Anda di halaman 1dari 1

JADUAL KERJA BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3 2016

BULAN
JANUARI

TARIKH
5

AKTIVITI
Pengedaran takwim tajuk pembelajaran
sepanjang tahun
Taklimat Pengenalan BI PT3
LDP Format dan panduan penskoran BI
PT3
Bengkel Writing
Bengkel Spoken Interaction Group I
Bengkel Spoken Interaction Group II
Perekodan Perkembangan Pembelajaran
Murid 1

Trial PT3
Taklimat dan bengkel Ujian-lisan
Mendengar
Ujian-lisan bertutur & ujian-lisan
mendengar

12
1
2
25 29

MEI
JUN
JULAI

11 15
22

OGOS

1 - 30

SEPTEMBE
R

1 30
2

10
14
24 28
1 30

FEBRUARI
MAC
APRIL

OCTOBER

NOVEMBE
R

DISEMBER

Pembelajaran secara modul


Bengkel cara menjawab kertas Bahasa
Inggeris
PT3
Perekodan Perkembangan pembelajaran
Murid 2
Semakan kertas peperiksaan
Moderasi dan verifikasi
Semakan teknikal
Key-in markah
Pemberian slip