Anda di halaman 1dari 4

Qs.

Al-Anbiya(21): 30

30. dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi
itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya.
dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada
juga beriman?
Qs. Az-Zumar (39):5
5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam
atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan,
masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. ingatlah Dialah yang Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.
Qs. Al- Anbiya (21): 3333. dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masingmasing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.
Qs. Yasin (36):36.

36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari
apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak
mereka ketahui.
Qs. Al-Alaq (96): 15-16


15. ketahuilah, sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik
ubun-ubunnya[1591],
16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
[1591] Maksudnya: memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya.
Qs. Al-Qiyamah (75): 36-37

36. Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung
jawaban)?
37. Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),
Qs. Al-Insaan (76):2

2. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang


bercampur[1535] yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena
itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.
[1535] Maksudnya: bercampur antara benih lelaki dengan perempuan.
Qs. As-Sajdah (32): 7-8

7. yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai
penciptaan manusia dari tanah.
8. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.
Qs. Al Waqiah (56): 57-59


57. Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu tidak membenarkan?
58. Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
59. kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?
Qs. Luqman (31):14


14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah,
dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang
ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
[1180] Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua
tahun.
Qs.Al-Qiyamah (75): 3-43. Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang
belulangnya?
4. bukan demikian, sebenarnya Kami Kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan
sempurna.
Qs. Al-Anam (6): 101


101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak
mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.