Anda di halaman 1dari 31

BIDANG RIADAH DAN KREATIF

Skop

Bidang Riadah dan Kreatif ini perlu untuk mencungkil dan mengembangkan bakat, potensi serta minat murid-murid.
Sokongan dan bimbingan guru perlu untuk membolehkan murid melibatkan diri secara aktif mengikut kemampuan dan
kebolehan mereka. Tujuan bidang ini adalah untuk membentu murid dalam perkembangan fizikal, melahirkan idea, espresi
diri, membentuk perhubungan dan dengan persekitaran dan berdikari. Bidang ini juga dapat menyediakan murid untuk
memenuhi keperluan semasa dalam hidup bermasyarakat serta menggunakannya sebagai aktiviti masa lapang.

Bidang ini merangkumi empat komponen iaitu :-


1. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
2. Pendidikan Seni
3. Pendidikan Muzik
4. Drama

Objektif Umum
Bidang Riadah dan Kreativiti membolehkan murid :

1. mengetahui keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor


2. menunjukkan kemahiran kognatif dan psikomotor murid.
3. memperluaskan bakat dan kreatif
4. menilai keindahan alam dan warisan budaya

30
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

1. Pendidikan jasmani
dan kesihatan
Membolehkan murid :
1.1 melakukan 1.1.1 Lokomotor dan bukan a. Berjalan garisan di gelanggang
pergerakan motor lokomotor i. di atas garisan lurus tali
kasar ii. di atas garisan bengkang- tali skipping
bengkok gelong rotan
iii. bebas skitel
b. Berlari titi
i. larian bebas bangku panjang
ii. larian pecut
c. Melompat
i. tanpa alatan
ii. dengan alatan yang
disediakan
d. Melompat (permainan kecil)
e. Mengimbang
f. Merangkak
g. Bertatih
h. Memanjat
i. Berjengket

31
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
j. Menguak
k. Skip
l. Berenang
m. Duduk
n. Membongkok
o. Mengilas badan ke kiri dan ke
kanan
p. Memusing
q. Menghayun
r. Mendekam
i. dua tangan di lantai
ii. dua tangan di dinding

1.2 menamakan 1.2.1 Jenis-jenis alatan a. Mengenalkan alatan


alatan dan i. mengelaskan alatan skitel

kegunaannya ii. menamakan alatan gelung rotan

b. Kegunaan alatan tali skiping

i memegang bola sepak

ii. melentur bola baling

iii. menendang bola hoki

iv. menggenggam kayu hoki

v. menolak raket

32
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
vi. menarik
bulu tangkis dan peralatan
vii. membaling
yang sesuai dengan
viii. melantun
aktiviti
ix. menggolek
x. menangkap
xi. merenggang
xii. menahan
xiii. menanduk
xiv. menggelecek
xv. menguis

1.3 melakukan 1.3.1 Penggunaan a. Menendang


pergerakan alatan i. tendang leret skitel
motor kasar ii. tendang bebas kayu hoki
menggunakan b. Menggelecek bola sepak
alatan c. Menanduk bola hoki

(Semua aktiviti dijalankan


dengan menggunakan
alatan)

33
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
1.4 mengenal 1.4.1 Permainan a. Bermain secara individu
congkak,karom, batu
permainan dan dalaman b. Bermain dalam kumpulan
seremban, catur, jigsaw
memainkannya
puzzle, Sahiba, boling
mengikut 1.4.2 Permainan luaran a. Menerangkan
peraturan i. peraturan/undang-undang
bola sepak, bola tampar,
permainan
bola jaring, badminton.
ii. teknik permainan
wood ball

1.4.3 Olahraga balapan a. Lari pecut


b. Lari berganti-ganti
baton
c. Lari jarak sederhana
pagar
d. Jalan kaki
i. menerangkan teknik
secara ansur maju
ii. tunjuk cara
iii. permainan kecil

1.4.4 Olahraga padang a. Lontar peluru


lembing
b. Rejam lembing
peluru
c . Lompat jauh
pita ukur
d. Lompat tinggi
tilam, palang

34
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
e. Lompat kijang
i. menerangkan teknik
ii. tunjuk cara

1.5 melakukan 1.5.1 Pergerakan a. Tunjuk cara


gerakan mengikut arahan b. Arahan lisan
mengikut arahan f. Arahan bertulis

1.5.2 Asas pergerakan a. Melompat gelung rotan


b. Skipping tali skipping
c. Imbangan bangku panjang dan titi
d. Berlari
e. Merangkak
i. secara individu
ii. secara berkumpulan

1.5.3 Pergerakan kreatif a. Tarian


b. Larian gaya bebas
c. Meniru pergerakan haiwan
d. Terbang seperti burung
i. menggunakan muzik

35
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
ii. aktiviti secara individu,
berpasangan dan
berkumpulan

1.5.4 Asas Gimnastik a. Imbangan badan tilam


b. Guling ke hadapan
c. Guling ke belakang
i. menerangkan teknik
ii. tunjuk cara

1.6 mempraktikkan 1.6.1 Penjagaan asas a. Menamakan/mengenalkan


penjagaan kesihatan anggota tubuh badan model anggota tubuh
kesihatan b. Bagaimana/panduan menjaga badan
kesihatan - telinga
c. Langkah-langkah - hidung
penjagaan - gigi dan lain-lain

1.7 memilih pakaian 1.7.1 Jenis-jenis pakaian a. Menamakan jenis-jenis


yang sesuai sukan pakaian sukan track suit
dengan aktiviti b. Membuat pilihan yang sesuai stoking
sukan dengan permainan kasut
c. Membuat buku skrap

36
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

1.8 menjaga 1.8.1 Aspek-aspek a. Tunjuk cara/simulasi


kebersihan penjagaan membersih pakaian (kasut, tuala, seluar pendek, baju,
kebersihan baju dan lain-lain) stokin dan sebagainya
b. Tunjuk cara/simulasi carta, model dan bahan
menjaga kebersihan diri maujud
c. Tunjuk cara/menjaga menonton video
kebersihan persekitaran
d. Bersoal jawab

1.9 mengamalkan 1.9.1 Pemakanan a. Penjelasan tentang


cara pemakanan seimbang makanan dan pemakanan
carta piramid makanan
yang seimbang b. Membuat buku skrap tentang
makanan seimbang

1.10 rekreasi 1.10.1 Rekreasi di darat Jenis-jenis aktiviti :


a. berkhemah
b. berkelah alat-alat perkhemahan
basikal,
c. lawatan
skuter, alat-alat
d. mendaki
keselamatan
e. ‘jogging’
f. berbasikal

37
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
g. skuter
h. ‘jungle trekking’
i. ‘ab sailing’
j ‘repeling’
k. ‘upstanding’
l. ‘flying fox’
i. menerangkan cara
menjalankan aktiviti
ii. langkah-langkah
keselamatan
iii. mengenalkan
peralatan yang alat-alat yang berkaitan
diperlukan dalam
aktiviti

1.10.2 Rekreasi di air a. Berenang


b. Berkenu
c. ‘Snorkeling’
d. ‘Scuba diving’
e. Berkayak

38
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
f. Memancing
menerangkan tentang
aktiviti
ii. menerangkan
peraturan dan menjaga
keselamatan diri

39
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Seni
A. Melukis pensel
Membolehkan murid : 2.1.1 Contengan a. Contengan bebas pensel warna
2.1 melakukan i. contengan bebas di warna air
kemahiran motor dinding berus lukisan
kasar ii. contengan bebas di atas kertas mahjong/kertas
kertas lukisan

plastesin
2.2 mengawal 2.2.1 Pergerakan jari- a. Mengoyak doh
pergerakan jemari secara bebas b. Meramas kertas terpakai seperti
motor halus c. Menguli suratkhabar,gunting/kertas
d. Menggentel lukisan
e. Menggunting
pensel
2.2.2 Pergerakan secara a. Mengoyak kad-kad bentuk
terkawal b. Melakar gunting
c. Menekap kertas terpakai/kertas
d. Menggunting lukisan
i. mengikut bentuk yang
disediakan oleh guru

40
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
ii. mengikut bentuk yang
disediakan sendiri oleh
murid
pensel warna, krayon
2.3 menguasai 2.3.1 Aktiviti-aktiviti melukis a. Melukis tanpa alatan berus warna pelbagai
kemahiran i. melukis di udara saiz, kertas warna,
melukis melukis di atas pasir gunting, gam, dan lain-lain
melukis di atas meja pensel, pensel warna,
krayon, kertas lukisan,
kapur warna, dan lain-lain
2.4 menggunakan 2.4.1 Pengenalan a. Memperkenalkan alatan alatan yang bersesuaian
alatan seni lukis alatan seni lukis seni lukis
melihat dan memegang
alatan seni lukis
ii. mini pameran alatan
seni lukis

Video, CD
2.4.2 Fungsi alatan seni Mendengar dan melihat pensel, pensel warna,
lukis fungsi alatan seni lukis warna air, krayon, kertas
dan kegunaannya lukisan, kertas surat
i. tunjuk cara khabar, gam, berus
ii. tayangan video
warna, gunting, kertas

41
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
2.4.3 Penggunaan alatan Melukis menggunakan warna dan sebarang
seni lukis alatan seni lukis bahan tempatan yang
i. melakar gambar sesuai dan boleh
ii. mewarna gambar digunakan

2.4.4 Melukis menggunakan a. Garisan


unsur seni i. melukis menggunakan
pelbagai jenis garisan
seperti garisan tebal,
nipis, pendek, dan
panjang
b. Ruang
i. melukis untuk
menunjukkan berbagai
jenis ruang seperti
luas, sempit, dekat dan
jauh

42
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
c. Warna
i. mewarna lukisan
dengan pelbagai jenis
warna seperti warna
asas dan warna
sekunder
mewarna di dalam
ruang dan di luar ruang
d. Rupa bentuk
i. melukis mengikut
rupa bentuk seperti
model
e. Jalinan
i. melukis dengan
menjalinkan pelbagai
unsur seni

2.4.5 Penggunaan pelbagai a. Lukisan menggunakan


media dan teknik warna
b. Capan menggunakan
bahan seperti sayuran/
buah-buahan

43
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
c. Garisan
d. Gosokan di atas lantai,
dinding atau sebarang
permukaan yang kesat
e. Percikan menggunakan
berus gigi
f. Resis menggunakan titisan
lilin
g. Kolaj menggunakan tampalan
kertas warna atau bahan
terbuang
h. Catan mewarnakan gambar
i. Stensilan menggunakan
kad yang ditebuk corak
atau gambar
j. Mozek menggunakan
tampalan kertas warna
yang tidak bertindihan
k. Poster

kad warna, warna air,

44
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
2.5 mengenal, 2.5.1 Warna-warna asas a. Memperkenalkan warna- pensel warna, krayon, kad
membeza dan warna asas iaitu merah, bergambar(warna), poster
menggunakan biru dan, kuning gambar alam semulajadi,
warna dengan i. menyesuaikan gambar pensel, kertas lukisan,
betul dengan kad warna yang berus warna dan bahan-
sesuai bahan yang bersesuaian
ii. mewarnakan gambar
dengan warna asas
yang sesuai

2.5.2 Warna-warna a. Memperkenalkan warna-


sekunder warna sekunder
i. Mencampurkan warna-
warna asas untuk
menghasilkan warna-
warna sekunder
merah + biru = ungu
merah + kuning = jingga
biru + kuning = hijau

45
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
b. Memperkenalkan
warna-warna alam
i. Meneroka keindahan
alam dengan membuat
lawatan keluar sekolah
ii. Melihat dan menghayati
lukisan alam semulajadi
c. Memperkenalkan keadaan
alam dan kaitannya dengan
warna
i. menyesuaikan gambar
dengan warna
ii. mewarna gambar
dengan warna yang
sesuai
iii. mewarna berdasarkan
keadaan sebenar
d. Warna secara bebas
i. mewarna secara
rawak di atas ruang
yang luas seperti
dinding atau kertas

46
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
mahjong tanpa gambar
ii. mewarna secara rawak
tanpa gambar di ruang
yang terhad seperti
kertas lukisan
e. Warna secara terkawal
i. mewarna dalam ruang
yang ditentukan
ii. mewarna mengikut
bentuk
iii. mewarna gambar

B. Membuat corak
dan rekaan

kertas mahjong, warna air,


2.6 mereka corak 2.6.1 Secara bebas a. Mencorak secara bebas
berus warna, pensel,
menggunakan anggota badan
pensel warna , krayon,
seperti jari tangan, jari kaki,
papan hitam, kapur tulis,
tapak tangan dan tapak kaki
gam, gunting, pen, dan
atau menggunakan alatan
bahan-bahan tempatan
i. capan
yang bersesuaian dengan

ii. garisan
aktiviti
47
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
iii. warna
iv. jalinan
v. rupa bentuk

a. Mencorak secara terancang


2.6.2 Secara terancang i. lukisan
catan
iii. resis
iv. cetakan
v. kolaj
vi capan
vii. lipatan dan guntingan
viii. kaligraf/khat
ix. mozek

a. Mencorak secara tidak


2.6.3 Secara tidak terancang
terancang i. marbelizing – membuat warna air, minyak, air,
corak menggunakan bekas air yang sesuai,
titisan cat minyak atas kertas lukisan, penyedut
permukaan air minuman, tali, kain dan

ii. tiupan – membuat bahan-bahan yang

48
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
corak dengan tiupan bersesuaian dengan
warna air melalui aktiviti
penyedut minuman
iii. titisan – membuat
corak menggunakan
titisan warna air pada
kertas
iv. ikatan dan celupan
v. renjisan dan celupan

a. Mereka cipta corak komputer dan perisian


2.6.4 Mencorak menggunakan IT yang berkaitan
menggunakan
komputer

C. Mereka dan
membuat binaan
a. Meneroka dan menamakan dawai, kertas, kayu, kotak,
2.7 menghasilkan 2.7.1 Jenis bahan bentuk-bentuk yang rotan, tali, bongkah kayu,
binaan mengikut binaan terdapat pada bahan- penyedut minuman, gam,
kreativiti bahan binaan gunting, kad board, buluh,

b. Memperkenalkan jenis-jenis benang, pisau dan bahan-

49
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
bahan binaan bahan yang bersesuaian
i. bongkah dengan aktiviti.
ii. bahan buangan

a. Membuat binaan daripada


2.7.2 Binaan bebas bahan-bahan secara bebas

a. Membuat binaan daripada


2.7.3 Binaan terkawal bahan-bahan secara
terkawal

a. Mereka bentuk binaan


2.7.4 Teknik membentuk daripada pelbagai bahan
secara :
i. gulungan
ii. lipatan
iii. renyukan
iv. selitan
v. sisipan
vi. potongan/koyakan /
guntingan

a. Ukiran mudah pada bahan- sabun, lilin, buah-buahan

50
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
2.7.5 Ukiran mudah bahan yang lembut seperti dan pisau ukiran
sabun, lilin dan buah-buahan

D. Mengenal
kraf tangan
a. Memperkenalkan kraf barang-barang kraf
2.8 mengenal kraf 2.8.1 Kraf tradisional tradisional tradisional seperti tikar,
i. bercerita wau, layang-layang,

ii. pameran congkak, batik, sarung


iii. permainan cempedak, gasing,
tembikar, pasu,senduk
tempurung dan
sebagainya

a. Membuat kraf tangan mengkuang,buluh,


2.9 mereka kraf 2.9.1 Kraf tangan menggunakan bahan lidi, rotan, tanah liat, daun
mudah untuk menggunakan semula jadi kelapa, tempurung dan
kegunaan bahan semula jadi i. anyaman - mengkuang yang bersesuaian
tertentu ii. wau - buluh
iii. layang-layang - lidi

iv. bakul - rotan

51
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
v. tembikar - tanah liat
sarung cempedak -
daun kelapa
vii. gasing - kayu
viii. senduk - tempurung

a. Membuat kraf tangan bahan-bahan tempatan


2.9.2 Kraftangan menggunakan bahan kitar dan bahan kitar semula
menggunakan semula yang bersesuaian dengan
bahan kitar semula i. anyaman - kertas aktiviti yang dijalankan
terpakai
ii. bakul - tali plastik
iii. tembikar - doh
iv. topeng - paper mache
v. penanda buku - alas
gelas/daun getah
yang dilaminate

a. Membuat kraf tangan


2.9.3 Mereka cipta kraf mengikut kreativiti murid
tangan i. hiasan diri seperti
hiasan kepala, rantai

52
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
leher dan tangan
ii. hiasan dinding
seperti ‘copper tooling’,
bingkai gambar / cermin,
dan batik

iii. hiasan rumah seperti


pasu, bunga kertas,
bunga dari daun getah
dan porselin

53
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

3. Pendidikan muzik
dan gerakan

Membolehkan murid :
3.1 menguasai 3.1.1 Jenis-jenis bunyi a. Memperkenalkan pelbagai bunyi-bunyi, haiwan,
kemahiran dan nada jenis bunyi dan nada pekerjaan, alam,
mendengar i. bunyi dari alam sekitar kenderaan, manusia,
ii. bunyi dari aktiviti lawatan ke persekitaran
manusia dan kaset.

3.2 melakukan 3.2.1 Anggota badan a. Perlakuan anggota badan


gerakan untuk yang menghasilkan rentak
menghasilkan dan irama
bunyi i. tepukan
ii. hentakan
iii. petikan

3.3 melakukan 3.3.1 Gerakan mengikut a. Melakukan pergerakan bebas kaset lagu
gerakan irama : mengikut rentak - gembira
mengikut irama a. bebas b. Melakukan pergerakan - sedih
b. terkawal terkawal mengikut lirik / - semangat
c. kreatif irama lagu yang ditetapkan

54
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
oleh guru

c. Melakukan pergerakan
kreatif mengikut rentak lagu
i. berjalan
ii. melompat
iii. ketinting
iv. lompat skip
v. berjalan atas hujung
jari kaki

3.3.2 Apresiasi muzik a. Melahirkan perasaan melalui kaset lagu berirama :


gerakan mengikut irama - perlahan
muzik : - rancak
i. irama rancak -
pergerakan pantas
ii. irama perlahan -
pergerakan lambat

3.3.3 Jenis-jenis tarian a. Memperkenalkan tarian kaset tarian :


mengikut jenisnya : - moden
i. tarian moden - tradisional
- video, VCD

55
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

ii. tarian tradisional


b. Melakukan pergerakan
dalam tarian mengikut
kreativiti murid
i. menari tarian moden
ii. menari tarian
tradisional

3.3.4 Asas gimrama a. Mengawal koordinasi kaset lagu


anggota badan video
b. Mengawal pergerakan CD
mengikut irama

3.3.5 Asas senamrobik a. Melakukan pergerakan Kaset lagu


berirama berbentuk
senamrama

3.4 meningkatkan 3.4.1 Nyanyian a. Mengenal lagu-lagu kaset lagu


bakat dan minat berdasarkan melodinya : carta seni kata lagu
dalam nyanyian i. lagu kanak-kanak
ii. lagu patriotik
iii. lagu nasyid

56
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

iv. lagu moden


v. lagu tradisional
b. Menyebut senikata dengan
jelas
c. Menyanyi secara ‘humming’
dengan muzik
d. Menyanyi dengan melodi
yang betul
e. Menyanyi dengan penuh
perasaan
f. Menyanyi lagu yang telah
dipelajari dalam kumpulan
tanpa muzik
g. Menyanyi lagu yang telah
dipelajari dalam kumpulan
dengan muzik
h. Menyanyi lagu yang telah
dipelajari secara solo
tanpa muzik
i. Menyanyi lagu yang telah
dipelajari secara solo
dengan muzik

57
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

3.5 mengenal dan 3.5.1 Genderang a. Mengenal dan menamakan kerincing, kayu tik-tok,
memainkan alat alat genderang / perkusi kastenet, tamborin,
genderang Mendengar bunyi alat loceng,dram samping,
genderang yang tertentu dram tenor, simbal,
dan meneka nama alat kompang, marakas
yang dimainkan tin kosong, buluh,
c. Membuat alat genderang dari tempurung dan lain-lain
bahan di sekeliling murid
yang boleh mengeluarkan
bunyi
d. Memegang dan
mengendalikan alatan
genderang dengan betul
e. Memainkan alatan dari
persekitaran sebagai
alat genderang
f. Memainkan alat genderang
secara bebas
g. Memainkan alat genderang Catatan: Setiap kumpulan
bagi mengiringi lagu yang memegang satu jenis alat
telah dipelajari mengikut genderang
rentak yang ditentukan

58
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN

3.6 melakukan latihan 3.6.1 Latihan asas lakonan Latihan pernafasan


asas lakonan b. Latihan pemanasan badan
c. Latihan pergerakan
mengikut ruang dan masa

a. Meniru watak
3.7 meningkatkan 3.7.1 Penghayatan watak b. Imaginasi
imaginasi
melalui
tingkahlaku /
pergerakan
a. Pembacaan skrip / dialog
3.8 meningkatkan 3.8.1 Penghayatan secara berkumpulan
penguasaan skrip/dialog b. Pembacaan dialog secara
kemahiran individu
berkomunikasi c. Menghafal skrip
d. Melafazkan semula dialog

a. Melakonkan

59
CADANGAN AKTIVITI
OBJEKTIF KANDUNGAN PENGAJARAN DAN BBM/CATATAN
PEMBELAJARAN
i. permainan
3.9 menambahkan 3.9.1 Watak ii. main peranan
minat terhadap iii. drama
kerjaya melalui 3.9.2 Drama iv. pantomin
lakonan v. mini teater
vi. boneka

a. Penataan cahaya
b. Penataan bunyi
3.9.3 Penerbitan drama c. Hiasan latar
d. Pakaian
e. Solekan

60