Anda di halaman 1dari 5

5.

Jika seorang yang bergolongan darah A


LATIHAN SOAL SISTEM PEREDARAN

menerima transfusi darah dari seseorang

DARAH MANUSIA KELAS 8 SMP

yang bergolongan darah AB, yang terjadi


adalah ....

1. Sel darah yang berfungsi dalam proses

a. terjadi penggumpalan darah karena

pembekuan darah saat luka adalah ....

aglutinogen A direspon oleh anti-B

a. sel darah merah

b. tidak terjadi penggumpalan darah

b. plasma darah

c. terjadi penggumpalan darah karena

c. keping-keping darah

aglutinogen B direspon oleh anti-B

d. sel darah putih

d. terjadi penggumpalan darah karena


aglutinogen A direspon oleh anti-A

2. Dari

pernyataan

berikut

ini,

yang bukan fungsi darah adalah ....


a. mengangkut

oksigen

6. Darah
dan

yang

menuju

ke

jantung

dialirkan oleh pembuluh ....

karbondioksida

a. arteri

c. aorta

b. pembunuh kuman

b. vena

d. katup

c. meneruskan rangsangan dari otak


d. mengangkut sisa metabolisme

7. Bagian jantung yang menerima darah


dari paru-paru adalah ....

3. Fungsi zat besi bagi darah adalah ....

a. serambi kanan

c. bilik kanan

a. bahan pembentuk sel darah merah

b. serambi kiri

d. bilik kiri

b. mempertahankan bentuk sel darah


c. membantu pembekuan darah

8. Penyakit

yang

disebabkan

oleh

d. sumber gizi bagi darah

pelebaran pembuluh darah adalah . . . .


a. varises dan hipertensi

4. Bahaya

yang

terjadi

jika

resipien

b. hipertensi dan sklerosis

menerima transfusi darah dari donor yang

c. ambeien dan varises

golongan darahnya tidak sama adalah ....

d. anemia dan leukemia

a. aliran darah tidak akan berhenti jika


ada luka

9. Bentuknya tidak tetap, bisa bergerak

b. tubuh resipien akan melemah

bebas di luar pembuluh darah, jumlah

c. mengakibatkan anemia

normalnya 8.000 tiap 1 mm3 darah. Hal

d. terjadi penggumpalan darah

tersebut adalah ciri-ciri ....


a. leukosit

c. eritrosit

b. trombosit

d. plasma

b. dinding

d. sel otot

darah
13. Di bawah ini yang merupakan kelainan
10. Urutan peredaran darah yang benar,

atau penyakit darah karena faktor genetika

yaitu ....

adalah

a. seluruh tubuh - bilik kanan - serambi

a. anemia

c. leukopenia

kanan - paru-paru - bilik kiri - serambi kiri -

b. thalasemia

d. leukemia

seluruh tubuh
b. seluruh tubuh - bilik kiri - serambi kiri -

14. Perhatikan tabel berikut!

paru-paru - bilik kanan - serambi kanan -

Sistem
Peredaran

seluruh tubuh

Darah

c. seluruh tubuh - serambi kanan - bilik

Bilik kanan ==>

kanan - paru-paru - serambi kiri - bilik kiri -

seluruh tubuh

Besar

seluruh tubuh ==>


serambi kiri
Bilik kiri ==> paru-

d. seluruh tubuh - serambi kiri - bilik kiri paru-paru - serambi kanan - bilik kanan -

Kecil

paru ==> serambi

seluruh tubuh
11. Bagian

Keterangan

kanan
Darah dua kali
darah

yang

berfungsi

Rangkap

beredar ke seluruh

mengangkut oksigen adalah


a. eritrosit

c. leukosit

b. trombosit

d. plasma

darah

tubuh
Darah mengalir

Tertutup

dalam pembuluh
Sistem peredaran darah yang benar pada
tabel ditunjukkan oleh

12. Perhatikan tabel berikut:


Pembed

Vena

Arteri

a
Denyut
Aliran

Terasa
Dari

Tidak terasa
Menuju ke

Dinding

jantung
Tipis, tidak

jantung
Tebal, kuat,

a.

c. Q

b.

d. S

15. Darah
O2 terdapat

yang

banyak

dalam

mengandung

pembuluh

yang

mengalirkan darah dari ....


a. jantung ke paru-paru

elastis
elastis
Sel otot
Lurik
Polos
Perbandingan yang benar pada tabel di

b. paru-paru ke serambi kiri jantung

atas adalah pada

d. paru-paru ke serambi kanan jantung

a. denyut

c. aliran

c. tubuh ke jantung

16. Pilihlah pernyataan yang benar di


bawah ini!
a. eritrosit berwarna merah karena
mengandung oksigen.
b. kekurangan hemoglobin akan
menyebabkan zat besi dalam darah turun.
c. sel darah merah yang sudah tua akan
dihancurkan di dalam hati.
d. semua sel di dalam darah, kecuali
trombosit, berfungsi sebagai pengangkut

Yang dimaksud dengan nomor 1, 2 dan 3

oksigen.

yaitu....
a.

trombin, fibrin, dan (ion Ca dan

17. Di bawah ini merupakan kelainan atau

vitamin K)

penyakit pada pembuluh darah, kecuali

b.

a. varises

c. aterosklerosi

K, dan fibrinogen

d. alzheimer

c.

trombokinase, ion Ca+ dan vitamin

s
b. vaskulitis

fibrinogen, trombin, dan

trombokinase
18. Bagian jantung mamalia yang berisi
darah yang mengandung CO2 adalah

d.

trombokinase, protrombin, dan

fibrinogen

a. serambi kanan dan serambi kiri


b. bilik kanan dan serambi kanan

21. Dalam

c. bilik kiri dan serambi kiri

manusia dikenal ada tiga pembuluh darah

d. bilik kanan dan bilik kiri

yaitu arteri, vena dan kapiler. Pernyataan

sistem

peredaran

darah

berikut ini yang benar berkaitan dengan


19. Tekanan

darah

seseorang

vena adalah....

menunjukkan angka 120/80 mmHg. Nilai

a. mengangkut darah berkadar O2 tinggi

80 mmHg pada hasil pengukuran tersebut

b. mengangkut darah berkadar CO2

menunjukkan tekanan....

tinggi

a. sistol

c. darah tinggi

c. mempunyai satu katup di sepanjang

b. diastol

d. darah rendah

pembuluh
d. mempunyai pembuluh yang elastis

20. Perhatikan skema pembekuan darah


dibawah ini!

22. Tekanan darah sistol akan berada

d. stroke disebabkan antara lain oleh

pada posisi yang sangat tinggi ketika....

menyempitnya pembuluh darah

a. atrium relaksasi, ventrikel relaksasi


b. atrium kontraksi, ventrikel kontraksi

26. Kelainan karena darah tidak dapat

c. atrium relaksasi, ventrikel kontraksi

membeku disebut...

d. atrium kontraksi, ventrikel relaksasi

a. Anemia

c. talasemia

b. leukimia

d. hemofilia

23. Sel darah putih memiliki kemampuan


untuk

memakan

masuk

ke

kuman-kuman

dalam

tubuh.

yang

Sifat

ini

27. Eritrosit

yang

dihancurkan

oleh

sudah
hati

tua

akan

atau

limpa.

Hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit

dinamakan dengan sifat....


a. diapedesis

c. amoeboid

akan diubah menjadi...

b. fagositosis

d. leukositosis

a. urin

c. bilirubin

b. protein

d. getah bening

24. Golongan darah 0 disebut juga donor


universal. Artinya dapat ditransfusikan ke

28. Sel-sel darah berikut ini yang menurun

semua golongan darah apapun. Hal ini

jumlahnya ketika seseorang menderita

dikarenakan golongan darah 0....

penyakit demam berdarah adalah...

a. tidak mengandung aglutinin

a. monosit

c. leukosit

b. tidak mengandung aglutinogen

b. trombosit

d. basofil

c. tidak mengandung plasma darah


29. Apabila dalam sel darah merahnya

d. tidak mengandung trombosit

tidak terdapat aglutinogen tetapi dalam


25. Ada berbagai macam penyakit dan

plasmanya mengandung aglutinin a dan b

kelainan

maka golongan darah orang tersebut

yang

berhubungan

dengan

sistem peredaran darah. Pilih pernyataan

adalah...

tentang kelainan dan penyakit tersebut di

a. O

bawah ini yang benar

b. AB

c. A
d. B

a. leukemia disebabkan oleh bakteri


b. olahraga apapun baik untuk penderita

30. Seorang anak dengan ciri-ciri sering

kelainan jantung

kejang, pertumbuhan tulang tidak normal

c. pola makan tertentu dapat

dan

mempengaruhi gelongan darah

kemungkinan kekurangan...

pembekuan

a. vitamin K

darahnya

lambat

c. vitamin D

b. unsur Ca

d. unsur P