Anda di halaman 1dari 1

Tugas bahasa jepang!

Tulis dalam huruf hiragana.


1. ku | ru | ma

2. a | shi | ta

3. ko | ku | se | ki

4. o | su | shi

5. ta | be | ru

6. wa | ka | ra | na | i

7. sa | zu | ke | ru

8. ri | ku | tsu

9. ta | chi | yo | mi
10. mo | no | ma | ne
11. hi | ga | e | ri

12. pon | zu

13. hi | ru | me | shi

14. re | ki | shi

15. fu | yu | ka | i

16 ta I be I mo I no =
17. ta I tsu

18. ji I yu I u

19. ma I n I na I ka =
20. ko I to I ba

Kerjakan di kertas selembar dikumpulkan!