Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN AKTIVITI BOLA JARING SMK TAMAN DESA

Perjumpaan

Tajuk

Isi Kandungan

Pengenalan
Permainan Bola
Jaring

1. Peraturan Permainan
2. Teknik Kemahiran
Asas

Latihan

1. Latihan akan
Dijalankan di padang
bola jaring
2. Pelajar Dapat Bermain
dengan Selesa.

Latihan

1. Kedudukan Pemain
2. Kawasan Permainan
Mengikut Posisi

Latihan Corak
Permainan 1

1. Membuat Hantaran
2. Melatih Pergerakan/
Kedudukan Tangan
Dengan Kedua-dua
Belah Tangan/ Dengan
Sebelah Tangan.

Latihan Corak
Permainan 2

1. Menangkap Bola Aras


Dada
2. Menangkap Bola Atas
Kepala

Aktiviti

Catatan

1. Pengenalan
peraturan permainan
bola jaring.
2. Pengenalan teknikteknik kemahiran
asas dalam
permainan bola
jaring.
1. Pelajar dapat melatih
pergerakan asas
(melompat).
2. Guru dapat
mengesan kesilapan
yang dilakukan oleh
pelajar dengan
mudah.
1. Guru memberitahu
tentang kedudukan
pemain.
2. Guru atau pelajar
yang berpengalaman
menunjukkan cara
bermain mengikut
posisi pemain.
3. Latihan bola jaring.

Melatih pelajar
bermain bola
jaring dengan
memiliki
pengetahuan
dan kemahiran
asas yang betul.

1. Pelajar membuat
latihan kedudukan
tangan dan bola
semasa membuat
hantaran.
2. Guru dan pelajar
yang berpengalaman
menunjukkan contohcontoh membuat
hantaran dengan
kedua-dua belah
tangan/ dengan
sebelah tangan.
(Diulangi jika perlu).
3. Pelajar boleh
mencuba membuat
hantaran dengan
pasangan masingmasing.
1. Pelajar berlatih untuk
menangkap bola aras
dada.
2. Pelajar berlatih untuk
menangkap bola atas

Melatih pelajar
membuat
hantaran
dengan teknik
yang betul.

Pelajar dapat
melatih di
tempat yang
baik.

Pelajar berlatih
di padang bola
jaring

Melatih pelajar
menangkap bola
dengan teknik
yang betul.

Latihan Corak
Permainan 3

1. Kemahiran Gerak Kaki


Umum

Latihan Corak
Permainan 4

1. Kemahiran Gerak Kaki


Khusus

Latihan Corak
Permainan 5

1. Kemahiran Asas
Melakukan Hantaran

Latihan Corak
Permainan 6

1. Kemahiran Asas:
Menerima dan
Menangkap.

kepala.
3. Latihan bola jaring.
4. Perlawanan antara
ahli
1. Pelajar berlatih
mendarat sebelah
kaki selepas
menangkap bola
tinggi.
2. Pelajar berlatih
membuat lontaran
dengan
menggunakan
sebelah kaki.
3. Pelajar berlatih
membuat lontaran
daripada kedudukan
kedua-dua belah
kaki.
4. Pelajar membuat
jaringan gol daripada
kedudukan dua belah
kaki.
5. Perlawanan antara
ahli
1. Pelajar berlatih
mendarat di atas
sebelah kaki.
2. Pelajar berlatih
mendarat di atas dua
belah kaki.
3. Latihan gerak kaki.
4. Perlawanan antara
ahli
1. Pelajar berlatih
membuat hantaran
aras bahu.
2. Pelajar berlatih
membuat hantaran
lantun.
3. Pelajar berlatih
membuat hantaran di
atas kepala.
4. Pelajar berlatih
membuat hantaran
sisi.
5. Pelajar berlatih
membuat hantaran
bawah tangan.
(Latihan
berkumpulan)
6. Perlawanan antara
ahli
1. Pelajar berlatih
menangkap bola
dengan sebelah
tangan.
2. Pelajar berlatih
menangkap bola

Melatih pelajar
dalam imbangan
badan.

Melatih pelajar
dalam imbangan
badan.

Melatih pelajar
mahir dalam
melakukan
hantaran.

Melatih pelajar
mahir dalam
menerima dan
menangkap
bola.

dengan dua belah


tangan.
(Latihan
berpasangan/
berkumpulan)
3. Perlawanan antara
ahli
10

Latihan Corak
Permainan 7

1. Cara Membuat
Jaringan

1. Pelajar berlatih
membuat jaringan
statik sebelah
tangan.
2. Pelajar berlatih
membuat jaringan
sambil melompat.
3. Pelajar berlatih
membuat jaringan
dengan satu langkah.
4. Pelajar berlatih
membuat jaringan
sambil berlari.
(Latihan
berkumpulan)
5. Perlawanan antara
ahli

Melatih pelajar
mahir dalam
membuat jaring.

11

Latihan Corak
Permainan 8

1. Kemahiran Asas:
Mengawal dan
Mengelak.
2. Strategi Permainan
Menyerang/ Bertahan

1. Pelajar berlatih untuk


mengawal/ mengelak
lawan mengikut
pergerakan lawan:
a. Posisi Hadapan
b. Posisi
Berhadapan
Lawan
c. Posisi
Bersebelahan
Lawan
d. Posisi di
Belakang Lawan
2. Pelajar berlatih untuk
menyerang/ bertahan
mengikut pergerakan
lawan:
a. Kawalan Satu
Dengan Satu
b. Kawalan
Mengikut
Kawasan
c. Kawalan
Mengikut
Gabungan
Kedua-dua Cara
di Atas.
3. Perlawanan antara
ahli

Melatih pelajar
mahir dalam
mengawal/
mengelak dan
menyerang/
bertahan.

12

Latihan Bola Jaring:


Pemilihan dan
Pembentukan
Pasukan

1. Prosedur Pemilihan
Pasukan
2. Aktiviti Memanaskan
Badan
3. Latihan Menyejukkan
Badan

1. Pemilihan pemain
dilakukan apabila
selesai latihan
permainan kecil.
2. Guru bersama pelajar
berpengalaman
menunjukkan cara
untuk memanaskan
badan dan latihan
menyejukkan badan.

Pemilihan
pemain bagi
Kejohanan Bola
Jaring MSSD
P18/P15.

Perlawanan
Bola Jaring
Peringkat Zon