Anda di halaman 1dari 3

SOALAN KEFAHAMAN

BAB 7 KEELEKTRIKAN
1. Namakan alat untuk mengukur
a) voltan ...
b) arus ..
2. Apakah unit S.I untuk
a) Voltan : ..
b) Arus : ...
c) Rintangan ..
3. Anda diberikan voltmeter, sel kering dan wayar penyambung
dan mentol. Lakarkan gambar rajah cara mengukur voltan
merentasi sel kering.

4. Berdasarkan hokum Ohm di bawah, nyatakan hubungan antara


voltan dan arus

V = voltan , I =Arus , R = rintangan

LITAR BERSIRI DAN SELARI

1. Nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan litar bersiri dan


selari
kelebihan

Kelemahan

2. Rajah di bawah menunjukkan dua perintang yang


disambungkan secara bersiri dengan dua sel kering 1.5 V .
Jika sebuah voltmeter disambung merentasi dua sel kering
itu, apakah bacaan voltmeter?

3. Hitungkan

Arus =

Voltan =

4. Apakah nilai rintangan suatu perintang yang boleh


menggantikan dua perintang dalam rajah di atas supaya
arus yang mengalir dalam litar adalah sama.