Anda di halaman 1dari 10

Soalan 1-10

Bulatkan jawapan yang betul.

10 m

12 m
B. Lengkapkan tempat kosong dengan kata nama khas.

12 m

C. Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

8m
D. Lengkapkan ayat dengan kata kerja yang betul.

8m
E. Lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai.

10m
F. Pilih kata adjektif yang sesuai.

12m
G. Garisi kata ganti nama diri yang sesuai.

10m
H. Garisi kata tanya yang sesuai.
1. Puan Haida sedang berbual dengan ( siapa ,apa ) ?
2. ( Bila, Siapa )kah jiran kamu itu akan pulang ke kampung?
3. Sudah ( berapa, mengapa ) lamakah awak berjiran
dengannya?
4. Di ( apa, mana ) sukaneka itu akan diadakan pada minggu
hadapan?
5. ( Bagaimana, Mana )kah pencuri itu boleh memasuki rumah
Azli?
I.

10m
Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan berlawan yang
sesuai.
1. Baru x lama
2. Sihat x
3. Tinggi x .
4. Sayang x ..
5. Tebal x .
8m

SEMAK
SEMULA..
PASTIKAN

NAMA:
___________________________________ TAHUN: _______________

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM


72120 BANDAR SERI JEMPOL, NSDK.

UJIAN BULANAN
KALI PERTAMA
BAHASA MELAYU PENULISAN
TAHUN 2
1 JAM
____________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh:

Pn. Laila Wati Johari

Pn. Rozana Sadon

Guru Bahasa Melayu 2A.

Ketua Panitia Bahasa Melayu.