Anda di halaman 1dari 21

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDEKATAN INKUIRI DALAM PdP


SAINS

OBJEKTIF
Mengalami pdp seperti yang dialami
oleh murid
Mendapat pengalaman untuk mengajar
KPS
Mengalami pdp menggunakan
Pendekatan Inkuiri
Membuat pentaksiran bagi pdp yang
dijalankan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

AKTIVITI

Lihat Lembaran Aktiviti


(L1)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Alat untuk mengukur masa

Apakah proses yang


berulang secara
seragam?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Alat untuk mengukur masa

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Alat untuk mengukur masa

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Anda telah merekacipta satu


alat untuk mengukur masa

Apakah

langkah yang kamu buat


semasa mereka cipta tadi?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pelaksanaan Kreativiti Merentas Kurikulum


Proses kreatif terarah diaplikasikan sebagai model pengajaran
dan pembelajaran (teaching for creativity)
Pengajaran secara kreatif oleh guru (creative teaching)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

AKTIVITI

Lihat Lembaran Aktiviti


(L2)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Bolehkan anda memberi TP kepada murid anda


berdasarkan Tafsiran Standard Prestasi seperti di
bawah?
Standard
Pembelajaran
Supaya urid:
TP
Mempunyai

Standard Prestasi

Tafsiran

keterampilan diri dan personaliti individu

Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang


dikenal pasti
Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.
Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan
2
Menghasilkan idea
masalah
yang dikenal
pasti
kreatif
dan inovatif.
Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai
Menguasai 3kemahiran
komunikasi.
seperti yang dirancang
Mengaplikasikan
pengetahuan
danuntuk
kemahiran
Menjalankan
eksperimen
menguji secara
suatu
4
hipotesis
kritis dan kreatif.
Menjalankan eksperimen, mengumpul data,
5
Menyelesaikan
masalah, membuat keputusan dan
mentafsir data serta membuat rumusan untuk
mengurus kehidupan
harian secara kreatif dan
membuktikan hipotesis dan membuat laporan
inovatif. 6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu
eksperimen untuk menguji hipotesis baru
Bahagian Pembangunan Kurikulum
10
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
daripada persoalan yang dicetuskan

Mengeksperimen
kreatif.

Contoh Lembaran Kerja


untuk pentaksiran
(L2)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

11

PERBINCANGAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

12

Anda telah menjalankan suatu


penyiasatan saintifik. Apakah langkah
penyiasatan saintifik yang anda
jalankan tadi?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

13

Penyiasatan Saintifik
Anda telah menjalankan
suatu penyiasatan saintifik.
Apakah langkah
penyiasatan saintifik yang
anda jalankan tadi?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Mengenal

pasti masalah
Membina hipotesis
Mengawal pemboleh
ubah
Merancang eksperimen
Menjalankan eksperimen
Merekod data
Mentafsir data
Membuat kesimpulan
Membuat pelaporan
14

Apa itu Inkuiri ?


Pendekatan inkuiri membolehkan
murid memainkan peranan
sebagai penyiasat
menyoal
mereka bentuk penyiasatan
membahaskan dapatan yang
diperolehi
membuat hubungkait
membuat kesimpulan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

15

Satu contoh Model Inkuiri

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

16

Refleksi

Adakah anda telah menjalankan


pendekatan inkuiri tadi?
Lihat semula model inkuiri dan
bincangkan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

17

Adakah

aktiviti ini
meningkatkan
pemahaman anda
tentang
mengeksperimen?
Inkuiri?

Bilakah

pdp ini sesuai di


jalankan?

Adakah

pdp ini boleh


dijalankan dengan murid
lemah?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Adakah

pdp ini sesuai


dijalankan secara individu
tidak secara
berkumpulan?

Berapakah

masa yang
diperlukan untuk
menjalankan pdp ini?

Apakah

persediaan yang
mesti guru lakukan
sebelum menjalankan
pdp ini?
18

Adakah

anda akan
menggunakan aktiviti ini
perlu diubahsuai dalam
pdp anda? Bagaimana?

Adakah

contoh Lembaran
Kerja yang disediakan
sesuai digunakan?
Mengapa?

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Selain

daripada
mengeksperimen, apakah
yang boleh anda taksir
semasa aktiviti ini
dijalankan?

Adakah

anda lebih yakin


untuk membuat
pentaksiran?

19

Someone is sitting in the shades today,


because someone planted trees a long time
ago
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Terima Kasih
21

Anda mungkin juga menyukai