Anda di halaman 1dari 1

Apozicija

Apozicija

1. Podcrtaj apozicije u zadanim reenicama.

1. Podcrtaj apozicije u zadanim reenicama.

a) Glavni je grad Hrvatske Zagreb koji lei na obali rijeke Save.

a) Glavni je grad Hrvatske Zagreb koji lei na obali rijeke Save.

b) Moja susjeda Vera ne voli sluati glasnu glazbu.

b) Moja susjeda Vera ne voli sluati glasnu glazbu.

c) Neto se zamislio profesor Jura i nije do kraja zavrio reenicu.

c) Neto se zamislio profesor Jura i nije do kraja zavrio reenicu.

d) Dok smo bili na izletu, zastali smo na Trgu bana Josipa Jelaia.

d) Dok smo bili na izletu, zastali smo na Trgu bana Josipa Jelaia.

e) Njegov dragi djed, pomorac i pustolov, uva fotografije svih svojih putovanja.

e) Njegov dragi djed, pomorac i pustolov, uva fotografije svih svojih putovanja.

2. Podcrtaj apozicije u zadanome tekstu.

2. Podcrtaj apozicije u zadanome tekstu.

ulin ponor ili Dobrin ponor je ponor ponornice Dobre u Ogulinu. Kanjonom svoj

ulin ponor ili Dobrin ponor je ponor ponornice Dobre u Ogulinu. Kanjonom svoj

tok zavrava rijeka Dobra.

tok zavrava rijeka Dobra.

Prema legendi dobio je ime po mladoj djevojci uli koja je u 16. st. ivjela u gradu

Prema legendi dobio je ime po mladoj djevojci uli koja je u 16. st. ivjela u gradu

Ogulinu. Legenda kae da su ulu roditelji obeali starijemu plemiu za enu.

Ogulinu. Legenda kae da su ulu roditelji obeali starijemu plemiu za enu.

Kako su se u to doba vodile velike bitke s Turcima, u Ogulin je stigao mladi

Kako su se u to doba vodile velike bitke s Turcima, u Ogulin je stigao mladi

krajiki kapetan Milan Jurai. Milan je branio frankopansku utvrdu u mjestu

krajiki kapetan Milan Jurai. Milan je branio frankopansku utvrdu u mjestu

Tounju. Prema legendi momak Milan i djevojka ula zaljubili su se na prvi

Tounju. Prema legendi momak Milan i djevojka ula zaljubili su se na prvi

pogled. No, vojnik je Milan smrtno stradao u jednoj od bitaka s Turcima. uvi za

pogled. No, vojnik je Milan smrtno stradao u jednoj od bitaka s Turcima. uvi za

tu vijest, ula se zbog nesretne ljubavi bacila u ponor rijeke Dobre. Od tada taj

tu vijest, ula se zbog nesretne ljubavi bacila u ponor rijeke Dobre. Od tada taj

ponor Ogulinci zovu ulin ponor.

ponor Ogulinci zovu ulin ponor.

3. Upii zareze tamo gdje ih smatra potrebnima.

3. Upii zareze tamo gdje ih smatra potrebnima.

Marko Maruli otac hrvatske knjievnosti roen je u Splitu.

Marko Maruli otac hrvatske knjievnosti roen je u Splitu.

Ana djevojka iz vlaka poslala mi je pismo.

Ana djevojka iz vlaka poslala mi je pismo.

Profesor Baltazar na je najpoznatiji profesor.

Profesor Baltazar na je najpoznatiji profesor.

Nikola na najbolji uenik osvojio je prvo mjesto.

Nikola na najbolji uenik osvojio je prvo mjesto.