Anda di halaman 1dari 23

KEMAHIRAN MENGENALPASTI

SUMBER.
KEMAHIRAN PERUNDINGAN
KEMAHIRAN KOMUNIKASI

KEMAHIRAN MENGENALPASTI
SUMBER
Sumber

modal
Produk atau servis
Lokasi perniagaan
Kelengkapan perniagaan

Sediakan senarai semak / checklist

Sumber modal
Dalam

bentuk kewangan

Modal untuk memulakan perniagaan


Modal tambahan untuk membantu
operasi perniagaan (spt modal
pusingan)
Bantuan modal awal saudara, dsb.

PRODUK ATAU SERVIS


Di

mana hendak mendapatkan


bekalan produk atau servis?
Berapa banyak stok?
Kelainan produk ciri-ciri yang
unik, kualiti, dsb.
Kumpulan sasar golongan
pelajar, professional, buruh,
wanita, kanak-kanak

LOKASI PERNIAGAAN
Apakah

kriteria pemilihan lokasi?

Kuasa beli setempat


Kumpulan sasaran
Keselesaan pelanggan dan
kemudahan asas untuk menjalankan
perniagaan parking, tandas awam,
restoran, dsb
Lesen

atau permit untuk berniaga


Sewa, beli premis?

KELENGKAPAN
PERNIAGAAN
Apakah

kelengkapan asas yang


perlu ada untuk berniaga?
Berapa banyak yang belum ada?
Di mana untuk mendapatkan
kelengkapan tersebut
Kos?
Bagaimana menyusun peralatan

KEMAHIRAN
Memerlukan proses perundingan yang
PERUNDINGAN

merangkumi persiapan, perancangan,


strategi, taktik, dan kemahiran
komunikasi supaya kedua belah pihak
mendapat persetujuan . Win-win situation

Keperluan

asas perundingan:

Melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak


Mempunyai agenda
Mempunyai matlamat perkenalkan produk
baru
Mempunyai jangkamasa 2jam?
Persekitaran yang kondusif
Wakil mempunyai kuasa untuk buat keputusan

Jenis perundingan
Perundingan

dalaman pihak
pengurusan dengan kakitangan
Perundingan luaran pihak bank
atau institusi kewangan,
pembekal, pelabur, pelanggan.

PERSEDIAAN
PERUNDINGAN

Aspek komunikasi bukan lisan

Pakaian
Cara berjalan
Gerak geri tangan gestures
Gerak geri badan, cara duduk, berdiri
Eye contact
Bau badan

Be

positive, wujudkan suasana


kerjasama, elak suasana mengancam
Buat homework kaji perkembangan
tahunan, trend jualan, kos upah, dsb

PROSES PERUNDINGAN
Bersedia untuk bertolak ansur, kompromi
Bertenang
Jual
Perundingan memerlukan maklumat

bertulis dan lisan mesej perlu difahami


Jangan terburu-buru membuat keputusan
Jangan kompromi objektif anda.
Gunakan kekuatan dengan bijak produk
unik
Keyakinan diri
Ucapan penghargaan

Strategi

perundingan

Sediakan agenda perundingan yang


menyeluruh agenda dan objektif yang
jelas
Taktik

perundingan

Kesopanan akan menambah keberkesan


anda
Berunding dengan yang berkuasa
Jika berselisih pendapat, elakkan siakp
negatif
Tangguhkan perkara2 yang sensitif
Terima konsesi-konsesi kecil jika diberi

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
Definisi:

Proses menghantar maklumat dan


kefahaman secara lisan atau bertulis
yang melibatkan dua atau lebih
pihak iaitu penghantar dan
penerima (APK, ms 61).
Komunikasi dalaman
Komunikasi luaran

BENTUK KOMUNIKASI
Komunikasi

lisan

Mesyuarat, telefon, interkom,


perbincangan bersemuka, seminar,
telekonferens, skype
Komunikasi

bertulis

Memo, laporan, mel elektronik, notis,


pekeliling, buletin, akhbar dalaman,
newsletter, surat rasmi, faks, dsb

KRITERIA PEMILIHAN MEDIA


KOMUNIKASI
Penting

dalam memastikan
keberkesanan mesej yang hendak
disampaikan
Pemilihan media bergantung kepada:
Tujuan komunikasi arahan,
menyampaikan maklumat, membuat
tawaran
Penerima siapa? Kedudukan dan jawatan
Masa/waktu perbezaan zon masa
Jarak
Kos

KRITERIA PEMILIHAN MEDIA


KOMUNIKASI
Kerahsiaan

Keselamatan

kurier, surat

berdaftar
Sumber adakah sumber seperti
peralatan atau pekerja akan
menjejaskan komunikasi

HALANGAN DALAM
KOMUNIKASI
Bahasa

perantaraan
Keprihatinan mendengar
Tindakan emosi
Media komunikasi perlu sesuai
dengan tujuan dan penerima
mesej
Kesesuaian masa

PRINSIP KOMUNIKASI
BERKESAN
Pemilihan

media yang sesuai


Memilih bahasa yang sesuai
Memilih masa yang sesuai
Mendapat maklumbalas
Mendengar dengan baik
penghantar perlu memahami
mesej yang dihantar dari
perspektif penerima

KAEDAH KOMUNIKASI
LISAN

Perbincangan bersemuka
Checklist :

Rancang apa yang hendak diperkatakan


Kumpul maklumat

Lihat

kedudukan, jawatan,
pengetahuan dan pengalaman
orang yang berbincang dengan anda
Sesuaikan gaya percakapan
Sentiasa berfikiran terbuka
Elak dari gangguan telefon
Berpakaian sesuai

Komunikasi melalui
telefon

Tips melatih pekerja supaya lebih


cekap menjawab telefon

Jawab dgn segera


Ucapan nama syarikat
Pen dan kertas sentiasa ada
Bercakap dengan jelas
Maklumat yang sesuai bila menjawab
pertanyaan
Mengambil pesanan dengan betul
Berbudi bahasa
Akhiri perbualan dgn ucapan terima kasih

TEMU BUAL/ TEMUDUGA


Menyediakan

spesifikasi

pekerjaan
Menyediakan soalan
Memberikan masa untuk
menjawab
Menggalakkan cetusan idea dan
soalan
Bertanya soalan yang bukan
berbentuk emosi

MESYUARAT
Menetapkan

objektif mesyuarat
Memilih masa dan tempat yang
sesuai
Menyediakan peralatan dan
keprluan lain
Menyediakan agenda
Memilih dan mengundang
anggota mesyuarat

KAEDAH KOMUNIKASI
BERTULIS

Surat rasmi surat yang ditulis


oleh organisasi kepada
organisasi lain/ organisasi
kepada individu

1.

Spt surat tawaran perkhidmatan


tender

Format surat rasmi

Kepala surat, rujukan, tarikh,

2. Iklan
Untuk menyebarkan maklumat
tentang syarikat, produk, servis,
jawatan kosong, dsb.
3. Brosur/risalah
4. Undangan
5. Faks
6. E-mel
7. Laporan akhbar

Anda mungkin juga menyukai