Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK

Tidak setuju

Tidak pasti

Sutuju

Kawasan pembelajaran ini bersih dan selesa

Suasana pembelajaran adalah sesuai dengan aktiviti PnP

Perkara

No

Sangat setuju

setujuSangat tidak

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

(A) KEADAAN PERSEKITARAN KELAS

Suhu persekitaran sesuai dan selesa

Kedudukan dan susunan perabot adalah sesuai

Pengcahayaan di kawasan ini mencukupi

Penyampaian guru jelas didengari

(B) MOOD PELAJAR


7

Pelajar selesa sepanjang proses PnP

Pelajar tidak rasa mengantuk ketika proses PnP dilaksanakan

Pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap perkara yang


disampaikan oleh guru

10

Pelajar berinteraksi secara aktif semasa proses PnP

(C) PANDANGAN DAN CADANGAN


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________