Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN SPM 2015

JUMLAH HARI PEPERIKSAAN : 14 HARI

PUSAT KJ309 SMK TELUK BAYU


Bil
1

Tarikh
2/11/2015
Isnin

Sidang
1

2
2

3/11/2015
Selasa

4
3

4/11/2015
Rabu

5/11/2015
Khamis

6
7

6/11/2015
HINGGA
15/11/2017
16/11/2015
Isnin

17/11/2015
Selasa

10

11
18/11/2015
7

8
9

19/11/2015
Khamis
20/11/2015
21/11/2015
22/11/2015
23/11/2015
Isnin
24/11/2015
Selasa

12

13
14

25/11/2015
Rabu

17
26/11/2015
Khamis
18

19

12

27/11/2015
28/11/2015
29/11/2015
30/11/2015
Isnin

2611/1
1103/2

Pendidikan Seni Visual 1


( Objektif )
Bahasa Melayu 2 ( Bertulis )

1119/1

Bahasa Inggeris 1 ( Bertulis )

1119/2

Bahasa Inggeris 2 ( Bertulis )

5227/1 Pendidikan Al- Quran dan Sunnah


1249/1

Sejarah 1 (objektif)

1249/2

Sejarah 2 ( Bertulis )

1249/3

Sejarah 3 (bertulis)

2361/1

Bahasa Arab 1

08.00 - 9.15am
( 1 jam 15 min )
10.00 - 12.30
( 2 jam 30 min )
2.00 - 3.15 pm
( 1 jam 15 min )
8.00 - 10.00 am
( 2 jam )
8.00 - 10.30 am
( 2 jam 30 min )
8.00 - 10.30 am
( 2 jam 30 min )
11.15 - 12.55 am
( 1 jam 40 min )
11.15 - 12.30 am
( 1 jam 15 min )
2.00 - 3.15 pm
( 1 jam 15 min )

1449/1

Mathematics 1 ( objektif)

1449/2

Mathematics 2 ( bertulis)

5226/1

Tasawwur Islam 1
(Bertulis)
Pend. Islam 1
(Bertulis)
Pend. Moral 1
(Bertulis)
Pend. Syariah islam 2
(Bertulis)
Pend. Islam 2
(Bertulis)
Pend. Syariah islamiah 1
(objektif)
Tasawwur Islam 2
(Bertulis)

2.00 - 4.30 pm
2 jam 30 minit

2361/2

1223/1
1225/1
5228/2
1223/2
5228/1
5226/1

Bil Calon Bil Pengawas

TKP

2+1

2 +5

120 + 17

2 +5

2+1

2+1

2+1

94

2 +5

2+1

2+1

2 +5

2 +5

2 +1

2+1

2+1

2+1

2+3

120 +22

2+5

94

2+5

120+22

2+5

120 +33

2+5

120 + 33

2+5

2
120 + 17
120 +17

2+5

120 + 21

2+5

2+1

120 +10
1

2+5

3
120+10
2+5
3
1

2
CUTI MINGGUAN

08.00 - 11.00 am
( 3 jam 00 min )
08.00 - 10.00 am
( 2 jam )
2.00 - 4.30 am
( 2 jam 30 min )
8.00 - 9.15 am
( 1 jam 15 min )
8.00 - 9.15 am
( 1 jam 15 min )
10.00 - 12.30 am
( 2 jam 30 min )
10.00 - 12.30 am
( 2 jam 30 min )
2.00 - 3.30 pm
( 1 jam 30 min )
8.00 - 9.15 am
( 1 jam 15 min )
8.00 - 9.15 am
( 1 jam 15 min )
10.00 - 12.30 am
( 2 jam 30 min )
10.00 - 12.30 am
( 2 jam 30 min )
2.00 - 3.30 pm
( 1 jam 30 min )
2.00 - 3.30 pm
( 1 jam 30 min )

2611/2

1511/1

Pendidikan Seni Visual 2


( Seni Halus )
Add Mathematics 1
(Bertulis)
Add Mathematics 2
(Bertulis)
Science 1 ( Objektif )

4531/1

Physics 1 (Objektif)

1511/2

Science 2 ( Bertulis )

4531/2

Physics 2 (Bertulis)

4531/3

Physics 3 ( Bertulis )

4541/1

Chemistry 1 (Objektif)

4561/1

Add Science 1 (Obejktif)

4541/2

Chemistry 2 (Bertulis)

4561/2

Add Science 2 (Bertulis)

4541/3

Chemistry 3 (Bertulis)

4561/3

Add Science 3 (Bertulis)

3472/1
3472/2

JUMAAT
SABTU
AHAD

20

120 +21

CUTI SULTAN JOHOR


Bahasa Arab 2
(Bertulis)

JUMAAT
SABTU
AHAD

16

11

Matapelajaran
Bahasa Melayu 1 ( Bertulis )

RABU

15
10

JUMLAH SIDANG : 25

Kod M/P
1103/1

CUTI MINGGUAN DAN CUTI DEEPAVALI

9
6

Masa
08.00 - 10.15am
( 2 jam 15 min )
11.00 - 12.15 am
( 1 jam 15 min )
2.00 - 4.30 pm
( 2 jam 30 min )
08.00 - 9.45am
( 1 jam 45 min )
10.30 - 12.45
( 2 jam 15 min )
2.00 - 4.30 pm
( 2 jam 30 min )
08.00 - 9.00 am
( 1 jam )
10.00 - 12.30 am
( 2 jam 30 min )
08.00 - 11.00 am
( 3 jam )
2.00 - 3.15 pm
( 1 jam 15 min )

120 +14
4
120 +14
4
4
2
1
2
1
2
1

CUTI MINGGUAN
8.00 - 9.15 am
( 1 jam 15 min )
8.00 - 9.15 am
( 1 jam 15 min )
10.00 - 12.00 am
( 2 jam )

3755/1

Perdagangan 1 ( objektif)

4551/1

Biology 1 (objektif)

3755/2

Perdagangan 2
(bertulis)

60 + 4
2
60 + 4

20

21
13

1/12/2015
Selasa

22
23

14

2/12/2015
Rabu

24
25

No Pengawas
TKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10.00 - 12.30 am
4551/2
Biology 2
( 2 jam 30 minit )
(bertulis)
2.00 - 3.30 pm
4551/3
Biology 3
(1 jam 30 minit)
(bertulis)
11.15 - 12.30 pm
2280/1
Geografi 1
(1 jam 15 minit)
( Objektif )
2.00 - 4.00
2280/2
Geografi 2
( 2 jam)
( bertulis )
11.15 - 12.30
3757/1
Ekonomi Asas 1
(1 jam 15 minit)
( Objektif )
2.00 - 4.00
3757/2
Ekonomi Asas 2
( 2 jam)
( bertulis )
JUMLAH SIDANG BAGI PENGAWAS
Nama Pengawas
ROSLINA BINTI ISMAIL
FARRAH NURULAKMA BINTI MOHD AMIN
NURIMAH BINTI ZAKARYA
ZURAIDA BINTI ZAINOL
M. NAGA SUNDARY
SITI ROSMALA BINTI MOHAMED

2+3

2+1

2+ 1

2+5

14

14

14

14

14

2
2
2
2
2
2

Bilangan Sidang
14
14
14
14
14