Anda di halaman 1dari 33

3

7

9

Xun Lei udak rnangluraukan slndlran Miao Fa. Dla angkac kakl untuk rnenlnggalkan tempat leu kerana dla percaya ...

14

17

20

21

22

24

25

Ji Chen Tian mengambll Ian gkah uta rna u ntu k menyerang tapi Golok

Khayalannya telah Ir~==:;:===:-"':' "::~

berkecai kerana Maut

30~

3

Kau ada api,

I

tak?

Sanii VJjI'a (ita Iii

<Gunlu\g I JQ.unlun