Anda di halaman 1dari 2

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

Nama Pelajar

: ...

..
Kursus dan Ambilan

.
Nama Pelajar

: .

Nama Pasangan Praktikum

: .

Nama Guru Pembimbing

.
T/Tanga
Mingg

Tarikh dan

Masa &

Nama Mata

Catatan

Hari

Kelas

Pelajaran/Slot

Pasang

(Guru Pembimbing)

an

Disemak oleh Guru Pembimbing


Pembimbing

S.k : Portfolio Praktikum (Pasangan Praktikum)

Disahkan oleh Pensyarah

Tandatangan
: ...... Tandatangan
.....

Nama

: .. Nama

: .

Tarikh

: .. Tarikh

: .

S.k : Portfolio Praktikum (Pasangan Praktikum)