Anda di halaman 1dari 4

KEW.

PS-15
LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN PENGURUSAN STOR TAHUN .
(Tatacara Pengurusan Stor 185)
Kementerian/Jabatan:Jab. Pelajaran Negeri Sabah
Kategori Stor:Stor Utama
Bil

Pemverifikasi

Penemuan dan
Ulasan

Syor Pemverifikasi

tiada
organisasi
1.

Organisasi Stor

carta buat
carta
organisasi
terupdate
dan
- tidak update
diletakkan dengan
- tidak disahkan lagi jelas pada pejabat
stor
- sekeliling
berpagar

stor - ada security gurd


untuk tugas bergilir

- tiada security - adakan alarm


guard (hanya 8 jam system
sahaja)
buat
tanda
- ada flood light
keselamatan
- tiada alarm

- sediakan pintu
tiada
tanda keluar masuk yang
berbeza
keselamatan
- pintu masuk n
keluar yang sama
- tiada pas keluar
masuk
2.

Keselamatan/ Kebersihan

- kunci dijaga oleh


CC stor
tiada
system
kawalan kebakaran
- alat pemadam api
yang sukar dicapai
dan telah expired
tiada
larangan

tanda

tiada
latihan
kebakaran stor
pejabat
bersih

80%

ada
kawalan
seranggan tp hanya
untuk nyamuk

Pengesahan dan
Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan

Bil

Pemverifikasi

Penemuan dan
Ulasan

Syor Pemverifikasi

- transaksi tidak
dibuat
setiap
pengeluaran
dan
dibuat
sebulan
sekali
- kad merah jambu
digunakan
untuk
kad petak
3.

Kawalan Stok

- tidak senarai stok


ikut kad
- kad petak tidak
disimpan
pada
barang
kawalan
stok
kurang
kerana
banyak stok.
- stok tidak dilabel
- stok tidak disusun
baik

4.

LPO
ada,
invoice ada.
Tetapi
catalog tidak
dikemukaka
n

Kad
Petak
macam baru
ditulis

Proses Penerimaan

- kad petak tidak kad


petak
ditempatkan pada disegerakan untuk
stok di rak ttp tukar ke Kew.PS-4.
terkemaskini
5.

Penyelenggaraan Rekod

- ada catalog
- tiada tandatangan
keluar masuk di
kad petak

6.

Proses Penyimpanan

- ada barang tidak


berlabel

-barang bercampur
system
pengudaraan tidak
sesuwai ( effect
pada
barang2
tertentu)

Naikkan lagi
tambak/dindi
ng stor

Pengesahan dan
Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan

Bil

Pemverifikasi

Penemuan dan
Ulasan

- masalah dimasuki
banjir
tiada
pengkelasan/kump
ulan barang
tiada
keluar
masuk rekod untuk
2009

7.

Proses Pengeluaran

telah
menggunakan
baucer
pengeluaran
barang-barang
- semua resit tidak
dicatatkan no,
- tiada tandatangan
dan tarikh

8.

9.

10.

11.

12.

Proses Pelupusan

Proses Hapus Kira

Hasil Pengiraan/
Pemeriksaan/ Verifikasi

- tiada pelupusan
dibuat setakat ini

- telah dibuat pada


30 oct 2008 kerana
dinaiki air sebanyak
42 item
- tiada verifikasi
yang
pernah
dilakukan.

Nilai Keseluruhan Stok


Disimpan (RM)

Lain-lain Penemuan

Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:

Syor Pemverifikasi

Pengesahan dan
Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan

Bil

Pemverifikasi

Penemuan dan
Ulasan

Nama Pemverifikasi 1:
Jawatan:
Jabatan:
Tarikh Lantikan:
Tarikh Verifikasi:

Syor Pemverifikasi

Pengesahan dan
Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan

Nama Pemverifikasi 2:
Jawatan:
Jabatan:
Tarikh Lantikan:
Tarikh Verifikasi:

Ulasan Pegawai Pengawal:

....
(Tandatangan Pegawai Pengawal)
Nama :
Jawatan:
Tarikh:
Cop Kementerian/ Jabatan:

59