Anda di halaman 1dari 8

LP/SPM/2015

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


2015

2015 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

07:50 pagi 08:00 pagi

KOD
KERTAS
...

08:00 pagi 10:15 pagi

1103/1

Bahasa Melayu
Kertas 1

...

Ketua Pengawas mengarahkan calon


menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Pendidikan Seni Visual - Teori Seni
(Aneka Pilihan)
Kertas 1

WAKTU

10:50 pagi 11:00 pagi


ISNIN
2
November 11:00 pagi 12:15 tgh. hari
2015

2611/1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

1103/2

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 09:45 pagi

1119/1

10:20 pagi 10:30 pagi


SELASA
3
November
10:30 pagi 12:45 tgh. hari
2015

...

1119/2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

5227/1

07:50 pagi 08:00 pagi

...

RABU
08:00 pagi 09:00 pagi
4
November 09.50 pagi 10:00 pagi
2015

1249/1
...

10:00 pagi 12:30 tgh. hari

1249/2

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 11:00 pagi


KHAMIS
5
November 01:50 tgh. hari 02:00 petang
2015

1249/3

02:00 petang 03:15 petang

2361/1

...

NAMA KERTAS

MASA

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Bahasa Melayu
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Bahasa Inggeris
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Bahasa Inggeris
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Sejarah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Buku Jawapan
Sejarah
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Sejarah
Kertas 3
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Bahasa Arab
Kertas 1

12

10 minit

2 jam 15 minit
10 minit

1 jam 15 minit

10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 45 minit
10 minit

2 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

3 jam
10 minit

1 jam 15 minit

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

07:50 pagi 08:00 pagi

KOD
KERTAS
...

08:00 pagi 09:15 pagi

1449/1

WAKTU

09:50 pagi 10:00 pagi


ISNIN
2
November
ISNIN
10:00 pagi 12:30 tgh. hari
2015
16
November
01:50 tgh. hari 02:00 petang
2015

...

1449/2

02:00 petang 03:15 petang

5226/1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

9221

...

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:00 pagi

1223/1

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

1225/1

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi


SELASA
17
November 11:05 pagi 11:15 pagi
2015

5228/2
...

11:15 pagi 12:55 tgh. hari

1223/2

11:05 pagi 11:15 pagi

...

11:15 pagi 12:30 tgh. hari

5228/1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

5226/2

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 09:15 pagi

3756/1

09:50 pagi 10:00 pagi


KHAMIS
19
November
2015
10:00 pagi 12:30 tgh. hari

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Mathematics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Mathematics
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Tasawwur Islam
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Bible Knowledge
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada Helaian Jawapan
dalam Kertas Soalan dan Helaian
Tambahan
Pendidikan Islam
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Pendidikan Moral
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Pendidikan Syari'ah Islamiah
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Pendidikan Islam
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Pendidikan Syari'ah Islamiah
(Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Tasawwur Islam
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan)
Kertas 1

...

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada Helaian Tambahan,
Lejar, Jurnal dan Buku Tunai Tiga
Ruangan

3756/2

Prinsip Perakaunan
Kertas 2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

2361/2

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Bahasa Arab
Kertas 2

13

MASA
10 minit

1 jam 15 minit

10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

2 jam
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 40 minit
10 minit

1 jam 15 minit

10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit

10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

2 jam 30 minit

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

07:50 pagi 08:00 pagi

KOD
KERTAS
...

08:00 pagi 11:00 pagi

2611/2

WAKTU

ISNIN
01:50 tgh. hari 02:00 petang
23
ISNIN
November
2
2015
November 02:00 petang 04:30 petang
2015

...

2621/1

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada Kertas Lukisan
Pendidikan Seni Visual - Seni Halus
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Pendidikan Muzik
Kertas 1

02:00 petang 04:30 petang

3763/1

Reka Cipta
Kertas 1

07:50 pagi 08:00 pagi

...

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Additional Mathematics
Kertas 1

SELASA 08:00 pagi 10:00 pagi


24
November 01:50 tgh. hari 02:00 petang
2015

3472/1

02:00 petang 04:30 petang

3472/2

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 09:15 pagi

1511/1

08:00 pagi 09:15 pagi

4531/1

09:50 pagi 10:00 pagi

...

RABU
25
10:00 pagi 12:30 tgh. hari
November
2015
10:00 pagi 12:30 tgh. hari

...

1511/2

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Additional Mathematics
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Physics (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Science
Kertas 2

4531/2

Physics
Kertas 2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 03:30 petang

4531/3

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Physics (Amali Bertulis)
Kertas 3

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 09:15 pagi

4541/1

08:00 pagi 09:15 pagi

4561/1

09:50 pagi 10:00 pagi

...

KHAMIS
26
10:00 pagi 12:30 tgh. hari
November
2015
10:00 pagi 12:30 tgh. hari

4541/2

Ketua Pengawas mengarahkan calon


menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Chemistry (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Additional Science (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Chemistry
Kertas 2

4561/2

Additional Science
Kertas 2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 03:30 petang

4541/3

02:00 petang 03:30 petang

4561/3

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Chemistry (Amali Bertulis)
Kertas 3
Additional Science (Amali Bertulis)
Kertas 3

14

MASA
10 minit
3 jam

10 minit

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
10 minit

2 jam
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit
1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 30 minit

10 minit

1 jam 15 minit
1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 30 minit
1 jam 30 minit

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

WAKTU

KOD
KERTAS

07:50 pagi 08:00 pagi


07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 09:15 pagi

3755/1

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Perdagangan (Aneka Pilihan)
Kertas 1

08:00 pagi 09:15 pagi


ISNIN
2
November 09:50 pagi 10:00 pagi
2015
ISNIN
10:00 pagi 12:00 tgh. hari
30
November
2015
09:50 pagi 10:00 pagi

4551/1

Biology (Aneka Pilihan)


Kertas 1

...

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Perdagangan
Kertas 2

10:00 pagi 12:30 tgh. hari

4551/2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 03:30 petang

4551/3

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi


08:00 pagi 10:30 pagi

SELASA
1
Disember
2015

3755/2
...

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Biology
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Biology (Amali Bertulis)
Kertas 3

MASA
10 minit

1 jam 15 minit
1 jam 15 minit

10 minit

2 jam
10 minit

2 jam 30 minit

10 minit

1 jam 30 minit

2205

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Literature in English

2 jam 30 minit

2215

Kesusasteraan Melayu

2 jam 30 minit

08:00 pagi 10:30 pagi

9216

Kesusasteraan Cina

2 jam 30 minit

08:00 pagi 10:30 pagi

9217

Kesusasteraan Tamil

2 jam 30 minit

11:05 pagi 11:15 pagi

...

11:15 pagi 12:30 tgh. hari

2280/1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:00 petang

2280/2

Ketua Pengawas mengarahkan calon


menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Geografi (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Buku Jawapan
Geografi
Kertas 2

15

10 minit

10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

WAKTU

KOD
KERTAS

07:50
07:50 pagi
pagi
08:00
08:00 pagi
pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

3759/1

08:00 pagi 10:30 pagi


ISNIN
08:00 pagi 10:30 pagi
2
November
08:00 pagi 10:30 pagi
2015

7101/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7104/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7105/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7106/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7107/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7108/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7109/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7201/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7202/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7203/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7204/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7205/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7206/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7301/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7302/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7303/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7401/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7402/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7403/1

08:00 pagi 10:30 pagi

7404/1

11:05 pagi 11:15 pagi

...

11:15 pagi 12:30 tgh. hari

3757/1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:00 petang

3757/2

RABU
2
Disember
2015

7102/1
7103/1

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Lukisan Kejuruteraan
Kertas 1
Pembinaan Domestik
Kertas 1
Membuat Perabot
Kertas 1
Kerja Paip Domestik
Kertas 1
Pendawaian Domestik
Kertas 1
Kimpalan Arka dan Gas
Kertas 1
Menservis Automobil
Kertas 1
Menservis Motosikal
Kertas 1
Menservis Peralatan Penyejukan dan
Penyamanan Udara
Kertas 1
Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Kertas 1
Rekaan dan Jahitan Pakaian
Kertas 1
Katering dan Penyajian
Kertas 1
Pemprosesan Makanan
Kertas 1
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
Kertas 1
Asuhan dan Pendidikan Awal KanakKanak
Kertas 1
Gerontologi
Asas dan Perkhidmatan
Geriatrik
Landskap dan Nurseri
Kertas 1
Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
Kertas 1
Tanaman Makanan
Kertas 1
Seni Reka Tanda
Kertas 1
Hiasan Dalaman Asas
Kertas 1
Produksi Multimedia
Kertas 1
Grafik Berkomputer
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Ekonomi Asas (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Ekonomi Asas
Kertas 2

16

MASA
10 minit

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

07:50 pagi 08:00 pagi

KOD
KERTAS
...

08:00 pagi 10:15 pagi

6351/2

08:00 pagi 10:15 pagi

6354/2

WAKTU

MASA

6356
6357

Bahasa Kadazandusun

2 jam 30 minit

9303

Bahasa Perancis

2 jam 30 minit

08:00 pagi 11:00 pagi

9378

Bahasa Punjabi

3 jam

11:05 pagi 11:15 pagi

...

11:15 pagi 01:00 tgh. hari

6351/1

11:15 pagi 01:00 tgh. hari

6354/1

Bahasa Tamil
Kertas 1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:00 petang

3754/2

02:00 petang 04:30 petang

3760/2

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Pengajian Keusahawanan
Kertas 2
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 2

02:00 petang 04:30 petang

3761/2

02:00 petang 04:30 petang

3762/2

02:00 petang 04:30 petang

3764/2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

4571/2

ISNIN
08:00 pagi 10:30 pagi
2
November 08:00 pagi 10:30 pagi
2015
08:00 pagi 10:30 pagi

KHAMIS
3
Disember
2015

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Bahasa Cina
Kertas 2
Bahasa Tamil
Kertas 2
Bahasa Iban

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Bahasa Cina
Kertas 1

Pengajian Kejuruteraan Awam


Kertas 2
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik
Kertas 2
Teknologi Kejuruteraan
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan dan Helaian Tambahan
Pengetahuan Sains Sukan
Kertas 2

17

10 minit

2 jam 15 minit
2 jam 15 minit
2 jam 30 minit

10 minit

1 jam 45 minit
1 jam 45 minit
10 minit

2 jam
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit
2 jam 30 minit

2 jam 30 minit
10 minit

2 jam 30 minit

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
2015

TARIKH

WAKTU

KOD
KERTAS

07:50 pagi 08:00 pagi


07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 9:30 pagi

3528/1

07:50 pagi 08:00 pagi


ISNIN
2
November
08:00 pagi 9:00 pagi
2015

...

ISNIN
7
Disember
2015

SELASA
8
Disember
2015

3758/1

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Sains Pertanian
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Ekonomi Rumah Tangga (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Sains Pertanian
Kertas 2

09:50 pagi 10:00 pagi

...

10:00 pagi 12:00 tgh. hari

3528/2

09:50 pagi 10:00 pagi

...

10:00 pagi 12:00 tgh. hari

3758/2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 04:30 petang

3765/1

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 09:15 pagi

6355/1

11:05 pagi 11:15 pagi

...

11:15 pagi 12:15 tgh. hari

6355/2

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 03:15 petang

3754/1

02:00 petang 03:15 petang

4571/1

Pengetahuan Sains Sukan


(Aneka Pilihan)
Kertas 1

01:50 tgh. hari 02:00 petang

...

02:00 petang 03:30 petang

3760/1

02:00 petang 03:30 petang

3761/1

02:00 petang 03:30 petang

3762/1

02:00 petang 03:30 petang

3764/1

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
Kertas 1
Pengajian Kejuruteraan Awam
Kertas 1
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan
Elektronik
Kertas 1
Teknologi Kejuruteraan
Kertas 1

Ketua Pengawas mengarahkan calon


mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
Ekonomi Rumah Tangga
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada Helaian Jawapan
dalam Kertas Soalan dan Buku Jawapan
Information and Communication
Technology
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan
Kertas Soalan
English for Science and Technology
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
English for Science and Technology
(Aneka Pilihan)
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Pengajian Keusahawanan
(Aneka Pilihan)
Kertas 1

18

MASA
10 minit

1 jam 30 minit
10 minit

1 jam
10 minit

2 jam
10 minit

2 jam
10 minit

2 jam 30 minit

10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

1 jam

10 minit

1 jam 15 minit

1 jam 15 minit

10 minit

1 jam 30 minit
1 jam 30 minit
1 jam 30 minit

1 jam 30 minit