Anda di halaman 1dari 22

KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

DESA GAJING JAYA


NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HUTA GAJING TONGAH


ABDI SARAGI
ABDUL MANAN SARAGI
ABDURRAHMAN SARAGI
AGUSSALIM
AHMAD AFFANDI DAMANIK
AMIRUDDIN
ARJA
ARMIN
DAHLAN SINAGA
EDI WIDODO
HAMIDAH
IRWAN PADRAN SARAGI
JAMALUDDIN SARAGI
JOHARI
JUMANGIN SINAGA
JUMINGAN
JUMONO
KASIEM
KASIMAH DAMANIK
LAMIRAN
LEGIMAN
MARSIAH
MASIRAWATI
MUHAMMAD AMIN NASUTION
MUHAMMAD IDRIS SARAGI
MUJIMAN
MUKIJO SARAGI
MULIADI
NAKNUR SARAGI

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HUTA RAH JAMBU


ABDULHAMIT SARAGI
ARMAN
ARMAT
ASREP DINAR
ASRIADI
BAMBANG
BOIMIN
BORES
DAMI
ELI SUPIANI HUTABARAT
ELI SUPRIADI
GINO
INAL DAMANIK
IWAN
JAILANI
JAKA SAPUTRA
JIMO
JULI
JUMINGUN
JUMIRIN
JUMONO
KADI
KARNO
KASNO
LEGIMAN
LEGINAH
LILIK PURNOMO
MAIRIN
MARDI

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HUTA GAJIH KAHYAN


ABDULWAHAB
ABDURRAHMAN
ADI SUJONGKO
ADLAN WIDISONO
ADNAN
AGUS SUSANTO
AGUS SUSILO
AHIRI HIDAYAT
AHIRIDO
AIYEN
ALAMSYAH HARAHAP
AMIR
AMIRULLAH DAMANIK
AMRI
ANDIKA
ANDIRAMADANI
ANIAH
ANTO
ARMADONI
AYUNAH
BOIMEN
BOIMIN
DELI PURNAMA
DULGONO
EDI
EDI RISWANTO
GIREN
GONIMAH
HORMAINAH SARAGI

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

NURHEPPI SARAGI
NURSIAH DAMANIK
PONIDI
PONIMAN
PONIMIN
RASIMAN SARAGI
RIJAL TANJUNG
RUKIAH SARAGI
SALBIAH
SAMAT SINAGA
SAMIRAN
SARUDIN SARAGI
SELAMAT
SLAMAT RIADI
SUDI SUPRAYETNO
SUGIONO
SUKARDI
SUKARMAN
SUKIMIN
SUMARTA SARAGI
SUPIAN SARAGI
SURINEM
SURYANTO
SUWARNO
SUWARNO
TUGIMIN
TUSAR
UCOK SINAGA
UDIN SARAGI
UNTUNG
USMAN DAMANIK
USMAN SINAGA
WAGIMAN

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

MARLIANI SARAGI
MESNAR
MISKAM
MISNO
MISNO
MUHAMMAD ADLAN NASUTION
MULIADI
MULIADI
MULIONO
MULIONO
MURIATIK
NAIMIN DAMANIK
NGADI
NGATIMIN
PAIMIN
PARNO
RAMISAH
RAYANTO
RIAMIN
RUBIANTO
SAFARI
SANI
SANTO
SATIMIN
SENEN
SOMAN
SUDAR
SUDARWIS
SUGIANTO
SUGITO
SUHARMADI
SUHENDRA
SUHENDRA

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

IRAWADI SARAGI
IRFAN SAPUTRA
IRIADI
JAMAL DAMANIK
JUMANGIN
JUMSARI
JUNAIDI
JURIK
KASIMIN
KATIEM
KULIL
LASMAUKRI SARAGI
LEGIMAN
LEGINO
LEGIRAN
LUMIONO
MA'AT
MAIRIN
MARADAT SITINDAON
MARIONO
MARSUPROSO
MARSUYONO
MARZUKI
MASTAN BATUBARA
MESDI
MISDIANTO
MISMAN
MISNAN
MITIN
MUHAMMAD GOTIM WIJAYA
MULIADI
MULIANTO
NASIB

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63 WANTRIO
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

SUHERMAN
SUJONO
SUKARMAN
SUMIYEM
SUPARMAN
SUPIAN
SUPRATNO
SUPRIADI
SUSANTO
SUYONO
SUYONO
TUKIRAN
USMAN
USUF
WARIDI
YATINO
ZAINAL ARIFIN LUBIS

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

NGADIMAN
NGATIJO
NGATIJO
NGATIMAN
PAIDI
PAIJAN
PANGADI
PARMIN
PARMIN
PONEN
PONIMAN
PONIRIN
PONIRIN
RADIAMAN
RAME
RASMADI
REBAN
RENDAWATI SARAGI
RIJAL SEREGAR
RIMAN
ROWIDI
RUDI TRISTIANTO
RUDIANSYAH
RUPINAH TAMBUNAN
RUSLAN
RUSTAM EFENDI SARAGI
SABAR SARAGI
SAGIO
SAKIMIN
SAMPIR
SAMSUDIN
SAPURIK
SARNI

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

SARUDIN SARAGI
SATIRAN
SELA KUMARA
SELAMAT
SELAMAT SERAGI
SOPIAN
SUAMIN
SUDIRMAN
SUGENG
SUGINI
SUGIONO
SUGIONO
SUHATNO
SUKARDI SARAGI
SUKIMAN
SUKIMIN
SUKIR
SULTONI
SUMAIDI
SUMANTA
SUMARDI
SUPRAPTO
SUPRAT
SUPRIADI
SUPRIADI
SUPRIONO
SUPRIONO
SURIADI
SURIANI
SURIB
SURO KALPAR
SUROTO
SUTIONO

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144

144

144 YUDI

SUWISTRI
SUYANTO
SUYETNO
SYAHRIANI
TRI MAHANUM
TUKEM
TUKIEM
TUMINA
TUMINI
WAGIMIN
WAGINAH
WAGINAH
WELAS
YANDIK SARAGI
YANTO

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

DISUSUN OLEH : JUNIADI TIM SURVEI SAIFULMUJANI RESEARCH & CONSULTING (SMRC)

PANGULU GAJING JAY

RASIMAN SARAGIH

HUTA HAMUNG-MUNG
ABDULHARUN DAMANIK
ABDURRAHIM
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ADAM DAMANIK
ADI HARTONO
ADIONO
AMANTO
AMBIYAT
APRIYANTO
ARLINA DAMANIK
ATIK
BASAR
BOBI HARI
BUDIMAN
DARMAYANI
DORMAINAH SITUMORANG
EDI BUDIANTO
EDI IRWAN DAMANIK
ERIKA
ERWINSYAH DAMANIK
FAHRIJAL NASUTION
FATIMAH SIRAIT
GINO
GUNAWAN
IMRAN SARAGI
ISWADI
IWAN DAMANIK
JAINAL ABIDIN DAMANIK

JELANG AIDI PINEM


JONO
JUMAIS
KARIMIN
KARYEM
KARYEM
KLIWON
LAMIRAN
LEGIMIN
LESMAN DAMANIK
MARSELIK
MISTAM
MUHAMMAD JAIZ
MUHAMMAD NORMAN PERANGIN ANGIN
MUHAMMAD SYAFI SARAGI
MULIADI
MUSIEM
MUSLEM PURBA
NGATIDI
PAIDI
PAIMIN
PONIDI
PONIJAN
PONIREN
RAMAH PURBA
RUWET
SADAR
SAGIMIN
SAIMAN
SAIMIN
SATARI
SELAMAT SARAGI
SOPIAN

SUDIAMAN SARAGI
SUGIARJO
SUHEDI
SUHERDI DAMANIK
SUHERI
SUHERMAN
SUJARNO
SUKIR
SULAIMAN
SUMAN SANJAYA
SUMARNI
SUMPENO
SUNARMIN
SUNARTO
SUPARLAN
SUPRATNO
SUPRIADI
SUPRIADI
SUPRIADI
SURYA DARMA
SUTI
SUTINI PURBA
SUTIRMAN
SUTRIMO
SUTRISMAN
SUWARNO
SUYANTI
SUYANTO
SUYETNO
SYAFI'I
SYAFI'I
SYAHMILAN PURBA
SYAHRUL SIREGAR

SYAMSUDDIN SARAGI
TARMIDI
TUGITO
TUMARI
TUMINAH
TUMINI
TUMIYEM
WARSONO
WIJI ASTUTI

PANGULU GAJING JAYA

RASIMAN SARAGIH

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

HUTA GAJING TONGAH


ABDI SARAGI
ABDUL MANAN SARAGI
ABDURRAHMAN SARAGI
AGUSSALIM
AHMAD AFFANDI DAMANIK
AMIRUDDIN
ARJA
ARMIN
DAHLAN SINAGA
EDI WIDODO
HAMIDAH
IRWAN PADRAN SARAGI
JAMALUDDIN SARAGI
JOHARI
JUMANGIN SINAGA
JUMINGAN
JUMONO
KASIEM
KASIMAH DAMANIK
LAMIRAN
LEGIMAN
MARSIAH
MASIRAWATI
MUHAMMAD AMIN NASUTION
MUHAMMAD IDRIS SARAGI
MUJIMAN
MUKIJO SARAGI
MULIADI
NAKNUR SARAGI
NURHEPPI SARAGI
NURSIAH DAMANIK
PONIDI
PONIMAN
PONIMIN
RASIMAN SARAGI
RIJAL TANJUNG
RUKIAH SARAGI
SALBIAH
SAMAT SINAGA
SAMIRAN
SARUDIN SARAGI

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SELAMAT
SLAMAT RIADI
SUDI SUPRAYETNO
SUGIONO
SUKARDI
SUKARMAN
SUKIMIN
SUMARTA SARAGI
SUPIAN SARAGI
SURINEM
SURYANTO
SUWARNO
SUWARNO
TUGIMIN
TUSAR
UCOK SINAGA
UDIN SARAGI
UNTUNG
USMAN DAMANIK
USMAN SINAGA
WAGIMAN
WANTRIO

NO

HUTA RAH JAMBU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ABDULHAMIT SARAGI
ARMAN
ARMAT
ASREP DINAR
ASRIADI
BAMBANG
BOIMIN
BORES
DAMI
ELI SUPIANI HUTABARAT
ELI SUPRIADI
GINO
INAL DAMANIK
IWAN
JAILANI
JAKA SAPUTRA
JIMO
JULI
JUMINGUN
JUMIRIN
JUMONO
KADI
KARNO
KASNO
LEGIMAN
LEGINAH
LILIK PURNOMO
MAIRIN
MARDI
MARLIANI SARAGI
MESNAR
MISKAM
MISNO
MISNO
MUHAMMAD ADLAN NASUTION
MULIADI
MULIADI
MULIONO
MULIONO
MURIATIK
NAIMIN DAMANIK
NGADI
NGATIMIN
PAIMIN

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

PARNO
RAMISAH
RAYANTO
RIAMIN
RUBIANTO
SAFARI
SANI
SANTO
SATIMIN
SENEN
SOMAN
SUDAR
SUDARWIS
SUGIANTO
SUGITO
SUHARMADI
SUHENDRA
SUHENDRA
SUHERMAN
SUJONO
SUKARMAN
SUMIYEM
SUPARMAN
SUPIAN
SUPRATNO
SUPRIADI
SUSANTO
SUYONO
SUYONO
TUKIRAN
USMAN
USUF
WARIDI
YATINO
ZAINAL ARIFIN LUBIS

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

HUTA GAJIH KAHYAN


ABDULWAHAB
ABDURRAHMAN
ADI SUJONGKO
ADLAN WIDISONO
ADNAN
AGUS SUSANTO
AGUS SUSILO
AHIRI HIDAYAT
AHIRIDO
AIYEN
ALAMSYAH HARAHAP
AMIR
AMIRULLAH DAMANIK
AMRI
ANDIKA
ANDIRAMADANI
ANIAH
ANTO
ARMADONI
AYUNAH
BOIMEN
BOIMIN
DELI PURNAMA
DULGONO
EDI
EDI RISWANTO
GIREN
GONIMAH
HORMAINAH SARAGI
IRAWADI SARAGI
IRFAN SAPUTRA
IRIADI
JAMAL DAMANIK
JUMANGIN
JUMSARI
JUNAIDI
JURIK
KASIMIN
KATIEM
KULIL
LASMAUKRI SARAGI
LEGIMAN
LEGINO
LEGIRAN

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

LUMIONO
MA'AT
MAIRIN
MARADAT SITINDAON
MARIONO
MARSUPROSO
MARSUYONO
MARZUKI
MASTAN BATUBARA
MESDI
MISDIANTO
MISMAN
MISNAN
MITIN
MUHAMMAD GOTIM WIJAYA
MULIADI
MULIANTO
NASIB
NGADIMAN
NGATIJO
NGATIJO
NGATIMAN
PAIDI
PAIJAN
PANGADI
PARMIN
PARMIN
PONEN
PONIMAN
PONIRIN
PONIRIN
RADIAMAN
RAME
RASMADI
REBAN
RENDAWATI SARAGI
RIJAL SEREGAR
RIMAN
ROWIDI
RUDI TRISTIANTO
RUDIANSYAH
RUPINAH TAMBUNAN
RUSLAN
RUSTAM EFENDI SARAGI
SABAR SARAGI
SAGIO
SAKIMIN
SAMPIR

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

SAMSUDIN
SAPURIK
SARNI
SARUDIN SARAGI
SATIRAN
SELA KUMARA
SELAMAT
SELAMAT SERAGI
SOPIAN
SUAMIN
SUDIRMAN
SUGENG
SUGINI
SUGIONO
SUGIONO
SUHATNO
SUKARDI SARAGI
SUKIMAN
SUKIMIN
SUKIR
SULTONI
SUMAIDI
SUMANTA
SUMARDI
SUPRAPTO
SUPRAT
SUPRIADI
SUPRIADI
SUPRIONO
SUPRIONO
SURIADI
SURIANI
SURIB
SURO KALPAR
SUROTO
SUTIONO
SUWISTRI
SUYANTO
SUYETNO
SYAHRIANI
TRI MAHANUM
TUKEM
TUKIEM
TUMINA
TUMINI
WAGIMIN
WAGINAH
WAGINAH

141
142
143
144

WELAS
YANDIK SARAGI
YANTO
YUDI

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

HUTA HAMUNG-MUNG
ABDULHARUN DAMANIK
ABDURRAHIM
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ADAM DAMANIK
ADI HARTONO
ADIONO
AMANTO
AMBIYAT
APRIYANTO
ARLINA DAMANIK
ATIK
BASAR
BOBI HARI
BUDIMAN
DARMAYANI
DORMAINAH SITUMORANG
EDI BUDIANTO
EDI IRWAN DAMANIK
ERIKA
ERWINSYAH DAMANIK
FAHRIJAL NASUTION
FATIMAH SIRAIT
GINO
GUNAWAN
IMRAN SARAGI
ISWADI
IWAN DAMANIK
JAINAL ABIDIN DAMANIK
JELANG AIDI PINEM
JONO
JUMAIS
KARIMIN
KARYEM
KARYEM
KLIWON
LAMIRAN
LEGIMIN
LESMAN DAMANIK
MARSELIK
MISTAM

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

MUHAMMAD JAIZ
MUHAMMAD NORMAN PERANGIN ANGIN
MUHAMMAD SYAFI SARAGI
MULIADI
MUSIEM
MUSLEM PURBA
NGATIDI
PAIDI
PAIMIN
PONIDI
PONIJAN
PONIREN
RAMAH PURBA
RUWET
SADAR
SAGIMIN
SAIMAN
SAIMIN
SATARI
SELAMAT SARAGI
SOPIAN
SUDIAMAN SARAGI
SUGIARJO
SUHEDI
SUHERDI DAMANIK
SUHERI
SUHERMAN
SUJARNO
SUKIR
SULAIMAN
SUMAN SANJAYA
SUMARNI
SUMPENO
SUNARMIN
SUNARTO
SUPARLAN
SUPRATNO
SUPRIADI
SUPRIADI
SUPRIADI
SURYA DARMA
SUTI
SUTINI PURBA
SUTIRMAN
SUTRIMO

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

SUTRISMAN
SUWARNO
SUYANTI
SUYANTO
SUYETNO
SYAFI'I
SYAFI'I
SYAHMILAN PURBA
SYAHRUL SIREGAR
SYAMSUDDIN SARAGI
TARMIDI
TUGITO
TUMARI
TUMINAH
TUMINI
TUMIYEM
WARSONO
WIJI ASTUTI

NO
1
2
3
4

NAMA DUSUN
HUTA GAJIH KAHYAN
HUTA GAJING TONGAH
HUTA HAMUNG-MUNG
HUTA RAH JAMBU

Anda mungkin juga menyukai