Anda di halaman 1dari 9

KOMPONEN MULTIMEDIA

Skop

Komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi memberi fokus kepada memperkembangkan sifat-sifat ingin tahu, kreatif,
ekspresif melalui imaginasi dan pemikiran. Penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti pengoperasian komputer membolehkan
murid menyatakan idea dan ekspresi diri. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini, dapat membantu
murid memperolehi maklumat dan berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri. Di samping itu murid berupaya untuk
berkomunikasi dengan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta memperkayakan pengalaman
pembelajaran ke arah membina kerjaya yang bersesuaian dengan kemahiran yang diperolehi.

Komponen ini mengandungi 3 aspek

a. Literasi Komputer.
b. Teknologi Maklumat.
c. Multimedia.
Objektif

Komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini membolehkan murid :-


i. Memupuk minat dan memperolehi pengetahuan serta kemahiran asas komputer.
ii. Menggunakan komputer sebagai medium dalam pendidikan.
iii. Menggunakan komputer sebagai alat mengakses maklumat.
iv. Menguasai sesuatu kemahiran dalam komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi supaya dapat
mengaplikasikannya dalam kehidupan harian.
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

1. Literasi Komputer.

Membolehkan murid: Menarik perhatian murid


melalui :-
1.1 Menunjukan minat
terhadap 1.4.1 Menyent Menonton tayangan VCD VCD
komputer. uh komputer. Mendengar lagu CD
1..1.2 Menerokai set komputer
komputer melalui
deria.
1.1.3 Memberi peluang
menggunakan
1.2 Mengenal komputer.
bahagian-
bahagian Komponen Utama. a. Menamakan komponen-komponen Komponen Komputer
komputer. 1.2.1 Punca kuasa pada komputer
(plug). b. Mengecam nama komponen
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

1.2.2 Tetikus. utama


1.2.3 Papan kekunci. c. Mengetahui kedudukan
1.2.4 Kabel. komponen utama dalam satu set
1.2.5 CPU. komputer
1.3 Mengetahui 1.2.6 Pemancu Cakera.
penjagaan
komputer 1.3.1 Peraturan Carta
penjagaan Menjaga kebersihan komputer
komputer. b. Menjaga kebersihan makmal /
1.3.2 Organisasi bilik komputer
makmal/bilik c. Menjaga keselamatan diri dan
komputer. komputer
1.3.3 Keselamat
an diri dan
alatan

1.4 Mengoperasi Komputer


CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

komputer 1.4.1 Menentuka a. Menyambung kabel komputer Disket


n dengan betul dan selamat
penyambun b. Mengikuti langkah / peraturan
g punca membuka komputer / menutup
kuasa komputer
dengan c. Membuka / menutup program
sempurna. d. Mengguna Program Microsoft
1.4.2 Prosedur Office:
membuka Microsoft Word
komputer. Microsoft Power Point
1.4.3 Prosedur Microsoft Excel
memahami Microsoft Access
arahan Print Artist
asas. Print Shop Duluxe
1.4.4 Prosedur Paint It
menutup Game
komputer. Lain-lain program tang sesuai
1.4.5 Prosedur e. Menyimpan data dalam hard disk/
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

membuka disket
program. f. Mencetak data
2. Teknologi Maklumat. 1.4.6 Prosedur
mencetak.
Membolehkan murid:

2.1 Menggunakan Komputer


komputer untuk Disket
memperolehi Membuka / menutup program Kelengkapan perisian
maklumat b. Membuat latihan menjawab Internet
pendidikan 2.1.1 Penggunaan soalan
perisian c. Mengguna maklumat untuk
2.2 Membolehkan pendidikan berbagai situasi yang berbeza.
pembelajaran d. Menghasilkan bahan yang
kendiri. terancang
e. Mencipta sesuatu melalui daya
2.3 Berinteraksi 2.2.1 Penggunaan kreativiti dengan perisian komputer
dengan komputer. Perisian
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

Pendidikan

2.4 Menggunakan 2.3.1 Penggunaan


komputer bagi Perisian
memperkayakan pendidikan.
pengalaman
pembelajaran 2.4.1 Penggunaan daya
kreativiti dan
imaginasi murid.
Multimedia.

Membolehkan murid:
3.1 Menggunakan Komputer

komputer sebagai Printer


alat, capaian Menghantar e-mail Disket
sumber 3.1.1 Pengendalian Kelengkapan perisian
maklumat. Menerima e-mail internet
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

rangkaian Melayari internet


3.2 Menggunakan 3.1.2 Melayari internet. d. Mencari bahan pembelajaran
komputer sebagai melalui internet
alat pemudah e. Menggunakan internet dengan
komunikasi. cara yang beretika.
3.2.1Penghantaran dan
3.3 Pembelajaran penerimaan E-Mail.
penerokaan. 3.2.2 Etika.

3.3.1Pencarian dan
mengaksesan
3.4 Penghasilan maklumat daripada
berasasskan CD Rom, Internet,
multimedia Portal Maklumat.

3.4.1 Menghasilkan
pelbagai bahan
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KHUSUS KANDUNGAN PENGAJARAN / PEMBELAJARAN BBM/CATATAN

dengan
menggunakan
kemahiran
multimedia