Anda di halaman 1dari 43

BIDANG NILAI DAN KEROHANIAN

Skop

Pendidikan Moral memberi fokus kepada penyampaian ilmu untuk menjadikan seseorang insan itu berakhlak mulia dan
bermoral. Pendidikan Moral Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran menekankan aspek pemupukan dan
perkembangan nilai-nilai murni serta asas ketatanegaraan agar murid-murid dapat mengamal dan menyesuaikan diri dalam
masyarakat majmuk secara bersepadu.

Objektif

Komponen Pendidikan Moral membolehkan murid :


1. menyatakan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.
2. mengamalkan tabiat dan perlakuan yang bermoral dalam kehidupan seharian.
3. menyatakan sebab sesuatu keputusan dan tindakan dibuat.
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

1. Kepentingan
beragama

Membolehkan murid:
benda maujud
1.1 Menyatakan 1.1.1 Kepentingan a. Yakin perlunya hidup beragama
bunga asli
kepentingan kehidupan selaras dengan prinsip Rukun dan tiruan, anak patung
beragama dalam beragama Negara
kertas surih,
kehidupan
pensil warna/krayon,
manusia. i. Bersoal jawab tentang tema
ii. Berbual tentang kejadian alam gambar,
ciptaan Tuhan bagi keperluan
manusia lembaran kerja,
▪tumbuhan
buku latihan
▪haiwan
▪air
▪udara
▪tanah
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
▪matahari
▪siang dan malam

iii. Menerangkan bahawa hasil


ciptaan Tuhan lebih
istimewa dan tidak mampu
dicipta oleh manusia
iv. Menyesuaikan gambar dengan
perkataan
v. Mengisi tempat kosong
dengan perkataan yang
disediakan
vi. Membaca petikan dan
menjawab soalan kefahaman
vii. Menanda betul / salah

1.2 Menyatakan 1.2.1 Perlakuan a. Buat baik dibalas baik


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
adanya ganjaran baik dan i. Bercerita tentang kisah
bagi setiap buruk teladan
perbuatan . ii. Mewarna / melekat gambar
berkaitan
iii. Soal jawab tentang contoh-
contoh perlakuan baik di
kalangan murid.
iv. Menandakan betul / salah
bagi setiap situasi
v. Membuat ayat mudah tentang
tema.
vi. Menulis karangan pendek.

2. Menjaga
keselamatan dan
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
kehormatan diri

Membolehkan murid:
2.1 Menyatakan cara 2.1.1 Cara menjaga a. Menjaga keselamatan dan
menjaga keselamatan kehormatan diri, keluarga dan contoh;
anak patung,
keselamatan dan dan masyarakat tanggungjawab bersama
kehormatan diri , kehormatan i. Membezakan jantina pakaian,
keluarga diri , keluarga ii. Mewarna gambar yang
gambar,
dan masyarakat dan masyarakat berkaitan
pensil warna/ krayon,
sebagai asas iii. Menerangkan proses
kesejahteraan perubahan anggota badan buku latihan
hidup iv. Mengkelaskan jenis pakaian
yang sesuai mengikut jantina
v. Melihat dan mengecam
gambar pakaian mengikut
jantina
vi. Latihan memakai pakaian
yang sopan dalam kehidupan
seharian
vii. Lakonan / simulasi berkaitan
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
dengan tema
viii. Perbincangan & lengkapkan
dialog

pakaian,
2.2 Mengamalkan 2.2.1 Tingkah laku yang a. Tingkahlaku yang baik disukai ramai
kad gambar,
tingkahlaku yang baik
pensil warna/ krayon,
diterima oleh ▪ Berpakaian
buku latihan
masyarakat ▪ Berkomunikasi
▪ Bergaul

i. Menyesuaikan jenis
pakaian
mengikut jantina

ii. Mendengar cerita / soal


jawab

iii. Mewarna gambar pakaian.


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
iv. Menyesuaikan gambar
dengan perkataan

v. Melengkapkan perbualan

vi. Baca petikan dan jawab


soalan

vii. Beri pendapat tentang tajuk

viii. Menyatakan faedah tingkah


laku yang baik

ix. Menulis karangan pendek.


3 Sikap bersih dari
fizikal dan mental
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
Membolehkan murid;
contoh;
3.1 Menjaga 3.1.1 Amalan menjaga
bahan maujud,
kebersihan kebersihan dari
pakaian,
diri, rumah , aspek fizikal dan
anak patung,
sekolah mental
sabun,
dan persekitaran a. Kebersihan dan kesihatan diri
bedak ,
meningkatkan personaliti individu

i. Perlunya menjaga kebersihan


▪ anggota badan
▪ pakaian
▪ rumah
▪ sekolah
▪ persekitaran
▪ dapur

▪ bilik tidur
▪ persekitaran rumah
▪ kawasan sekolah
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
▪ bilik darjah
▪ tandas
▪ kantin

ii. Mewarna alat-alat kebersihan


diri
iii. Simulasi menjaga kebersihan “bangun pagi
gosok gigi,cuci
diri muka,terus mandi,pakai
iv. Simulasi menjaga kebersihan baju,minum kopi,saya
sangat suka hati”
tempat
v. Menyanyikan lagu “ Bangun
pagi”
vi. Latihan membersihkan contoh;
tempat tertentu alatan kebersihan,
vii. Lawatan ke tempat awam penyapu, tong sampah,
plastik,
▪ perhentian bas
▪ pondok telefon contoh;
▪ taman permainan pensil warna/ krayon,
▪ tempat ibadah
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
kad gambar,
viii.Melukis / mewarna gambar kad perkataan,
3.2.1 Cara bertutur yang berkaitan
ix. Suaikan gambar dengan
3.2 Mengamalkan cara- perkataan/ ayat contoh;
cara bertutur x. Baca petikan / jawab soalan buku latihan,
dengan sopan APD, lembaran kerja.
a. Bersopan santun semasa komunikasi
melambangkan keperibadian yang
mulia

i. Melakonkan watak mengikut


tema
ii. Lengkapkan perbualan.

iii. Mengelaskan penyataan yang


betul / salah
iv. Menulis dialog pendek
v. Menonton tv / video
vi. Isi tempat kosong dengan
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
perkataan yang disediakan
vii. Baca petikan / jawab soalan
viii. Menyatakan faedah
berdasarkan tema

4. Sikap hormat-
menghormati

Membolehkan murid:
4.1 Mengamal sikap 4.1.1 Hormat- contoh;
hormat menghormati APD,
menghormati dalam kehidupan buku latihan,
seharian a. Perlunya menghormati diri dan orang kad gambar, kad lagu,
lain
lembaran kerja.
i. Latihan memberi ucapan Alat tulis
hormat dengan panggilan
yang sesuai

▪ selamat pagi /
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
▪ assalamualaikum
cikgu

ii. Menonton cerita berkaitan


dengan peristiwa hormat.

iii. Mewarna gambar tentang


tema.

iv. Permainan lalu lintas

v. Melakonkan watak-watak
berkaitan dengan tema.

vi. Melukis gambar jiran dan


bercerita tentangnya.

vii. Menyanyi lagu


Kebangsaan,negeri dan
sekolah.
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

viii. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan.

ix. Menulis karangan pendek


berdasarkan gambar.

x. Baca petikan dan jawab


soalan

xi. Menyatakan faedah


berdasarkan tema
5. Sikap rajin

Membolehkan murid:
5.1 Mengamal sikap 5.1.1 Sikap rajin contoh;
rajin dalam alat tulis,
kehidupan kad gambar,
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
seharian.
a. Bersikap rajin di sukai orang kad lagu,
kad perkataan,
i. Bercerita berdasarkan kad lembaran kerja
gambar yang menunjukkan
sikap rajin.
.
ii. Lawatan ke hospital, kilang,
kebun, ladang dan
sebagainya

iii. Menonton video berkaitan


tema

iv. Menyatakan faedah


mengamalkan sikap rajin

v. Menyanyikan lagu-lagu
bertemakan sikap rajin.
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
Contoh : Rajinlah adikku
5.2 Menyatakan 5.2.1 Keperluan sikap
perlunya rajin. vi. Melakonkan sikap rajin
bersikap rajin.
vii. Suaikan gambar dengan kad
perkataan/ayat.

viii. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan.

ix. Membina ayat mudah


berdasarkan gambar

x. Baca petikan dan jawab


soalan

a. Usaha yang gigih, tekun, dan


dedikasi akan berjaya
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

i. Bercerita berdasarkan kad


gambar yang menunjukkan
sikap rajin.

ii. Lawatan ke hospital,


kilang, kebun, ladang dan
sebagainya.

▪ Projek gotong
royong
▪ Di bilik darjah
▪ Di kawasan sekolah

iii. Menonton rancangan yang


disiarkan oleh TV pendidikan
berkaitan tema
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
iv. Beri pendapat berdasarkan
tema

v. Menyanyikan lagu-lagu
bertemakan sikap rajin.

vi. Membina ayat mudah


berdasarkan gambar .

vii. Suaikan gambar dengan


penyataan

viii. Baca petikan / jawab soalan

.
6. Sikap jujur

Membolehkan murid:
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
6.1 Mengamal sikap 6.1.1 Sikap jujur a. Jujur dan amanah sikap yang mulia contoh;
jujur untuk APD,
i. Menonton TV/Video.
kesejahteraan Kad gambar,
ii. Mewarna gambar
hidup. Lembaran kerja,
iii. Lakonan memulangkan Alat tulis
kembali barang yang diambil.
contoh;
iv. Menyesuaikan gambar kad gambar, kad
ucapan,
v. Nyatakan faedah bersikap
jujur APD,
buku skrap,
vi. Isi tempat kosong dengan
penyataan yang sesuai alat tulis

vii. Baca petikan / jawab soalan

viii. Menulis karangan berpandu.

6.2 Menyatakan 6.2.1 Faedah bersikap


a. Jujur, amanah dan ikhlas disukai
faedah jujur
ramai
bersikap jujur
i. Bercerita berdasarkan kad
dalam
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
kehidupan gambar

ii. Menonton tv / video

iii. Mewarna gambar

iv. Beri pendapat tentang tajuk

v. Nyatakan faedah bersikap


jujur

vi. Latihan menyesuaikan


gambar

vii. Menulis karangan mudah


pendek

viii. Menulis karangan berpandu

ix. Baca teks / jawab soalan

x. Menulis karangan berpandu.

7. Sikap berterima
kasih dan
menghargai
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Membolehkan murid: 7.1.1 Sikap berterima contoh;


a. Sikap berterima kasih
7.1 Mengamal sikap kasih dan mengharmonikan kehidupan. kad gambar, kad
berterima kasih menghargai ucapan,
i. Mewarna gambar
dan menghargai dalam kehidupan berkaitan dengan tema. APD,
dalam kehidupan. seharian. buku skrap,
ii. Latih tubi menyebut
ungkapan terima kasih. alat tulis

iii. Melakonkan watak


berasaskan tema terima
kasih.

iv. Menyanyi
berdasarkan tema

v. Menyatakan
pendapat tentang tajuk

vi. Menyesuaikan
gambar dengan penyataan

vii. Membuat karangan


pendek
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

viii. Membuat kad


ucapan.

viii. Membuat Buku Skrap.

8. Sikap kasih sayang

Membolehkan murid;

8.1 Mengamalkan 8.1.1 Sikap kasih contoh;


sikap sayang kad gambar, kad
a. Perasaan cinta yang mendalam serta
kasih sayang dalam kehidupan yang lahir daripada hati yang ikhlas ucapan,
menjamin kesehteraan hidup.
seharian APD,
i. Bercerita tentang keluarga. buku skrap,
alat tulis
ii. Menonton TV / Video.

iii. Menyanyi. Contoh : 1,2,3


Saya sayang ibu.

iv. Mewarna gambar


keluarga, haiwan dan
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
tumbuhan.

v. Menyatakan faedah sikap


kasih sayang

vi. Suaikan gambar dengan


perkataan /ayat.

vii. Mengisi tempat


kosong dengan perkataan
yang disediakan.

viii. Menulis karangan


berpandu.

ix. Menyediakan kad ucapan.


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
9. Sikap adil

Membolehkan murid:
9.1 Mengamal sikap 9.1.1 Bersikap adil contoh;
a. Mengamalkan sikap adil dapat
adil. dalam kehidupan meningkatan keharmonian hidup APD,
seharian. kad gambar,
i. Menonton TV /Video. lembaran kerja,
alat tulis
ii. Latihan membahagikan
makanan secara adil

iii. Lakonan berkaitan tema

iv. Menyatakan faedah bersikap


rajin

v. Beri pendapat tentang tajuk


yang berkaitan

vi. Menyesuaikan gambar.

vii. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan
9.2 Menyatakan 9.2.1 Faedah bersikap
faedah bersikap adil
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
adil a. Bersikap adil dapat mengelakkan
berlakunya pertelingkahan dan
perselisihan.

i. Bercerita tentang tema

ii. Menonton tv / video

iii. Mempraktikkan sikap adil


dalam kehidupan

iv. Berbincang tentang tajuk

v. Menyatakan faedah bersikap


adil

vi. Menyesuaikan gambar


dengan perkataan .

vii. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan .

viii. Baca petikan / jawab soalan

ix. Menulis karangan pendek

10. Sikap Disiplin


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

Membolehkan murid;
10.1 Mengenal pasti 10.1.1 Sikap berdisiplin
a. Menerima dan mematuhi peraturan contoh ;
sikap dalam menjalani
dan undang yang dikuatkuasakan
berdisiplin kehidupan sebagai amalan hidup APD
dalam seharian
i. Latihan mendengar dan gambar
pelbagai situasi mengikut arahan guru
lembaran kerja
ii. Menonton tayangan yang
menunjukkan sikap disiplin
seperti tentera / polis dan
pasukan keselamatan

iii. Latihan amali dalam situasi


sekolah perhimpunan pagi /
kantin / pertukaran kelas.

iv. Mewarna gambar.

v. Berbincang tentang tajuk

vi. Menyatakan faedah sikap


disiplin

vii. Memilih gambar berkaitan


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
dengan sikap disiplin.

viii. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan.

ix. Baca petikan / jawab soalan

x. Menulis karangan berpandu


10.2 Menyatakan 10.2.1 Faedah amalan
faedah berdisiplin
amalan a. Berdisiplin meningkatkan imej diri
berdisiplin
i. Latihan mendengar dan
dalam diri mengikut arahan guru
murid
ii. Menonton tayangan yang
menunjukkan sikap disiplin
seperti
tentera / polis dan pasukan
keselamatan

iii. Mewarna gambar.

iv. Menyatakan faedah sikap


disiplin

v. Beri pendapat tentang tajuk


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

vi. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan.

vii. Baca petikan / jawab soalan

viii. Menulis karangan berpandu

11. Sikap belas


kasihan

Membolehkan murid:
11.1 Mengamal sikap 11.1.1 Sikap belas contoh;
belas kasihan kasihan dalam a. Sikap belas kasihan tidak kad lagu,
. kehidupan mementingkan diri sendiri kad gambar,
seharian. lembaran kerja,
i. Bercerita tentang tema
APD
ii. Mengamalkan perilaku
berjabat tangan.
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
iii. Nyanyian. Contoh : Lagu
Tanya sama pokok.

iv. Mewarna gambar

v. Simulasi / Lakonan.

vi. Menziarahi keluarga,guru dan


rakan yang sakit.

vii. Menyesuaikan gambar


dengan ayat.

viii. Menyatakan faedah sikap


belas kasihan

ix. Baca petikan / soal jawab

11.2 Menyatakan 11.2.1 Faedah x. Melengkapkan karangan


berpandu
faedah bersikap
perlunya belas kasihan
a. Bersikap belas kasihan dapat
bersikap
menceriakan kehidupan

belas kasihan
i. Bercerita berkaitan dengan
dalam tema
kehidupan.
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ii. Melakonkan watak belas


kasihan

iii. Nyanyian. Contoh : Lagu


Tanya sama pokok.

iv. Mendengarkan cerita-cerita


rakyat.

v. Menyesuaikan gambar
dengan ayat.

vi. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan.

vii. Lawatan ke rumah anak


yatim, rumah orang tua dan
lain-lain.

viii. Perbincangan berdasarkan


tema

ix. Beri pendapat berdasarkan


tema
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

x. Menyatakan faedah berkaitan


tema

12. Sikap bertolak


ansur

Membolehkan murid:
1.2.1 Mengamal 12.1.1 Sikap bertolak contoh;
a. Kesanggupan bertolak ansur dan
sikap ansur dalam kad gambar,
kesabaran membawa kebahagiaan
bertolak ansur kehidupan. lembaran kerja,
hidup.
alat tulis,
i. Latihan berkongsi barang. peralatan tandas,
telefon
ii. Simulasi kemudahan awam.
Contoh : tandas, telefon dan
lain- lain.

iii. Melakukan sesuatu dengan


segera

iv. Memilih dan melekat gambar.

v. Melukis gambar berdasarkan


tema.
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

vi. Mewarna gambar yang


berkaitan

vii. Melengkapkan perbualan

viii. Menyatakan faedah bersikap


tolak ansur

ix. Melengkapkan karangan


berpandu.

12.2 Menyatakan 12.2.1 Faedah bersikap


faedah tolak ansur
a. Bertolak ansur dapat mengelakkan
bertolak ansur
berlakunya pertelingkahan dan
dalam
perselisihan faham demi
kehidupan
kesejahteraan hidup.
seharian.
i. Menyesuaikan gambar
dengan
ayat.

ii. Mengelaskan penyataan


benar / salah
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

iii. Isi tempat kosong dengan


penyataan

iv. Bercerita berkaitan dengan


tema

v. Lakonan berkongsi barang.

vi. Simulasi kemudahan awam.

vii. Beri pendapat berdasarkan


tema

viii. Menyatakan faedah

ix. Perbincangan berdasarkan


teks

x. Menyatakan faedah berkaitan


tema

13 Sikap sabar

Membolehkan murid:
contoh;
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
13.1 Mengamalkan 13.1.1 Sikap bersabar a. Sikap sabar melambangkan APD,
keperibadian yang tinggi.
sifat sabar dalam kehidupan kad gambar,
dalam seharian i. Bercerita tentang sikap kad perkataan,
sabar.
kehidupan lembaran kerja
seharian. ii. Menonton t.v / video

iii. Nyanyian.

iv. Menunjukkan gambar yang


berkaitan dengan sikap sabar

v. Mewarna gambar

vi. Latihan bersedia


menunggu giliran dalam
situasi tertentu

vii. Soaljawab cerita pendek

viii. Mengisi tempat kosong


dengan perkataan yang
disediakan.

ix. Tulis pesanan yang diberi


secara lisan

x. Membina ayat mudah.


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

xi. Mengelaskan penyataan


13.2. Menyatakan 13.2.1 Faedah bersikap
betul / salah
faedah sabar
mengamalkan
a. Bersifat sabar meningkatkan
sikap sabar keharmonian dalam pergaulan.

i. Bercerita berkaitan dengan


tema

ii. Menonton tv / video

iii. Latihan bersikap sabar

iv. Menyesuaikan gambar

v. Mengisi tempat kosong


dengan
perkataan yang disediakan

vi. Melengkapkan perbualan

vii. Melengkapkan cerita


berpandu

viii. Perbincangan berdasarkan


cerita berpandu
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ix. Beri pendapat berdasarkan


tema

x. Nyatakan faedah
berdasarkan tema

14. Sikap sederhana/


jimat cermat

Membolehkan murid:

14.1 Mengamal sikap 14.1.1 Sikap sederhana a. Kesederhanaan menjalani kehidupan contoh;
melambangkan keperibadian yang
sederhana / jimat cermat kad gambar,
mulia.
dalam dalam telefon,
i. Bercerita. Contoh : Anjing
kehidupan kehidupan tabung,
dengan
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
seharian seharian. ii. bayang-bayang kad perkataan,

iii. Melakukan sesuatu


dengan segera APD,
buku latihan
iv. Penggunaan air, eletrik,
telefon di
rumah, sekolah dan tempat
awam

v. Latihan mengambil
makanan
secukupnya

vi. Lawatan ke pusat


kewangan.

vii. Melatih menyimpan wang


dalam
tabung / bank.

viii. Simulasi.

ix. Mengelaskan penyataan


salah/betul

x. Isi tempat kosong

xi. Menyesuaikan gambar


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
14.2 Menyatakan 14.2.1 Kepentingan dengan perkataan.
kepentingan sikap sederhana
mengamalkan a. Amalan bersederhana dalam
kehidupan menjamin kesejahteraan
sikap
hidup.
sederhana dalam
i. Bercerita berkaitan dengan
kehidupan
tema

ii. Menonton tv / video

iii. Membaca teks / soal jawab

iv. Lakonan / simulasi

v. Latihan mengisi tempat


kosong

vi. dengan perkataan yang


sesuai

vii. Perbincangan berdasarkan


teks

viii. Beri pendapat berdasarkan


tema
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
ix. Nyatakan faedah bersikap
sederhana

x. Menulis karangan
berpandu

15. Sikap bekerjasama

Membolehkan murid:

a. Kesediaan bekerjasama
15.1 Mengamal sikap 15.1.1 Sikap
meningkatkan semangat kekitaan.
bekerjasama bekerjasama contoh;
i. Bercerita berkaitan dengan
dalam dalam kad gambar,
tema
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
kehidupan kehidupan APD,
ii. Mewarna gambar
seharian seharian. Buku latihan
iii. Mendengar cerita

iv. Menonton tv

v. Latihan membersihkan
bilik darjah

vi. Simulasi projek gotong


royong

vii. Mengisi tempat kosong


dengan
perkataan yang sesuai .

viii. Mengelaskan penyataan


betul / salah

ix. Membaca petikan / soal


jawab

x. Menyatakan faedah

xi. Menulis karangan


15.2 Menyatakan 15.2.1 Kepentingan berpandu
kepentingan sikap
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
mengamalkan bekerjasama
a. Bekerjasama dalam kehidupan
sikap
meningkat dan mengeratkan
bekerjasama silaturrahim.
dalam
i. Bercerita berkaitan dengan
kehidupan tema

ii. Menonton tv / video

iii. Lakonan / simulasi

iv. Suaikan gambar dengan


perkataan

v. Latihan mengisi tempat


kosong
dengan perkataan yang sesuai

vi. Mengelaskan penyataan


betul / salah

vii. Membaca petikan / soal


jawab

viii. Memberi pendapat


berdasarkan tema
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN

ix. Nyatakan faedah berkaitan


tema

16 Semangat Patriotisme

Membolehkan murid:

a. Semangat patriotisme
16.1 Mengamalkan 16.1.1 Semangat contoh;
melambangkan jati diri individu.
semangat patriotisme kad gambar,
i. Menonton cerita sejarah
patriotisme dalam buku skrap,
dalam kehidupan ii. Mewarna / suaikan gambar kad lagu,
kehidupan seharian. kad perkataan,
iii. Nyanyian lagu-lagu
seharian patriotik buku latihan

iv. Nyanyian lagu kebangsaan


dan negeri

v. Mengenal / menamakan
tokoh-tokoh negara

vi. Membuat buku skrap


OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
vii. Lawatan ke tempat
bersejarah

viii. Mengisi tempat kosong

ix. Bercerita berkaitan dengan


tema

x. Menyatakan faedah
berkaitan tema

xi. Menulis karangan


berpandu

16.2 Menyatakan 16.2.1 Kepentingan


kepentingan semangat
mengamalkan patriotisme
a. Semangat patriotisme dapat
semangat menanamkan sikap cintakan
agama,bangsa dan negara.
patriotisme
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
DAN PEMBELAJARAN
dalam
i. Bercerita berkaitan dengan
kehidupan
tema

ii. Lakonan / simulasi

iii. Latihan mengisi tempat


kosong
dengan perkataan yang sesuai

iv. Mengelaskan penyataan


betul/salah

v. Perbincangan mengenai
tema

vi. Memberi pendapat


berkaitan tema

vii. Menyatakan faedah


berkaitan tema

viii. Karangan pendek .