Anda di halaman 1dari 8

KERTAS KERJA

KEJOHANAN MINI OLAHRAGA DAN PADANG,


SK PERAPAT LAUT TAHUN 2015.
1.0 PENDAHULUAN
Sukan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan individu.
Melalui kegiatan sukan, murid-murid bukan sahaja dapat mencapai
kecemerlangan dalam bidang ini, malah juga dalam pengalaman lain
seperti sosial, kepimpinan serta dapat mendisiplinkan diri. Selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sukan dilihat dapat menggalakkan
pertumbuhan kanak-kanak yang cemerlang dari aspek intelekual, jasmani,
rohani, emosi dan sosial . Atas kesedaran inilah, maka SK Perapat Laut
akan mengadakan satu Kejohanan Olahraga
dan Padang menjurus
kepada pembentukan insan yang seimbang. Melalui kejohanan ini
diharapkan dapat menggalakkan pembangunan diri murid-murid SK.
Perapat Laut sekali gus mencapai ke arah matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
2.0 RASIONAL
Rasional Kejohanan Olahraga
berikut :

dan Padang ini diadakan adalah seperti

1.) Memberikan pengalaman yang menyeluruh kepada murid SK.


Perapat Laut dalam meyertai acara-acara yang dipertandingkan
dalam sesuatu kejohanan olahraga.
2.) Mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan murid dalam acaraacara olahraga dan padang.
3.) Melahirkan insan yang cergas dan cerdas dari segi mental dan
fizikal.
3.0 MATLAMAT
Kejohanan Olahraga dan Padang ini berfokus untuk mendedahkan muridmurid SK. Perapat Laut dengan acara-acara sukan olahraga serta
memberikan pengalaman kepada mereka menyertainya sendiri. Selain itu,
kejohanan ini juga untuk mencungkil bakat murid-murid dalam acara
sukan olahraga bagi mendedahkan mereka ke tahap yang lebih tinggi.
4.0 OBJEKTIF
Melalui Kejohanan Olahraga dan Padang ini, diharapkan dapat:
1.) Menyemarakkan semangat persaingan yang sihat dalam kalangan
murid.
2.) Melahirkan insan yang sentiasa berdaya saing dan berlumba-lumba.

3.) Memupuk semangat bekerjasama dan berganding bahu di dalam


satu pasukan.
4.) Memupuk semangat setia kawan dalam kalangan murid dan guru.
5.) Menggilap bakat istimewa murid di dalam bidang sukan untuk
diserlahkan kepada peringkat yang lebih tinggi.
5.0 TARIKH, MASA DAN TEMPAT
Tarikh
Masa
Tempat

: 11 dan 12 November 2015


: 8 PAGI 2 PETANG
: SK. Perapat Laut, Kudat.

6.0 SASARAN
Semua murid SK. Perapat Laut yang berminat dalam bidang sukan
olahraga dan padang
7.0 SUMBER KEWANGAN
BIL
1
2
3
4

ITEM
Bantuan Sukan Sekolah
Yuran Khas Sekolah
BBTP- Sukan Tahunan Sekolah
Sumbangan Guru-guru
JUMLAH

JUMLAH (RM)
RM 200.00
RM 184.50
RM 246.00
RM 102.10
RM 732.60

7.0. ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL

PERKARA

KUANTIT

JUMLAH

1
2

Pingat (medal)
54
Makan
Minum 38

(RM)
RM5.50
RM6.00

murid
Hamper

(RM30X2),

RM90.00

3 Kg
14

(RM15x2)
RM16.80
RM 6.00
Jumlah

RM33.60
RM84.00
RM 732.60

5
9

Tali Rapiah
Makan minum guru

HARGA SEUNIT

(RM)
RM297.00
RM228.00

8.0 AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN


JAWATAN KUASA INDUK
Pengarah Kejohanan
Pengurus Kejohanan

: Datu Amir Amzah Datu Sulaiman


: En.Albert Gumpasang

Pen. Pengurus Kejohanan : En.Yusri Orong


Setiausaha

:En. Apendy Zahkilan

Tim. Setiausaha

: Pn.Norazlin Harron

Bendahari

:Puan Musriah Masrah

AJK

: Semua Staf Sekolah

AHLI JAWATANKUASA KERJA


Publisiti dan Buku Program

: Setiausaha

Perasmian dan Penutupan : GB dan PK


Banner

: En.Yusri Orong

Peralatan

: En.Davie Mojunting

Juruacara

: Pn.Norazlin Harron

PA Sistem

: En.Davie Mojunting

Keselamatan

: En.Joemey Saupin

Hadiah dan Cederamata

: Pn.Musriah masrah

Dokumentasi

: En.Rahman Bolong

KEPEGAWAIAN TEKNIKAL
Penyelia Peserta
Sibawon
Rekod Statistik
Penjaga Masa

: Cik.Suraya Marguki dan Pn. Nuryani Bt


: Cik Nornadzirah Zinuddin
: Tengku Norhanim Binti Tengku Embok

Pengadil Balapan
Hakim Balapan

: En. Apendy Hj. Zahkilan


: En.Rahman Bolong

Hakim Lompat jauh

: En.Davie Mojunting

Hakim Lompat Tinggi

: En. Joemey Saupin

Hakim Lontar Peluru

: En.Davie Mojunting

Perlepas dan Panggil Balik


Penolong Pelepas
Zinuddin

: En.Albert Gumpasang
En.Yusri

Orong

Referi Padang

: En. Albert Gumpasang

Referi Balapan

: Pn. Nuriyani Sibawon

dan

Cik

Nornadzirah

9.0 TENTAIF PROGRAM


7.00-7.30 Pagi
masing-masing

- semua murid dan guru berkumpul dirumah sukan

7.30-8.00 Pagi
pegawai bertugas

8.00-12.00 Tgh

Taklimat

Pengurus

kejohanan untuk

semua

- Temasya sukan berlangsung

12.00-1.30 Ptg
hadiah.

- Upacara Perasmian Penutupan dan Penyampaian

1.30-2.00 Ptg

- Makan Tengahari

2.00 Ptg

- Majlis dijangka bersurai.

10.0 PENUTUP
Kejohanan Mini Olahraga dan Padang ini diharapkan dapat memberikan
peluang kepada semua murid SK Perapat Laut, Kudat merasai sendiri
pengalaman menyertai sukan olahraga. Selain itu, kejohanan ini juga
diharapkan dapat meningkatkan semangat persaingan yang sihat dalam
kalangan murid serta menggalakkan mereka untuk mewakili sekolah
dalam acara-acara olahraga dan padang

Nota : Lampiran 1-Bidang-bidang tugas ahli jawatankuasa


Lampiran 2-Jadual Pertandingan

Lampiran 1
JAWATAN
KUASA
Pengurus
Kejohanan

BIDANG TUGAS

Penolong
pengurus
Kejohanan

Setiausaha

Publisiti dan Buku


Program

Hadiah
dan
Cenderamata

Bertanggungjawab dalam Pengendalian dan


menentukan kejohanan berjalan dengan lancer.
Memastikan semua pegawai telah melapor
untuk bertugas
Bertanggungjawab
membantu
Pengurus
Kejohanan.
Bertanggungjawab menguruskan mesyuarat
jawatankuasa kerja atau induk dan penyediaan
laporan kejohanan
Bertanggungjawab kepada pengerusi dalam
bidang pengurusan dan pentadbiran
Mengumpul semua maklumat dan merekodkan
semua fail-fail rujukan.
Bertanggungjawab untuk hadir dalam setiap
mesyuarat dalam pelaksanaan program
Memanggil ahli jawatankuasa untuk mesyuarat
Menguruskan urusan surat menyurat kepada
pihak yang berkenaan.
Menyediakan dan mengedarkan catatan minit
mesyuarat serta surat pekeliling bersama
pengerusi untuk menentukan tarikh, tempat dan
masa
Menyediakan kertas kerja yang diperlukan dalam
program
Menyediakan buku program dan cenderamata
Mengedarkan buku program kepada setiap guru
tetamu
Menyediakan kain rentang kejohanan dan
menyediakan senarai nama peserta
Menyediakan senarai hadiah dan cenderamata
Menyusun
hadiah,
piala
pusingan
dan
cendermata

Dokumentasi

Rekod
Statistik

dan

Penjaga masa

Penyelia Peserta

Pengadil Balapan

Pelepas
dan
Panggil balik

Penolong Pelepas

Menghias meja hadiah


Melatih pembantu dan upacara penyampaian
hadiah
Menyediakan senarai pemenang
Bertanggungjawab merakam dan merekod
segala aktiviti sepanjang program berlangsung.
Membuat laporan atau dokumentasi setelah
program berakhir
Menyelia papan markah (Score Board)
Mnegira jumlah markah yang diperolehi
daripada pengacara atau pencatat
Memastikan bilangan penjaga masa yang
mencukupi bagi semua peserta yang bertanding
Mengagihkan tugas-tugas kepada setiap penjaga
masa
Menyemak kehadiran dan kesediaan pesertapeserta yang bertanding.
Mengumpul
pemenenang
untuk
upacara
penyampaian hadiah.
Memerhati dan memastikan peserta yang
bertanding tidak melanggar peraturan
Memastikan sebarang bantahan peserta.
Memastikan perserta berlari mengikut lorong
Menunjukkan bendera merah jika berlaku
pelanggaran peraturan.
Menunjukkan bendera putih jika semua peserta
sudah bersedia
Mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap
peserta-peserta yang sedang dalam keadaan
sedia
Sebelum
memulakan
pelepasan
pastikan
penjaga masa dan pengadil balapan sudah
mengambil tempat
Pastikan berdiri ditempat yang sepenuhnya
boleh dilihat oleh setiap peserta.
Bertanggungjawab dalam membantu tugastugas
pelepas,
pastikan
berada
dalam
kedudukan yang sepatutnya supaya dapat
memerhati setiap peserta dengan jelas.
Memastikan semua peserta dalam saringan atau
larian yang betul.
Mengumpul semua peserta 3 m dibelakang
garisan permulaan

Hakim Balapan

Refri

Menempatkan semua peserta di lorong atau di


tempat permulaan masing-masing.
Menerikan isyarat kepada pelepas sekiranya
semua peserta sudah bersedia.
Memastikan dan mencatat pemenang dalam
setiap acara yang dipertandingkan
Menghantar keputusan kepada penyelia peserta
untuk rekod
Refri yang berasingan dilantik bagi setiap acara
untuk menentukan setiap keputusan terhadap
sebarang
perkara
semasa
kejohanan
berlangsung.
Setelah selesai sesuatu acara kad hendaklah
dilengkapkan dan ditandatangani oleh refri
berkenaan untuk diserahkan kepada penyelia
peserta.

Lampiran 2
Jadual Pertandingan Kejohanan Mini Olahraga dan Padang Sk Perapat Laut,
Kudat
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

No. Acara
01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014

Acara
Lontar Peluru
Lontar Peluru
Lompat Jauh
Lompat Jauh
Lompat Tinggi
Lompat Tinggi
100m
100m
200m
200m
4x100m
4x100m
80m pagar
80m pagar

Kategori
Perempuan
Lelaki
Lelaki
Perempuan
Lelaki
Perempuan
Lelaki
Perempuan
Lelaki
Perempuan
Lelaki
Perempuan
Lelaki
Perempuan

Peringkat
Akhir
Akhir
Akhir
Akhir
Akhir
Akhir
saringan
saringan
Akhir
Akhir
Akhir
Akhir
Akhir
Akhir

Masa
0800
0800
0830
0900
0930
1000
1010
1020
1030
1040
1100
1120
1130
1140

15
16

07
08

100m
100m

Lelaki
Perempuan

Disediakan Oleh,
_______________________
__________________________
(ALBERT BIN GUMPASANG )
)
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SK PERAPAT LAUT KUDAT

Akhir
Akhir

1150
1200

Disahkan Oleh,

Anda mungkin juga menyukai