Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh

Hari

Selasa

Kelas

:4B

Bil Murid

23 orang

Waktu

Tempoh

60 minit

Tajuk

: Mari Bertoleransi

12:30

1:30 petang

Subjek

:
Pendidikan Moral

S/K

: 14.1 Mengamalkan sikap toleransi sesama jiran

S/P

: 14.1.1 Menggambarkan cara bertoleransi sesama jiran


14.1.2 Menjelaskan kebaikan bertoleransi sesama jiran
14.1.3 Menceritakan perasaan apabila bertoleransi sesama jiran
14.1.4 Mempraktikkan sikap toleransi sesama jiran
:Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
1. Penaakulan Moral : Menggambarkan cara bertoleransi sesama jiran berdasarkan
gambar dan petikan teks.
2. Perasaan Moral
: Menceritakan perasaan dan menjelaskan kebaikan bertoleransi
sesama jiran
3. Perlakuan Moral : Mempraktikkan sikap toleransi sesama jiran.

Objektif

EMK

Nilai :

Jujur

Amanah

,
,

Ikhlas

Baik hati

,
,

Hormat menghormati

PengetahuanSedi
a Ada

:Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;


1. Mengenal pasti sikap Toleransi sesama jiran

ABM

:
Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.

Penilaian

Gambar, petikan teks, borang pengurusan grafik.


1. Peta Pokok
2. Lembaran kerja

Aktiviti

1.

Guru bersoal jawab mengenai isi pelajaran yang lepas untuk mengukuhkan
kefahaman murid.
2. Guru menayangkan gambar di hadapan kelas tentang situasi toleransi dan murid
meneliti gambar dan membaca petikan teks secara bergilir-gilir
3. Guru dan murid bersoal jawab tentang petikan cerita tersebut.
4. Secara berkumpulan, murid berbincang tentang jawapan murid berdasarkan situasi
yang diberikan dan membentangkan tugasan di hadapan kelas.
5. Guru mengulas dan bersoal jawab berdasarkan hasil pembentangan murid
a. Contoh soalan :
i.
Bagaimana Penduduk kampung mengamalkan sikap toleransi sesama jiran?
ii.
Jelaskan kebaikan sikap toleransi.
iii.
Ceritakan perasaan penduduk kampung apabila bertoleransi sesama mereka.
iv.
Ceritakan situasi yang pernah kamu alami dengan mengamalkan sikap toleransi.
6. Murid menjawab soalan pengayaan dan pemulihan.

EduWeb SGO Sistem Guru Online | http://www.sistemguruonline.my

7.
Refleksi

Murid merumus isi pelajaran pada hari ini dan menyatakan nilai murni yang
diperoleh.

:Objektif P&P tercapai. 90% murid dapat melaksanakan aktiviti dengan baik dan
bekerjasama. Murid sudah mampu menguasai konsep toleransi dengan baik. Dari
aspek gerak kerja murid, guru perlu lebih menekankan tentang huraian jawapan
bertulis murid. 10% murid lagi memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar agar
penguasaan mereka terhadap topik pembelajaran adalah seimbang dan boleh
menguasai.

EduWeb SGO Sistem Guru Online | http://www.sistemguruonline.my