Anda di halaman 1dari 3

MINIT MESYUARAT PANATIA PENDIDIKAN MORAL bil.

3 /2014
Tarikh

: 17hh Jun 2014( Selasa)

Tempat
Masa

: Bilik Pentadbiran PK1


: 10.00pagi

KEHADIRAN :
1. En. Linus Sunggip
2. En. Asau Epang
3. Pn. Magilina Yang Gon
TIDAK HADIR BERSEBAB:
1. En. Jeofery Kudot ( GB ) menghadiri taklimat di PPD Keningau

BIL
1

AGENDA

TINDAKAN

UCAPAN PENGERUSI
1.1 Ucapan selamat pagi dan terima kasih
kepada guru yang hadir

PENGESAHAN MINIT YANG LALU


2
2.1 Dicadang oleh : En. Asau Epang
2.2 Disokong oleh : Pn. Magilina Yang Gon
3

PERKARA BERBANGKIT
Perkara 3.2 Pengurusan pengajaran dan
pembelajaran
En.Linus mengingatkan guru-guru melaksanakan
SPPBS dan sentiasa kemaskini data yang ada.
Perkara 3.4 Minggu bersopan santun ditunda ke
suatu tarikh yang akan ditentukan nanti. Suatu
mesyuarat khas mengenai minggu bersopan
santun akan diadakan.
Perkara 4.2 Nama program minggu bersopansantun belum mendapat sebarang cadangan.

PENGAGIHAN WANG PCG UNTUK 2014


4.1 Jumlah wang PCG untuk tahun ini adalah

Guru-guru

sebanyak RM260. Jumlah tersebut akan


dibahagikan kepada setiap kelas dan jumlah
hasil tersebut menentukan apa bahan yang akan
dibeli.
4.2 En. Linus meminta cadangan daripada guruguru untuk memilih bahan yang hendak dibeli.
Beliau telah membuat tinjauan ke Kedai
Evergreen dan mendapati buku-buku latihan
untuk murid dalam harga yang berpatutan.
4.3 En. Asau mencadangkan buku kerja murid
untuk tahap 1.
4.4 PCG untuk tahap 2 adalah berupa kertas
dan whiteboard marker.
4.5 En. Linus akan berurusan dengan pihak
Evergreen Enterprise bagi tujuan pembelian
bahan-bahan.
HAL HAL LAIN
5
5.1 Pn. Magilina mencadangkan suatu sudut
untuk mural Pendidikan Moral disediakan.
Sebagai respon, En.Linus bersetuju namun perlu
dikemukakan kepada Guru Besar untuk
makluman dan persetujuan dari beliau.
Penutup:
Encik Linus selaku pengerusi majlis
mengucapkan ribuan terima kasih diatas
perhatian dan kerjasama daripada guru-guru.
Mesyuarat ditangguhkan tepat pada pukul 10.20
pagi.

Minit disediakan oleh :

Disahkan oleh,

.
.
( MAGILINA YANG GON
SUNGGIP )

( LINUS @ JAPANIS

Setiausaha.

KP Pendidikan Moral