Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BURONG

45500 TANJONG KARANG SELANGOR DARUL EHSAN


BORANG / EVIDEN KEBERHASILAN PENETAPAN SASARAN (GURU/PENTADBIR)
NAMA PYD
NO KP
JANTINA
JAWATAN
BIDANG UTAMA
BIL

SITI HARAIN BINTI MD SISUT


851116-10-5740
PEREMPUAN
PPP
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MAKLUMAT DALAM BORANG MARKAH


KEBERHASILAN
ASPEK
DESKRIPSI
PdP

Kokurikulum

1.1

Peningkatan
pemahaman dan
kemahiran murid
dalam
mengaplikasi,
menganalisis,
mensintesis dan
membuat penilaian
dalam PdP

GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

DG41
SMK SUNGAI BURONG, 45500 TG. KARANG,
SELANGOR

MAKLUMAT DALAM DOKUMEN RUJUKAN


PENETAPAN SASARAN
PENCAPAIAN
AWAL
PERTENGAHAN TAHUN
KEBERHASILAN TUGAS UTAMA(50%)
80% murid Tingkatan 5 90% murid Tingkatan
Bestari lulus dalam PEN. 5 Bestari lulus dalam
Seni Visual (Ujian 1)
Pen.
Seni
Visual
(Pep. tahun)
65% murid Tingkatan 5
Dedikasi
lulus
dalam
mata pelajaran Pen. Seni
Visual (Ujian 1)

70% murid Tingkatan


5 Dedikasi lulus dalam
mata pelajaran Pen.
Seni
Visual
(Pep.
tahun)

1.4 Peningkatan
penglibatan murid
dalam PdP

Sasaran 30 orang murid


daripada 35 orang murid
5
Bestari
dapat
menggunakan
teknik
catan cat air dengan
betul.

Sasaran
32
orang
murid
daripada
35
orang murid 5 Bestari
dapat
menggunakan
teknik catan cat air
dengan betul.

2.1 Peningkatan
penglibatan murid

80% murid dalam Kadet


Remaja Sekolah (KRS)
melibatkan diri dalam
aktiviti uniform KRS.

60%
pelajar
Kadet
Remaja
Sekolah
terlibat dalam aktiviti
KRS peringkat daerah
dan
sekolah
dan
menjadi naib johan
kawad kaki sekolah.

SASARAN AKHIR
TAHUN
100%
murid
Tingkatan 5 Bestari
lulus dalam Pen.
Seni
Visual
(Pep.Akhir Tahun)
75%
murid
Tingkatan 4 Ekfektif
lulus dalam mata
pelajaran Pen. Seni
Visual(Pep.Akhir
Tahun)
Sasaran 35 orang
murid daripada 35
orang
murid
5
Bestari
dapat
menggunakan
teknik catan cat air
dengan betul.

PENCAPAIAN
AKHIR TAHUN