Anda di halaman 1dari 65

Siti Nor Hazirah Hj Ahmad Siti Nor Harizah Hj Ahmad

Nur Asyikin Mohammed Nasir


Norhanani Hasman Khairunnisa Hj Sibah
1. PENGENALAN 2. SEJARAH 3. KESAN
sekularisme sekularisme sekularisme

4. CONTOH
5. KESIMPULAN
negara sekular
Definisi
SEKULARISME

Kenyataan
mengenai
SEKULARISME
SECULAR
“SAECULUM”

“Of this world”
Keduniaan
vs Agama
 Sekularisme merujuk kepada FAHAMAN ataupun
IDEOLOGI terhadap sekular.

 Ideologi – urusan dunia, politik, pentadbiran dan


undang‐undang dipisahkan dari agama

 Kepercayaan berdasarkan bukti dan fakta


bukannya pengaruh agama
sekularisasi

Simptom sekular

sosial pemikiran
negara
1. Disenchantment of nature
(alam dikosongkan dari semua
makna spiritual);

3 ciri 2. Desacralization of politics 


SEKULARISASI:  (politik tidak sacred);

3. Deconsecrating of values 
(penyingkiran nilai‐nilai agama dari
kehidupan).An-Nabhani (Nizhamul Islam Al Quds,1953)

Islam kehidupan sekularisme

Manusia sendiri berhak membuat peraturan


hidupnya, dan sesuai dengan hawa nafsu
serta akalnya yang sangat terbatas itu.
Dr. Syed Muhammad
Naquib al-Attas (Islam and
Secularism, 1978)
Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi
(al-Islam
Dr. wa
Syed Muhammad al-'Ilmaniyyah
Naquib al-Attas (Islam and
Secularism, 1978)

Wajhan li Wajhin, 1987)


Al – ‘Ilmaniyyah
Al – alam dunia
 ‘Ilmaniyyah

Terjemahan yang tidak teliti
(ghayru daqiqah) / tidak betul
(ghayru sahihah)

 Perkataan “SEKULARISME” 
itu tidak mempunyai kaitan
langsung dengan lafaz AL‐
’ILM (ilmu) dan akar katanya.”
usaha untuk menjadikan
‘Il-maniyyah ilmu satu makna dengan
istilah 'ilmiyyah.

ilmu penipuan yang (patut)


dikemukakan
 “…it has no relevance whatsoever to Islam and to 
the Muslim ummah.” (Al‐Qadarawi, 1987)
 SEKULARISME ‐ suatu usaha penyebaran
gagasan pemisahan dalam pemikiran kaum
Muslimin secara halus. 
 Sekular menafikan sesuatu
yang bertentangan dengan
logik akal. 
 Secara tidak langsung
fahaman ini menafikan
kepercayaan penganut‐
penganut kepelbagaian
agama pada hari ini. 
 sekular merupakan ancaman
terbesar terhadap semua
agama di dunia
Perkataan sekularisme
diperkenalkan oleh George
Holyoake 1846.
Bahasa Tiada agama
sekular
Latin / duniawi

Ditafsirkan sebagai memisahkan


pentadbiran (politik) dan undang-
undang negara daripada agama.
Sejarah Kelahiran Sekularisme
ideologi sekular timbul dalam agama
Kristian.
Pemerintahan gerjea tidak membuka
ruang pemikiran dan pengkajian
terhadap ilmu-ilmu yang tidak disebut
secara langsung dalam Bible,
menyebabkan pemberontakan rakyat
demi untuk mencipta kemajuan berlaku.
Kelahiran aliran sekularisme barat
didorong oleh sebab-sebab berikut :
1. Cengkaman Dan Penguasaan Gereja
Secara zalim
2. Perkembangan Sains dan Teknologi
Moden
3. Revolusi Perancis 1789
4. Perkembangan Aliran Pemikiran
Falsafah Secara Bebas
perubahan kepada perwatakan individu dari
segi berfikir, bertindak, gaya hidup.
Pengasingan diri dari kepentingan beragama
menyebabkan kekosongan di dalam diri dan
jiwa dan kelahiran pembangunan yang tidak
seimbang.
Akibatnya keruntuhan moral dan akhlak
Contoh: gejala-gejala seperti dadah, arak,
aids, lesbian, homoseks dan bohsia semakin
meningkat dan berleluasa
Pemikiran
Ia dapat melemahkan keimanan dan
menggoyangkan akidah serta keyakinan
terhadap kekuasaan Allah s.w.t.
Keraguan terhadap rasul, para malaikat,
hari kiamat dan Al-Quran
menyebabkan keimanan umat Islam
semakin rapuh dan terkeliru dengan
pendapat aliran-aliran Barat.
Masyarakat islam mula mempertikaikan
hal-hal agama seperti kewajipan menutup
aurat, hal-hal berkaitan solat dan
sebagainya
Apabila benda-benda menguasai manusia,
maka mereka pun tenggelam dalam
suasana hidup yang tidak ada
berpedoman, semuanya bertuhankan
nafsu. Sebab itulah hidup masyarakat kita
hari ini sedang menuju ke arah
kehancuran.

menjadikan orang Islam terlalu


individualistik, hidup mementingkan diri,
mengejar kemewahan dan sebagainya.
Ideologi sekular ini secara umumnya menimbulkan
banyak kesan negatif berbanding positif ke atas
dunia Islam, terutamanya dalam aspek akidah dan
pemikiran. Ideologi ini kelihatan seolah‐olah
melanda umat Islam seluruhnya, malah juga dunia
secara amnya. Alan Richardson dalam bukunya The 
Religion in Contemporary Debate menjelaskan :

“Bahawa dunia yang kita lihat sekarang ini adalah


hasil daripada sekularisasi umat Kristian dan
peradaban mereka” 
Lahirnya dua bentuk sistem ekonomi iaitu 
sistem ekonomi kapitalis dan sosialis
yang bermatlamatkan kekayaan dan 
material semata‐mata tanpa 
memikirkan halal, haram, keadilan 
sosial, perkhidmatan serta kebajikan 
masyarakat. 
Kapitalisme berasal dari perkataan kapital (bahasa
Inggeris: capital) yang bermaksud "modal". Istilah
kapitalisme mula diperkenalkan pada
pertengahan abad ke‐19 oleh Karl Marx, pengasas
komunisme. Pasaran bebas dan sistem
pasaran adalah antara istilah yang sering bertukar
ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan
ekonomi moden bukan komunis. 
Sosialisme merupakan teori atau sistem
organisasi sosial dan ekonomi di mana salah
satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan
negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat
secara sama rata. 
 Sekali imbas, perkataan "sosialisme" dan
"komunisme" seolah‐olah satu perkara yang 
sama. Tetapi pada hari ini dua perkataan ini
bermaksud perkara yang berbeza. 
Kebanyakan orang yang bukan komunis
merujuk komunisme sebagai Marxisme dan
Leninisme iaitu idea‐idea yang berasal dari
Parti Bolshevik di Rusia.
Selepas Perang Dunia Pertama dan Revolusi
Rusia, sosialisme terbahagi kepada dua:

 Sesetengah golongan   Sesetengah yang lain pula 
sosialis mengikut  percaya kepada sistem 
Lenin dan dipanggil  parlimen dan mereka ini 
dipanggil sosial demokrat.
komunis. 
• Sosial demokrat sangat tidak bersetuju dengan komunis
tetapi antara ciri mereka ini adalah menyokong konsep
negara kebajikan.
Allah telah menetapkan hukum‐Nya yang hak
dalam sistem ekonomi.

Firman Allah dalam Surah Ali‐Imran ayat 130, 


“Wahai orang‐orang yang beriman! Janganlah
kamu makan atau mengambil riba dengan
berlipat‐lipat ganda dan hendaklah kamu
bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya.”
Corak sistem pendidikan yang lebih 
mementingkan hal‐hal dunia tanpa 
mengambil kira kepentingan jiwa dan iman 
yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan 
moral. Sistem pendidikan dualisem telah 
diperkenalkan ke seluruh dunia termasuk 
negara‐negara Islam. 
Husain Asharaf (1994) dalam bukunya
Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam, 
menjelaskan bahawa sekularisasi pendidikan
telah terbentuk di Barat pada abad ke‐15 dan
16, iaitu ketika terjadinya pemisahan cabang‐
cabang ilmu bukan agama (sains, teknologi
dll) dengan cabang‐cabang ilmu yang 
bersumber dari agama Kristian. Perspektif
ilmu dipandang terputus langsung kaitannya
dengan persoalan ilahiyah dan hanya
bersumber dari akal manusia semata‐mata. 
Sekularisasi pendidikan ini berterusan dan 
natijahnya dapat dilihat pada 1957, muncul pelbagai 
cabang ilmu pengetahuan yang dikategorikan oleh 
para rektor universiti AS sebagai “ilmu Sastera, ilmu 
Sosial dan Ilmu Alam”. Penjuzukan ilmu ini 
kemudiannya menjadi popular dan turut 
mempengaruhi dunia Islam. Bahkan, dalam 
perencanaan kurikulum untuk universiti‐universiti di 
AS, ilmu berbentuk agama tidak dimasukkan ke 
dalam sukatan pelajaran wajib. Pelajar hanya 
digalakkan menguasai pengetahuan dasar 
berkaitan ketiga‐tiga cabang ilmu tersebut sahaja. 
 Pendidikan menurut Islam mempunyai
kedudukan yang tinggi.  
 Ini dibuktikan dengan wahyu pertama yang 
disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w
yang menyuruh baginda membaca dalam
keadaan beliau yang ummi.
 Di samping itu, wahyu ini juga mengandungi
suruhan belajar mengenali Allah s.w.t, 
memahami fenomena alam serta mengenali diri
yang meraangkumi prinsip‐prinsip aqidah, ilmu
dan amal
 Dr. Yusuf al‐Qadarawi(1980) mendefinisikan
pendidikan Islam sebagai pendidikan bagi
keseluruhan hidup termasuk akal, hati dan
rohani, jasmani, akhlak dan tingkahlaku. 
 Secara umumnya, ia adalah satu proses
berterusan untuk merubah, melatih dan
mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia
dengan bersaskan nilai‐nilai Islam yang 
bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan
yang bertaqwa dan mengabdikan diri kepada
Allah s.wt. untuk mendapatkan kejayaan di
dunia dan akirat.
Sumber pendidikan Islam ialah Al Quran dan 
Sunnah Rasulullah SAW s.a.w. 
1. Al‐Quran 
 Merupakan sumber Islam yang utama
 Telah digariskan matlamat yang 
diantarany:
 (a) untuk mendidik akal supaya berfikir
dan mengambil pengiktibaran
 (b) supaya manusia beristiqamah
dengannya, tenang serta mengambil
petunjuk dengan syariatnya.
 (c) mendidik hati dan perasaan.
2. Al Hadis
 Merupakan sumber syariat kedua bagi
umat Islam
 Kewajipan berpegang dengan hadis
datang daripada Al‐Quran dan sunnah
 Sesiapa yang mengingkari kebenaran
hadis berertidia telah mengingkari
sebahagian dari al‐Quran
PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN SEKULAR

 Berdasarkan Al‐Quran dan  Berdasarkan logik akal dan


Sunnah kehendak peribadi.
 Bertuhankan Allah s.w.t pada  Bertuhankan nafsu,akal
setiap masa dan tempat dan kebendaan.
 Melahirkan ‘insan kamil’yang
 Melahirkan insan yang 
bertaqwa, beriman dan
kufur, zalim dan fasiq.
beramal salih
 mendidik akal, jasmani, dan  Menumpukan kepada
rohani manusia dengan kebendaan semata‐mata
bersaskan nilai‐nilai Islam tanpa melihat aspek lain.
 Menyemaikan semangat  Melahirkan individu yang 
sanggup berjihad dan dayus ke medan jihad 
ketahanan jiwa di dalam kerana khuatir akan mati
mengharungi hidup  Mengagungkan 
 Lahir sifat‐sifat  kehidupan duniawi yakni 
Mahmudah seperti  kasihkan dunia dan 
kina'ah, syukur, redha,  cintakan kebendaan 
sabar,kasihkan Allah dan  yang palsu dan bersifat 
Rasul‐Nya dan lain‐lain  sementara serta 
sifat terpuji mengabaikan kehidupan 
akhirat seolah‐olah ia 
tidak akan mati. 
 Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan‐Ku 
(agama Islam) yang betul lurus, maka
hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah
kamu menurut jalan‐jalan (yang lain dari
Islam), kerana jalan‐jalan (yang lain) itu
mencerai‐beraikan kamu dari jalan Allah. 
Dengan demikian itulah Allah perintahkan
kamu, supaya kamu bertaqwa.”(Surah al‐
An’am 6:153)
Islam secara jelas tidak mengenal pemisahan antara
agama dan kehidupan. Solat adalah ibadah yang 
menjadi sebahagian daripada syariat di mana
umat Islam wajib terikat sebagaimana keterikatan
mereka pada syariat di bidang lain, seperti
ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Apa jua
perbuatan seorang muslim adalah ibadah, kerana
Islam itu sendiri adalah sebuah agama yang 
lengkap dan menyeluruh. Beriman kepada
sebahagian ajaran Islam dan menolak sebahagian
yang lain adalah merupakan kekufuran. Oleh
kerana itu, benar‐benar pelik dan aneh jika ada
umat Islam yang terikut‐ikut berfahaman sekular. 
 Agama Islam dan politik adalah satu. Ini
bermakna Islam dan politik tidak dapat
dipisahkan.
 Aspek politik adalah yang paling utama
menerima kesan dari sekularisme.
 Teras kepada sekularisme ialah politik yang 
berasaskan kepada perkauman atau pun 
kebangsaan, atau apa yang kita panggil
nasionalisma.
 Politik sekularisme ialah acuan dari Barat, politik
yang mengutamakan nafsu dan kebendaan.
 Golongan sekular berusaha dengan sungguh‐sungguh
untuk menjauhkan Islam dari kekuasaan
pemerintahan. Mereka akan memastikan agar 
undang‐undang Islam tidak dirujuk walau dalam
masalah yang sangat kecil, sehinggakan Islam 
kelihatan tinggal namanya saja. Ini terjadi di
kebanyakan negara Islam. 
 Amalan politik akan hanya untuk kepentingan 
kumpulan kecil dan diri sendiri mengikut corak yang 
telah diajar oleh fahaman kapitalist dan meterialist.
 Negara Islam mana saja yang ingin melaksanakan
undang‐undang Islam secara menyeluruh pasti akan
menerima tekanan hebat dari pihak barat atau dari
golongan sekular dalam negara itu sendiri. 
 Ideologi sekularisme yang dibawa oleh orangYahudi
dan Nasrani ini merupakan fahaman negatif yang 
sengaja diadakan oleh orang kafir bagi menyesatkan
pemikiran orang Islam. 
 Sekularisme dapat dinilai dan diteliti dengan memberi
tumpuan dalam perkara yang berkaitan agama.
 Sekularisme memisahkan antara urusan agama dari
kehidupan manusia.
 Pengaruh sekularisme yang telah dibawa oleh
penjajah mengakibatkan berlakunya porak‐peranda
pegangan agama dalam kalangan umat Islam.
 Islam menolak fahaman sekularisme kerana ianya
terang‐terangan tidak berlandaskan kepada Islam
 Sekularisme membawa ajaran, pemikiran, 
fahaman yang memisahkan di antara agama 
dan kehidupan.
 Mereka menyatakan bahawa agama Islam 
adalah bersifat “ritual” yakni berbentuk ibadah
semata‐mata dan langsung tidak ada kaitan
dengan kehidupan manusia.
 Mereka menyatakan bahawa agama tidak
penting.
 Pengaruh sekularisme turut meletakkan para
ulama hanya golongan yang berperanan di
masjid, dan masalah‐masalah agama semata‐
mata seperti perkahwinan dan ibadah. 
 Turki adalah sebuah negara
yang mengamalkan
sekularisme yang 
digabungkan dengan konsep
barat.
 Mustafa Kemal Ataturk adalah
orang yang bertanggugjawab
menformasi Turki untuk
menjadi sebuah negara yang 
moden.
 Beliau dipengaruhi oleh ide
golongan Barat, sehingga
pembaharuan itu merumbah
peradaban dan kebudayaan
Turki dengan mengambil
peradaban Barat.
 Prinsip utama Mustafa Kemal
dalam rangka pembentukan
negara moden adalah
mengutamakan negara dari
agama.
Penghapusan Kekhalifahan dan
Reformasi Bidang Perlembagaan
• Kesultanan diTurki dihapuskan pada 1
November 1922
• Majlis Nasional Agung dijadikan sebagai
perwakilan dari rakyat dan mempunyai kuasa
legislatif dan eksekutif.
• Pemerintahan juga didasarkan kepada prinsip
populisme (kerakyatan).
 Mustafa Kemal juga ingin sekali
memutuskan hubungan dengan agama 
maka secara rasminya pada 3 Mac 1924 
kekhalifahan dihapuskan.
1. Reformasi di bidang hukum
dan undang‐undang
 memberi kebebasan kepada
individu untuk memilih agama.
 pripsip monogami diambil
sebagai ganti kepada prinsip
poligami.
 Sekularisme dalam
perlaksanaan perceraian iaitu
memberikan hak menjatuhkan
talak bagi kedua‐dua pihak
 Perkahwinan campur boleh dilakukan bagi
individu yang berlainan agama meskipun
mereka tidak perlu menganut agama Islam.
 Lelaki dan wanita diberikan hak warisan yang 
sama.
 Membolehkan perempuan
memakai tudung dengan
syarat mesti memakai skirt.
 Membolehkan lelaki memakai
seluar panjang dengan syarat
memakai tli leher dan topi.
 Menyuruh wanita dan lelaki
menari di khalayak ramai.
 Menggalakkan minum arak
secara terbuka.
 Mengarahkan Al‐Quran 
dicetak dalam bahasa Turki
 Menukar azan ke dalam
bahasa Turki. Bahasa Turki
sendiri diubah dengan
membuang unsur‐unsur Arab 
dan Parsi.
 Mengambil arkitek‐arkitek
dari luar negara untuk
memodenkan Turki dan
diarah mengukir patung‐
patung diseluruh bandar
Turki.
 Agama Islam juga dibuang
sebagai agama rasmi negara
 Menukar Masjid
Ayasophia kepada
muzium, dan ada
sesetengah masjid
dijadikan gereja.
 Menutup masjid serta
melarang dari
bersembahyang
berjemaah.
 Menghapuskan
Kementerian Wakaf
dan membiarkan anak‐
anak yatim dan fakir 
miskin.
KESIMPULAN
 Sekularisme sebenarnya adalah musuh
Islam dan proses sekularisasi, dan
sekular itu sendiri tidak boleh dihubung
kaitkan dengan Islam. Bahkan
terjemahan perkataan sekularisme
dalam bahasa Arab seperti ‘Ilmaniyyah’
atau ‘ulmaniyyah’ adalah tidak tepat
sama sekali, kerana tidak ada
padanannya dlam konsep Islam.
 Umat Islam dan para pemimpin
mestilah menjadikan keseluruhan
ajaran dan perintah Allah swt dan
Rasul-Nya sebagai perlembagaan
dalam kehidupan. Mereka mesti
mengambil apa sahaja yang disuruh
dan meninggalkan apa sahaja yang
dilarang.
 Allah swt tidak menerima permintaan mereka
itu , melainkan mereka masuk ke dalam syariat
Islam itu secara keseluruhan ( total ) , seperti
mana yang diterangkan-Nya dalam Al-Quran Al-
Karim (Surah Al-Baqarah 208):

 ‫م َكآ ﱠف ًة َوال َ تَ ﱠت ِب ُعو ْا‬ ِ ‫الس ْل‬


ِّ ‫خلُو ْا فِي‬ َ ‫يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ‬
ُ ‫ين آ َم ُنو ْا ا ْد‬
‫ُم َع ُد ﱞو ﱡم ِبين‬ ْ ‫ن إِنﱠ ُه لَك‬ِ ‫الش ْيطَا‬
‫ﱠ‬ ُ ‫خ‬
ِ‫ط َوات‬ ُ

 “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah


kamu ke dalam Ugama Islam (dengan mematuhi)
segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu
menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya
Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang
nyata.”
 Oleh itu , Allah swt memberi amaran dan peringatan kepada
golongan manusia yang mengamalkan sikap memandang ringan
dan menganggap rendah terhadap sebahagian daripada
hukum-hukum yang Allah swt turunkan.Firman-Nya (Surah
Al-Maidah 48):

 َ ‫م أَن َي ْفتِ ُنو‬


‫ك‬ ْ ‫ھ‬ ُ ‫اح َذ ْر‬
ْ ‫م َو‬ ْ ‫اءھ‬ ْ َ‫ل الل ُّه َوال َ تَ ﱠت ِب ْع أ‬
ُ ‫ھ َو‬ َ ‫مآ أَن َز‬
َ ِ‫احكُم بَ ْي َن ُھم ب‬
ْ ‫ن‬ِ َ‫َوأ‬
َ ‫ض َما أَن َز‬
َ ‫ل الل ُّه إِلَ ْي‬
‫ك‬ ِ ‫……… َعن بَ ْع‬..

 “Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka


dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah
engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-
jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu
hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu.”
Ada
Soalan?

Anda mungkin juga menyukai