Anda di halaman 1dari 6

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BI
L
1

KELAS DAN
SUBJEK
Kelas: 3K1
Subjek: Sains
Jumlah murid: 31
orang

ISU/ KELEMAHAN PDP

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI

1)Murid tidak mengingati


konsep sains dan kurang
mahir dalam aplikasi sains

1. Memberi pendedahan kepada


bentuk soalan KBAT dalam ujian
dan peperiksaan
2. Mengingati kata kunci konsep
sains dan
membuat aktiviti eksperimen
untuk
meningkatkan kefahaman pelajar.
3. Membuat aktiviti berkumpulan
dalam bentuk perbincangan dan
pembentangan

1. 31 orang pelajar
berpotensi untuk lulus
dalam subjek sains
2. 4 orang murid kurang
motivasi untuk
melengkapkan tugasan
yang diberi. Tindakan:
membuat latih tubi

2) Pelajar lemah dalam


mengusai dan menjawab
soalan KBAT

2.

Kelas: 3K3
Subjek: Matematik
Jumlah murid: 32
orang

1) Murid lemah asas


matematik terutama sifir,
penggunaan operasi
gabungan dan integer
2) Pelajar lemah dalam
menguasai dan menjawab
penyelesaian masalah dan
KBAT
3) Terdapat pelajar yang
kurang motivasi untuk
belajar matematik

1. Kuiz sifir 5 minit sebelum bermula


pengajaran topiK .
2. Memberi pendedahan kepada
bentuk soalan KBAT dalam ujian dan
peperiksaan.
3. Memperbanyakkan pelajar
menjawab soalan latih tubi asas
matematik

1. 75% pelajar dapat


menguasai sifir dan
soalan asas matematik
dengan baik.
2. Pelajar dapat
membiasakan diri
dengan bentuk soalan
KBAT
3. Masih terdapat pelajar
kurang motivasi untuk
belajar terutama
masalah
kehadiran.Tindakan :
Denda membuat katih
tubi dan baca sifir di
hadapan kelas .

3.

Kelas: 3k4
Subjek: Matematik
Jumlah murid: 32
orang

1)Murid lemah asas


matematik terutama sifir,
penggunaan operasi
gabungan dan integer

1) 1. Kuiz sifir 5 minit sebelum


bermula pengajaran topiK .
2.
Memberi pendedahan kepada
bentuk soalan KBAT dalam ujian dan

1. 50% pelajar dapat


menguasai sifir dan
soalan asas matematik
dengan baik.

4.

Kelas: 2 K1
Subjek: Matematik
Jumlah murid: 35
orang

2) Pelajar lemah dalam


menguasai dan menjawab
penyelesaian masalah dan
KBAT
3) Terdapat pelajar yang
kurang motivasi untuk
belajar matematik dan
masalah membaca dan
menulis

peperiksaan.
3.
Memperbanyakkan pelajar
menjawab soalan latih tubi asas
matematik
4. Memperbanyakkan teknik penyoalan
dan menjawab semula soalan ujian

1)Murid tidak mengingati


konsep matematik dan
kurang mahir dalam
aplikasi konsep matematik

1. Kuiz sifir 5 minit sebelum pdp


2. Membuat latihan format PT3
supaya murid dapat meningkatkan
kemahiran menjawab soalan .
3. Latihan berkumpulan dan
menjawab soalan penyelesaian
masalah

2) Pelajar lemah dalam


mengusai dan menjawab
soalan KBAT

2. Pelajar dapat
membiasakan diri
dengan bentuk soalan
KBAT
3. Masih terdapat pelajar
kurang motivasi untuk
belajar terutama
masalah
kehadiran.Tindakan :
Denda membuat katih
tubi dan baca sifir di
hadapan kelas .
1. 75% pelajar dapat
menguasai sifir dan
soalan asas
matematik dengan
baik.
2. Pelajar dapat
membiasakan diri
dengan bentuk
soalan KBAT
3. Masih terdapat
pelajar kurang
motivasi untuk
belajar terutama
masalah
kehadiran.Tindakan :
Denda membuat
katih tubi dan baca
sifir di hadapan kelas
.

PENYERTAAN

DALAM AKTIVITI PPB TAHUN 2015

BI
L

AKTIVITI YANG DISERTAI

TARIKH

PERINGKAT
SEKOLAH

LADAP: BENGKEL GURU PENYAYANG DAN MENTOR-MENTEE

LADAP: LADAP: BENGKEL PENGEMASKINIAN MAKLUMAT HRMIS

22/04/2015
22/04/2015
25/04/2015

25/04/2015

LADAP: MINI STRATEGIK PLANNING MENJANA INTERVENSI BERKESAN


MODEL PDCA DAN GROWTH

08/07/2015

08/07/2015

SEKOLAH

LADAP: TAKLIMAT SKPM STANDARD 4 DAN GROWTH

07/04/2015

07/04/2015

SEKOLAH

LADAP: TAKLIMAT PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN


PENDIDIKAN (PBPPP)

18/05/2015

18/05/2015

SEKOLAH

LADAP: TAKLIMAT PENGISIAN SKT HRMIS DAN LNPT

10/10/2015

10/10/2015

SEKOLAH

BENGKEL PENSKORAN SAINS PT3

02/04/2015

02/04/2015

SEKOLAH

18/05/2015
19/05/2015
8

BENGKEL PENSKORAN MATEMATIK PT3

03/02/2015
03/02/2015

SEKOLAH

DAERAH

SEKOLAH

TAKLIMAT MODUL MATEMATIK PT3

12/05/2015

12/05/2015

DAERAH

1
0

TAKLIMAT DAN BENGKEL PENGURUSAN LATIHAN DALAM


PERKHIDMATAN DAN SPL

15/09/2015

15/09/2015

DAERAH

1
1

BENGKEL SIGAT PPIM NEGERI SABAH 2015 : URUS TADBIR PPIM


SEKOLAH

13/05/2015

13/05/2015

NEGERI

1
2

KEJOHANAN BOLA TAMPAR MSSD KUDAT

26/03/2015

27/03/2015

DAERAH

1
3

PESTA SUKAN PENDIDIK DAN KEBUDAYAAN PENGAWAI PENDIDIKAN


PERINGKAT NEGERI SABAH

22/10/2015

24/10/2015

NEGERI

1
4

KEJOHANAN PADANG DAN BALAPAN KALI KE 28

24/02/2015

25/02/2015

SEKOLAH

1
5

MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH

30/01/2015

30/01/2015

SEKOLAH

1
6

MAJLIS KONVOKESYEN PERINGKAT SEKOLAH

26/08/2015

26/08/2015

SEKOLAH

1
7

PERKHEMAHAN UNIT KOKURIKULUM

23/05/2015

24/05/2015

SEKOLAH