Anda di halaman 1dari 43

KOMPONEN PENGURUSAN DIRI

Skop

Bagi murid pendidikan khas, pengurusan diri merupakan satu keperluan utama sebagai asas untuk menguasai bidang
kemahiran lain. Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain diperoleh dengan lebih lancar
dan sempurna. Latihan dan kemahiran perkembangan sosial, hidup berkeluarga, penjagaan diri, perkembangan
peribadi, dan pengurusan rumahtangga perlu diberi kepada murid bermasalah pembelajaran.

Komponen pengurusan diri bertujuan melatih murid supaya berdikari dan berkemahiran ke arah menjalankan aktiviti
seharian dengan lebih cekap dan berkeyakinan.

Objektif Umum

Komponen Pengurusan Diri membolehkan murid :

1. berdikari dan menjalankan aktiviti seharian

2. menyediakan diri menghadapi situasi sebenar

3. mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk dirinya serta persekitaran

4. mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan sebenar

31
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

1. Urus Diri

Membolehkan murid:
1.1 mengamalkan cara 1.1.1 Peralatan yang a. Nama peralatan untuk minum gelas
minum yang betul. digunakan untuk i. menamakan peralatan untuk cawan
minum. minum yang ditunjuk oleh guru. straw
ii. memadankan gambar dengan minuman botol
objek (peralatan untuk minum) minuman tin
iii. melabelkan gambar-gambar video
peralatan untuk minum gambar
kad perkataan
1.1.2 Pelbagai cara a. Cara menggunakan peralatan
minum minum
i. lakonan / simulasi
ii. menyusun gambar ikut urutan
iii. menonton video
iv. latihan cara minum
menggunakan beberapa

32
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
peralatan minum

1.1.3 Adab sebelum a. Sebelum makan


dan selepas b. Selepas makan
minum i. lakonan/simulasi pinggan
ii. menandakan (√ ) pada gambar– mangkuk
gambar yang menunjukkan cara piring
minum yang betul sudu
iii. latihan membaca doa garpu
sebelum dan selepas minum gambar
model
kad gambar
kad perkataan
video

1.2 mengamalkan cara 1.2.1 Peralatan yang a. Nama peralatan untuk makan
makan yang betul digunakan untuk i. menamakan peralatan untuk
makan makan yang ditunjuk

ii. memadankan gambar dengan

33
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
objek (peralatan untuk
makan)
iii. mewarnakan peralatan untuk
makan
iv. melukis gambar peralatan
untuk makan

1.2.2 Cara makan i. latihan amali cara pinggan


menggunakan peralatan mangkuk
makan piring
ii. menandakan (√ ) pada sudu
gambar-gambar yang garpu
menunjukkan cara gambar
menggunakan alatan makan model
yang betul kad gambar
iii. mewarnakan peralatan makan kad perkataan
video
dari gambar-gambar yang
diberi

34
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
iv. melabelkan gambar

1.2.3 Adab sebelum a. Sebelum makan


dan selepas b. Selepas makan
makan i. latihan membaca doa
sebelum dan selepas makan
ii. menyusun gambar-gambar
mengikut urutan
iii. menonton video (adab
makan)
iv. lakonan

1.3 membuka dan 1.3.1 Jenis-jenis a. Pakaian asas baju


memakai pakaian pakaian b. Pakaian mengikut jantina seluar
tanpa bantuan c. Pakaian mengikut bangsa blaus
kain sarung
i. menamakan jenis-jenis stokin
pakaian yang ditunjuk kasut
ii. melabelkan gambar pakaian kad gambar

35
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
iii. mengasingkan gambar kad perkataan
pakaian mengikut jantina patung
model
iv. memadankan pakaian tali pinggang
(gambar) dengan kaum atau
bangsa kit membutang
kit mencangkuk
kit tali kasut

1.3.2 Prosedur a. Pakaian tanpa butang dan zip baju


membuka b. Pakaian berzip seluar
pakaian c. Pakaian berbutang blaus
d. Pakaian bercangkuk kain sarung
e. Pakaian bertali stokin
kasut
kad gambar
i. demonstrasi cara membuka
pakaian menggunakan patung kad perkataan
ii. latihan membuka pakaian patung
dengan bantuan model

36
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
iii. latihan membuka pakaian tali pinggang
tanpa bantuan

1.3.3 Prosedur a. Pakaian tanpa butang dan zip


memakai pakaian b. Pakaian berzip
c. Pakaian berbutang
d. Pakaian bercangkuk
e. Pakaian bertali
i. demonstrasi cara memakai
pakaian menggunakan
patung.
ii. latihan memakai pakaian
dengan bantuan

iii. latihan memakai pakaian


tanpa bantuan

1.4 mengenal jenis- 1.4.1 Pakaian seragam a. Jenis pakaian seragam pakaian seragam
jenis pakaian sekolah sekolah sekolah

37
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
mengikut situasi b. Nama pakaian seragam sekolah kad gambar
i. menamakan pakaian kad perkataan
seragam sekolah mengikut
jantina.
ii. murid melukis
pakaian seragam sekolah
mereka
iii. melabelkan pakaian
seragam sekolah (gambar)
1.4.2 Pakaian sukan
a. Jenis pakaian sukan
b. Nama pakaian sukan pakaian sukan
i. menamakan pakaian kad gambar
sukan mengikut jenis sukan

memadankan pakaian sukan


dengan jenis sukan
lawatan ke kedai peralatan
sukan
pertunjukan fesyen pakaian

38
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
sukan
1.4.3 Pakaian unit
beruniform a. Nama unit-unit beruniform
b. Nama pakaian unit beruniform pakaian unit-unit
mengenal jenis pakaian unit- beruniform
unit beruniform
menamakan pakaian unit-unit
beruniform yang ditunjuk
memadankan gambar dengan
perkataan
melabelkan gambar (pakaian
unit beruniform)

1.4.4. Pakaian
menghadiri a. Jenis pakaian majlis rasmi
majlis rasmi b. Nama pakaian majlis rasmi baju kurung
bersoal jawab mengenai nama baju Melayu
atau jenis majlis rasmi baju batik
menamakan pakaian mengikut kot
majlis rasmi yang ditunjuk ceongsam/samfu

39
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
mengasingkan pakaian- sari/dhoti
pakaian (gambar) mengikut majlis-majlis
rasmi
iv. mengadakan pertunjukan
fersyen pakaian majlis-majlis rasmi

1.5 berdandan 1.5.1 Kepala a. Alat dandanan kepala


b. Cara menggunakan alat
dandanan kepala
menamakan alat dandanan
kepala

demonstrasi dan latihan sikat


menggunakan alat dandanan kepala minyak rambut
menyusun gambar-gambar cekak
mengikut urutan Contoh – prosedur skaf
menyikat rambut. bedak
gincu
anting-anting
a. Alat dandanan badan

40
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
1.5.2 Badan b. Cara menggunakan alat
dandanan badan
murid menyatakan tujuan
atau fungsi alat dandanan yang disebut
atau tunjuk oleh guru
menunjukkan cara
menggunakan alat dandanan badan bedak
deodoran
a. Alat perhiasan dan dandanan
tangan dan kaki
b. Cara menggunakan alat
1.5.3 Tangan dan kaki perhiasan dan dandanan
tangan dan kaki
memadan gambar dengan
alat perhiasan dan dandanan yang
disebut oleh guru
demonstrasi cara
menggunakan alat perhiasan
dan dandanan tangan dan kaki
latihan menggunakan alat- jam

41
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
alat dandanan dan hiasan kaki cincin
bercerita mengenai kegunaan gelang
alat dandanan dan hiasan tangan dan sarung tangan
kaki inai
losyen tangan
a. Penjagaan sebelum haid
b. Penjagaan semasa haid
c. Penjagaan selepas haid
i. memperkenalkan jenis-jenis
tuala wanita
1.6 menguruskan diri 1.6.1 Penjagaan ii. menerangkan tanda-tanda
semasa mencapai sebelum, semasa awal sebelum haid.
akil baligh dan selepas haid iii. menunjuk cara dan latihan
amali menggunakan tuala
wanita
iv. menunjuk cara membersihkan
diri semasa haid.
v. menunjuk cara yang betul
membuang tuala wanita

42
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
a. menerangkan bentuk dan tuala wanita
fungsi badan dalam bentuk bekas plastik
nyanyian kertas pembungkus

b. Menyanyi lagu anggota badan


c. Menyanyi lagu dan membuat
gerakan membersih diri
d. Menyebut bahagian-bahagian
anggota badan
e. Melengkapkan kad cantuman
anggota badan

a. Melukis bentuk badan


2 Kebersihan dan i. seorang kanak-kanak
kesihatan berbaring dan kanak-

43
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
Membolehkan kanak lain melukis bentuk
murid : badan
2.1 menyebut, 2.1.1 Anggota badan bedak
menama dan ii. menerangkan bentuk dan Hygiene/pencuci
melabel anggota fungsi badan dalam bentuk sabun
badan nyanyian tuala
iii. melabel anggota badan patung

b menyanyi lagu anggota badan carta bergambar


c menyanyi lagu dan membuat model gigi
gerakan membersih diri carta bergambar
d. menyebut bahagian-bahagian anggota badan
angota badan carta bergambar
e melengkapkan kad cantuman anggota badan dan
anggota badan. deria
sikat
syampu
sabun
berus/ubat gigil
losyen badan

44
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN


PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

2.2 menyatakan fungsi 2.2.1 Fungsi anggota a. Menyatakan fungsi anggota badan
anggota badan badan i. tangan untuk menulis dan
mengambil barang
ii. kaki untuk berjalan, berlari dan
melompat
iii. mulut untuk berkata-kata
b. Menyanyi lagu anggota badan
c. mengadakan aktiviti simulasi
dalam situasi

45
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

2.2.2 Deria a. Menyatakan fungsi deria :


• deria rasa - lidah dan kulit
• deria dengar - telinga
• deria lihat - mata
• deria bau - hidung

i. aktiviti permainan melibatkan


deria rasa manis, masam,
masin dan pahit
ii. aktiviti permainan meneka
bunyi seperti meneka bunyi
binatang, bunyi dari alam
persekitaran dan sebagainya
iii. permainan mengecam warna,
benda, bentuk dan bayang
iv. permainan meneka bau seperti
bau wangi dan bau busuk.
v. aktiviti menyentuh permukaan

46
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
benda seperti permukaan kain
atau benda yang mempunyai
rasa kasar dan rasa licin

2.3 menama 2.3.1 Alat penjagaan a. Menama dan melabelkan alat syampu rambut
dan melabel alat diri. penjagaan diri syampu badan
penjagaan diri dan berus badan
fungsi. kain basahan

2.3.2 Fungsi alat a. Menyebut fungsi alat penjagaan diri berus/sikat


penjagaan i. syampu dan sikat – rambut ubat gigi
diri. ii. sabun - badan pencuci muka
iii. berus/ubat gigi – gigi dan mulut tuala
iv. losyen – tangan, kaki dan berus gigi
badan
b. Menyesuaikan fungsi alat
penjagaan diri dengan bahagian-
bahagian badan

47
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
2.4 membersihkan 2.4.1 Kepala a. Rambut
bahagian anggota i. bersoal jawab tentang
badan. kepentingan menjaga
kebersihan rambut
ii. tunjuk cara mensyampu rambut
dengan betul
iii. menamakan bahan-bahan atau
alat yang digunakan untuk

membersihkan rambut
b. Muka
i. bersoal jawab tentang
kepentingan menjaga

kebersihan muka
ii. aktiviti main peranan cara
membersihkan muka
iii. tunjuk cara menggunakan krim
pencuci muka

48
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
iv. menamakan bahan-bahan
atau alat yang digunakan
untuk mencuci muka
v. permainan “dart” wajah
pilihan saya
c. Gigi
i. bersoal jawab tentang floss
kepentingan menjaga pencungkil gigi

ii. kebersihan gigi losyen muka


iii. tunjukcara meletakkan ubat gigi putik kapas
pada berus gigi tisu kertas
iv. tunjuk cara dan latihan amali sapu tangan
v. cara memegang berus gigi minyak zaitun
dengan kemas gunting kecil
vi. tunjuk cara dan latihan amali pengetip kuku
cara memberus gigi yang sabun
betul.
vii. tunjuk cara dan amali

49
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
menggunakan floss
viii. menyusun dan menampal
gambar bagi menghasilkan
buku skrap langkah memberus
gigi yang betul

d. Telinga
ii. bersoal awab tentang
kepentingan menjaga
kebersihan telinga
iii. menunjukkan cara mencuci
telinga
iv. menamakan alat atau bahan
yang digunakan untuk
v. mencuci telinga

50
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
e. Hidung
i. bersoal jawab tentang
kepentingan menjaga
kebersihan hidung
ii. tunjuk cara membersihkan
hidung

f. Mata
i. bersoal jawab tentang
kepentingan menjaga
kebersihan mata
ii. menunjukkan cara mencuci
mata yang selamat
iii. menamakan alat atau bahan
yang digunakan untuk
membersihkan mata
iv. menunjukkan poster kesan

51
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
daripada sikap tidak menjaga
kesihatan mata
v. lakonan/main peranan “Si
buta dengan tongkat”
vi. permainan “Nenek Si Bongkok
Tiga”

2.4.2 Badan a. Bersoal jawab tentang kepentingan


menjaga kebersihan
badan
b. Tunjuk cara menggunakan alat Carta lagu : lagu
atau bahan membersihkan badan saya mandi
menunjukkan cara membersihkan Beginilah cara saya
badan mandi.
c. Aktiviti simulasi cara mandi yang Saya mandi,
betul Saya mandi,
d. Menyanyi lagu berkaitan cara Beginilah cara saya

52
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
mandi mandi,
Setiap hari

2.4.3 Tangan a. Bersoal jawab tentang kepentingan carta 7 langkah


menjaga kebersihan tangan membersihkan
b. Tunjuk cara dan latihan amali 7 tangan
langkah mencuci tangan pengetip kuku
c. Tunjuk cara dan latihan amali cara

mengetip kuku tangan yang betul


d. Melukis dan mewarna gambar bagi
menghasilkan buku skrap 7
langkah mencuci tangan

2.4.4 Kaki a. bersoal jawab tentang kepentingan pengetip kuku


menjaga kebersihan kaki
b. tunjuk cara dan latihan amali
membersihkan kaki
menggunakan sabun

53
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
c. tunjuk cara dan latihan amali
mengetip kuku kaki dengan betul

3. Penggunaan
tandas dan bilik
air
Membolehkan
murid :

3.1 memaklumkan 3.1.1 Latihan a. Lawatan ke tandas sekolah kad-kad ayat


apabila memberitahu b. Latihan amali memberitahu apabila carta-carta adab
perlu ke tandas hendak ke tandas. hendak ke tandas memasuki tandas
c. Simulasi memberitahu secara lisan

54
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
apabila perlu ke tandas
d. Latihan amali untuk membiasakan
diri ke tandas setiap hari selepas
waktu rehat

3.2 mengenalkan 3.2.1 Simbol dan a. Mengenal dan menyebut simbol kad gambar simbol
simbol dan papan tanda. perkataan “tandas” TANDAS lelaki dan
perkataan tandas. b. Memadankan gambar dengan perempuan
simbol tandas lelaki dan tandas kad gambar
perempuan carta

3.3 menama dan


3.3.1 Jenis-jenis a. Mengecam dan menamakan
memperkenalkan
tandas tandas cangkung dan tandas
jenis-jenis tandas.
duduk

55
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
b. Memadankan jenis tandas yang
disebut
c. Menamakan bahagian-bahagian
tandas
i. mangkuk tandas
ii. pam air
iii. paip dan hos air

d. Memperkenalkan pelbagai jenis


mangkuk tandas
e. Memperkenalkan pelbagai jenis
pam tandas
3.4 menggunakan
tandas 3.4.1 Cara a. Tunjuk cara peringkat-peringkat
dengan cara yang penggunaan menggunakan tandas cangkung
betul. tandas. b. Tunjuk cara peringkat-peringkat
menggunakan tandas duduk
c. Melakonkan situasi cara

56
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
menggunakan tandas
d. Tunjukcara membersihkan diri
selepas menggunakan tandas.
e. Bercerita tentang cara yang betul
untuk membersihkan diri selepas
ke tandas.
i. mencuci alat sulit
ii. mencuci tangan

iii. mengenakan pakaian semula

3.5 menjaga
kebersihan 3.5.1 penjagaan tandas a. Latihan amali mengepam dan berus tandas
tandas/bilik air dan bilik air di mencuci tandas selepas digunakan cebuk/gayung
selepas sekolah, rumah b. Mengepam dan mencuci tandas baldi
menggunakannya. dan di tempat lain selepas digunakan cecair/serbuk
c. Cara-cara penjagaan tandas dan pencuci tandas
bilik air di sekolah, rumah dan di
tempat lain

57
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN

4. Pengurusan
dalam dan luar
bilik darjah

Membolehkan
murid:

4.1 menyebut dan


menyenarai alatan 4.1.1 Alatan untuk a. Peralatan bilik darjah penyapu lidi
dalam bilik darjah membersihkan i. latihan menyebut peralatan penyapu jerami
bilik untuk membersihkan bilik penyapu plastik

58
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
darjah dan darjah penyapu sawang
fungsinya. ii. menamakan peralatan “Feather duster”
iii. mensuaikan gambar peralatan white/black board
dengan perlakuan duster
iv. menerangkan fungsi-fungsi “wet and dry vacuum”
alatan
v. latihan amali membersihkan
bilik darjah dengan
menggunakan alatan yang betul
vi. mengikat dan membuang
plastik yang berisi sampah
vii. membuat buku skarap
mengenai alatan untuk
membersihkan bilik darjah
viii.mengumpul gambar alatan
untuk membersihkan bilik
darjah da melabelkannya
4.2 mengamal
kebersihan 4.2.1 Peraturan a. Mematuhi jadual tugas harian

59
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
da lam bilik darjah. menjaga belajar membaca jadual tugasan
kebersihan harian jadual tugasan harian
dalam bilik i. belajar membaca jadual tugas alat-alat
darjah. harian membersihkan kelas
ii. bertugas mengikut jadual harian
iii. bersoaljawab tentang
pentingnya mengikut peraturan
jadual waktu

iv. merancang carta aktiviti


harian/jadual tugas dan berbual
mengenainya.

4.3 menyusun benda- almari/perabut yang


benda dalam bilik 4.3.1 Barang-barang a. Latihan amali meletakkan sedia ada
darjah/ruang pada sendiri di tempat barang- barang sendiri rak kasut
tempat yang sesuai. khas di tempat khas kain pengelap
i. kasut – rak kasut “feather duster”
ii. bekas air – meja kecil sabun pencuci

60
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
iii. baju sejuk - almari gambar /carta yang
iv. menyimpan beg sekolah dalam berkaitan
almari
v. menyimpan buku dalam rak
buku
vi. meletakkan kasut di atas rak
kasut

4.3.2 Kedudukan a. Menyimpan barang-barang di


barang-barang di tempat tertentu
tempat tertentu i. bersoaljawab tentang tempat-
tempat khas untuk menyimpan
barang
ii. tunjuk cara menyimpan alatan
di ruang yang betul

iii. melihat dan mengecam


kedudukan alatan

61
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
iv. mengumpul dan menyusun
gambar peralatan mengikut
kumpulan

4.3.3 Susunan a. Cara menyusun peralatan


peralatan yang i. berbual dengan guru tentang
telah digunakan kepentingan menjaga dan
menyusun peralatan yang telah

digunakan
ii. berbincang apa akan berlaku
sekiranya tiada sikap
tanggungjawab untuk
menyusun semula peralatan
yang telah digunakan
iii. tunjuk cara menyusun barang
yang telah digunakan dengan
kemas dan rapi
iv. latihan amali atau simulasi

62
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
mengasingkan dan menyusun
peralatan selepas
menggunakannya.
4.4 menjalankan tugas
harian di dalam 4.4.1 Pintu dan tingkap. a. Ttunjuk cara membuka dan
bilik darjah menutup pelbagai jenis pintu dan
tingkap dengan cermat
b. Mengadakan aktiviti simulasi cara

mengelap dan membersihkan


pelbagai jenis tingkap/pintu
c. Melatih murid cara membuka dan
mengunci pintu

4.4.2 Suis elektrik . a. Menerangkan peraturan


keselamatan semasa
menggunakan suis elektrik
b. Melatih murid cara
membuka/menutup suis

63
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
elektrik
c. Memberi penerangan tentang
pentingnya menutup suis kipas
sebelum menyapu
d. Amalan menutup suis sebelum
meninggalkan kelas

Perabot sedia ada


4.4.3 Susunan perabot. a. Memperkenalkan jenis-jenis
perabot mengikut kegunaannya
b. Menama dan melabelkan perabut
yang ada di dalam bilik darjah
c. Memastikan susunan perabot
berada di tempat yang sesuai
d. Menyusun perabut dengan kemas
dan teratur
4.5 menceriakan kelas
4.5.1 Hiasan kelas a. Mengadakan aktiviti menghias

64
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
kelas gambar
i. menggantung/menampal
gambar
ii. menggantung dan menampal
carta
iii. mengalas meja dan almari

pengalas meja
b. Menghias kelas mengikut upacara
perayaan
c. Menganjurkan pertandingan kelas
terbersih, tercantik, kemas dan
teratur.
4.6 menamakan berus
perkakas dan 4.6.1 Alatan untuk a. Menamakan alatan/perkakas yang penyapu longkang
kegunaannya membersihkan luar digunakan untuk membersihkan penyodok sampah
bilik darjah dan luar bilik darjah pongkes
fungsinya b. Menerangkan fungsi alatan tong sampah besar

65
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
c. Memadankan gambar peralatan mop
dengan perkataan. berus
d. Permainan kad cantuman peralatan serbuk pencuci
di luar bilik darjah bakul sampah
pasu bunga

4.7 alatan untuk


membersihkan dan 4.7.1 Kawasan kaki a. tunjuk cara membersih kaki lima
mengemaskan lima dan dan longkang
persekitaran luar longkang. b. penerangan cara penggunaan
bilik darjah peralatan untuk membersihkan
kawasan luar bilik darjah
c. latihan membersihkan peralatan
setelah digunakan
d. amalan menyimpan peralatan
setelah digunakan

66
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
4.7.2 Kawasan sekitar a. Amalan mengutip sampah sekitar
bilik darjah bilik darjah
b. Menyusun pasu bunga dengan
teratur dan kemas
pinggan mangkuk
4.7.3 Tempat makan. a. Amalan menyusun kerusi ditempat sudu
makan garpu
c. Latihan menyusun pinggan
cawan/piring
mangkuk di atas meja gelas
c. Menyusun garpu dan sudu
d. Menyusun gelas dan cawan
e. Mengemas peralatan yang telah
digunakan
f. mengadakan simulasi/lakonan di
kedai makan
5. Pengurusan
tempat tinggal

67
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
Membolehkan
murid :

5.1 mengenal pasti dan carta gambar rumah


membezakan jenis 5.1.1 Jenis-jenis ruang a. Mengenal pasti jenis-jenis ruang. kad gambar
ruang/bilik di di rumah. i. menunjukkan gambar ruang- model rumah
rumah dan ruang di rumah. sofa
fungsinya. Ii. menamakan gambar jenis-jenis
kabinet
ruang di rumah. telivisyen
iv. mewarna jenis-jenis ruang. permaidani
b. Membezakan jenis-jenis ruang. bunga hiasan dll
i. menamakan jenis-jenis ruang
di rumah.
ii. menerangkan perbezaan jenis-
jenis ruang.
iii. mencantum gambar jenis-jenis
ruang.
c. Fungsi ruang. set pinggan mangkuk

68
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
i. menyatakan fungsi ruang-ruang almari pinggan
di rumah. mangkuk
ii. menunjuk cara kegunaan ruang- sinki
ruang. katil
iii. melakonkan kegunaan ruang. tilam
cadar

5.2 mengemas dan


menyusun 5.2.1 Alatan di setiap a. Mengemas dan menyusun
peralatan di setiap ruang/bilik. peralatan di setiap ruang. bantal
ruang/bilik. i. menunjukkan alatan almari pakaian
mengikut ruang. almari solek
ii. mengasingkan alatan mengikut peti sejuk
ruang. dapur memasak
iii. menyusun alatan di ruang yang rak pinggan mangkuk
betul. sinki
paip air

69
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
5.3 menjaga
kebersihan 5.3.1 Cara-cara a. Menunjuk cara bagaimana
ruang / bilik menjaga menjaga kebersihan ruang tamu carta ruang
kebersihan i. mengemas ruang tamu serta kad gambar
ruang/bilik. membersihkannya ruang bilik darjah
ii. membersihkan permaidani pembersih hampagas
iii. mencuci tingkap/ siling/ kipas
angin

iv. melakukan amali membersihkan


ruang/bilik.
v. melakukan gotong-royong
membersihkan ruang.

b. Menunjuk cara menjaga


kebersihan ruang makan
i. mengemas ruang makan dan
membersihkannya
ii. mengemas meja makan

70
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
sebelum dan selepas makan
iii. menyusun pinggan, gelas,
cawan pada rak/almari
iv. menyapu sampah/habuk
v. mencuci tingkap/ syiling / kipas
angin
vi. Melakukan amali membersihkan
ruang.

c. Menunjukkan cara menjaga


kebersihan bilik tidur/bilik tidur tamu.
i. mengemas tempat tidur serta
membersihkannya
ii. melipat selimut
iii. menyarung bantal
iv. menggulung tilam/tikar
v. mengemas tilam dan bantal
vi. membentang/mengemas
cadar

71
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
vii. menyusun bantal
viii. menghias bilik tidur
cara menggantung kelambu/
mengemas kelambu
x. gotong-royong menjaga
kebersihan ruang.
b. Melakukan amali cara menjaga gambar-gambar
kebersihan bilik dapur ruang rumah.
i. mengemas bilik dapur serta model rumah
membersihkannya
ii. membuang sampah
iii. mengemas meja dapur
iv. mengalas meja dengan
kain/plastik
5.4 mematuhi
peraturan 5.4.1 Peraturan a. Menyediakan peraturan dan jadual
penggunaan penggunaan penggunaan.
ruang / bilik ruang/bilik. i. ruang tamu untuk berehat dan
menonton

72
OBJEKTIF KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI BBM/CATATAN
PENGAJARAN/PEMBELAJARAN
ii. ruang makan untuk makan dan
minum
iii. bilik tidur untuk berehat dan
tidur
iv. dapur untuk memasak, mencuci
alatan dapur
v. bilik air dan tandas untuk mandi
dan membersihkan diri serta
membuang air kecil dan besar.
vi. ruang rekreasi digunakan
untuk rekreasi

73