Anda di halaman 1dari 9

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2017


SMK DAMAI JAYA, JOHOR BAHRU
Matlamat
Strategik
1. Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi

Objektif
1.1 Meningkatkan GPS
SPM

1.2 Meningkatkan
peratus lulus dalam SPM

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

TOV

2015

2016

2017

GPS

5.30

5.27

5.24

5.20

Peratus lulus

Sasaran

89.3

90.0

90.5

26

91.0

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

PENGURUSAN KURIKULUM
1. Meningkatkan prestasi
akademik dalam SPM melalui :
1.1 Modul Pengayaan
(Kumpulan target cemerlang
semua subjek)
1.2 Modul Intervensi
(Kumpulan potensi lulus semua
subjek)
1.3 Modul Menggapai ETR
(Latih tubi berfokus SPM semua
subjek)
1.4 Modul Relif bagi semua
subjek SPM
1.5 Kelas Intervensi bagi
Bahasa Melayu, Sejarah dan
Bahasa Inggeris
1.6 Program Reach The Star
1.7 Kelas Klinikal
1.8 Program Bersama Murid

Ketua Panitia
Mata Pelajaran

Ketua Panitia BM,


BI dan Sejarah
Penyelaras
Program
Kecemerlangan

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

PENGURUSAN KEPIMPINAN
DAN ORGANISASI

2. Membudayakan Headcount
Audit Akademik
2.1 Penetapan ETR SPM
2.2 Audit Akademik

SU SPM

PENGURUSAN HEM
3. Program Audit Total
4. Penetapan ETR SPM
5. Seminar Bijak Belajar
1.3 Meningkatkan

pencapaian murid
dalam PT3

Pelajar
cemerlang

10

12

PENGURUSAN KURIKULUM
1. Meningkatkan prestasi PT3
melalui :
1.1 Modul Pengayaan Topikal
1.2 Modul Menggapai ETR
1.3 Modul Relif bagi semua
1.4 Kelas Klinikal
(bagi semua subjek PT3)

PENGURUSAN KEPIMPINAN
DAN ORGANISASI
27

Guru Kaunseling

Ketua Panitia Men.


Rendah subjek
PT3
Penyelaras
Program
Kecemerlangan

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

Strategi
2. Membudayakan Headcount
Audit Akademik
2.1 Penetapan ETR PT3
2.2 Audit Akademik

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

SU PT3

PENGURUSAN HEM
3. Program Audit Total
4. Penetapan ETR SPM
5. Seminar Bijak Belajar
1.4 Meningkatkan
pencapaian murid dalam
PBS

PENGURUSAN KEPIMPINAN
DAN ORGANISASI

Peratus Band
tinggi

Ting
Satu

Ting
Dua

Band
3
Band
4
Band
5
Band
6
Band
3
Band
4

60

49

38

27

20

23

26

29

15

18

21

24

10

15

20

50

40

31

15

25

26

27

35

28

1. Pemantapan Pelaksanaan
PBS
1.1 Penataran PBS
1.2 Pementoran

Guru Kaunseling

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

1.5 Meningkatkan
pencapaian murid dalam
TIMSS

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Band
5
Band
6
Band
3
Ting
Band
Tiga
4
Band
5
Band
6

Peratus
pencapaian

Sasaran
TOV
15

2015
19

2016
22

2017
25

10

15

20

25

40

23

13

30

32

34

36

20

25

28

30

10

20

25

30

SAINS
20.00 22.00 24.00

Strategi

26.00 PENGURUSAN KURIKULUM

1. Pemantapan pelaksanaan
MATEMATIK
15.00 16.00 17.00 18.00 TIMSS dan PISA melalui :
1.1 Modul 1 Minggu 1 Soalan
29

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

Penyelaras TIMSS dan

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif
1.6 Meningkatkan
pencapaian murid dalam
PISA

1.7 Meningkatkan
penguasaan Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) dalam kalangan
murid

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Peratus
pencapaian

Sasaran
TOV

2015 2016
SAINS
26.65 28.00 30.00

32.00

BAHASA
31.69 33.00 35.00

37.00

Peratus
penguasaan

2017

Strategi
1.2 Sudut TIMSS dan PISA

Pep Akhir Tahun

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab
PISA (Matematik,
Sains dan Bahasa)

PENGURUSAN KURIKULUM

Tingkatan 1

Tingkatan 2

57.3

60.0

63.0

66.0

Tingkatan 3

53.5

56.0

60.0

63.0

Tingkatan 4

10.0

20.0

30.0

40.0

Tingkatan 5

53.0

56.0

60.0

63.0

1. Meningkatkan penguasaan
KBAT dalam kalangan murid
melalui :
1.1 Modul latihan topikal
KBAT
1.2 Program I-THINK

Penyelaras Tingkatan
Mata Pelajaran
Penyelaras I-Think
Mata Pelajaran

PENGURUSAN KEPIMPINAN
DAN ORGANISASI

1.3 Fun Learning


1.4 Pedagogi Pendidikan Alaf
21
1.5 Learning Walk
30

Penyelaras PLC

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

1.8 Meningkatkan
penguasaan Bahasa
Melayu dan Bahasa
Inggeris dalam kalangan
murid

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Peratus
Bahasa
Melayu
Peratus
Bahasa
Inggeris

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

1.6 Teaching Session Sharing


51.1

54.5

55.0

60.0

60.0

65.0

65.0

70.0

PENGURUSAN KURIKULUM
Meningkatkan penguasaan
dwibahasa murid melalui :
1. Kem Membaca
2. Program Penterjemahan bagi
murid Peralihan
3. Bulan Bahasa :
Pertandingan :
3.1 Sahibba
3.2 Pembentangan Power
Point
3.3 Kuiz Tatabahasa
3.4 Kuiz Komsas
3.5 Bercerita
3.6 Public Speaking
3.7 Spelling Bee
3.8 Talent Time
3.9 Story Telling
3.10 Debate
PENGURUSAN
KOKURIKULUM

31

Ketua Panitia Bahasa


Melayu dan Bahasa
Inggeris
GKMP Bahasa

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

Strategi
4. Pengucapan Awam

1.9 Meningkatkan nilai


patriotisme dalam
kalangan pelajar

1.10 Meningkatkan
pengetahuan umum
pelajar

Bilangan
aktiviti

10

GKMP Sains Sosial

PENGURUSAN KURIKULUM
Meningkatkan pengetahuan
umum pelajar melalui :
1. Program Jom Membaca
2. Bulan Akademik (setiap
bidang)
- Aktiviti/ pertandingan
berkaitan dengan subjek

32

SU Kokurikulum

PENGURUSAN KURIKULUM
Meningkatkan nilai patriotisme
murid :
1. Bulan Penghayatan
Kemerdekaan
1.1 Nyanyian Lagu Patriotik
1.2 Melukis Poster
Kemerdekaan
1.3 Pertandingan Hiasan
Kelas bertemakan
Kemerdekaan
1.4 Pertandingan Nyanyian
Lagu Patriotik

Bilangan
aktiviti

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

Guru Media
GKMP setiap Bidang

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

PENGURUSAN
KOKURIKULUM
1. Lawatan Sambil Belajar
SU Kokurikulum
PENGURUSAN HEM
1. Seminar Hala Tuju selepas
SPM
2. Taklimat Matrikulasi/IPTA/
ILKA
3. Hala Tuju selepas PT3
1.11 Meningkatkan
kehadiran pelajar ke
kelas Klinikal

1.12 Memantapkan
pedagogi Pendidikan
Alaf 21 dalam kalangan
guru

Peratus
Peperiksaan

50

65

70

75

PENGURUSAN HEM
Meningkatkan pencapaian
prestasi akademik melalui :
1. Program Ponteng Sifar
Program Reach The Star /
Kelas Klinikal

GPS

5.30

5.27

5.24

33

5.21

Guru Kaunseling

PENGURUSAN
PEMBANGUNAN SUMBER
MANUSIA

Ketua Guru Disiplin

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif

1.13 Memantapkan
keberadaan guru di
sekolah

PENGURUSAN KURIKULUM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

Strategi
Meningkatkan pencapaian
akademik murid dengam
memantapkan pedagogi guru
melalui :
1. LDP / Bengkel Pedagogi
2. Bengkel Fun Learning

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

Penyelaras LDP

PENGURUSAN KEPIMPINAN
DAN ORGANISASI

Bilangan
kehadiran

Meningkatkan pencapaian
akademik dengan memantapkan
keberadaan guru di sekolah
melalui :
1. Jadual Ganti Efektif

34

GKMP mengikut
bidang