Anda di halaman 1dari 4

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


LAMPIRAN A
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan

Nama

Nombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Nombor Pusat

Tilawah (30 Markah)


Bil

Skala
Markah

Perkara dinilai

1 .Tajwid
- Nun Sakinah / Tanwin
- Nun / Mim Bertasydid
- Mad Asli dan Far'ei
- Wakaf dan Ibtida
- Mim Sakinah
- Ra dan Lam

2 .Fasahah
- Intonasi baik
- Jelas sebutan
- Lancar bacaan
- Makhraj yang tepat

Skor Calon

Catatan

Cemerlang
(20 16)

20 19 18 17 16

Sederhana
(15 07)

10 9

10 9

15 14 13 12 11

Lemah
(06 00)
Cemerlang
(10 08)

Sederhana
(07 05)
Lemah
(04 00)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

Tandatangan Pentaksir

Tarikh

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAMPIRAN B 1
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan

Nama

Nombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Nombor Pusat

Hafazan Surah Yasin (30 Markah)


Bil

Perkara dinilai

1 .Hafaz dan lancar


-

Bacaan lancar
Hafaz keseluruhan
Bacaan secara tadwir

2 .Tajwid
- Nun Sakinah / Tanwin
- Nun / Mim Bertasydid
- Mad Asli dan Far'ei
- Wakaf dan Ibtida
- Mim Sakinah
- Ra dan Lam

Skala Markah

Skor Calon

Cemerlang
(15 12)

15 14 13 12 11

Sederhana
(11 09)

10 9

10 9

Lemah
(08 00)
Cemerlang
(10 08)
Sederhana
(07 05)
Lemah
(04 00)
Cemerlang
(05 04)

3 .Fasahah
- Intonasi baik
- Jelas sebutan
- Makhraj yang tepat

Catatan

Sederhana
(03 02)
Lemah
(01 00)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

Tandatangan Pentaksir

Tarikh

:
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAMPIRAN B 2
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan

Nama

Nombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Nombor Pusat

Hafazan Surah al-Sajdah (30 Markah)


Bil

Perkara dinilai

1 .Hafaz dan lancar


-

Bacaan lancar
Hafaz keseluruhan
Bacaan secara tadwir

2 .Tajwid
- Nun Sakinah / Tanwin
- Nun / Mim Bertasydid
- Mad Asli dan Far'ei
- Wakaf dan Ibtida
- Mim Sakinah
- Ra dan Lam

Skala Markah

Skor Calon

Cemerlang
(15 12)

15 14 13 12 11

Sederhana
(11 09)

10 9

10 9

Lemah
(08 00)
Cemerlang
(10 08)
Sederhana
(07 05)
Lemah
(04 00)
Cemerlang
(05 04)

3 .Fasahah
- Intonasi baik
- Jelas sebutan
- Makhraj yang tepat

Catatan

Sederhana
(03 02)
Lemah
(01 00)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

Tandatangan Pentaksir

Tarikh

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAMPIRAN C
BORANG MARKAH INDIVIDU
PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Nombor Soalan

Nama

Nombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Nombor Pusat

Bacaan Hadis (10 Markah)


Bil

Perkara dinilai

Skala Markah

1 Kelancaran, Fasahah dan


tatabahasa

Cemerlang
(10 08)

Jelas sebutan
Lancar bacaan
Baris yang tepat
Makhraj yang tepat

Sederhana
(07 05)

Skor Calon
10
1

9
2

8
3

7
4

Catatan

6
5

Lemah
(04 00)

JUMLAH SKOR
Nama Pentaksir

Tandatangan Pentaksir

Tarikh

Anda mungkin juga menyukai