Anda di halaman 1dari 6

SQL 1113

STATISTIK UNTUK SAINS


SOSIAL
BAB 8:
METOD REGRESI (REGRESSION)

METOD REGRESI

Fungsi: membuat RAMALAN terhdp sesuatu


pembolehubah berdsrkan pembolehubah lain
Diperkenalkan oleh Franus Galton (1885)
Regression towards mediocrity in heredity stature
Contoh: sikap terhadap nilai kerja meramalkan
prestasi kerja yang ditunjukkan
Pemblhubah terikat pemblhubah yg diramal, Y
Pemblhubah bebas pemblhubah peramal, X
Hubungkait antara keduanya adalah linear (lurus)
Persamaan regresi; Y = a + bX

Di mana;
Y = pemblhubah yg diramal (terikat)
a = nilai malar pada pintasan Y
b = kecerunan garisan regresi
X = pemblhubah peramal (bebas)

Nilai b menjadi petunjuk kpd darjah hubungan


pembolehubah X dan Y
Analisis boleh dilakukan dengan dua cara:
1) Pengiraan menggunakan formula dan
membina graf linear melalui persamaan
2) Secara berkomputer dgn menggunakan
perisian SPSS for Windows versi 14.0

Perbezaan Metod Korelasi &


Regresi
Korelasi (correlations)
Regresi (regression)
- Kaji hubungan antara dua
pemblhubah bebas dan terikat

- Buat ramalan s/s pemblhubah


berdsrkan pemblhubah lain

- Taburan dwiperubah (bivariate)

- Taburan Y bersyarat (diramal)

- Diwakili oleh 5 parameter/statistik


*min X, min Y, SP X, SP Y, pekali r

- Diwakili oleh 3 parameter/statistik


*malar (a), pekali b, ralat (S2 Y.X)

- Pekali r diguna sbg kesimpulan

- Pekali R2 < sesuai sbg kesimpulan

- Sukar membezakan kedudukan


pemblhubah bebas dan terikat

- Mudah membezakan kedudukan


pemblhubah kerana pemblhubah
bebas dijadikan peramal & sblknya

Self-trust is the first secret


of success

Sambungan