Anda di halaman 1dari 2

MASALAH PELAJAR TIDAK MENYIAPKAN DAN TIDAK MENGHANTAR KERJA

SEKOLAH ATAU TUGASAN SEKOLAH


0LEH
CHIN KIM NYUK
LIM CHIAN CHIAN
LEE CHEW HONG
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk mencari penyelesaian MASALAH
1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU
2.0 ISU KEPERIHATINAN
Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada masalah pelajar tidak
menyiapkan dan tidak menghantar kerja sekolah atau tugasan sekolah di
kalangan pelajar berumur 13 tahun yang sedang belajar di tingkatan
peralihan dan tingkatan satu. Kumpulan pelajar ini adalah lemah dalam
pencapaian akademik dan kurang motivasi menyiapkan kerja rumah atau
sekolah.
3.0

OBJEKTIF KAJIAN
3.1 OBJEKTIF AM
Tujuan kajian ini adalah untuk mengatasi masalah pelajar tidak
menyiapkan dan tidak menghantar kerja sekolah atau tugasan sekolah
di kalangan pelajar berumur 13 tahun yang sedang belajar di tingkatan
peralihan dan tingkatan satu.
3.2 OBJEKTIF KHUSUS
i.
Menggalakkan kumpulan sasaran untuk menyiapkan kerja
rumah atau tugasan sekolah.
ii.
Mengubah sikap kumpulan sasaran tentang tanggungjawab
untuk menyiapkan kerja rumah atau tugasan sekolah.
iii.
Mengubah cara pengurusan guru terhadap masalah tidak
menghantar kerja rumah atau tugasan sekolah di kalangan
pelajar.
4.0 KUMPULAN SASARAN
Pelajar Tingkatan Peralihan Ceria 1 = 10 orang
Pelajar Tingkatan Peralihan Ceria 2 = 10 orang
Pelajar Tingkatan 1 Tekun
= 10 orang
Jumlah = 30 orang
5.0

PELAKSANAAN KAJIAN
5.1 TINJAUAN MASALAH
Dalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah dibuat berdasarkan
pemerhatian dan rekod penghantaran kerja rumah atau tugasan
sekolah dari bulan Januari hingga Julai.
5.1.1 Pemerhatian
Kami telah membuat pemerhatian ke atas respon pelajar terhadap
kerja rumah dan tugasan yang diberikan oleh guru. Didapati

kumpulan sasaran pelajar mempunyai sikap yang negatif dan


kurang motivasi untuk menyiapkan tugasan.
5.1.2 Rekod Penghantaran Kerja Rumah dan Tugasan
Sekolah
Subjek dikenapasti berdasarkan rekod penghantaran kerja
rumah dan tugasan sekolah dari bulan Januari hingga Julai.
5.2

BORANG PEMANTAUAN