Anda di halaman 1dari 1

SULIT

Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
SELANGOR
------------------------------------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
TAHUN 5
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Mei
1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

Jawab semua soalan di dalam kertas jawapan yang disediakan.

Kertas soalan ini menngandungi 40 soalan aneka pulihan. Pilih jawapan yang betul.