Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

PENGURUSAN HEM
SMK DAMAI JAYA

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2017


SMK DAMAI JAYA, JOHOR BAHRU
Matlamat
Strategik

3.
Kemahiran
Insaniah yang
Tinggi

Objektif
3.1 Meningkatkan
peratusan kehadiran
pelajar ke sekolah

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Peratus
kehadiran
pelajar
meningkat

3.2 Meningkatkan
sikap dan tingkah laku
positif murid

Penurunan kes
salah laku
ringan

3.3 Mengurangkan
Masalah disiplin
murid

Penurunan kes
salah laku berat

Sasaran
TOV

2015

2016

2017

90

93

94

95

26

17

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

1. Ziarah Kasih
2.Program/Ceramah disiplin
3.Anugerah kehadiran
cemerlang
4.Ponteng sifar
5.Program Fun Learning

Guru Kaunseling
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling

1.Program Sekolah Penyayang


2.Program Smart Solat
3.Kelas Kondusif
4.Tandas five star
5.Program Merit

Guru Kaunseling
Penyelaras PEKDIS
Penyelaras 3K
Penyelaras 3K
Ketua Guru Disiplin

1.RIMUP
2. Kunjungan Mesra
3.Ceramah Disiplin
4. Program Caring and friendly
5.Mentor Mentee

Penyelaras RIMUP
Guru Kaunseling
Ketua Guru Disiplin
Guru Kaunseling

Guru Kaunseling
Ketua Panitia

Guru Kaunseling

3.4 Mengurangkan

Penurunan

20

15
45

10

1.Program Guru Penyayang

Guru kaunseling

PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

Matlamat
Strategik

Objektif
bilangan kes murid
lewat ke sekolah
3.5 Meningkatkan
murid yang ada gaya
kepimpinan dan
berwibawa
3.6 Mengurangkan
murid ponteng kelas
3.7 Meningkatkan
keyakinan dan
motivasi murid
3.8 Meningkatkan
kesedaran murid dari
aspek kerohanian dan
nilai murni

PENGURUSAN HEM
SMK DAMAI JAYA

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI) TOV
purata bilangan
murid lewat ke
sekolah sebulan
Peningkatan
70
bilangan murid
yang memimpin

Sasaran
2015

2016

2017

Strategi

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

2. Program Saya Prihatin


3.Ceramah Pengurusan Masa

Ketua Guru Disiplin


Guru Kaunseling

80

90

100

1.Kursus kepimpinan
2.Motivasi dan penghargaan
3.Kem Jati Diri

Guru Kaunseling
Guru Kaunseling
Guru Kaunseling/
Penyelaras Koko/
Guru pengawas

Penurunan
bilangan murid
yang ponteng
kelas
Peningkatan
peratus

40

30

20

10

1.Program Jejak
2.Program Fun Learning

Guru Disiplin
Ketua Panitia

95

96

97

98

1.Bimbingan peperiksaan
2.Restu Ilmu PT3/SPM

Guru Kaunseling
Guru Kaunseling

Peningkatan
peratus murid
dalam
menghadiri
aktiviti

81

83

85

90

1.Program Bina Insan


2. Budaya Al- Quran
3. Program Kecemerlangan
KAA
4. Program Smart Solah

Penyelaras Bina Insan


Penyelaras Budaya
al-Quran
Penyelaras KAA
Penyelaras MAKDIS

46