Anda di halaman 1dari 9

Nama : khairul haziq

amir shafiq

Teknik soalan dalam pnp


Teknik soal jawab merupakan teknik
yang paling lama dan paling popular
digunakan dalam bidang pendidikan.
Pemilihan teknik ini dalam pengajaran
dan pembelajaran dapat melahirkan
interaksi antara guru dan pelajar secara
berkesan
Kejayaan penggunaan teknik ini dalam
pengajaran dan pembelajaran
bergantung kepada kebolehan guru
untuk menguasai teknik menyoal.

Kemahiran penyoalan

Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam pengajaran guru.

Hampir semua proses p & p melibatkan penggunaan teknik menyoal.

Dalam set induksi kemahiran penyoalan digunakan untuk membantu


pelajar mengingat kembali pengetahuan lepas.

Dalam peringkat perkembangan kemahiran penyoalan adalah untuk


mencungkil fikiran pelajar.

Di peringkat penutup, kemahiran penyoalan digunakan untuk menilai


pencapaian objektif pelajaran.

Kaedah socrates adalah satu kaedah yang menggunakan satu siri soalan
untuk membimbing pelajar menemui sesuatu kesimpulan.

PANDUAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN


PENYOALAN.
Untuk menggunakan kemahiran penyoalan dengan
berkesan dalam aktiviti pengajaran, guru haruslah
memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut:
Pembentukan soalan.
Teknik mengemukakan soalan
Penerimaan Jawapan Pelajar

Pembentukan soalan.
Aras soalan hendaklah sesuai mengikut umur, kebolehan
dan pengalaman pelajar.
merancang jenis-jenis soalan yang berkaitan sebelum
aktiviti pengajaran dimulakan.
Perkataan dan istilah yang digunakan haruslah mudah
difahami oleh kanak-kanak. Sesuai dengan peringkat umur.
Bentuk soalan hendaklah diubah dari masa ke semasa
untuk menarik minat pelajar.
Bentuk soalan yang mendorong pelajar berfikir. elakkan
soalan yang mengandungi jawapan sendiri
Bentuk soalan haruslah ringkas, tepat dan jelas.

Teknik mengemukakan soalan


mengemukakan soalan terlebih dahulu, berhenti sekejap
untuk memberi masa mereka berfikir, kemudian
menyebut namanya supaya menjawab.
Tujukan soalan kepada seluruh kelas dan bukan kepada
pelajar cerdas sahaja.
memastikan semua pelajar mengambil perhatian
terhadap jawapan yang diberi oleh seorang pelajar.
Untuk menarik perhatian pelajar guru hanya menyebut
soalan sekali sahaja dengan syarat sebutan guru cukup
lantang dan jelas didengar oleh semua pelajar. Pastikan
juga semua pelajar telah bersedia mendengar soalan
guru

Penerimaan Jawapan Pelajar.


diberikan pujian kepada pelajar yang telah
memberi jawapan yang betul.
Elakkan amalan mengulangi jawapan pelajar.
Jika jawapan yang diberi adalah baik dan
penting.
Jika jawapan kurang lengkap.
Jika pelajar tidak boleh menjawab
melarang pelajar memberi jawapan secara
beramai-ramai.
Elakkan diri daripada mengejek pelajar yang
memberi jawapan salah atau jawapan bersifat
bodoh.

OBJEKTIF OBJEKTIF PENYOALAN.


Menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar.
Penilaian terhadap P&P.
Merangsang dan mencungkil fikiran pelajar.
Membimbing pelajar menggunakan kaedah inkuiri
penemuan.
Menarik perhatian pelajar supaya menumpukan
perhatian.
Menilai keberkesanan pengajaran guru dan
pencapaian objektif pelajaran.
Menjalin hubungan baik di antara guru dengan
pelajar melalu aktiviti soal jawab.