Anda di halaman 1dari 87

PROGRAM PECUTAN AKHIR

SAINS SPM 2015


BIL

KANDUNGAN

MUKA
SURAT

SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN

A&B

SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN

C-Esei

NAMA

: ...

SEKOLAH

SAINS
A+

Oleh

Cikgu Mohamad Diah B Arjan


SMK Kuala Kubu Bharu
amsdi@hotmail.com
06 .10.2015

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN


T
I
N

BAB

2015
BHG

SUBTOPIK TUMPUAN

2
Koordinasi Badan
3
Keturunan Dan Variasi

4
Jirim Dan Bahan

4
5
Tenaga Dan Perubahan Kimia

6
Tenaga Nuklear
7
Cahaya, Warna Dan
Penglihatan
8
Bahan Kimia Dalam Industri
1
Mikroorganisma Dan Kesannya
Ke Atas Hidupan
2 Nutrisi
3
Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
Alam Sekitar
4
Sebatian Karbon

5
Gerakan
6
Teknologi Makanan &
Penghasilan makanan
7
Bahan Sintetik Dalam Industri
8
Elektronik Dan Teknologi Maklumat

A&B

SPM
2015
(ms)

2.4 Reseptor regang (proprioceptors)- Deria kinestesis


* 2.6 Koordinasi Hormon- Kelenjar Endokrin
3.1 Pembahagian sel mitosis & meiosis
* 3.2 Prinsip dan mekanisma pewarisan
3.4 Mutasi
* 3.6 Variasi Di Kalangan Hidupan
4.1 Perubahan Keadaan Jirim
4.2 Struktur Atom
4.3 Nombor Proton, Nombor Nukleon Dan Isotop
4.4 Jadual Berkala (Periodic Table)
4.5 Sifat bahan Bahan atom, Bahan molekul & Bahan ion
4.7 Kaedah Penulenan Bahan
* 5.2 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia
5.3 Kereaktifan logam Logam + oksigen
5.4 Aplikasi Siri Keraktifan Logam
5.5 Elektrolisis Pengekstrakan-Penulenan - Penyaduran
* 5.6 Penghasilan Tenaga elektrik daripada Tindak Balas Kimia
5.7 Tindak Balas Kimia Yang Berlaku Dengan Adanya Cahaya
* 6.1 Bahan Radioaktif

* 7.1 Pembentukan imej cermin satah, Kanta Cekung & Kanta Cembung

1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma

* 1.5 Pencegahan jangkitan penyakit - Kawalan vektor,


Pensterilan & * Keimunan
* 1.6 Cara Merawat Penyakit- Amali Antibiotik
* 2.1 Nilai kalori
2.3 Kitar Nitrogen
3.1 Keseimbangan Alam Semula Jadi Kitar Air & Rantai-siratan
makanan
3.2 Kesan Pencemaran Alam Sekitar- Kesan Rumah Hijau /
Hujan asid
4.4 Kelapa Sawit
* 4.5 Pembuatan sabun dan Tindakan Pencucian oleh sabun
* 4.6 Getah Asli 3 proses: penggumpalan-pengawetanpemvulkanan
5.2 Konsep Laju, halaju dan Pecutan
* 5.5 Konsep Tekanan
* 5.8 Gerakan Kenderaan Di Udara- Prinsip Bernoulli
* 6.1 Kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi
pemprosesan makanan

KERTAS 2 BAHAGIAN

A&B

7.2 Pembentukan Imej Alatan Optik


7.3 Penyebaran Cahaya
8.2 Penghasilan ammonia Proses Haber

* 7.2 Plastik

8.1 Gelombang radio


* 8.2 Komunikasi radio- sistem pemancar & penerima radio
* 8.3 Komunikasi Satelit

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN


TING

BAB
4
5

TUMPUAN ESEI NO

C-Esei

2015
TUMPUAN

10 2015

4.6 Eksperimen kekonduksian haba logam dan bukan logam


5.2 Eksperimen tindak balas eksotermik dan endotermik
7.1 Eksperimen pembentukan imej oleh cermin satah

7.1 Eksperimen jarak fokus kanta cembung bergantung kepada ketebalan


kanta [SPM 2009]
1.6 Eksperimen kesan kehadiran antibiotik

1.6 Eksperimen kesan kepekatan antibiotik berbeza

4.6 Eksperimen pengawetan dan penggumpalan lateks


4.6 Eksperimen perbezaan kekenyalan antara getah asli dan getah tervulkan

5.3 Eksperimen hubungan jisim dengan inersia


5.6 Eksperimen hubungan luas permukaan sentuhan dengan tekanan

TING

BAB

4
5

3
5
1
4

3.1 Konsep mitosis dan meiosis


5.2 Konsep perubahan fizik [SPM 2005] dan perubahan kimia
1.4 Konsep patogen
4.3 Konsep lemak tepu dan lemak tak tepu
7.2 Konsep termoplastik [SPM 2007] dan plastik termoset

TUMPUAN ESEI NO 11(b)/12(b)

Menyelesai masalah

4
5

7
8
1
3

BAB

7.2 Pembentukan imej oleh alatan optik


8.1 Aloi
1.5 Cara mencegah jangkitan penyakit
3.3 Pencemaran- hujan asid

TUMPUAN ESEI NO 11(b)/12(b)

Membuat pilihan

4
5

6
7
8
2
7

MUKA
SURAT

1
2
3
4
5
6
7
8
TUMPUAN

MUKA
SURAT

2015

3.3 Pencemaran - kesan rumah hijau / pemanasan global

TING

5
6
7
8
9
10

2015

2.3 & 2.5 Konsep tindakan refleks, tindakan terkawal [SPM 2004]
dan tindakan luar kawal
2.6 Konsep kelenjar endokrin

BAB

1
2
3
4

TUMPUAN

4.6 Konsep getah tervulkan

TING

11(b)/12(b)
Mengkonsepsi- bina konsep
TUMPUAN ESEI NO

MUKA
SURAT

1
2
3
4
5
TUMPUAN

2015

2.1 PILIH menu sarapan yang paling sesuai untuk kanak-kanak yang sedang membesar.

1
2
3
4

PILIH menu makanan yang paling sesuai untuk makan malam bagi remaja obesiti

7.2 Plastik PILIH bekas makanan paling sesuai untuk mengisi makanan

6.1 PILIH sinaran radioaktif yang paling sesuai dalam pembungkusan makanan
7.2 PILIH alatan optik yang paling sesuai untuk melihat objek jauh dengan lebih jelas
8. 1 Aloi - PILIH pintu pagar yang terbaik

MUKA
SURAT

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

PANDUAN [FORMAT]

KERTAS 2 BAHAGIAN C(ESEI)

SOALAN NOMBOR 10
[WAJIB JAWAB]

SOALAN NOMBOR 11

/ 12

11(b) / 12(b)

[PILIHAN]
Soalan

- soalan MENGEKSPERIMEN

11(a) / 12(a)

(KPS ke-12)
Ayat pernyataan umum.

Ayat apa yang keluar

tahun ini ?

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]

(ii) Pemboleh ubah:


dimanipulasi :
bergerak balas :
dimalarkan :
(iii) Radas dan bahan:

[ Senarai semua radas/bahan yang diberi


dari soalan dan TAMBAH RADAS/
BAHAN LAIN YANG MESTI ADA]

(iv) Prosedur / Kaedah


Rajah
1.
2.
3.
4.
(v) Penjadualan data
KIRI=PMP
.............

KANAN= PGB
....................

masalah

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Kenal pasti masalah

11(b) / 12(b)

(a) Hipotesis:

[PMP +PGB]
(b)
(i) Tujuan eksperimen:
[Mengkaji PMP +PGB]

Perbezaan
1 persamaan 3 perbezaan
Terangkan proses / faktor
Nyatakan kebaikan /
keburukan / sifat

menyelesaikan

Soalan

[Tulis semula- ada di dalam soalan]

mengkonsepsi

(ii) Penjelasan masalah

[ bina konsep]

(iii) Kaedah yang digunakan

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]

[ Tulis semula- ada di dalam soalan]

(iv) Penjelasan kaedah

(i) Maklumat
(ii) Dua ciri sepunya
1.
2

11(b) / 12(b)
Soalan

membuat

pilihan/keputusan

(iii) Konsep awal


(iv) Satu contoh lain
(v) Satu bukan contoh
(vi) Konsep sebenar

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Tujuan pemilihan

[Tulis semula- ada di dalam soalan]

(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan


yang diberi
(iii) Pilih yang terbaik / susun
ikut urutan keutamaan
(iv) Sebab kepada pilihan

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

PANDUAN PENTING MENJAWAB KERTAS 2 BAHAGIAN

INGAT FORMULA PENTING KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS)

KPS: MENULIS PEMBOLEHUBAH & HIPOTESIS


- Ada 3 pembolehubah: (a) dimanipulasi (PMP)

(b) bergerak balas (PGB (c) dimalarkan (PDM)

- Kenal pasti 3 pembolehubah dari:


(a) AYAT soalan
- cari TUJUAN eksperimen : Mengkaji ..
- biasanya dalam TUJUAN eksperimen ada PMP-PGB / PGB-PMP
- Contoh:

Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk (mengkaji kekonduksian haba antara logam dan bukan logam)
[PGB]
[PMP]

(b) RAJAH soalan

- biasanya pada RAJAH soalan ada 2 pembolehubah iaitu PMP-PDM dan adakalanya ada 3 iaitu

PMP-PDM-PGB.

(i) cari faktor yang DIUBAH / BERBEZA / TAK SAMA = PMP

- boleh salin semula faktor yang tak sama sebagai PMP

- contoh PMP : Logam dan bukan logam / Kuprum dan kaca // Jenis bahan
(ii) cari

faKtor yang SAMA / DITETAPKAN = PDM

- contoh PDM: Jarak paku tekan dari penunu Bunsen // Bilangan penunu Bunsen // Bilangan paku
(iii) cari faktor yg BERUBAH / KEPUTUSAN AKHIR EKSPERIMEN = PGB

tekan

(c) JADUAL keputusan eksperimen


- biasanya pada JADUAL keputusan eksperimen ada 2 pembolehubah iaitu PMP-PGB dan
adakalanya ada 3 iaitu PMP-PDM-PGB.

(i)

KIRI / ATAS JADUAL

= Pemboleh ubah dimanipulasikan [PMP]

(ii)

KANAN / BAWAH JADUAL

= Pembolehubah bergerak balas [PGB]

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

KPS: MENULIS PEMERHATIAN & INFERENS


Hipotesis (H) : - Ayat /pernyataan yang menghubungkan PMP dengan PGB
secara khusus / spesifik [JANGAN UMUM]

INGAT !

- H = PM + PGB
Pemerhatian : -Tulis ayat keputusan eksperimen dari rajah soalan / jadual
- Baca nombor pada alat radas & tulis bacaannnya
Inferens
Formula

INGAT
!

: Tulis ayat pemerhatian(P) kerana ayat sebab (S)


: Inferans = P kerana S atau Inferens = S

KPS: MENULIS DEFINISI SECARA OPERASI (DSO)


DEFINISI SECARA OPERASI [DSO]
Memberi takrifan/definisi /maksud tentang sesuatu konsep yang ditanya dengan
menyatakan keputusan

/ hasil

eksperimen [PGB]

Formula / Acuan Definisi secara Operasi (DSO):


Salin konsep ditanya + kata

sambung + bahan /proses /sesuatu + keputusan akhir


Eksperimen [PGB]

S: Nyatakan definisi secara operasi bagi aloi.


J:

Aloi

ialah

bahan

yang tidak berkarat / tidak terkakis

[Salin konsep ditanya] + [kata sambung] + [bahan / proses] +


/ sesuatu

KPS: MENULIS HUBUNGAN RUANG


* HUBUNGAN

[keputusan akhir eksperimen(PGB)]

DENGAN

MASA

DAN

MERAMAL

= hubungan di antara PMP + PGB secara KHUSUS / SPESIFIK

Formula / Acuan Soalan HUBUNGAN:

Jika .............................
[PMP]

............................ ....................... .............................


[bertambah / berkurang]
[PGB]
[bertambah / berkurang]

Contoh
(a) Nyatakan hubungan antara isipadu gas hidrogen dan masa dalam 90 saat pertama.
J: Jika masa bertambah isipadu gas hidrogen bertambah.

[PMP]

* RAMALKAN

[PGB]

= JANGKAAN

berdasarkan KEPUTUSAN

eksperimen
6

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

KPS: MENGELAS BERKOMUNIKASI - MENTAFSIR DATA


MENGELAS

: KENALPASTI

BERKOMUNIKASI

: LUKIS GRAF / LUKIS RAJAH PEMBENTUKAN IMEJ

MENTAFSIR DATA

KUMPUL berdasarkan ciri sepunya

ASING

: BERI PENERANGAN tentang objek, peristiwa atau pola daripada DATA / GRAF

yang dikumpulkan.

1. Lukis Graf
Cara pemarkahan graf:
(a) Titik-titik dipindahkan dengan betul dari jadual kepada graf.
(b) Mesti ada tanda pada graf yang menunjukkan perpindahan titik sepeti tanda pangkah (x).
(c) Bentuk graf yang betul:

licin

jika titik-titik lurus- guna pembaris

jika titik-titik tidak lurus- jangan guna pembaris (free hand)


(d) Sekiranya soalan meminta pelajar mencari jawapan daripada graf, kaedah mendapatkan jawapan
mesti ditunjukkan pada graf .Cth; dengan tanda putus-putus.
Contoh : Pada graf yang dilukis, tentukan jisim hablur kuprum (II) sulfat pada hari ke-2.
..

(a) Graf garis- lurus

(b) Graf garis- lengkung

(d) Histogram rapat

[ 2 markah]

(c) Graf garis bertangga

Eksp: Perubahan keadaan jirim

(e) Carta Bar terpisah

Eksp: Mengkaji variasi selanjar (continuous variation)


Eksp: Mengkaji gerakan troli (pita detik)
Number
of
students

Eksp: Mengkaji variasi tak selanjar (discontinuous variation)

Number
of
students

Height

AB O

Blood group

2. Lukis pembentukan imej cermin satah, kanta cekung , kanta cembung & kamera lubang jarum
(a) Cermin satah

(b) Kanta cekung

(c) Kanta cembung

(d) Kamera lubang jarum

1511/2

SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

2015

Ting 4: Bab 3- 3.6 Variasi


[PP JOHOR 2015- SMK BULOH KASAP]

1. Jadual 1.1 menunjukkkan jenis cuping telinga oleh 20 orang murid dalam satu kelas

Jadual 1.1

a. Berdasarkan jadual 1.1 lengkapkan jadual 1.2 di bawah

Jadual 1.2
[ 2 markah ]

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

b. Berdasarkan Jadual 1.2, lukiskan carta bar pada kertas graf di bawah

[ 2 markah ]
c.

Daripada graf, apakah jenis variasi yang ditunjukkan?

....................................................................................................................................... .

[ 1 markah ]

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 3- 3.6 Variasi


[PP SMKSI 2015]
2

Table 2 shows the types of blood group of all the students in Form 4 Bestari.

Jadual 2 menunjukkan jenis kumpulan darah semua pelajar dalam Tingkatan 4 Bestari .
Blood group

Kumpulan darah
O

AB

AB

Table 2 / Jadual 2
(a) Complete Table 3 using the data in Table 2.

Lengkapkan jadual 3 dengan menggunakan data dalam jadual 2.


Blood Group
Number of students

AB

(2 marks)
(b) Draw a histogram based on the results given in Table 3.

Lukiskan histogram berdasarkan jadual 3 .

(2 marks)

10

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(c) Tick ( ) graph for discontinuous variation.


Tandakan ( ) bagi graf variasi tidak selanjar.

(1 mark)

Ting 4: Bab 3- 3.6 Variasi


[PP JOHOR 2015- JKD SainsTeras Daerah Batu Pahat]
3. The Form 4 Bijak students carry out an experiment to study the variation of length of span among them.
Diagram 1.1 shows the length of span measured for each students.
Murid tingkatan 4 Bijak menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi panjang jengkal di kalangan mereka.
Rajah 1.1 menunjukkan panjang jengkal yang diukur pada setiap pelajar.

Diagram 1.1
Rajah 1.1
Table 1.1 shows the length of span, in cm of 30 students in the class.
Jadual 1.1 menunjukkan panjang jengkal, dalam cm,bagi 30 orang murid dalam kelas itu

11

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(a) Based on the data in Table 1.1, complete Table 1.2.


Berdasarkan data dalam Jadual 1.1, lengkapkan Jadual 1.2

(b) Based on the result in Table 1.2, draw a histogram to show the number of students against length of span.
Berdasarkan keputusan dalam Jadual 1.2, lukis histogram yang menunjukkan bilangan murid melawan panjang
jengkal.

12

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(c) Write the type of variation based on the histogram in 1(b)


Tulis jenis variasi berdasarkan histogram di 1(b)
.....
[1 markah]

Ting 4: Bab 4- 4.1 Perubahan Keadaan Jirim

13

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

//

14

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 4- 4.5 Sifat Bahan Bahan Atom, Bahan Molekul dan Bahan Ion
[PP MELAKA 2015]

15

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

16

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 4- 4.7 Kaedah Penulenan Bahan


[PP KEDAH 2015- MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)]

17

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

18

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.2 Perubahan Haba Dalam Tindak balas Kimia


(Tindak Balas Eksotermik dan Endotermik)

[GG HULU PERAK SET 1 2015]


1.

Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen melarutkan larutan ammonium klorida di dalam air.

Air
Rajah 2
a)

Ramalkan pemerhatian yang boleh diperolehi daripada eksperimen ini.


...
[1 markah]

b)

Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku.


...........................
[1 markah]

c)

Tulis satu inferens berdasarkan pemerhatian di (a)


...........................
[1 markah]

d)

Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas bagi eksperimen ini


...........................
[1 markah]

e)

Nyatakan definisi secara operasi bagi tindak balas endotermik.


...........................
[1 markah]

19

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.2 Perubahan Haba Dalam Tindak balas Kimia


(Tindak Balas Eksotermik dan Endotermik)

[ PP SELANGOR 2015 SMKKKB]


1 Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam

tindak balas kimia pada suhu bilik.

28 oC

Diagram 1.1
Rajah 1.1

28 oC

Diagram 1.2
Rajah 1.2
(a) Berdasarkan Rajah 1.1, apakah pemerhatian berkenaan perubahan suhu?

Tandakan untuk jawapan anda dalam Jadual 1.


Temperature decreases

Suhu menurun

No change in temperature

Tiada perubahan suhu

Temperature increases

Suhu meningkat

Jadual 1

[1 markah]

(b) Apakah bacaan akhir pada termometer dalam Rajah 1.2?

.......................... o C
[1 markah]
(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i) dimanipulasikan : ..................................................................................................................... ............
(ii) bergerak balas : ............................................................................................................................. .....
[2 markah]
(d) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini.
............................................................................................................................................ .....................
.................................................................................................................................................................
.
[1 markah]

20

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.3 Kereaktifan Logam Logam + Oksigen


[PP JOHOR 2015- SMK BULOH KASAP]
1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk menentukan kereaktifan logam dengan oksigen.

Rajah 1
Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 2
Jenis Logam

Kereaktifan logam dengan oksigen

Aluminium
Zink
Kuprum

Menyala dengan cerah


Membara dengan nyalaan yang terang
Membara dengan nyalaan yang malap

.
a.

Jadual 2
Tuliskan satu hipotesis dari keputusan eksperimen di atas

b.

.........................................................................................................................................................................
[1 markah ]
Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.
(i) dimanipulasi: ............................................................................................................................................

c.

d.

(ii) bergerak balas: .........................................................................................................................................


[ 2 markah ]
Apakah fungsi hablur kalium manganat (VII)?
.........................................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
Berdasarkan pemerhatian anda, susun kereaktifan ketiga-tiga logam mengikut tertib menurun dalam
kotak di bawah

[ 1 markah ]

21

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.6 Penghasilan Tenaga Elektrik Daripada Tindak Balas Kimia
[PP JOHOR 2015- JKD SainsTeras Daerah Batu Pahat]
1. Diagram 2 shows an experiment to study a simple cell using orange juice and pineapple juice as an electrolyte.
Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji sel ringkas dengan menggunakan jus
oren dan jus nanas sebagai elektrolit.

(a) Based on Diagram 2, what is the reading of the galvanotmeter?


Berdasarkan Rajah 2, apakah bacaan galvanometer?
[1 markah]

G
(b) State the variables in this experiment.
Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i) Manipulated variable : ................................................................
dimanipulasikan
(ii) Responding variable : ..
bergerak balas

[2 markah]
(c) State the energy changes in this experiment.
Nyatakan perubahan tenaga dalam eksperimen ini.
.
[1 markah]
(d) Orange juice is an electrolyte. State the operational definition for an electrolyte.
Jus buah limau ialah elektrolit. Nyatakan definisi secara operasi bagi elektrolit.
.
[1 markah]

22

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.6 Penghasilan Tenaga Elektrik Daripada Tindak Balas Kimia
[PP KELANTAN 2015- MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN]
2

23

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

24

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.7 Tindak Balas Kimia Yang Berlaku Dengan Adanya Cahaya

1.

25

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 5- 5.7 Tindak Balas Kimia Yang Berlaku Dengan Adanya Cahaya
2.

Diagram 3.1 and 3.2 show an experiment to study the effect of light on photographic paper. The
experiment is conducted in a dark room.
Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas kertas fotografi.

Eksperimen dijalankan dalam sebuah bilik gelap.

Bulb lights up

Mentol menyala

After 10 minutes

Selepas 10 minit

White coloured photographic paper

Kertas fotografi berwarna putih

Diagram 3.1
Rajah 3.1
Bulb does not light up

Mentol tidak menyala

After 10 minutes

Selepas 10 minit

White coloured photographic paper

Kertas fotografi berwarna putih

Diagram 3.2
Rajah 3.2

(a)

(i)

Based on Diagram 3.1, write the observation for this experiment.


Berdasarkan Rajah 3.1, tulis pemerhatian bagi eksperimen ini.

...

26

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(ii)

State the inference that you can make based on the observation in 3(a)(i).
Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di 3(a)(i).

..
[2 marks/markah]

(b)

State the variables in the experiment.


Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i)

Constant variable
Pembolehubah dimalarkan
....

(ii)

Manipulated variable
Pembolehubah dimanipulasikan

[2 marks/markah]

27

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 7- 7.1 Lukis Imej Cermin Satah / Kanta Cekung / Kanta Cembung
1. Diagram 2.1 shows an experiment to study the characteristics of an image formed on a plane mirror.
Rajah 2.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji ciri imej yang terbentuk pada cermin satah.
D

Object
Objek

``
Plane mirror
Cermin satah
Observers eye
Mata pemerhati

Diagram 2.1 / Rajah 2.1

(a) Draw the image that will form on the pane mirror in Diagram 2.1
Lukis imej yang akan terbentuk pada cermin satah pada Rajah 2.1

[2 marks]

(b) Measure the object distance,D in Diagram 2.1


Ukurkan jarak objek,D dalam Rajah 2.1
.. cm

[1 mark]

(c) Diagram 2.2 shows an image of a wall clock seen in a plane mirror.
Rajah 2.2 menujukkan imej sebuah jam dinding di dalam cermin satah.

Diagram 2.2
Rajah 2.2
(i) State the actual time shown by the clock.
Nyatakan masa sebenar yang ditunjukkan oleh jam itu.
..

[1 mark]

28

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(ii) State one characteristic of the image formed in Diagram 2.2.


Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk dalam Rajah 2.2.
................................................................................................................................ ....................[1 mark]
(d) Mark ( ) the optical instrument which uses plane mirror.
Tandakan ( ) alat optik yang menggunakan cermin satah.

[1 mark]

29

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 7- 7.1 Lukis Imej Cermin Satah / Kanta Cekung / Kanta Cembung
[PP PULAU PINANG 2015]
2.

30

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 7- 7.1 Lukis Imej Cermin Satah / Kanta Cekung / Kanta Cembung
[PP KEDAH 2015- MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)]
3.

31

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 7- 7.1 Lukis Imej Cermin Satah / Kanta Cekung / Kanta Cembung
[PP MELAKA 2015]

4.

32

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

33

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 4: Bab 7- 7.2 Pembentukan Imej Oleh Alatan Optik- Kamera lubang jarum / Periskop

SOALAN - Kamera Lubang Jarum


1.

34

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN - Kamera Lubang Jarum

35

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN: Periskop
S1;(a) Nyatakan kegunaan periskop
J: Untuk melihat objek yang ......................../ terhalang daripada penglihatan.
(b) Cadangkan 3 situasi di mana periskop digunakan.
J: (i) Digunakan dalam ...................... untuk melihat objek di permukaan air.
(ii) Askar dalam ............................... boleh melihat keadaan sekeliling.
(iii) Pemerhati dapat melihat di sebelah suatu ....................... / halangan

Rajah: Periskop

S2. Terangkan struktur sebuah periskop ringkas.


J: Terdiri daripada ......... dengan dengan dua .......................... yang disusun bertentangan pada sudut ...... o
S3. (a) Nyatakan prinsip pengendalian periskop.
J: Berfungsi berdasarkan prinsip ...................... cahaya iaitu cahaya boleh ........................ oleh cermin satah.
(b) Terangkan bagaimana periskop berfungsi.
J:
(i) Periskop terdiri daripada ...... cermin .............. yang bertentangan.
(ii) Kedua-dua satah cermin terletak pada sudut .......... o pada garis yang menghubunginya.
(iii) Sinar ................ dari objek menuju cermin I dan ........................... oleh cermin I.
(iv) Sinar ................ menuju ke cermin II dan . ke mata pemerhati.
S4. Nyatakan 3 ciri imej yang dihasilkan oleh periskop:
J: (a) ....................

(b) .....................

(c) .........................................................

S5. Lukis pembentuakn imej sebuah periskop

Objek

. I

Penghalang
Pemerhati

Rajah: Periskop
. II
Rajah: Pembentukan imej oleh periskop

36

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 1- 1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perttumbuhan Mikroorganisma - Cahaya


[PP MELAKA 2015]
1

37

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

38

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 1- 1.6 Cara merawat penyakit antibiotik


[PP JOHOR 2015- SMK BULOH KASAP]
1. Seorang pelajar menjalankan ujikaji untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria, dua
cakera kertas turas dengan saiz yang sama telah digunakan. Cakera tersebut direndam dalam penisilin dan
satu lagi dalam air suling. Cakera tersebut kemudiannya diletakkan pada piring petri yang mengandungi bakteria
basilus subtlius. Piring petri itu ditutup rapat dan dibiarkan selama 3 hari. Keputusan ditunjukkan dalam
Rajah 3.

Rajah 3
a.

Nyatakan satu pemerhatian dalam Rajah 3

................................................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
b. Berikan inferens bagi pemerhatian tersebut

c.

d.

............................................................................................................................................ ....................................
[ 1 markah ]
Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini
i.

Pemboleh ubah dimalarkan : ..................................................................................................

ii.

Pemboleh ubah bergerak balas : .............................................................................................


[ 2 markah ]

Nyatakan definisi secara operasi bagi penisilin


........................................................................................................................................
[ 1 markah ]

39

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 1- 1.6 Cara merawat penyakit antibiotik


[PP KEDAH 2015- MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)]
2
.

40

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 4- 4.6 Polimer Semula jadi pengawetan-penggumpalan-pemvulkanan lateks


1 Diagram 4.1 and Diagram 4.2 shows an experiment to study the effect of vinegar and ammonium
solution on latex.
Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan larutan ammonia ke
atas lateks.
After 10 minutes
Selepas 10 minit

Diagram 4.1
Rajah 4.1

After 10 minutes
Selepas 10 minit

Diagram 4.2 / Rajah 4.2

(a) Write down one observation from the results of this experiment.
Tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini.
..
......
[1 mark]
(b) State one inferens based on the observation in Diagram 4.2.
Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di Rajah 4.2.
..
..
[1 mark]
(c) State one responding variable in this experiment.
Nyatakan satu pembolehubah yang bergerak balas dalam eksperimen ini.
[1 mark]
(d) State one hypothesis for this experiment.
Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini.

...
[1 mark]
(e) State the operational definition for acid.
Nyatakan definisi secara operasi bagi asid.
..
..
[1 mark]

41

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 4- 4.6 Polimer Semula jadi pengawetan-penggumpalan-pemvulkanan lateks


[PP KELANTAN 2015- MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN]
2
.

42

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

[PP PERLIS 2015]


3

43

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

44

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 5- 5.2

Laju, halaju dan pecutan

[GG HULU PERAK SET 1 2015]


1

Rajah 3 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk menentukan laju troli yang sedang menuruni landasan.

Jangkamasa detik

Pita detik
troli
Landasan

Bekalan kuasa
Rajah 3
Rajah di bawah menunjukkan pita detik yang diperolehi daripada gerakan troli tersebut.

Keratan 4

Keratan 3

Keratan 2

Keratan 1

0.1 saat

0.1 saat

0.1 saat

0.1 saat

Jadual 3 menunjukkan maklumat berkenaan pita detik di atas.


Keratan pita detik

Panjang bahagian / cm

5.4

4.4

4
2.2

Jadual 3
a)

Ukur panjang keratan 3 pita detik itu dan catatkan dalam Jadual di atas.
...
[1 markah]

b)

Dengan menggunakan keratan 1 pita detik, hitung halaju awal troli

..
[2 markah]
c)

Dengan menggunakan jadual 3, nyatakan jenis gerakan troli itu.


...
[1markah]

d)

Keratan 5 pita detik adalah selepas keratan 4 dan juga mewakili jarak waktu 1 saat. Dengan menggunakan
Rajah 3, ramalkan ukuran panjang Keratan 5.
Length / Panjang : cm
[1markah]

45

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 5- 5.5 Tekanan


[PP JOHOR 2015- SMK BULOH KASAP]
1. Rajah 4.1 dan 4.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan
menggunakan beban 1 kg yang diletakkan di atas blok kayu

Rajah 4. 1

Rajah 4.2

Keputusan yang diperolehi ditunjukkan di jadual 3.

a.

Luas permukaan bersentuhan

Kedalaman lekuk plastesin/cm

Blok kayu X
Blok kayu Y

0.4
0.2

Jadual 3
Nyatakan inferens berdasarkan keputusan eksperimen di atas

................................................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
b. Apakah hipotesis daripada eksperimen ini.
................................................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
c.

d.

Nyatakan pemboleh ubah .


i.

Pemboleh ubah yang dimalarkan: ..........................................................................................................

ii.

Pemboleh ubah dimanipulasi

: ...........................................................................................................
[ 2 markah ]

Sekiranya beban 1 kg digantikan dengan beban berjisim 2 kg, ramalkan kedalaman lekuk yang disebabkan
oleh blok kayu X.
.................................................................... cm
[ 1 markah]

46

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 5- 5.5 Tekanan


[PP PULAU PINANG 2015]

2.

47

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

48

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Ting 5: Bab 5- 5.5 Tekanan


3. Diagram 3.1 below shows an experiment to study the pressure produced by metal rod of the same size at
P and Q. Weight is placed on metal rod.
Rajah 3.1 menunjukkan satu experiment untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh rod logam yang
sama saiz pada P dan Q. Pemberat diletakkan atas rod logam.

Diagram 3.2 shows the effect on the plasticine after the experiment.
Rajah 3.2 menunjukkan kesan pada plastisin selepas eksperimen .

(a) Based on Diagram 3.2, measure and record the depth of dent at P and dent Q.
Berdasarkan kepada Rajah 3.2, ukur dan catat kedalaman lekukan pada P dan Q.
P: .. cm

Q: . cm

(b) Basesd on the experiment, which rod produced higher pressure?


Berdasarkan eksperimen, rod yang manakah telah menghasilkan tekanan yang lebih tinggi?
.....................................................
(c) Nyatakan pemboleh ubah: (i) dimanipulasikan : ..................................................................
(ii) bergerak balas : ..................................................................
(iii) dimalarkan
: ..................................................................
(d) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.
..................................................................................................................... ......................................
(e) Predict the depth of dent if the weight at P is 200 g.
Ramalkan kedalaman lekukan jika pemberat 200 g digunakan pada P.
.................... cm

49

1511/2

Ting 5: Bab 5- 5.8

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Gerakan Kenderaan Di Udara- Prinsip Bernoulli

50

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

51

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN TUMPUAN BAHAGIAN

C-Esei

2015

PANDUAN [FORMAT]

KERTAS 2 BAHAGIAN C(ESEI)


SOALAN NOMBOR 10
[WAJIB JAWAB]

SOALAN NOMBOR 11

/ 12

11(b) / 12(b)

[PILIHAN]
Soalan

- soalan MENGEKSPERIMEN

11(a) / 12(a)

(KPS ke-12)
Ayat pernyataan umum.

Ayat apa yang keluar

tahun ini ?

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]

(ii) Pemboleh ubah:


dimanipulasi :
bergerak balas :
dimalarkan :
(iii) Radas dan bahan:

[ Senarai semua radas/bahan yang diberi


dari soalan dan TAMBAH RADAS/
BAHAN LAIN YANG MESTI ADA]

(iv) Prosedur / Kaedah


Rajah
1.
2.
3.
4.
(v) Penjadualan data
KIRI=PMP
.............

KANAN= PGB
....................

masalah

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Kenal pasti masalah

11(b) / 12(b)

(a) Hipotesis:

[PMP +PGB]
(b)
(i) Tujuan eksperimen:
[Mengkaji PMP +PGB]

Perbezaan
1 persamaan 3 perbezaan
Terangkan proses / faktor
Nyatakan kebaikan /
keburukan / sifat

menyelesaikan

Soalan

[Tulis semula- ada di dalam soalan]

mengkonsepsi

(ii) Penjelasan masalah

[ bina konsep]

(iii) Kaedah yang digunakan

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]

[ Tulis semula- ada di dalam soalan]

(iv) Penjelasan kaedah

(i) Maklumat
(ii) Dua ciri sepunya
1.
2.

11(b) / 12(b)
Soalan

membuat

keputusan /pilihan

(iii) Konsep awal


(iv) Satu contoh lain
(v) Satu bukan contoh
(vi) Konsep sebenar

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Tujuan pemilihan

[Tulis semula- ada di dalam soalan]

(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan


yang diberi
(iii) Pilih yang terbaik / susun
ikut urutan keutamaan
(iv) Sebab kepada pilihan

52

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10- Tumpuan

[TING 4: BAB 4- Eksperimen kekonduksian haba logam dan bukan logam]

10 Study the following situation:


Kaji situasi berikut:
Kebanyakan peralatan memasak seperti kuali dan periuk dibuat dari bahan logam, manakala
pemegang kuali dan periuk dibuat dari bahan bukan logam

ATAU

PERNYATAAN

Kekonduksian haba bagi logam dan bukan logam adalah berbeza


[1 markah]

(a) Suggest one hypothesis to investigate the above situation.


Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas.

(b) Using a copper and glass rod of the same size, one thumb-tack, wax , retort stand, Bunsen burner
and other apparatus, describe one experiment to test your hypothesis in 10 (a).
Menggunakan rod kuprum, rod kaca, satu paku tekan, lilin , kaki retort, penunu Bunsen dan radas lain,
huraikan eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a).
[9 markah]

BERSEDIA TAHUN 2015


MUNGKIN
SOALAN TIDAK DIBERI
FORMAT /
PANDUAN MENJAWAB

Jawapan

(a) Hipotesis: Logam boleh mengkonduksian haba yang lebih baik berbanding bukan logam.
(b) (i) Tujuan ekspeimen: Mengkaiji sifat kekonduksian haba di antara logam dengan bukan logam.
(ii) Pembolehubah :

dimanipulasi
: Jenis rod / bahan
bergerak balas
: Masa bagi paku tekan jatuh.
dimalarkan
: Panjang rod
(iii) Radas dan Bahan: Rod kuprum, rod kaca, satu paku tekan, lilin,kaki retort dan penunu Bunsen dan
jam randik
(iv) Prosedur
1. Sediakan radas seperti rajah di bawah.

Rod kuprum

2. Lekatkan paku tekan pada rod kuprum dengan lilin.


3. Panaskan hujung rod kuprum dengan penunu Bunsen dan catat masa bagi paku tekan jatuh.
4. Ulangi langkah 1-3 dengan menggunakan rod kaca.

(v) Penjadualan data


Jenis rod
Rod kuprum
Rod kaca

Masa paku tekan jatuh (minit)

53

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10- Tumpuan 2 [TING 4: BAB 5- 5.2 Perubahan Haba Dalam Tindak Balas Kimia]
Study the following statement:Kaji penyataan berikut:
Final temperature for reaction between natrium hydroxide with distilled water and ammonium chloride
with distilled water is different.

Suhu akhir tindak balas antara natrium hidroksida dengan air suling dan ammonium klorida dengan air
suling adalah berbeza.

[PP MELAKA 2015]

ATAU PERNYATAAN

(a) Suggest one hypothesis to investigate the above statement.


Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas.

[1 markah]

(b) Using sodium hydroxide pellet, ammonium chloride powder, distilled water , test tubes, spatula and
other apparatus, described one experiment to test the hypothesis in 10(a).

Dengan menggunakan butiran natrium hidroksida, serbuk ammonium klorida, air suling, tabung uji,
spatula dan radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 10 (a).
[9 markah]

JAWAPAN
(a) Hipotesis: Suhu akhir tindakbalas antara natrium hidroksida dengan air suling meningkat manakala
ammonium klorida dengan air suling menurun.
(b)
(i) Tujuan eksperimen : Mengkaji hubungan di antara suhu akhir tindakbalas dengan bahan tindakbalas.
(ii) Pemboleh ubah

- dimanipulasi : Jenis bahan kimia


- bergerak balas : Suhu akhir
- dimalarkan
: Isipadu air suling // Suhu awal // Kuantiti bahan
(iii) Radas dan Bahan : Natrium hidroksida, ammonium klorida, air suling , tabung uji, termometer
(iv) Prosedur / Kaedah

1. 10 ml air suling diisi ke dalam tabung didih.


2. Rekod dan catatkan suhu awal air suling dalam jadual.
3. 5 butir natrium hidroksida dimasukkan ke dalam tabung didih itu dan dikacau hingga larut.
4. Rekod dan catatkan suhu akhir campuran dalam jadual.
5. Prosedur 1-5 diulangi dengan menggunakan ammonium klorida.

(v) Penjadualan data / keputusan


Jenis Bahan
Natrium hidroksida + Air suling
Ammonium klorida + Air suling

Suhu awal Air suling (oC)

Suhu akhir campuran (oC)

54

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10 - TUMPUAN 3

[TING 4: BAB 7- 7.1 Eksperimen pembentukan imej oleh cermin satah]

[PP PERAK 2015 (K2 Set 1)]


10.

Kaji situasi berikut;


Izzati berdiri di hadapan cermin dan dia mendapati apabila dia bergerak menjauhi cermin
imejnya di dalam cermin juga semakin menjauhi cermin
(a)

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas.

[1 markah]

(b)

Dengan menggunakan cermin satah, kertas graf, lilin, pen dan radas lain, huraikan satu
eksperimen untuk mengkaji hipotesis di (a).
[9 markah]

Jawapan
(a) Hipotesis
Semakin jauh jarak objek daripada cermin, semakin jauh jarak imej daripada cermin
// Semakin dekat jarak objek daripada cermin, semakin dekat jarak imej daripada cermin
(b) (i) Tujuan eksperimen
Mengkaji hubungan di antara jarak objek daripada cermin satah dengan jarak imej daripada cermin
(ii) Pembolehubah:

dimanipulasi: Jarak objek


bergerakbalas: Jarak imej
dimalarkan : Saiz / jenis objek// jenis cermin

(iii) Radas dan bahan : Cermin satah, kertas graf, lilin, pen dan pembaris
(iv) Prosedur / Kaedah:
1. Letakkan cermin satah diatas kertas graf.
2. Letakkan objek pada kedudukan yang jauh daripada cermin satah. Jarak objek daripada cermin
satah direkod
3. Ukur jarak imej yang kelihatan pada kertas graf
4. Ukur langkah 1-3 dengan menukar kedudukan objek pada jarak dekat.
(v) Penjadualan data
Jarak objek

Jarak imej

Jauh
Dekat

55

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10 - TUMPUAN 4
[TING 4: BAB 7- 7.1 Eksperimen mengukur

jarak fokus

kanta cembung berbeza

ketebalan]

Kaji pernyataan berikut


Jarak fokus kanta cembung bergantung kepada ketebalan kanta
Anda dibekalkan satu kanta cembung tebal, satu kanta cembung nipis,pemegang kanta dan radas-radas lain.
(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di (a).

[9 markah]

Jawapan
(a) Hipotesis: Semakin tebal kanta cembung, semakin pendek jarak fokus kanta itu.
(b) (i) Tujuan eksperimen: Mengkaji hubungan di antara ketebalan kanta cembung dan jarak fokusnya
(ii) Pembolehubah:

dimanipulasi : Ketebalan kanta cembung


bergerak balas : Jarak fokus kanta cembung
dimalarkan
: Jarak objek dari kanta

(iii) Radas dan bahan : Satu kanta cembung tebal, satu kanta cembung nipis,pemegang kanta,
skrin putih, pembaris meter
(iv) Prosedur atau kaedah :

1. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas.


2. Laraskan, kedudukan skrin sehingga satu imej yang tajam terbentuk di atas skrin.
3. Ukur Jarak di antara pusat kanta cembung nipis dan skrin. Jarak ini mewakili jarak fokus, f bagi kanta
cembung nipis itu.
4. Ulangi langkah 1-3 dengan menggantikan kanta cembung nipis dengan kanta cembung tebal.
(v) Penjadualan data
Ketebalan kanta
cembung
Nipis
Tebal

Jarak fokus (cm)

56

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10-Tumpuan 5 [TING 5: BAB 1- 1.1 Eksperimen kesan kehadiran

antibiotik]

Study the following statement/ Kaji pernyataan berikut.

Kehadiran antibiotik merencat pertumbuhan bakteria


Anda dibekalkan dengan dua ceper kertas turas, agar-agar nutrien steril, bakteria Basilus subtilis, forsep steril, picagari, dua
piring petri steril, pita selefon, pen penanda, larutan penisilin dan bahan lain.
(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a).

[9 markah]

Jawapan
(a) Hipotesis: Kehadiran antibiotik dapat membunuh bakteria.
(b)
(i) Tujuan eksperimen: Mengkaji kesan antibiotik penisilin terhadap pertumbuhan bakteria.
(ii) Pembolehubah:
dimanipulasikan : Kehadiran antibiotik penisilin
bergerak balas : Pertumbuhan bakteria // keluasan kawasan jernih
dimalarkan
: Jenis bakteria // Isipadu bakteria
(iii) Radas dan bahan: Dua ceper kertas turas, agar-agar nutrien steril, bakteria Basilus subtilis, forsep steril,
picagari, dua piring petri steril, pita selefon, pen penanda, larutan penisilin dan air
suling.
(iv) Kaedah

1. Piring petri A dan B diisikan dengan agar-agar nutrien steril.


2. 1 cm3 kultur bakteria dimasukkan ke dalam setiap piring petri dengan menggunakan picagari dan digoncang
perlahan-lahan supaya bakteria tersebar rata.
3. Ceper kertas yang direndam di dalam air suling diletak di atas permukaan agar-agar dalam piring petri A dan ceper
kertas yang direndam di dalam larutan penisilin dalam piring petri B.
4. Piring petri A dan B ditutup dan dilekatkan dengan pita selefon.
5. Piring petri A dan B disimpan dalam almari gelap dalam keadaan telangkup selama 3 hari.
6. Rekodkan pemerhatian anda selepas dua hari dalam jadual.

(v) Penjadualan data


Kandungan ceper kertas turas

Kawasan jernih
(Ada atau Tiada)

Ceper kertas air suling


Ceper kertas penisilin

57

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10-Tumpuan 6 [TING 5: BAB 1- 1.1 Eksperimen kesan kepekatan

antibiotik berbeza]

[PP JOHOR 2015- JKD SainsTeras Daerah Batu Pahat]


10 Study the following statement: / Kaji penyataan yang berikut:
Antibiotik yang berkepekatan tinggi lebih berkesan untuk membunuh bakteria.
Antibiotic with higher concentration is more effective to kill bacteria.
(a) Suggest one hypothesis to investigate the above situation.
Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas.

[1 markah]

(b) Using two petri dishes, cellophane tape, sterile nutrient agar, penicillin discs 2 units and 5 units
and other material, describe one experiment to test your hypothesis in 10(a)
Menggunakan dua piring petri, pita selofan, agar-agar nutrien steril, cakera antibiotik penisilin 2 unit dan
5 unit dan bahan lain, huraikan satu eksperimen untuk

menguji hipotesis di 10(a).


Jawapan
(a) Hipotesis:

Antibiotik yang berkepekatan tinggi lebih berkesan untuk membunuh bakteria.


// Antibiotik yang berkepekatan tinggi akan menghasilkan kawasan jernih yang lebih besar.
// Semakin bertambah kepekatan antibiotik semakin bertambah luas kawasan jernih

(b)
(i) Tujuan eksperimen: Mengkaji hubungan antara kepekatan antibiotik dengan pertumbuhan bakteria.
(ii) Pembolehubah:

dimanipulasikan
: Kepekatan antibiotik
bergerak balas
: Pertumbuhan bakteria // Luas /saiz kawasan jernih
dimalarkan
: Jenis bakteria // Isipadu bakteria // Isipadu agar-agar nutrien steril

(iii) Radas dan bahan: Dua piring petri, pita selofan, agar-agar nutrien steril, cakera antibiotik penisilin 2 unit
dan 5 unit dan kultur bakteria
(iv) Kaedah
Pita selofan
Cakera penisilin
2 unit

Agar-agar
nutrien
+
Kultur bakteria

Cakera penisilin
5 unit

Piring petri

1. Piring petri A dan B diisikan dengan agar-agar nutrien steril.


2. 1 cm3 kultur bakteria dimasukkan ke dalam setiap piring petri dengan menggunakan picagari dan digoncang
perlahan-lahan supaya bakteria tersebar rata.
3. Cakera penisilin 2 unit diletak di atas permukaan agar-agar dalam piring petri A dan 5 unit dalam piring petri B.
4. Piring petri A dan B ditutup dan dilekatkan dengan pita selefon.
5. Piring petri A dan B disimpan dalam almari gelap dalam keadaan telangkup selama 3 hari.
6. Diameter kawasan jernih diukur dan direkodkan dalam jadual.

(v) Penjadualan data


Kepekatan Cakera Penisilin
2 unit
5 unit

Diameter kawasan jernih (cm)

58

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10-Tumpuan 7 [TING 5: BAB 4- 4.6 Eksperimen pengawetan dan penggumpalan lateks]
10 Study the following situation /statement: / Kaji situasi / pernyataan berikut:
A rubber tapper found that rubber latex coagulated when mixed with rubber vinegar and remain
liquid when mixed with ammonia
Seorang penoreh getah mendapati bahawa susu getahnya menggumpal apabila dicampur dengan
cuka getah dan kekal cair apabila dicampur dengan ammonia
[PP PAHANG 2015]

ATAU PERNYATAAN

Acid and alkali perform different function in coagulation of latex


Asid dan alkali memainkan fungsi yang berbeza dalam penggumpalan lateks
(a) Suggest one hypothesis to investigate the above situation.
Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi / pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Using rubber latex, ethanoic acid, ammonium solution, glass rod and other apparatus,
describe one experiment to test your hypothesis in 10 (a).
Menggunakan lateks, asid etanoik, larutan ammonia, rod kaca dan radas lain,
huraikansatu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a).
Jawapan

[9 markah]

(a) Hipotesis: Asid/asid etanoik boleh menggumpalkan lateks


// Alkali/larutan ammonia menghalang lateks menggumpal / menyebabkan lateks kekal cair.
(b) (i) Tujuan ekspeimen: Mengkaji kesan asid/asid etanoik dan alkali/larutan ammonia ke atas
penggumpalan lateks.
(ii) Pembolehubah :
dimanipulasi
: Asid etanoik dan larutan ammonia // Jenis larutan
bergerak balas
: Penggumpalan lateks // lateks menggumpal atau kekal cair
// Keadaan lateks
dimalarkan
: Isipadu asid dan alkali // Isipadu lateks // Kepekatan asid
dan alkali // Jenis lateks
(iii) Radas dan Bahan: Lateks, asid etanoik, larutan ammonia, rod kaca dan bikar.
(iv) Prosedur

1. 15 cm3 lateks dimasukkan ke dalam bikar A dan B.


2. Beberapa titis asid etanoik dimasukkan ke dalam bikar A dan larutan ammonia ke dalam bikar B.
3. Campuran dikacau beberapa minit.
4. Campuran lateks diperhatikan dan dicatat dalam jadual.

(v) Penjadualan data


Jenis larutan
Lateks + asid etanoik
Lateks + larutan ammonia

Keadaan lateks

59

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10-Tumpuan 8
[TING 5: 4.6 Eksperimen

perbezaan kekenyalan antara getah asli dan getah tervulkan]

10 Study the following statement / Kaji pernyataan berikut:


Elasticity of natural rubber and vulcanized rubber are different

Kekenyalan getah asli dan getah tervulkan adalah berbeza

You are given a strip of natural rubber and vulcanized rubber with the same size , clips, retort stand , load
100g and other apparatus.

Anda dibekalkan dengan jalur getah asli dan getah tervulkan yang sama saiz, klip, kaki retort , beban 100g
dan radas lain.
(a) Suggest one hypothesis to investigate the above statement.

Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Describe an experiment to test your hypothesis in 10 (a) based on the following criteria:
Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10 (a).

[9 markah]

Jawapan
(a) Hipotesis : Getah tervulkan lebih kenyal daripada getah asli.
(b)(i) Tujuan eksperimen- Mengkaji perbezaan kekenyalan antara getah asli dan getah tervulkan.
(ii) Pembolehubah

- dimalarkan
: Jisim beban // Saiz kepingan getah
- dimanipulasikan: Jenis jalur getah
- bergerak balas : Pemanjangan jalur getah

(iii) Radas dan bahan: Jalur getah asli dan getah tervulkan yang sama saiz, klip, kaki retort , beban 100g dan

pembaris

(iv) Prosedur atau kaedah

Pemberat 100g
1.
2.
3.
4.
5.

Pemberat 100g

Kedua-dua hujung jalur getah asli dan getah tervulkan disepit dengan klip.
Gantung kedua-dua jalur getah pada kaki retort yang berasingan pada ketinggian yang sama.
Ukur panjang awal kedua-dua jalur getah.
Gantung beban 100 g kepada klip di setiap jalur getah dan ukur panjang jalur getah.
Kira pemanjangan setiap jalur getah dan rekodkan dalam jadual.

(v) Penjadualan data


Jenis jalur getah
Getah asli
Getah tervulkan

Pemanjangan jalur getah

60

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10-Tumpuan 9 [TING 5: BAB 5- 5.3 Eksperimen jisim dengan inersia]


10. Kaji situasi / pernyataan berikut.
Pada cuti hari Malaysia keluarga En Karim membuat aktiviti keluarga dengan pergi membeli
belah di pasaraya Tesco. Semua barang yang yang hendak dibeli dimasukkan ke dalam troli
pasaraya tersebut. Anaknya mendapati troli yang penuh dengan barangan lebih sukar ditolak
berbanding troli yang sedikit atau tiada barangan.

[PP SMKSI 2015]

ATAU

PERNYATAAN

A student with more mass sitting on a swing is harder to push compared to a student
with less mass.

Pelajar yang berjisim lebih duduk di atas buaian sukar untuk ditolak berbanding
pelajar yang berjisim kurang.
ATAU PERNYATAAN

Inersia suatu objek dipengaruhi oleh jisimnya


// Jisim suatu objek yang bergerak akan memberi kesan terhadap masa menghentikan gerakannya

(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Dengan menggunakan dua tin kosong yang sama saiz, pasir, tali, kaki retot dan
radas radas lain, huraikan satu eksperimen bagi menguji hipotesis di 10(a).
[9markah]

Jawapan

(a) Hipotesis: Semakin banyak barang dalam troli semakin sukar untuk ditolak berbanding troli kosong /
sedikit barang.
// Semakin bertambah jisim pelajar semakin sukar buaian ditolak / Ayat sebaliknya
// Semakin bertambah jisim troli / pelajar / tin semakin bertambah / besar inersia // Ayat
sebaliknya
// Semakin bertambah jisim troli /pelajar / tin semakin lama troli /pelajar / tin berhenti
(b) (i) Tujuan eksperimen: Mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia.
// Mengkaji hubungan antara jisim dengan masa tin berhenti.
(ii) Pembolehubah:
- dimanipulasikan
- bergerak balas
- dimalarkan

: Jisim tin
: Masa tin berhenti
: Panjang tali // Saiz tin // Amplitud ayunan

(iii) Radas dan bahan: Dua tin kosong yang sama saiz, pasir, tali, kaki retot dan jam randik

61

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(iv) Prosedur

Tempat menggantung
Tali 50 cm

Tin A kosong

Tin B berisi pasir

1. Tin A dibiarkan kosong manakala tin B diisi pasir hingga penuh.


2. Kedua-dua tin dengan tali yang sama panjang digantung pada kaki retot / tempat menggantung.
3. Tin A dan B ditarik pada amplitud yang sama dan dilepaskan serentak.
4. Masa kedua-dua tin berhenti direkodkan dalam jadual.
(v) Penjadualan data
Jisim Tin
A (kosong)
B (berisi pasir)

Masa tin berhenti (minit)

62

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN 10-Tumpuan 10
[TING 5: BAB 5- 5.5 Eksperimen hubungan luas

permukaan sentuhan dengan tekanan]

10. Kaji pernyataan berikut.


Luas permukaan sentuhan mempengaruhi tekanan yang dikenakan
ke atas suatu permukaan
(a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.

[1 markah]

(b) Dengan menggunakan satu blok kayu , plastisin , pemberat 500 g dan radas lain
huraikan satu eksperimen bagi menguji hipotesis di 10(a).

[9 markah]

Jawapan
(a) Hipotesis: Semakin kecil luas permukaan sentuhan , semakin besar tekanan // sebaliknya
(b) (i)Tujuan eksperimen : Mengkaji hubungan antara luas permukaan sentuhan dengan tekanan
(ii) Pemboleh ubah

: (a) dimanipulasikan
(b) bergerak balas
(c) dimalarkan

: Luas permukaan sentuhan


: Kedalaman lekuk pada plastisin // Tekanan
: Jisim pemberat // Daya yang dikenakan

(iii) Radas dan bahan : Blok kayu , plastisin , pemberat 500 g dan pembaris
(iv) Kaedah

1.

Pemberat 500g diletakkan di atas bongkah kayu menegak seperti rajah di atas.

2. Kedalaman lekuk yang terbentuk pada plastisin direkodkan.


3. Ulang langkah 1 dan 2 dengan meletakkan bongkah kayu secara melintang.
(v) Penjadualan data
Kedalaman lekuk pada plastisin
Luas permukaan kayu
Kecil (menegak)
Besar (melintang)

63

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO. 11 ATAU 12


1. Soalan 11 (a) ATAU 12 (a) - Soalan tentang KEFAHAMAN - perasamaan/perbezaan/sifat fizikal/
kepentingan / kesan
Soalan 11 (b) ATAU 12 (b) Soalan tentang : (i) MENGKONSEPSI
(ii) MENYELESAIKAN MASALAH
(iii) MEMBUAT PILIHAN
* Cara jawab: (a) ADA FORMAT KHAS.
(b) Murid kena ingat FORMAT

11(b) / 12(b)

Soalan Mengkonsepsi

[bina konsep]
Format / rangka jawapan
[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Maklumat

11(b) / 12(b)
Soalan Menyelesaikan

Masalah

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Kenal pasti masalah

[Tulis semula- ada di dalam soalan]

(ii) Dua ciri sepunya


1.
2.

(ii) Penjelasan masalah

(iii) Konsep awal

(iii) Kaedah yang digunakan

(iv) Satu contoh lain

(iv) Penjelasan kaedah

(v) Satu bukan contoh

[ Tulis semula- ada di dalam soalan]

11(b) / 12(b)
Soalan

Membuat

Pilihan

Format / rangka jawapan


[ murid mesti ingat/hafal ]
(i) Tujuan pemilihan

[Tulis semula- ada di dalam soalan]

(ii) Perbandingan ciri pilihan


yang diberi
(iii) Pilih yang terbaik / ikut
urutan
(iv) Sebab kepada pilihan

(vi) Konsep sebenar

64

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

A: Soalan KEFAHAMAN DAN MENGKONSEPSI


SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN 1
[ Ting 4 Bab 2 : 2.3 & 2.5 Konsep tindakan refleks, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal ]
(a) Nyatkan empat perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal

J:
Ciri Sepunya Tindakan terkawal [SPM 2004]
Tindakan yang boleh dikawal mengikut kehendak
kita.
Dikawal oleh serebrum pada otak
Bahagian badan yang bertindak ialah otot rangka
seperti otot biseps

Ciri Sepunya Tindakan luar kawal


Tindakan yang tidak boleh di kawal mengikut
kehendak kita
Dikawal oleh medula oblongata pada otak
Bahagian badan yang bertindak ialah organ
dalam seperti jantung
Gerak balas tidak boleh dicepat atau
diperlahankan

Gerak balas boleh dicepat atau diperlahankan

(b) Rajah menunjukkan proses yang berlaku dalam tubuh setiap manusia

Degupan jantung

Rembesan peluh

Kaji aktiviti dalam Rajah di atas, bina konsep

Proses

Pencernaan makanan

tindakan luar kawal.

SOALAN MENGKONSEPSI
Jawapan:
(i) Maklumat : Degupan jantung, pencernaan makanan dan rembesan peluh adalah tindakan luar kawal.
(II) Dua ciri sepunya:

1. Tindakan yang tidak boleh di kawal mengikut kehendak kita


2. Dikawal oleh medula oblongata pada otak

(III) Konsep awal (tindakan luar kawal)


Tindakan yang tidak boleh di kawal mengikut kehendak kita dan dikawal oleh medula oblongata pada otak
adalah tindakan luar kawal.
(iv) Satu contoh lain (tindakan luar terkawal): Bernafas // Peredaran darah
(v) Satu bukan contoh (tindakan terkawal) : Menulis // Membaca Berjalan // Bercakap // Menari
(vi) Konsep sebenar (tindakan luar terkawal)
Tindakan luar kawal ialah tindakan yang tidak boleh di kawal mengikut kehendak kita dan dikawal oleh
medula oblongata pada otak

65

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(b) Rajah menunjukkan beberapa contoh tindakan yang berlaku dalam tubuh manusia.
Sentakan lutut

Menarik tangan apabila


tersentuh periuk panas

Kaji aktiviti dalam Rajah di atas, bina

TINDAKAN

konsep tindakan

Batuk apabila tercekik


sesuatu

refleks

Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MENGKONSEPSI]


(i) Maklumat (tindakan refleks dari Rajah)
- Sentakan lutut, batuk apabila tercekik sesuatu dan menarik tangan apabila tersentuh periuk panas
adalah tindakan refleks.
(ii) Dua ciri sepunya (tindakan refleks)
1. Gerak balas automatik terhadap rangsangan
2. Dikawal oleh saraf tunjang
(iii) Konsep awal (tindakan refleks)
Gerak balas automatik terhadap rangsangan dan dikawal oleh saraf tunjang adalah tindakan refleks.
(iv) Satu contoh lain (tindakan refleks)
Menarik kaki apabila terpijak paku // Mengerdip mata bila terkena cahaya // Bersin
(v) Satu bukan contoh (tindakan terkawal / tindakan luar kawal)
- Berjalan // Bercakap // Menari
- Bernafas // Peredaraan darah// Pencernaan makanan // Denyutan jantung
(vi) Konsep sebenar (tindakan refleks )
Tindakan refleks adalah gerak balas automatik terhadap rangsangan dan dikawal oleh saraf tunjang.

66

1511/2

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN 2


[Ting 4 Bab 2- 2.6 Konsep koordinasi saraf dan

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

koordinasi kimia (kelenjar endokrin)]

(a) Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara koordinasi saraf dengan koordinasi kimia.
[4 markah]
J: Persamaan : Kedua-duanya mempunyai organ sasaran // Kedua-duanya bergerak balas terhadap rangsangan
Perbezaan
Ciri Sepunya KOORDINASI SARAF
(i) Terdiri daripada neuron, saraf tunjang dan otak.
(ii) Reseptor yang terangsang mencetuskan impuls
saraf.
(iii) Impuls saraf bergerak dengan sangat cepat
melalui saraf.
(iv) Gerak balas terhadap rangsangan berlaku dengan
cepat
(v) Kesannya tidak kekal lama
(vi)Kawasan tindakannya khusus , misalnya pada otot.

Ciri Sepunya KOORDINASI KIMIA


(i) Terdiri daripada kelenjar endokrin tanpa
duktus.
(ii) Kelenjar yang terangsang merembeskan
hormon
(iii) Hormon mengalir dengan perlahan melalui
aliran darah.
(iv) Gerak balas terhadap rangsangan berlaku
secara perlahan.
(v) Kesannya kekal lama
(vi) Kawasan tindakannya lebih luas, mungkin
seluruh badan.
(mana-mana 3 pasang perbezaan)

(b) Rajah menunjukkan beberapa contoh kelenjar endokrin

Kaji maklumat dalam Rajah 9 dan bina

konsep kelenjar endokrin.

[6 MARKAH]

Jawapan
(i) Maklumat (kelenjar endokrin dari Rajah): Kelenjar adrenal, pankreas dan ovari adalah kelenjar endokrin.
(ii) Dua ciri sepunya: 1. Terdiri daripada kelenjar tanpa duktus
2. Merembeskan hormon terus ke dalam salur darah
(iii) Konsep awal (kelenjar endokrin) : Terdiri daripada kelenjar tanpa duktus dan merembeskan hormon
terus ke dalam salur darah adalah kelenjar endokrin.
(iv) Satu contoh lain (kelenjar endokrin) : Kelenjar pituitari // Kelenjar tiroid // Testis
(v) Satu bukan contoh (bukan kelenjar endokrin); Kelenjar peluh // Kelenjar air liur // Kelenjar prostat
(vi) Konsep sebenar (kelenjar endokrin) : Kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa duktus yang
merembeskan hormon terus ke dalam salur darah.

67

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

3 [Ting 4: Bab 3- 3.1 Konsep Mitosis dan Meiosis]

(a) Nyatakan dua kepentingan mitosis dan meiosis.


J:
Kepentingan Mitosis
(i) Menambah sel-sel baru untuk tumbesaran
(ii) Menggantikan sel-sel yang rosak atau mati

atau

Kepentingan Meiosis
(i) Menghasilkan sel gamet untuk pembiakan
(ii) Menyebabkan variasi genetik antara spesiesspesies yang sama melalui pindah silang

(a) Nyatakan 4 perbezaan antara proses mitosis dengan meiosis


J:
Ciri Sepunya Mitosis
2 sel anak dihasilkan daripada 1 sel induk
Berlaku dalam nukleus sel soma, hujung pucuk,
hujung akar dan tisu kambium
Sel membahagi satu kali
Tidak berlaku pindah silang antara kromatid
Tidak wujud variasi pada sel anak
Bilangan kromosom dalam sel anak sama dengan
bilangan kromosom dalam sel induk

Ciri Sepunya Meiosis


4 sel anak(gamet) dihasilkan daripada 1 sel induk
Berlaku dalam nukleus organ pembiakan.
Sel membahagi dua kali (Meiosis I dan Meiosis II)
Berlaku pindah silang antara kromatid
Menyebabkan variasi pada sel anak
Bilangan kromosom dalam sel anak separuh daripada
bilangan kromosom dalam sel induk

(b) Rajah menunjukkan pembahagian sel yang berlaku di dalam bahagian badan seorang murid

Kaji maklumat dalam Rajah di atas dan

bina konsep mitosis

Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MENGKONSEPSI]


(i) Maklumat : Kulit, jantung, rambut dan sel darah putih adalah bahagian badan yang mengalami mitosis.
(ii) Dua ciri sepunya (mitosis) : 1. Dua sel anak dihasilkan daripada 1 sel induk
2. Sel membahagi satu kali
(iii) Konsep awal (mitosis ): Dua sel anak dihasilkan daripada 1 sel induk dan sel membahagi satu kali adalah
mitosis.
(iv) Satu contoh lain( bahagian mengalami mitosis) : Sel hidung // Sel pipi // Sel pipi // Sel peha
(v) Satu bukan contoh (bahagian mengalami meiosis) : Ovari dan Testis
(vi) Konsep sebenar (mitosis) : Mitosis ialah proses pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak
daripada satu sel induk dan sel membahagi satu kali.

68

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN 4

[Ting 4: Bab 5- 5.1 Konsep perubahan Fizik dan perubahan Kimia]


(a) Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara perubahan fizikal dan perubahan kimia
J: Persamaan : Kedua-dua perubahan fizik dan perubaha kimia melibatkan perubahan haba
Perbezaan;
Ciri Sepunya Perubahan Fizik [SPM 2005]
Ciri Sepunya Perubahan Kimia
Tiada pembentukan bahan baru
Ada bahan baru terbentuk
Sifat dan komposisi bahan asal dan hasil sama
Sifat dan komposisi bahan asal dan hasil berbeza
Perubahan berbalik
Perubahan tidak berbalik
Kurang tenaga diperlukan
Lebih banyak tenaga diperlukan
(b) Rajah menunjukkan perubahan kimia dalam tiga bahan berbeza.

Kaji perubahan-perubahan yang berlaku dalam Rajah di atas dan

bina konsep perubahan kimia

Jawapan
(i) Maklumat ( perubahan kimia dari Rajah)

Pengaratan paku besi, pembakaran pita magnesium dan pemanasan kuprum(II)karbonat adalah contoh perubahan kimia.

(ii) Dua ciri sepunya : 1. Ada bahan baru terbentuk


2. Perubahan tidak berbalik
(iii) Konsep awal (perubahan kimia)
Ada bahan baru terbentuk dan perubahan tidak berbalik adalah perubahan kimia
(iv) Satu contoh lain (perubahan kimia) : Proses fotosintesis // pembakaran kertas // pembakaran minyak
petrol dalam enjin kederaan
(v) Satu bukan contoh (perubahan fizik) : Peleburan ais // Pendidihan air // Peleburan lilin
(vi) Konsep sebenar (perubahan kimia ): Perubahan kimia ialah perubahan yang menghasilkan bahan baru
dan perubahan tidak berbalik.

69

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

5[Ting 5: Bab 4- 1.4 Konsep Patogen]

[PP KELANTAN 2015]


(a) Nyatakan apakah vaksin dan bagaimana vaksin dapat menentang mikroorganisma yang
memasuki badan?
J: - Vaksin ialah larutan / ampaian yang mengandungi patogen yang telah mati atau dilemahkan.
- Cara vaksin bertindak:
1. Vaksin yang disuntik ke dalam tubuh seseorang akan merangsang sel darah putih mengeluarkan
antibodi.
2. Antibodi yang banyak dalam darah akan memusnahkan patogen penyakit.
(b) Maklumat dalam Jadual menunjukkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma yang dikenali sebagai patogen.
Penyakit
Kolera
AIDS
Demam malaria

Kaji maklumat yang diberikan dan bina

Patogen
Bakteria
Virus
Protozoa

konsep patogen.

Jawapan
(i) Maklumat ( patogen dari Jadual)
Penyakit kolera disebabkan oleh bakteria, penyakit AIDS disebabkan oleh virus dan penyakit demam
malaria disebabkan oleh patogen.
(ii) Dua ciri sepunya : 1. Mikroorganisma seni yang hanya boleh dilihat dibawah mikroskop
2. Menyebabkan penyakit
(iii) Konsep awal (patogen)
Mikroorganisma seni yang hanya boleh dilihat dibawah mikroskop dan menyebabkan penyakit adalah
patogen
(iv) Satu contoh lain (patogen) : Kulat // Bakteria penyakit tibi // Virus demam denggi // Virus selsema
(v) Satu bukan contoh (bukan patogen/ mikrob berfaedah)
Yis // Bakteria pengikat nitrogen // Bakteria pengurai
(vi) Konsep sebenar (patogen)
Patogen ialah mikroorganisma seni yang hanya boleh dilihat dibawah mikroskop dan menyebabkan
penyakit.

70

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

[Ting 5: Bab 4- 4.3 Konsep lemak tepu dan lemak tak tepu]
1. (a) Nyatakan empat perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu.
J:
Ciri Sepunya Lemak tepu
Ciri Sepunya Lemak Tak Tepu
(a) Berasal daripada haiwan
(a) Berasal daripada tumbuhan
(b) Keadaan pepejal pada suhu bilik

(b) Keadaan cecair pada suhu bilik

(c) Mempunyai takat lebur lebih tinggi


(d) Meningkatkan aras kolesterol dalam darah
(e) Kesan buruk kepada kesihatan

(c) Mempunyai takat lebur lebih rendah


(d) Tidak meningkatkan aras kolesterol dalam darah

(e) Kesan baik kepada kesihatan

(b) Rajah 11 menunjukkan contoh produk yang mengandungi lemak

Kaji maklumat dalam Rajah 11 dan bina

konsep lemak tepu.

Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MENGKONSEPSI]


(i) Maklumat (lemak tepu dari Rajah)
- Mentega, sosej dan minyak sapi adalah contoh produk yang mengandungi lemak tepu.
(ii) Dua ciri sepunya (lemak tepu)

1. Berasal daripada haiwan


2. Keadaan pepejal pada suhu bilik

(iii) Konsep awal (lemak tepu)


- Berasal daripada haiwan dan keadaan pepejal pada suhu bilik adalah lemak tepu.
(iv) Satu contoh lain (produk yang ada lemak tepu)
- Burger daging / ayam // Sate daging / ayam // Keju
(v) Satu bukan contoh (produk yang mengandungi lemak tak tepu)
- Marjerin // minyak kelapa sawit // Minyak jagung // Susu pekat
(vi) Konsep sebenar (lemak tepu)
- Lemak tepu ialah lemak yang berasal daripada haiwan dan keadaan pepejal pada suhu bilik.

71

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN 7


[Ting 5: Bab 4- 4.6 Konsep getah tervulkan]
(a) State four differences between natural rubber and vulcanised rubber.

[4 marks]

Nyatakan empat perbezaan di antara getah asli dan getah tervulkan.

[4 markah]

Jawapan
Getah asli
Lembut
Kurang kenyal
Kurang tahan haba
Mudah diregang

Getah tervulkan
Lebih keras
Lebih kenyal
Lebih tahan haba
Sukar diregang

(b) Diagram 9 shows some examples of object made from vulcanised rubber.

Rajah 9 menunjukkan beberapa contoh objek yang diperbuat daripada getah tervulkan .

Tyre

Tayar

Shole sole

Tapak kasut

Pipes

Paip

Diagram 9

Rajah 9

Based on diagram 9, construct the concept of vulcanised rubber.

Berdasarkan pada Rajah 9, bina

konsep getah tervulkan.

Jawapan
(i) Maklumat (getah tervulkan dari Rajah)
Tayar, tapak kasut dan paip adalah contoh objek yang diperbuat daripada getah tervulkan.
(ii) Dua ciri sepunya (getah tervulkan): 1. Lebih keras
2. Lebih kenyal
(iii) Konsep awal (getah tervulkan)
Lebih keras dan lebih kenyal adalah ciri getah tervulkan
(iv) Satu contoh lain (diperbuat daripada getah tervulkan): Bilah pengelap cermin kereta
(v) Satu contoh bukan contoh (diperbuat dari getah asli) : Belon // Sarung tangan getah
(vi) Konsep sebenar (getah tervulkan)
Getah tervulkan ialah getah yang lebih keras dan lebih kenyal.

72

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

[Ting 5: Bab 7- 7.2 Konsep termoplastik [SPM 2007] dan plastik

termoset]

(a) Draw and explain the structure of the polymer chains in the thermoplastics.
State two properties of thermoplastics based on the structure of the polymer chains.

Lukis dan terangkan struktur rantai polimer dalam termoplastik.


Nyatakan dua sifat termoplastik berdasarkan struktur rantai polimer tersebut.

Jawapan
- Struktur : Termoplastik terdiri daripada rantai polimer yang panjang , berbaris bersebelahan antara satu
sama lain.

Rajah: Struktur rantai termoplastik


- Dua sifat termoplastik :

1. Boleh diacu semula


2. Lebih lembut // Kurang daya ketahanan terhadap haba // Takat lebur rendah

ATAU
(a) State four differences between thermoplastics and thermosets.
Nyatakan empat perbezaan antara plastik termoplastik dan termoset.
Jawapan
Termolpastik

Plastik Termoset

Dapat diacukan berulang kali

Dapat diacu sekali sahaja

Tidak tahan haba

Lebih tahan haba

Takat lebur rendah

Takat lebur lebih tinggi

Kurang keras / Lebih lembut


Tiada rangkai silang antara rantai polimer

Lebih keras
Ada rangkai silang antara rantai polimer

73

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(b) Diagram 11 shows four types of objects made of thermosets.

Rajah 11 menunjukkan empat jenis objek yang diperbuat daripada termoset.

Study the objects in Diagram 11 and construct the concept of thermosets.

Kaji objek-objek dalam Rajah 11 dan

bina konsep termoset.

Jawapan
(i) Maklumat (termoset dari Rajah)
Telefon, pinggan mangkuk melamin, palam 3-pin dan bumper adalah objek yang diperbuat daripada
termoset.
(ii) Dua ciri sepunya 1. Dapat diacu sekali sahaja
2. Lebih tahan haba // Takat lebur lebih tinggi // Lebih keras
// Ada rangkai silang antara rantai polimer
(iii) Konsep awal (termoset)
Dapat diacu sekali sahaja dan lebih tahan haba adalah ciri bahan

termoset.

(iv) Satu contoh lain (termoset) - Suis elektrik // Pemegang peralatan dapur // Rangka luar televisyen
(v) Satu bukan contoh (objek yang diperbuat dari termoplastik)
Beg plastik / Paip PVC // Cawan /pinggan polistirena
Konsep sebenar (termoset)

Termoset ialah plastik yang dapat diacu sekali sahaja dan lebih tahan haba.

74

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

B. SOALAN KEFAHAMAN dan MENYELESAIKAN MASALAH

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

[Ting 4: Bab 7- 7.2 Pembentuakn imej oleh alatan optik]

Seorang pengintip ingin melihat aktiviti penjahat yang dilakukan di dalam kawasan yang bertembok
tinggi.Terangkan bagaimana kaedah digunakan untuk melihat aktiviti itu.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN
(i) Kenal pasti masalah:
(ii) Penjelasan masalah:

MENYELESAI MASALAH]

Ingin melihat aktiviti penjahat yang dilakukan di dalam kawasan bertembok tinggi
Tembok yang tinggi menghalang pengintip untuk melihat aktiviti penjahat.

(iii) Menyatakan kaedah: Menggunakan alatan optik iaitu periskop


(iv) Penjelasan kaedah
(a) Periskop dibina daripada dua cermin satah yang dipasangkan pada sudut 45 o
(b) Periskop dilaraskan supaya sinar dari pada objek (penjahat) dipancarkan pada cermin satah I dan
akan dipantulkan ke cermin satah II
(c) Sinar pantulan dari cermin satah II akan dipantulakan ke mata pemerhati.
(d) Imej kelihatan tegak.

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

2 [Ting 4: Bab 8 8.1 Aloi]

A blacksmith discovered a pan he made the following characteristics: easy rusts, lack of strength and heavy.
Seorang tukang besi mendapati kuali yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri berikut: mudah berkarat, kurang
kuat dan berat.
Explain how he can produce a higher of iron products.
Terangkan bagaimana beliau boleh menghasilkan barangan besi yang lebih berkualiti.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN
(i) Kenal pasti masalah:
(ii) Penjelasan masalah:

MENYELESAI MASALAH]

Bagaimana menghasilkan barangan besi yang lebih berkualiti


Besi adalah logam yang mudah berkarat, kurang kuat dan berat

(iii) Kaedah yang digunakan: Pengaloian


(iv) Penjelasan kaedah
(a) Besi dicampurkan dengan karbon
(b) Campuran dileburkan
(c) Campuran lebur digunakan untuk membuat barangan besi yang berkualiti.

75

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

3 [Ting 5: Bab 1- 1.5 Cara Mencegah Jangkitan Penyakit]

Penduduk di sebuah kampung telah mengalami cirit-birit dan muntah- muntah.


Kejadian ini berlaku setelah kampung ini dilanda banjir selama 2 minggu.
Jika anda sebagai pegawai kesihatan di kampung tersebut , terangkan kaedah untuk mencegah penyakit
tersebut daripada merebak.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN

MENYELESAI MASALAH]

(i) Kenal pasti masalah:

- Penduduk mengalami cirit-birit dan muntah-muntah.

(ii) Penjelasan masalah

- Kejadian ini berlaku setelah kampung ini dilanda banjir selama 2 minggu

(iii) Kaedah yang digunakan

- 1. Keimunan
2. Kawalan vektor
3. Pensterilan

(iv) Penjelasan kaedah


(a) Keimunan: Penduduk disuntik dengan vaksin untuk mencegah cirit-birit dan muntah-muntah.
(b) Kawalan vektor: - Lalat dibunuh dengan insektisid
- Makanan hendaklah ditutup supaya tidak dihinggapi lalat.
- Bakar sampah-sarap untuk mencegah pembiakan lalat
(c) Pensterilan: Makanan dan minuman hendaklah dimasak untuk membunuh patogen taun / kolera.

76

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

4 [Ting 5: Bab 3- 3.3

Pencemaran]

(a) State two air pollutants in an industrial area and their effects on human health
Nyatakan dua bahan pencemar udara dalam kawasan perindustrian dan kesannya ke atas kesihatan
manusia.
[4 markah]
Jawapan
Bahan pencemar
1. Sulfur dioksida
2. Nitrogen dioksida
3. Jelaga

Kesan Ke Atas Kesihatan manusia


Mengkakis sistem pernafasan dan menyebabkan penyakit berkaitan
sisitem pernafasan
Beracun dan merengsa mata, hidung dan tekak
Mengganggu sistem pernafasan dan menyebabkan batuk dan asma

Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN

MENYELESAI MASALAH]

(i) Kenal pasti masalah: Bangunan-bangunan di dalam kampong mengalami kakisan dan hasil tanaman
semakin berkurangan.
(ii) Penjelasan masalah:
Ini disebabkan oleh pembebasan gas-gas berasid iaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dari kilang-kilang
berhampiran.
(iii) Kaedah yang digunakan dan penjelasan kaedah
1.

Kaedah : Memasang cerobong asap yang tinggi.


Penjelasan : supaya asap dan gas toksik dapat dibebaskan pada aras atmosfera tinggi

2. Kaedah : Memasang pemendak elektrostatik pada cerobong kilang


Penjelasan: untuk menarik zarah-zarah bahan pencemar daripada asap sebelum asap dibebaskan.
3. Kaedah : Menggunakan sistem pembersih udara
Penjelasan : untuk menapis bahan pencemar sebelum dibebaskan ke udara.

77

1511/2

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

5 [Ting 5: Bab 3- 3.3

Pencemaran]

(a) Sate two sources and two effects of ozone depletion.


Nyatakan dua punca penipisan lapisan ozon dan dua kesannya.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN

[4 marks]

MENYELESAI MASALAH]

- 2 punca penipisan lapisan ozon : pembebasan bahan kimia klorofluorokarbon(CFC) dari:


1. penyaman udara
2. peti sejuk // penyembur aerosol
- 2 kesan
1. Melemahkan / merendahkan sistem keimunan badan terhadap serangan penyakit
2. Katarak mata // Kanser kulit // Mutasi // Mengurangkan hasil tanaman
// Kematian fitoplankton dan menjejaskan rantai makanan
(b) According to the Environment Departments, statistics, the temperature in major cities like Kuala
Lumpur, Georetown and Johor Bharu have increased year to year due to global warning.
Mengikut sumber statistik Jabatan Alam Sekitar, suhu di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur,
Georgetown dan Johor Bahru didapati telah meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh
pemanasan global.
Explain how the problem can be solved. / Terangkan bagaimana masalah ini boleh diatasi.

Jawapan [ Ingat format menyelesai masalah]


(i) Kenal pasti masalah
Suhu di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Georgetown dan Johor Bahru didapati telah
meningkat dari tahun ke tahun
(ii) Penjelasan masalah
Suhu di bandar-bandar utama meningkat disebabkan oleh pemanasan global.
(iii) Kaedah yang digunakan dan (iv) Penjelasan kaedah
1. Kaedah - Kurangkan penggunaan kenderaan sendiri / meggunakan pengangkutan awam
Penerangan - dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida daripada pembakaran bahan api.
Ini dapat menurunkan suhu bumi.
2. Kaedah - Menanam lebih banyak tumbuhan hijau / Menanam semula hutan
Penerangan - dapat menurunkan karbon dioksida dalam udara melalui proses fotosintesis yang seterusnya
menurunkan suhu bumi.
3. Kaedah - Mengurangkan pemusnahan hutan
Penerangan - dapat menurunkan karbon dioksida dalam udara seterusnya menurunkan suhu
4. Kaedah - Hentikan pembakaran terbuka
Penerangan - dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida yang menyebabkan berlakunya kesan
rumah hijau seterusnya pemanasan global.

78

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

C: SOALAN MEMBUAT PILIHAN


SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

[Ting 4: Bab 6- 6.1 Bahan radioaktif]

(a) State two examples of radioactive substances and their uses,


Nyatakan dua contoh bahan radioaktif dan kegunaannya.

[ 4 markah]

Jawapan
1. Radioisotop fosforus-32 digunakan untuk mengkaji keberkesanan pengambilan baja tertentu oleh
tumbuhan.
2. Radioisotop karbon-14 digunakan untuk mengesan kadar penyerapan karbon semasa proses fotosintesis
dalam tumbuhan.
3. Radioisotop iodin-131 menghasilkan sinaran gama untuk merawat penyakit kelenjar tiroid.
4. Radioisotop kobalt-60 menghasilkan sinaran gama untuk membunuh sel kanser
5. Radioisotop karbon-14 digunakan untuk menentukan usia artifak purba (kaedah pentarikhan karbon)
[Mana-mana 2 contoh dan kegunaan]
(b) You are hired as a technician in a food industry.
Based on Diagram 12, yau are asked to choose the most suitable radioactive source in the food
packaging.
Anda diterima bekerja sebagai juruteknik dalam satu industri makanan.
Berdasrkan Rajah 12, anda dikehendaki MEMILIH sumber radioaktif yang paling sesuai digunakan
dalam pembungkusan makanan.

Choose the most suitable radioactive source in the food packaging.


PILIH sumber radioaktif yang paling sesuai digunakan dalam pembungkusan makanan.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MEMBUAT

PILIHAN]

(i) Tujuan pemilihan


Memilih sumber radioaktif yang paling sesuai digunakan dalam pembungkusan makanan.
(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan yang diberi
1. Alfa - kuasa penembusan lemah
- dapat dihalang oleh sehelai kertas
2. Beta - kuasa penembusan kuat
- dapat dihalang oleh aluminium stebal 5mm
3. Gama - kuasa penembusan sangat kuat
- hanya dapat dihalang oleh plumbum setebal 25mm dan konkrit yang tebal)

79

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

(iii) Pilih yang terbaik / susun ikut urutan keutamaan


1. Gama
2. Beta
3. Alfa
(iv) Sebab kepada pemilihan
- Gama paling sesuai dipilih / digunakan dalam pembungkusan makanan kerana:
1. mempunyai kuasa penembusan sangat kuat.
2. boleh menembusi bekas makanan.
3. dapqt membunuh bakteria, kulat dan serangga di dalam makanan selepas proses pembungkusan.

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

[Ting 4: Bab 7- 7.2 Pembentukan imej oleh alatan optik]


(a) Name any two parts of the camera which have the same function as the parts of the human eye and their
functions.
Namakan mana-mana dua bahagian kamera yang mempunyai fungsi yang sama dengan mata
manusia dan fungsinya.
[4 markah]
Jawapan
Bil
1
2

Persamaan struktur antara


Mata
Kamera
Sklera
Rangka kamera
Koroid
Permukaan dalam
bercat hitam

3
4

Kanta mata
Otot bersilium

Kanta kamera
Pelaras fokus

Iris / mata hitam

Diafragma

6
7
8

Anak mata
Retina
Kelopak mata

Bukaan kamera
Filem
Pengatup

Fungsi
Melindungi bahagian-bahagian lain
Mengelakkan pantulan cahaya yang boleh
menyebabkan
imej kabur // dapat menyerap cahaya
Memfokuskan cahaya ke atas lapisan peka cahaya
Melaraskan ketebalan kanta mata supaya imej tajam
terbentuk
Mengawal jumlah cahaya masuk / Mengawal saiz anak
mata atau bukaan /
Membenarkan cahaya masuk
Tempat imej terbentuk
Mengawal tempoh pendedahan cahaya masuk
[Mana-mana dua]

(b) You are given three type of optical instruments as shown in Diagram 12 to magnify object.
Anda telah diberi tiga jenis peralatan optic seperti Rajah 12 untuk membesarkan objek yang dilihat.

80

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

Choose the most suitable optical instruments to see clearly distant object.
PILIH peralatan optik yang paling sesuai untuk melihat objek yang jauh dengan lebih jelas.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MEMBUAT

PILIHAN]

(i) Tujuan pemilihan


Memilih peralatan optik yang paling sesuai untuk melihat objek yang jauh dengan lebih jelas.
(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan yang diberi
1. Kanta pembesar - digunakan untuk membentuk imej yang lebih besar daripada saiz sebenar objek.
- sesuai untuk melihat objek yang dekat sahaja.
2. Teleskop - digunakan untuk melihat objek yang jauh menjadi lebih dekat dan besar.
- sangat sesuai untuk melihat objek yang besar dan jauh sahaja.
3. Mikroskop - digunakan untuk membesarkan objek yang seni untuk dilihat oleh mata kasar.
- sesuai untuk melihat objek yang kecil/ seni dan dekat sahaja.
(iii) Pilih yang terbaik / susun ikut urutan keutamaan
Teleskop
(iv) Sebab kepada pemilihan
- Teleskop dipilih kerana membolehkan jarak objek yang jauh kelihatan dekat dan saiznya bertambah.

81

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN


[Ting 4: Bab 8- 8.1 Aloi]

[PP PAHANG 2015]


(a) State four differences between pure metal and alloy.
Nyatakan empat perbezaan di antara logam tulen dan aloi.

[4 markah]

Jawapan
Logam tulen
Tiada atom asing
Tidak tahan kakisan / karat
Lembut
Tidak kuat / kukuh

Aloi
Ada atom asing
Lebih tahan kakisan / karat
Lebih keras
Lebih kuat / kukuh

(b) A housewife was given an offer by the developer to build a gate at her home. She was given three
options such as aluminium gate, iron gate and steel gate. How you can help the housewife to select the
best gate.
Seorang suri rumah diberi tawaran oleh pihak pemaju untuk membina pintu pagar di rumahnya. Beliau
diberi tiga pilihan iaitu pintu pagar aluminium, pintu pagar besi dan pintu pagar keluli. Bagaimanakah
anda dapat membantu suri rumah itu untuk memilih pintu pagar yang terbaik.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN

MEMBUAT PILIHAN]

(i) Tujuan pemilihan


Memilih pintu pagar yang terbaik
(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan yang diberi
1. Pintu pagar aluminium - ringan, lembut, tidak berkarat dan cantik
2. Pintu pagar besi - berat, kuat, mudah berkarat
3. Pintu pagar keluli

- sederhana berat, lebih kuat, tidak berkarat dan lebih cantik

(iii) Pilih yang terbaik / susun ikut urutan keutamaan


1. Pintu pagar keluli
2. Pintu pagar aluminium
3. Pintu pagar besi
(iv) Sebab kepada pemilihan
Pintu pagar keluli dipilih kerana sederhana berat, lebih kuat, tidak berkarat dan lebih cantik

82

1511/2

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

[Ting 5: Bab 2- 2.1 Nutrisi dan tabiat pemakanan yang sihat]


[PP MELAKA 2015]
(a) Explain two health problems due unhealthy eating habits.
Terangkan dua masalah kesihatan akibat dari tabiat pemakanan yang tidak sihat.

[4 markah]

Jawapan
Masalah kesihatan
Kencing manis / diabetis mellitus
Tekanan darah tinggi
Obesiti / kegendutan
Penyakit jantung / Arteriosklerosis / Strok
Anoreksia nervosa

Tabiat pemakanan yang tidak sihat


Banyak makan makanan yang mengandungi gula
yang tinggi / manis
Banyak makan makanan yang mengandungi lebih
garam.
Banyak makan makanan yang melebihi keperluan
kalori badan.
Banyak makan makanan yang mengandungi
kolesterol yang tinggi / lemak dan bergaram
Tidak suka makan atu tidak mahu makan kerana
takut berat badan meningkat.

(b) Ahmad is twelve years old. He was given three different menus of breakfast as shown in Diagram 11.
Ahmad berumur 12 tahun. Dia diberi tiga menu sarapan yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 11.

Analyse each of the menus above. Choose the most suitable menu for Ahmad and explain your choice.
Analisa setiap menu di atas. PILIH menu yang paling sesuai untuk Ahmad dan terangkan pilihan anda.

83

1511/2

Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MEMBUAT

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

PILIHAN]

(i) Tujuan pemilihan


Memilih menu sarapan yang paling sesuai untuk kanak-kanak yang sedang membesar.
(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan yang diberi
1. Menu 1 (Air kopi dan nasi lemak)
- Nasi lemak mengandungi lemak dan karbohidrat yang tinggi untuk membekalkan tenaga.
- Protein daripada ikan, ikan bilis dan telur diperlukan untuk tumbesaran
- Timun mengandungi vitamin untuk memelihara kesihatan
- Fiber / serat daripada timun dapat mengelakkan sembelit
- Air kopi mengandungi gula untuk membekalkan tenaga.
2. Menu 2 (Susu dan roti mil penuh)
- Roti mil penuh mengandungi karbohidrat untuk membekalkan tenaga.
- Fiber / serat daripada roti dapat mengelakkan sembelit
- Protein daripada susu diperlukan untuk tumbesaran
3. Menu 3 (Jus buah-buahan dan ban manis)
- Ban manis mengandungi karbohidrat untuk membekalkan tenaga.
- Fiber / serat daripada roti dapat mengelakkan sembelit
- Jus buah-buah-buahan mengandungi vitamin memelihara kesihatan
(iii) Pilih yang terbaik / susun ikut urutan keutamaan
1. Menu 1
2. Menu 2
3. Menu 3
(iv) Sebab kepada pemilihan
Menu 1 dipilih kerana mengandungi lemak, karbohidrat, protein, vitamin dan fiber yang diperlukan untuk
tumbesaran kanak-kanak.

84

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN

[Ting 5: Bab 2- 2.1 Nutrisi dan tabiat pemakanan yang sihat]


[PP Hulu Perak K2set 1 2015]
(b)

Ahmad merupakan seorang remaja yang obesiti. Beliau telah dinasihatkan oleh pakar pemakanan
untuk mengambil makanan yang seimbang dan bersesuaian dengan masalah yang dihadapi olehnya.
Ahmad mempunyai tiga jenis menu, menu A, menu B dan menu C seperti yang ditunjukkan dalam
jadual 12 untuk dipilih bagi makan malamnya.

Menu
A
B
C

Kandungan

Jumlah tenaga

Sepinggan nasi, ayam goreng, mee goreng, segelas susu


tanpa lemak dan sebiji pisang
Dua keping roti mentega, sayur campur goreng udang,
semangkuk sup telur, segelas susu penuh krim dan sebji
oren
Semangkuk kecil nasi, sup sayur campuran kacang, ikan
stim, segelas jus lemon dan sepotong betik

6020
4550
4335

PILIH menu yang paling sesuai untuk makan malam Ahmad seperti yang dinasihatkan oleh
pakar pemakanan dan terangkan pemilihan anda tersebut

[6 markah]

Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MEMBUAT

PILIHAN]

(i) Tujuan pemilihan


Untuk memilih menu makanan yang paling sesuai untuk makan malam bagi remaja obesiti
(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan yang diberi
Menu A: mempunyai nilai kalori yang paling tinggi, kolesterol tinggi tidak sesuai untuk individu yang obesiti
Menu B : nilai kalori sederhana, kolesterol rendah
Menu C: nilai kalori paling rendah, kolesterol paling rendah, tinggi kandungan serat
(iii) Pilih yang terbaik / susun ikut urutan keutamaan
1. Menu C
2. Menu B
3. Menu A
(iv) Sebab kepada pemilihan
Menu C dipilih kerana paling sesuai untuk individu yang obesiti, mengandungi nilai kalori paling rendah ,
kolesterol yang paling rendah dan tinggi kandungan serat.

85

1511/2

SOALAN NO 11 / 12- TUMPUAN


[Ting 5: Bab 7- 7.2 Plastik]

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

[PP KELANTAN 2015]


(a) Nyatakan tiga ciri polimer sintetik dan berikan satu contoh.

[4 markah]

Jawapan
Ciri-ciri polimer sintetik
1. Dihasilkan / dibuat oleh manusia daripada bahan kimia iaitu petroleum.
2. Terdiri dari gabungan monomer / unit-unit kecil membentuk molekul berantai panjang(polimer)
3. Melalui proses pempolimeran
Contoh polimer sintetik
1. Plastik
2. Getah sintetik
3. Gentain sintetik
(b) Sebuah sekolah mengadakan jamuan hari raya dan guru-guru bersetuju untuk mengagihkan makanan
yang panas kepada semua pelajar supaya terjamin kebersihannya. Setiap pelejar dikehendaki membawa
bekas masing-masing. Pelajar diingatkan untuk membawa bekas yang ringan untuk mengisi makanan dan
selamat dari segi kesihatan. Pelajar-pelajar diberi tiga pilihan iaitu bekas melamin, polistirena atau kaca.
Anda dikehendaki membantu mereka untuk membuat PILIHAN bekas yang paling sesuai berdasarkan
kelemahan dan kebaikan bagi setiap bekas.
Jawapan [ murid mesti ingat FORMAT SOALAN MEMBUAT

PILIHAN]

(i) Tujuan pemilihan


Untuk memilih bekas mengisi makanan yang ringan dan selamat.
(ii) Penerangan ciri-ciri pilihan yang diberi
Bekas melamin ringan , tahan haba , tidak pecah, selamat digunakan
Bekas polistirena - ringan, tidak tahan haba dan mudah pecah / rosak , kurang selamat digunakan
Bekas kaca berat , tahan haba , mudah pecah, selamat digunakan
(iii) Pilih yang terbaik / susun ikut urutan keutamaan
1. Bekas melamin
2. Bekas kaca
3. Bekas polistirena
(iv) Sebab kepada pemilihan
Bekas melamin dipilih kerana ringan, tahan haba, tidak mudah pecah dan selamat digunakan untuk
mengisi makanan pelajar.

86

1511/2

Program Pecutan Akhir SPM 2015 - Edisi Guru

87