Anda di halaman 1dari 1

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Nama/Kod Subjek

BBT 20403 - Teknologi Industri

Tugasan

Kumpulan

A)

B)

POSTER/BAHAN PEMBENTANGAN
Pilih salah satu peralatan pertukangan atau amali yang digunakan disekolah dan bandingkan
dengan peralatan pemesinan yang terkini yang digunakan di industry.
Hasilkan poster pembentangan (e.g.: power point/ mahjung paper) bagi membentangkan hasil
perbincangan berkumpulan
Poster/bahan pembentangan tersebut perlulah mengandungi kriteria-kriteria berkaitan peralatan
yang dipilih seperti:
Fungsi-fungsi peralatan (dari aspek penggunaan,bahan kerja yang boleh digunakan dll)
Perbandingan antara aplikasi di sekolah dan di industri
Perbandingan berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan setiap peralatan yang dipilih
dari aspek kos, qualiti hasil kerja, masa operasi, tenaga kerja, quantiti bahan yang boleh
dihasilkan, penyelenggaraan dan lain-lain.
PEMBENTANGAN
Semua pelajar DIWAJIBKAN hadir.
Sila sediakan bahan pembentangan dan peralatan yang berkaitan (jika ada) bagi tujuan
pembentangan
Tarikh pembentangan: Minggu ke-5 kuliah
Masa: 8.00 -11.00 malam
Tempat : Makmal AutoCAD

C)

FORMAT LAPORAN
i.
Times New Roman; Font 12; 11/2 spacing; normal margin
ii.
Muka depan: Nama Universiti dan Fakulti; Nama dan Kod Kursus; Tajuk tugasan; Nama
Pelajar; No. matrik pelajar; Seksyen
iii.
Isi Kandungan dan laporan (berkaitan dengan aspek-aspek yang dibentangkan di atas)
iv.
Lampiran yang berkaitan (e.g.: gambar peralatan)