Anda di halaman 1dari 1

RUHI MUKHLIS B MUHAMMAD

2144 TAMAN AZAM


JALAN LONG YUNUS
15400 KOTA BHARU
KELANTAN

Kepada yang berkenaan

Memberi kebenaran rakan kongsi saya untuk menggunakan syarikat


membuat urusan dengan bank
Merujuk kepada perkara diatas saya memberi kebenaran kepada rakan kongsi
saya
Untuk menggunakan nama syarikat kami dalam membuat urusan pinjaman
dengan bank
2. Sehubungan dengan itu saya memberi kebenaran dan telah mendapat
persetujuan dari saya kepada Ruhi Muzakkir B Muhammad 880303-03-5701
untuk membuat sebarang urusan menggunakan nama syarikat kami dengan
pihak yang berkenaan.

3.

Dengan itu,saya mengaku akan bertanggungjawab di atas tindakan

memberi kebenaran ini.Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan


amatlah saya hargai dan didahulukandengan ribuan terima kasih.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,

.....................................
Ruhi Mukhlis b Muhammad