Anda di halaman 1dari 21

ANALISIS TAJUK FOKUS SEJARAH SPM 2015

Kerajaan Agraria - (Maksud), (ciri-ciri), (kerajaan Angkor dan

TINGKATAN 4

Funan)
Kerajaan Maritim - (Maksud), (ciri-ciri), (Kerajaan Srivijaya)
Pelabuhan
- Pelabuhan pembekal), (pelabuhan

BAB 1

Tamadun Mesir Purba


Tamadun Hwang Ho

BAB 2

Latar belakang pembentukan tamadun


Aspek peningkatan Ekonomi
Pertanian
Perdagangan
Aspek peningkatan Sosial

BAB 3

Pendidikan Falsafah

Sains/Teknologi
Seni/ Seni Bina
Bahasa
Kesusasteraan
Sistem sosial

kerajaan), (pelabuhan entrepot)


Konsep saling bergantung
Pengaruh Agama Hindu Buddha
- Cara kedatangan),
- pengaruh dalam pemerintahan
- pengaruh dalam kesenian
- pengaruh dalam kesusasteraan

BAB 4

Kelahiran Nabi Muhammad SAW


Penyebaran Islam di Makkah
Reaksi Masyarakat Arab Quraisy
Nabi Muhammad menyelesaikan masalah

BAB 5

Perjanjian Aqabah

Hijrah

Piagam Madinah

Penyebaran Islam

Perang dalam Islam

Perjanjian Hudaibiyah

BAB 6

BAB 10
Kerajaan Bani Abbasiah
Kerajaan Turki Uthmaniyah
Faktor penyebaran Islam ke Eropah
Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain

BAB 8

Politik

Sosiobudaya

Pentadbiran
Perundangan
Pendidikan
Bahasa & kesusasteraan
Kesenian:

Ekonomi Tradisional
Perusahaan Getah
Perlombongan
Buruh Imigran
Kesan dasar ekonomi: Pembandaran
Masyarakat majmuk
Pendidikan vernakular: Pengangkutan dan perhubungan
Perkhidmatan kesihatan

TINGKATAN 5
BAB 1

Ekonomi

Perdagangan

BAB 9

Zaman Gelap
Zaman Renaissance
Reformation
Penjelajahan
Imperialisme di Asia Tenggara

Nasionalisme DI Asia Tenggara


Maksud
Faktor-faktor
Tahap perkembangan nasionalisme
Perkembangan nasionalisme:- di Filipina,
Indonesia, Thailand)

BAB 2

Perjuangan Pemimpin Tempatan

Faktor penentangan

Penentangan

tokoh:-

Dol

Said,

Dato

Maharaja Lela, Dato Bahaman, Rentap, Tok

PTM 1948

Janggut, Abdul Rahman Limbong)

Gerakan Nasionalisme Sehingga PD2

Faktor pemangkin
Peranan akhbar / majalah / novel

Tindakan orang Melayu

Faktor pembentukan
Langkah pembentukan PTM
Perjanjian PTM

Pergerakan politik di Sarawak

Penyerahan Sarawak
Rukun Tiga Belas

BAB 5
BAB 3

Pembinaan negara dan bangsa


Negara Bangsa
KMM Warisan NNM

Pakatan Murni

Suruhanjaya Reid

Tokoh, tugas suruhanjaya, kerakyatan Jus


Soli)

BAB 4

Pra Perikatan
Perikatan dan Pilihan raya

Malayan Union

sebab-sebab pengenalan
Ciri-ciri
Sebab penentangan orang Melayu
Sebab-sebab pertubuhan kiri menyokong
MU

Perjanjian PTM 1957

BAB 6

Pembentukan Malaysia

BAB 7
Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Perlembagaan,
Mahkamah:- Badan

Kehakiman,

mahkamah

KBAT T4

rendah, mahkamah atasan)

Lambang Negara (Jata negara, bendera malaysia)

Terdapat segelintir rakyat Malaysia terutamanya generasi


muda masih tidak mematuhi undang-undang negara.
Pada pendapat anda mengapakah keadaan tersebut berlaku?

BAB 8

Pembangunan dan perpaduan


-

Rukun negara
dasar pendidikan
wawasan 2020)

Berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut.

Sebab Berlaku

BAB 9

Perang Dingin dan Blok Dunia


Dasar luar Malaysia (faktor penggubalan)
Pertubuhan serantau (ASA, Maphilindo, Asean,
Zopfan

Rendahnya disiplin dalam diri

Kurang ilmu pengetahuan

Berlagak hebat/kebal/berpengaruh

Kurang penguatkuasaan

Pendedahan tentang undang-undang lemah

Sikap

bersahaja/malas

ambil

peduli

di

kalangan

generasi

Kegagalan dalam system pendidikan/pembelajaran di


sekolah

Ketidakcaknaan ibu bapa dalam menerapkan budaya

berperaturan

Perbanyakkan program kerohanian di peringkat/


sekolah/ masyarakat/ Negara

Genetik/baka/keturunan yang suka membantah

Ealakkan daripada permusuhan antara kaum

Didikan agama/moral tidak Berjaya

Rapatkan hubungan melalui program perayaan

Program pewartaan undang-undangtidak sampai ke


akar umbi

Undang-undang dilihat berat sebelah/tidak adil

Undang-undang dilihat ketinggalan zaman


(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Cadangan

Perluasan Kuasa
Tamadun Yunani dan Tamadun Rom terserlah dalam bidang
penaklukan dan perluasan kuasa. Hal ini boleh dikaitkan
dengan situasi imperialisme pada zaman moden.
Mengapakah setiap tamadun tersebut melakukan dasar
perluasan kuas

Menguasai ilmu untuk beramal dan beriman

Menyatukan wilayah-wilayah kecil

Tanamkan sifat tawaduk/rendah diri

Mencapai taraf sebuah empayar

Tingkatkan penguatkuasaan undang-undang

Mengubah

Pastikan undang-undang itu adil untuk semua

Buat pindaan terhadap undang-undang yang tokrug

Makluman tentang pewrtaan akta/ordinan/enakmen biar

system

pemerintahan

feudal

kepada

berpusat

Membolehkan seseorang pemerintah menggunakan


gelaran Maharaja

jelas

Membawa keamanan/kesejahteraan kepada tamadun

Kerjasama Ibubapa perlu diperhebatkan lagi

Membentuk keagungan/kegemilangan tamadun

Mantapkan program disiplin disekolah

Menyebarkan agama

Memperkembangkan kebudayaan

Menunjukkan kekuatan tentera

Memastikan bahan mentah yang digunakan adalah asli

Meluasakan kawasan pemerintahan

Mengadakan audit kualiti produk

Membuka kawasan baru

Mengaambil pekerja yang mahir

Mengahapuskan pesaing dalam setiap Negara kota

Menyelia proses penyediaan bahan

Peningkatan Aspek Ekonomi

Melancarkan kempen

.Dalam tamadun India, kewujudan persatuan yang dikenali

Mengutamakan kebersihan

sebagai Sreshtin adalah untuk mengawal kualiti barangan

Mengadakan promosi produk baru

perdagangan dan perusahaan.

Diawasi oleh pihak Kementerian Kesihatan

Menyediakan peti cadangan

Menyertai pertandingan produk yang berkaitan

Sebagai pemimpin negara, apakah tindakan anda bagi


meningkatkan mutu penghasilan produk di negara anda.

membentuk jawatankuasa memantau mutu produk

Bidang Sains dan Teknologi berkembang dalam tamadun

negara - bekerjasama dengan agensi SIRIM dan JAKIM

Yunani, Rom, India dan China. Peningkatan ini berlaku dalam

memastikan pengeluar produk mengikuti piawai yang

bidang Matematik dan Sains.

ditetapkan.

memberi bantuan teknikal kepada pemilik Industri Kecil


Sederhana (IKS) melalui pendidikan di sekolahsekolah teknik dan vokasional - memberi galakan

Sejauhmanakah

langkah

kerajaan

berkesan

dalam

meningkatkan bidang Sains dan Teknologi di negara kita.

Peningkatan jumlah institusi pendidikan kemahiran

insentif dan teknikal

teknikal sekolah vokasional dan teknik, kolej2 Teknik

menyediakan pasaran kepada produk-produk yang

dan Institusi Pengajian Tinggi Teknik

berkualiti luar dan dalam negara

Penghasilan hasil-hasil produk baharu enjin kereta

membuat pembaharuan kepada sistem organisasi

campro, motosikal MODENAS

kerajaan teknologi dan kelengkapan pejabat mengikut

institusi penyelidikan pertanian MARDI, RISDA, FRIM

penggunaan terkini

klon-klon pertanian baharu

Dasar 60:40 bagi meningkatkan penghasilan modal


insan dalam bidang Sains dan teknologi.

Sumbangan tamadun China dalam aspek Peperiksaan Awam


begitu

menonjol

sehingga

penjawat

awam

perlu

lulus

Sektor

pertanian

merupakan

nadi

terpenting

dalam

cemerlang dalam peperiksaan peringkat tertinggi.

membangunkan ekonomi negara.

Pada pandangan anda, apakah tindakan yang anda lakukan

Berikan saranan anda untuk merancakkan industri pertanian

untuk meningkatkan mutu perkhidmatan awam di negara kita.

negara ini.

mewujudkan satu suruhanjaya khas bagi menjalankan


penapisan terhadap kakitangan awam melalui sistem
peperiksaan

menekankan integriti dalam perkhidmatan awam


penekanan terhadap subjek pendidikan agama dan
moral di sekolah dan universiti

meningkatkan hasil organisasi awam - pencapaian misi


dan visi organisasi kerajaan anugerah khas bagi

Memupuk minat terhadap bidang pertanian di kalangan

generasi muda
Menyediakan frasarana pertanian yang canggih
Menguasai teknologi moden dalam pertanian
Menekankan Pertanian adalah perniagaan
Memberi latihan yang secukupnya kepada yang terlibat

dalam pertanian
Memberi bantuan modal yang secukupnya
Mengubah persepsi/pandangan rendah

petani
Meluaskan pasaran ke peringkat global

organisasi yang mencapai target

terhadap

Mengimport teknologi pertanian seperti mesin dan


jentera dengan mengecualikan cukai.

Pencemaran oleh sisa-sisa toksid


Pencemaran oleh pembuangan sampah sarap
Pencemaran sungai

Ekonomi negara selepas merdeka dimonopoli oleh aktivitiAdakah sektor pertanian moden mengancam alam sekitar?
Berikan penjelasan anda.

aktiviti pertanian sehinggakan Keluaran Dalam Negara

Setuju.
Penggunaan baja/ racun kimia yang mencemar udara
Pengurangan penggunaan tenaga buruh menyebabkan

mencecah angka 46 peratus. Namun, pengeluaran hasil

Kasar(KDNK) pada ketika itu menunjukkan sumbangan


pertanian kini semakin merosot kebelakangan ni
Mengapakah keadaan ini berlaku?
Apakah usaha untuk meningkatkan sektor pertanian?

pengangguran.
Penggunaan jentera canggih menganggu persekitaran.
Hakisan tanah akan berlaku bila guna anah tidak

terancang
Mengancam flora dan founa
kemasukan buruh asing tanpa kawalan
Kebanyakan ladang besar dimiliki oleh pelabur luar-

Kerajaan lebih fokus kepada perindustrian


Banyak tanah pertanian digunakan untuk tujuan lain
Keadaan cuaca
dunia yang tidak menentu

menggunakan tanah semaksimun mungkin.


mengurangkan pendapatan petani dan pekebun kecil-

mengurangkan hasil.
Tanggapan rendah masyarakat

tidak mahu lagi menjadi petani.

pertanian
Kurangnya minat generasi baru terhadap sector

pertanian.
Kurangnya peralatan moden seperti mesin dan jentera.
Pasaran yang tidak meluas.

Tidak setuju- sektor pertanian tidak mengancam.alam sekitar

Pembangunan tidak lestari


Pembalakan secara haram berleluasa
Membantu kelangsungan eko-sistem
Pencemaran disebabkan oleh keluaran kilang/industri

Sebab-sebab berlaku :

Usaha-usahanya ialah :

pengurusan pertanian secara efisyen


penggunaan tanah secara intensif

terhadap

bidang

menggiatkan penyelidikan dan pembangunan


menyediakan insentif istimewa dan potongan cukai
bagi projek pertanian,

pengeluaran makanan, dan

lain-lain industri asas tani


memperlengkapkan
kemudahan

danpemasaran hasil pertanian.


Kemudahan-kemudahan seperti saliran dan pengairan

infrastruktur

serta jalan lading perlu diperbaiki dan dipertingkatkan

dari semasa ke semasa.


Minat terhadap sector pertanian harus dipupuk dalam

kalangan generasi muda sejak dibangku sekolah lagi.


Menawarkan kursus pertanian secara intensif kepada

pelajar yang berminat.


Menguasai teknologi moden dalam bidang pertanian.
Menggalakkan import teknologi pertanian seperti mesin

dan jentera dari negara luar.


Meluaskan pasaran diperingkat antarabangsa.
Menjadikan
Malaysia
sebagai
hab
pertanian

antarabangsa.
Menjadikan hasil pertanian sebagai sumber ekonomi

Berjayakah kerajaan mencapai hasrat tersebut?


Berikan penjelasan anda.
Ya. Kerajaan telah berjaya mencapai hasrat tersebut .

Lahir ramai usahawan baru berasaskan

pertanian
Pertanian adalah suatu perniagaan
Peningkatan pendapatan penduduk desa.
Taraf hidup penduduk desa telah

dipertingkatkan.
Ramai anak-anak desa berjaya dengan

cemerlang kerana kemampuan keluarga.


Terdapat projek-projek besar yang diusahakan .
Perubahan tanggapan masyarakat terhadap
petani/mereka yang menceburi sector pertanian.

Tidak Berjaya
Masih terdapat penduduk luar bandar yang

tergolong dalam kelompok miskin tegar


Masyarakat desa masih tidak berfikiran terbuka.
Generasi muda di desa masih tidak

berpendidikan tinggi.
Masih menganggap bidang pertanian adalah

kelas kedua
Penduduk desa masih kurang mahir dalam

utama negara.

Kerajaan telah menjadikan sektor pertanian sebagai


wahana untuk merapatkan jurang pendapatan antara
penduduk desa dan bandar.

pertanian.

Penggunaan teknologi moden spt mesin dan

jentera masih tidak menyeluruh.


Kurangnya R & D dalam peningkatan hasil
Pasaran hasil pertanian tidak meluas.

Berdasarkan pemerhatian anda, apakah unsur-unsur jahiliah


yang masih wujud dalam masyarakat hari ini?
Berikan bukti.

Memberikan pendidikan agama sejak kecil agar anakanak mempunyai asas pegangan agama

Menguatkuasakan undang-undang dengan tegas


supaya menjadi pengajaran kepada masyarakat

Melaksanakan sistem ekonomi Islam untuk


menghindari penindasan dalam ekonomi

Mengharamkan amalan judi dan minum arak agar tidak


berlaku keruntuhan moral

Pembunuhan bayi yang tidak berdosa

Kes jenayah seperti pembunuhan

Minum arak

Merompak/mencuri/meragut

Berjudi

Riba

Nilai-nilai agama mampu menangani gejala sosial yang

Berzina/bersekududukan tanpa perkahwinan

melanda masyarakat pada hari ini.

Masyarakat hilang pegangan agama

Sejauhmanakah institusi keluarga mampu menangani

Memperkukuh perpaduan kaum agar dapat


menghindari gejala hidup berpuak-puak

Memperkasa institusi yang berkaitan wanita agar dapat


melindungi maruah dan martabat mereka

masalah tersebut?
Pengamalan ciri-ciri jahiliah dalam kalangan masyarakat

Pendidikan awal bermula dari rumah

akan menghakis nilai-nilai kemanusiaan.

Ibu bapa mempunyai hubungan lebih akrab berbanding

Sebagai pemimpin, apakah usaha anda untuk menghalang


amalan jahiliah dalam masyarakat kita?

dengan orang lain

Ibu bapa sebagai role model

Memudahkan penerapan nilai-nilai murni dalam

kalangan ahli keluarga

Penerapan ajaran Islam agar menjadi anak yang soleh

menarik dan terkini

dan beriman

Menjadi satu kewajipan/tanggungjawab yang wajib


Melentur buluh biar dari rebungnya menjadi asas

Ibu bapa tidak menunjukkan contoh teladan yang baik


kepada anak-anak

dilaksanakan

Bahan bacaan yang terdapat di pasaran tidak begitu

Kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat


kepentingan membaca

kepada pembentukan akhlak anak-anak

Kempen-kempen membaca kurang berkesan/tidak


meluas

Pada hari ini minat membaca dalam kalangan masyarakat kita

Lambakan media eletronik seperti e-book, astro,


instagram, facebook,twitter menghakis minat membaca

semakin luntur.
Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku?

Amalan membaca boleh dipupuk sejak dari kecil dan bermula

Kesibukan dengan tugas harian jadi tidak mempunyai

di rumah.

masa untuk membaca

Bagaimanakah

Terlalu leka dengan kemudahan media sosial

melahirkan individu yang bukan sahaja gemar membaca

Terlibat dengan gejala sosial

tetapi menjadikan membaca sebagai satu amalan.

Masyarakat lebih gemar melayari internet daripada

keluarga

berperanan

untuk

membaca

Ibu bapa sebagai role model

Harga bahan bacaan yang terdapat di pasaran lebih

Membeli bahan-bahan bacaan yang sesuai mengikut


peringkat umur anak-anak

mahal

institusi

Kurang galakan daripada ibu bapa

Membawa anak-anak ke perpustakaan awam

Membawa anak-anak ke pameran buku yang diadakan

Mengadakan mini perpustakaan di rumah yang


dilengkapi dengan pelbagai genre bacaan

Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam

Membaca bersama anak-anak ketika di rumah

Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam dan

Memberi hadiah galakan kepada anak-anak dalam

masyarakat bukan Islam.

bentuk buku/bahan bacaan

Sejauh manakah piagam tersebut dapat diamalkan di negara


kita?

Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda mengamalkan

Ada pakatan semua kaum

sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama lain di

Melibatkan pelbagai kaum

negara kita.

Dipersetujuikan pelbagai kaum

Ada sikap toleransi

Ada kebebasan agama

Mempertimbangkan pandangan orang lain

Perlembagaan bertulis

Menghormati pegangan agama kaum lain

Bergaul mesra dengan penganut agama lain

Berkerjasama dalam melaksanakan tugas

Bercakap dengan lemah lembut

Membantu jika mereka menghadapi masalah

Bersimpati jika mereka ditimpa kesusahan

Bertukar fikiran untuk menambahkan pengalaman

Berkongsi idea dalam membuat tugasan

Pada pendapat anda , apakah kepentingan perlembagaan

Bermain sukan bersama sebagai satu pasukan

kepada negara kita?

Memberi pujian jika mereka memperoleh kejayaan

Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang


pertama di dunia dan diaplikasikan dalam Perlembagaan
Malaysia

Meningkatkan imej negara

Negara dikunjungi pelancongan asing

pandagan negara dihormati diperingkat antarabangsa

Keadilan sosial

Kebajikan masyarakat terpelihara

memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu pada

Hak masyarakat terjaga

awal abad ke-20.

Perpaduan kaum

Bertoleransi antara satu sama lain

Bersama-sama mempertahankan negara

Memacu Ekonomi negara

Taraf hidup masuyarakat menungkat

Penggangguran berkurangan

Kebebasan Agama

Saling menghormati amalan agama bangsa lain

Tidak mengganggu pusat ibadat agama lain

Negara aman

Kedaulatan negara terjamin

Tidak berlaku huru hara.

H.N. Ridley memainkan peranan penting dalam memajukan


perusahaan getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

Ulasan Pernyataan
H.N. Ridley memainkan peranan penting dalam

Bukti
Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah
Mengadakan pameran getah
Mengagihkan biji benih secara percuma

Mencipta sistem ibidem yang tidak merosakkan pokok

Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah perusahaan


getah membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara ?
Menambah pendapatan negara
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Membuka peluang pekerjaan

Kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan

Pendidikan vernakular Melayu diabaikan oleh pihak British

Sekolah Melayu tiada institusi lanjutan / Tiada peluang

pada zaman penjajahannya.

untuk menyambung pelajaran di peringkat sekolah

Buktikan kebenarannya.

menengah.

Ulasan Pernyataan
Pendidikan vernakular Melayu diabaikan oleh pihak
British pada zaman penjajahannya.

Sistem pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk


perpaduan kaum di negara kita.
Berikan komen anda.
Ulasan Pernyataan

Bukti

Sistem pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk

Sekolah Melayu ditubuhkan oleh orang persendirian.

perpaduan kaum di negara kita.

Sekolah Melayu tidak terdapat di kawasan luar bandar.

Komen

Sekolah Melayu hanya didirikan di bandar sahaja.

Pendidikan yang tidak seragam

Sekolah Melayu hanya disediakan untuk golongan elit

Sekolah yang berasingan untuk setiap kaum

sahaja.
Sekolah Melayu tidak dilengkapi dengan kemudahan
asas.
Sekolah Melayu hanya mengajar asas membaca,
menulis dan mengira sahaja.

Tidak berlaku interaksi antara kaum


Wujud semangat perkauman yang menebal
Kurikulum tidak bercorak kebangsaan / Menggunakan
kurikulum dari negara asal
Tidak wujud semangat cinta akan negara

Sekolah Melayu tidak diberi nilai komersil / Tiada


peluang kerjaya untuk lulusan sekolah Melayu

Wajarkah kerajaan menubuhkan Sekolah Kebangsaan ?


Berikan penjelasan anda.

Menyekat perkembangan budaya dan cara hidup kaum


WAJAR
Sistem pendidikan menjadi seragam
Kurikulum pendidikan sama dan bercorak kebangsaan
Semua kaum belajar di sekolah yang sama
Berlaku interaksi antara kaum
Wujud perpaduan melalui kegiatan ko-kurikulum
Mudah untuk memantau keberkesanan pendidikan
negara
Memudahkan kerajaan mewujudkan institusi lanjutan
TIDAK WAJAR
Menghalang setiap kaum mempunyai sistem
pendidikannya sendiri
Menyekat pengajaran dan pembelajaran melalui bahasa
ibunda masing-masing
Menutup peluang rakyat belajar di sekolah pilihan
mereka sendiri.
Menghalang persaingan yang sihat dalam kalangan
sekolah vernakular untuk meningkatkan prestasi

di sekolah

KBAT T5
Nasionalisme di Thailand berbeza dengan negaranegara lain di Asia Tenggara.
Mengapakah keadaan ini berlaku?

Nasionalisme di Thailand tidak bersifat antipenjajah


Nasionalisme bertujuan mengekalkan kemerdekaan
Thailand
Mereka menentang penguasaan politik kerabat di
raja
Nasionalisme bertujuan memperbaiki kelemahan
dalam pentadbiran
Rakyat menentang sikap boros Raja Vajiravudh
Rakyat tidak berpuas hati dengan penguasaan
ekonomi kapitalis barat dan orang-orang Cina
Berusaha menwujudkan perpaduan rakyat
Berusaha mendapatkan semula wilayah siam di
Indochina dan Tanah Melayu

Mana-mana yang munasabah


Semangat nasioanalisme dalam kalangan rakyat perlu
dipupuk sejak dibangku sekolah lagi.
(i) Berikan pendapat anda?

Supaya memahami matlamat sebenar nasionalisme

Supaya memiliki semangat cinta akan bangsa dan


Negara
Menghargai nikmat kemerdekaan
Bersedia menyumbang idea dan tenaga untuk
kemajuan Negara
Supaya mereka dapat mengambil unsur budaya
luar yang baik untuk kepentingan Negara
Benteng untuk menghalang pengaruh negative dari
luar
Menghargai jasa dan sumbangan pemimpin
terdahulu
Memastikan kedaulatan Negara terpelihara
Melahirkan rakyat yang memiliki jati diri yang kukuh
Mana-mana yang munasabah.

ii ) Apakah usaha yang perlu dilakukan untuk


menerapkan semangat nasionalisme dalam kalangan
generasi muda di negara kita?

Memupuk rasa cinta kepada negara melalui media


massa
Memupuk rasa cinta pada negara melalui program
sambutan hari kemerdekaan
Memasukkan perjuangan pemimpin dalam
kurikulum sejarah
Menghasilkan karya seperti novel,puisi dan drama
yang boleh membangkitkan rasa cinta pada Negara
Mengadakan sambutan hari kemerdekaan di
sekolah dan pelbagai aktiviti yang berkaitan

Menerapkan semangat patriotic kepada pelajarpelajar sekolah


Menjaga nama baik negara di mana-mana sahaja
Memupuk perpaduan kaum
Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
Mana-mana yang munasabah
Sekiranya anda menjadi penasihat Tok Janggut pada masa
itu, apakah tindakan anda untuk memastikan kejayaan
perjuangan tersebut?

Menentang secara perang saraf


Dapatkan kerjasama seluruh penduduk kampung dan
sekitarnya
Sediakan kelengkapan perang yang mencukupi
Sediakan kubu pertahanan
Wujudkan beberapa pasukan dan menyerang dari
banyak penjuru
Minta bantuan dari penduduk kampung lain

[mana-mana jawapan yang munasabah]

Berikan alasan anda.


Ya/berjaya
Alasannya :

Sekiranya anda adalah pengasas sebuah pertubuhan politik,


nyatakan usaha anda untuk menjadikannya sebuah
pertubuhan yang mantap.

Mengelak campur tangan asing


Mengukuhkan kewangan pertubuhan
Mewujudkan kerjasama yang erat sesama ahli
Menetapkan matlamat / visi pertubuhan tersebut
Adakah penubuhan persatuan di Tanah Melayu
berjaya membangkitkan semangat kebangsaan
dalam kalangan orang Melayu?

Melalui berpersatuan wadah perjuangan dapat


disampaikan
Berpersatuan dapat eratkan perpaduan dan cita-cita
Melalui berpersatuan golongan berpendidikan dapat
mendidikan golongan tidak berpelajaran di kampungkampung
Setiap persatuan ada visi dan misinya sendiri
Semangat menentang penjajah dapat diterapkan
melalui berpersatuan
Berpersatuan menyatupadukan penduduk dan
memudahkan bangkit semangat kebangsaan
[mana-mana jawapan yang munasabah]
Tidak berjaya

Berjiwa patriotik
Menyatupadukan ahli
Menjaga kebajikan ahli-ahli

Alasannya :

Berpersatuan adalah bersifat setempat dan tidak


menyeluruh

Hanya golongan berpendidikan sahaja menjadi ahli


Tiada alat perhubungan untuk mempengaruhi
penduduk luar bandar berpersatuan
Golongan tidak berpelajaran tidak menyertainya
Penubuhan persatuan pada peringkat awal bukan
untuk kemerdekaan
Penubuhan persatuan peringkat awal hanya untuk
menyatukan orang Melayu sahaja
Ramai orang Melayu tidak tahu peranan berpersatuan
[mana-mana jawapan yang munasabah]

Mengapakah golongan nasionalis menggunakan akhbar


dalam meniup semangat kebangsaan ?

Senang didapati
Mudah disebarkan
Tulisan yang bernas
Harga yang murah
Keluaran setiap hari
Penggunaan tulisan jawi
Melaporkan isu-isu semasa
Boleh dibaca secara santai
[mana-mana jawapan yang munasabah
Sekiranya kita tidak menentang pembentukan Malayan
Union dan Malayan Union berjaya dilaksanakan di
Tanah Melayu.
Pada pendapat anda, apakah yang berlaku di negara
kita pada masa ini?

Negara dan bangsa yang dibina sejak zaman


Kesultanan Melayu Melaka terhapus
Bangsa Malayan Union terbentuk
British terus menguasai sumber ekonomi negara kita.
British masih menguasai sumber tenaga dan pelaburan
Kuasa politik orang Melayu berkurangan
Raja-Raja Melayu hanya membincangkan soal agama
Islam dan adat istiadat Melayu
Kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli
Hak keistimewaan orang Melayu akan hilang
Malaysia mungkin menjadi negara Rupublik tanpa raja
Institusi kesultanan Melayu terhapus
Penubuhan Malayan Union memberi kesan yang
mendalam kepada keseluruhan penduduk Tanah
Melayu.
Berikan pendapat anda.

Bangsa Melayu akan terhakis


Kesultanan Melayu terhapus
Adat istiadat Melayu pupus
Orang Melayu akan mundur ekonomi
Agama Islam bukan agama rasmi
Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan
YDP Agong tidak menjadi ketua negara
Golongan imigran akan menguasai ekonomi

Banyak faedah yang diperoleh sekiranya penduduk Tanah


Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948.
Berikan pendapat anda.

Kuasa dan kedudukan sultan dipulihkan


Pembahagian kuasa yang jelas antara kerajaan pusat
dengan kerajaan negeri
Kerakyatan tidak diberi sewenang-wenangnya
Orang Melayu diakui ketuanannya
Negeri-negeri Melayu mendapatkan perlindungan
Memartabatkan kedudukan Islam
Adat istiadat Melayu dimartabatkan
Cadangan Pembentukan Malaysia yang diumumkan
oleh Tuanku Abdul Rahman di Singapura telah
menimbulkan reaksi di dalam dan luar negeri.
Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan
negara luar, iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha
menubuhkan Malaysia?

Perpaduan rakyat amat penting


Behati-hati dengan anasir luar
Mengadakan hubungan luar
Semangat patriotisme

Berjuang untuk negara


Perang menghancurkan negara
Bersikap matang
Mementingkan diplomasi
Melalui meja rundingan
Mengelakkan peperangan

Pembentukan Malaysia telah membawa perubahan


dan kemajuan negara Malaysia terkenal di persada
dunia.
Apakah bukti pembentukan Malaysia telah menjamin
kemajuan dan kecemerlangan Negara kita pada hari
ini.

Kekayaan negara bertambah


Negeri yang kurang maju dibagunkan
Pengaruh komunis dihapuskan
Kepelbagaian budaya masyarakat
Wujud kestabilan politik
Menggalakkan pelaburan
Pasaran yang luas
Keluasan negara bertambah
Memperkukuhkan pertahanan Negara
Peningkatan ekonomi

Pada 16 September 1963, Negara Malaysia


ditubuhkan secara rasminya yang merangkumi
Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan
Sarawak.

Pada pendapat anda, bagaimanakah cara meraikan


Hari Malaysia bagi mengukuhkan semangat 1
Malaysia.

Terlibat dalam hari perbarisan 1 Malaysia


Mengibarkan bendera Malaysia
Mengadakan pameran berkaitan dengan
Malaysia
Menyertai forum berkaitan dengan Malaysia
Membuat kad hari Malaysia
Mengenai tokoh-tokoh pertubuhan Malaysia
Mengadakan program bicara tokoh
Menyanyikan lagu-lagu berkaitan dengan
Malaysia
Berdoa untuk kesejahteraan rakyat

Suruhanjaya Cobbold berperanan meninjau pendapat


rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia
serta membuat penilaian dan mengemukakan
cadangan kepada British.
Mengapakah penubuhan Suruhanjaya Cobbold
dianggap penting dalam sejarah Malaysia?

Bersikap terbuka
Kebijaksanaan pemimpin
Perpaduan kaum
Wujudnya sikap kerjasama
Bersikap tolak ansur
Membuktikan amalan demokrasi

Memberi peluang kepada rakyat memberi


pendapat
Unsur rundingan/musyawarah
Penyelesaian secara aman

Pada pandangan anda, bagaimanakah langkah yang


boleh diambil untuk mengekalkan hubungan serantau
di Asia Tenggara?
[6m]

Adakan hubungan diplomatic


Berbincang apabila ada masalah
Lawatan ke negara ahli
Kukuhkan lagi hubungan ekonomi
Bentuk majlis harga untuk mengawal harga barangan
mentah supaya tidak dikuasai kuasa besar
Adakan hubungan kebudayaan
Adakan pertukaran pelajar
Mana -mana jawapan munasabah
ASEAN boleh menyumbang ke arah kemajuan dan
keselamatan serantau.
Berikan hujah anda
[6m]

Kemajuan ASEAN boleh dicapai apabila berlaku


kerjasama ekonomi dlm bidang
pertanian/perdagangan/ industri
Menyediakan latihan dan penyelidikan dalam pelbagai
bidang
Konsep ZOPHAN boleh mengekalkan keamanan
kerana ASEAN diisytiharkan zon aman, bebas dan
berkecuali

Oleh itu tiada negara akan campurtangan dalam


negara ASEAN terutama kuasa besar
Keselamatan serantau akan terjamin kerana tiada
negara boleh menjadikan ASEAN pangkalan senjata
nuclear
Kapal-kapal tidak boleh membawa masuk bahan
nuclear dan sebarang peralatan nuclear

Untuk mengatasi masalah dalam negara serantau


ASEAN akan berunding
Contoh masalah Kampuchea dan Vietnam diselesaikan
dengan baik
Mereka setuju membentuk kerajaan Demokratik
Campuran Kampuchea.
[Mana-mana jawapan munasabah]