Anda di halaman 1dari 6

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Hari

: Rabu

Tarikh

: 9 September 2015

Masa

: 80 minit (9.00pagi-10.20pagi)

Bil. pelajar

: 20 Orang

Tingkatan

: 1 Sayang Selalu

Tajuk

: Novel (Pelari Muda)

Aspek Tajuk

: Nilai dan Pengajaran

Model Pengajaran : Model Pembelajaran Kontekstual


Bidang

: Estetik

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran pelajar dapat menyatakan


sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran yang boleh diterapkan dalam
kehidupan dengan mengadakan perbincangan dalam aktiviti kumpulan
berdasarkan teks Novel Pelari Muda.

Huraian Pembelajaran :
Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

10.0 10.0 Memahami dan memberikan respons Aras 2 (ii)


peribadi tentang karya sastera.

10.4 10.4Menyatakan jenis, ciri, tema

Membaca untuk menghuraikan pengajaran dalam


karya prosa.

dan persoalan, pemikiran, nilai,


dan pengajaran.

Pengetahuan sedia ada murid:


Pelajar telah mengetahui maksud nilai dan pengajaran
Keseluruhan jalan cerita Novel Pelari Muda
Kaedah mengenal pasti nilai dan pengajaran
.

Kemahiran bahasa

: Bertutur, membaca dan mendengar

Sistem Bahasa

: Kata Nama, Kata kerja

Persediaan guru

: Novel Pelari Muda

Pengisian Kurikulum
Ilmu

: Moral dan Kemasyarakatan

Nilai

: Keberanian, kegigihan dan tanggungjawab

KBT

: Kemahiran berfikir secara kreatif dan menaakul

Alat Bantuan Mengajar (ABM):


1) video
2) Kertas sebak
3) Marker pen
4) Komputer
5) Audio
6) Kertas A4

Fasa dan isi kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Akat/KBT/Nilai
Tayangan video

INDUKSI SET
(5 minit)

Guru bertanya tentang jenis-jenis sukan


yang diminati oleh pelajar.
Guru menayangkan video olahragawan.

Pelajar menonton dan menjawab


soalan guru.

Guru meminta pelajar menonton video


tersebut dan memberi pandangan tentang
video.
Kemahiran:
Mendengar dan menaakul

Fasa 1 : ORIENTASI

Guru bertanyakan pelajar sama ada


pernah menyertai acara larian 100 meter.

(3minit)
Guru bertanyakan pelajar tentang

faedah mereka menyertai acara tersebut.


(Menetapkan hala tuju
pembelajaran)

ABM:
Guru menyatakan hala tuju pelajaran hari
ini iaitu ingin mempelajari pelajaran nilai dan Novel Pelari Muda
pengajaran dalam novel

Fasa 2:

Guru membahagi pelajar kepada 4 kumpulan


kecil

MENCUNGKIL IDEA
(20 minit)

Tugasan kumpulan
1.Kumpulan Satu: Mencipta dua rangkap
Sajak berdasarkan bab satu dan dua.(Nilai)
2.Kumpulan Dua: Melakar Peta Ithink
berdasarkan bab tiga dan empat (Nilai)

3.Kumpulan Ketiga: Mencipta dua rangkap


pantun empat kerat berdasarkan bab satu dan
KBT :
dua.(Pengajaran)
4.Kumpulan Empat: Melakarkan Peta Ithink kemahiran berfikir.
berdasarkan bab tiga dan empat(Pengajaran)

Pelajar mencungkil idea-idea daripada


buku teks berdasarkan tugasan kumpulan yang
diberi

ABM:
kertas penulisan grafik tentang
nilai.

Fasa 3:
PENSTRUKTURAN
SEMULA IDEA
(30minit)

Pelajar membentangkan hasil perbincangan


berdasarkan tugasan kumpulan yang diberi
oleh guru dalam jangka masa lima minit setiap
kumpulan.
Setiap pelajar diminta untuk mencatat
maklumat berkaitan nilai dan pengajaran
yang dibentangkan oleh kumpulan lain dalam
buku nota masing-masing .
Guru memberi peluang kepada pelajar untuk
mengemukakan pendapat dan soalan kepada
kumpulan yang membentang.

Fasa 4 :
APLIKASI IDEA
(18minit)

Semua pelajar diminta menulis satu


huraian pendek tentang nilai dan
pengajaran novel Pelari Muda

PENUTUP
(2 minit)

Guru merumuskan
pengajaran.

Fasa 5 : REFLEKSI
(2 minit)

Guru menrumuskan pengajaran tersebut


tentang nilai dan pengajaran.

Guru menasihati agar pelajar dapat


mengaplikasikan nilai dan pengajaran dalam
kehidupan seharian.

Guru menerangkan tentang pengajaran


yang diperolehi berdasarkan cerpen Tempang
untuk memberi kefahaman kepada pelajar.

Guru meminta para pelajar untuk


memberi refleksi tentang isi pelajaran
tersebut.