Anda di halaman 1dari 2

HomeAgamaKumpulan Do'a

Doa Ayat Kursi - Bacaan, Terjemahan dan Tulisan Arab

Pasang iklan Anda disini !

Tampilkan Deskripsi Iklan Anda yang Lebih Panjang


disini

Pasang iklan Anda disini !


Tampilkan Deskripsi Iklan Anda yang Lebih Panjang
disini

Do'a Ayat Kursi termasuk bacaan dalam huruf latin, terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan tulisan arab (AlQur'an)ayat
kursi.
Selain

itu

anda

bisa

baca

juga

tentang

kelebihan,

keutamaan,

manfaat

atau khasiat

Ayat

Kursi.

Ayat Kursi (bahasa Arab: yatul kurs) atau Ayat Singgasana adalah ayat ke-255 dari Surah Al-Baqarah. Ayat
ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab sebagai ayat paling agung dalam Al Qur'an.
Isinya tentang keesaan Tuhan serta kekuasaan Tuhan yang mutlak atas segala sesuatu dan bahwa Ia tidak kesulitan
sedikitpun

dalam

memeliharanya.

Tulisan Arab Ayat Kursi

Bacaan

sesuai

terjemahan

biasa

dari

huruf

arab

ke

huruf

latin

ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA'KHUDZUHUU SINATUW WA LAA
NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA'U 'INDAHUU
ILLAA BI IDZNIHI. YA'LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI
SYAI-IN MIN 'ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI'A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA
YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL 'ALIYYUL AZHIIM.

Bacaan sesuai terjemahan sesuai lafal dari huruf arab ke huruf latin :

ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM. LAA TA'KHUDZUHUU SINATUW WA LAA
NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DZAL LADZII YASFA'U 'INDAHUU
ILLAA BI IDZNIH. YA'LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI
SYAI-IN MIN (dengung) 'ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI'A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL
ARDH. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL 'ALIYYUL AZHIIIM.
Arti
-

atau
Versi

Terjemahan

Departemen

Agama

Republik

Ayatul
Indonesia

Kursi
(Depag

RI)

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya,
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS : Al-Baqarah : 255)
-

Abdullah

Yusuf

Ali

Allah! Tiada tuhan selain Dia yang Hidup, Yang berdiri Sendiri, Abadi, tak pernah terlena. Tak pernah tidur.
Milik-Nyalah segala yang di langit, segala yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi perantaraan di
hadapan-Nya tanpa izin-Nya? Ia mengetahui segala yang di depan mereka dan segala yang di belakang
mereka; mereka takkan mampu sedikit pun menguasai ilmu-Nya kecuali yang dikehendaki-Nya. SinggasanaNya meliputi langit dan bumi, dan tiada merasa berat Ia menjaga dan memelihara keduanya. Ia Mahatinggi,
Mahabesar.
-

Ibnu

Katsir

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus
mengurus (makhluk-Nya);tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya
dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.
Itulah bro/sis penggalan surat Al-Baqarah ayat 255 (ayat kursi) serta bacaan dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya umat Islam dimanapun berada.