Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1
2
3

:
:
:

Minggu / Hari / Tarikh


Kelas / Masa / Mata Pelajaran
Tema / Tajuk Standard
Pembelajaran (KOD)
Objektif Pembelajaran

Aktivit PDP

Elemen Merentas Kurikulum

Bahan Bantu Belajar

Penilaian PDP

Refleksi / Impak dan Kerja


Rumah

1
2
3

:
:
:

Minggu / Hari / Tarikh


Kelas / Masa / Mata Pelajaran
Tema / Tajuk Standard
Pembelajaran (KOD)
Objektif Pembelajaran

Aktivit PDP

Elemen Merentas Kurikulum

Bahan Bantu Belajar

Penilaian PDP

Refleksi / Impak dan Kerja


Rumah

41 / Selasa / 20 Oktober 2015

:
Pengajaran dan pembelajaran tidak dijalankan oleh guru.

41 / Rabu / 21 Oktober 2015

:
Pengajaran dan pembelajaran tidak dijalankan oleh guru.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN