedah dan pilihan bagi meningkatkan motivasi.
c) Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mencapai matlamat.
d) Tetapkan jangka masa sesuatu matlamat.
e) Apakah bentuk sumber yang diperlukan. Contoh: kewangan, pendidikan,
kenalan dan sebagainya.
f) Sebab dan akibat apabila berlaku terhadap sesuatu matlamat.

BBCP 4103

BBCP 4103

APENDIKS

RUJUKAN / REFERENSI
Nama Pengarang, (tahun), Tajuk Buku, Penerbitan