Anda di halaman 1dari 4

AMALI FIZIK 1

Soalan 2
[20 markah]
Tujuan
Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara beza keupayaan, V, dengan
arus elektrik, I, yang mengalir melalui satu wayar konstantan pada panjang yang tetap.
Kaedah
1 Susun radas yang diberikan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1
2

Panjang wayar konstantan ditetapkan pada 30.0 cm.

Apabila suis dihidupkan, laraskan reostat sehingga nilai arus elektrik, I = 0.3 A.

Ukur nilai beza keupayaan dengan mengambil bacaan voltmeter.

Ulang eksperimen dengan nilai arus elektrik 0.4 A, 0.5 A, 0.6 A dan 0.7 A.

(a)

Bagi eksperimen yang diterangkan, nyatakan:


(i) satu hipotesis yang sesuai

[1 markah]
(ii) pembolehubah dimanipulasikan

[1 markah]
(iii) pembolehubah bergerakbalas

[1 markah]
(iv) pembolehubah dimalarkan

[1 markah]

(b)

Jadualkan data anda bagi semua nilai I dan V pada ruang di bawah.

[6 markah]
(c)
Pada kertas graf, lukis graf V melawan I.
markah]
(d)

[8

Berdasarkan graf (c), nyatakan hubungan antara V dan I.

[1 markah]

(e)

Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki ketepatan
bacaan dalam eksperimen ini.
....
[1 markah]

AMALI FIZIK 2
Soalan 2
[20 markah]
Tujuan
Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan hubungan antara panjang wayar konstantan, ,
dengan rintangan, R.
Kaedah
1 Susun radas yang diberikan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1
2

Sediakan wayar konstantan dengan panjang, = 10.0 cm dengan melaraskan klip buaya di
atas wayar yang dilekatkan pada pembaris meter.

Apabila suis dihidupkan, laraskan reostat sehingga bacaan ammeter adalah 0.4 A.

Ukur nilai beza keupayaan dengan mengambil bacaan voltmeter.

Ulang eksperimen dengan panjang wayar konstantan 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm.

Hitung rintangan, R dengan menggunakan persamaan berikut;


R=

(a)

V
I .

Bagi eksperimen yang diterangkan, nyatakan:


(i) satu hipotesis yang sesuai

[1 markah]
(ii) pembolehubah dimanipulasikan

[1 markah]
(iii) pembolehubah bergerakbalas


[1 markah]
(iv) pembolehubah dimalarkan

[1 markah]
(b)

Jadualkan data anda bagi semua nilai , V dan R pada ruang di bawah.

[6 markah]
(c)
Pada kertas graf, lukis graf R melawan .
markah]
(d)

[8

Berdasarkan graf (c), nyatakan hubungan antara R dan .

[1 markah]

(e)

Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki ketepatan
bacaan dalam eksperimen ini.
....
[1 markah]

Anda mungkin juga menyukai