Anda di halaman 1dari 13

PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) 2013

MAKLUMAT SEKOLAH
TARIKH
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Sekolah
Kod Sekolah
Alamat Sekolah

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. Telefon
No.Faks

Alamat e-mel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Pengetua/Guru Besar

Gred Jawatan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama Penolong Kanan 1 (Pentadbiran)

Nama Pegawai Data MMI


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Guru
Lelaki
Perempuan
Jumlah
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Kelas & Waktu
KELAS

BIL

AHAD

ISNIN

SELASA

RABU

Jum

Jum

Jum

Jum

TAHUN 1

10

40

10

40

36

10

40

TAHUN 2

10

50

10

50

45

10

50

TAHUN 3

10

40

10

40

36

10

40

TAHUN 4

10

40

10

40

36

10

40

TAHUN 5

10

50

10

50

45

10

50

TAHUN 6

10

50

10

50

45

10

50

JUMLAH

27

60

270

60

270

54

243

60

270

2013

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

KHAMIS
W

Jum

28

46

35

46

28

46

28

46

35

46

35

46

42

189

276

LAPORAN KEBERADAAN GURU DI SEKOLAH


DI BAWAH AMALAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)
SEKOLAH
BULAN :

SEPTEMBER

TAHUN

2013

Bil.
Bil.
Guru
Hari
x
Sekolah
Hari
Sekolah

Jumlah

AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

Perempuan

Hari

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lelaki

Tarikh

Bilangan Guru

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data Guru Keluar Semasa PdP


Urusan Rasmi
Bil. Guru
Bercuti
Bil.

Seminar /
Kursus /
Bengkel

Mesyuarat
Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kokurikulum

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sukan
Bil.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NGO

Urusan Tidak

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NGO
%

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Komunit
%

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Keberadaan Guru

Aktiviti Guru Ganti

n Tidak Rasmi

Komuniti

Bil. Waktu
Keseluruhan
(Bilangan waktu

Lain-lain

Bil. Waktu
Guru
Tidak Hadir

Bil. Waktu
Guru Hadir

sehari X Bilangan
kelas)

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil. Waktu
Yang Perlu
Guru Ganti
Bil.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mengajar
Menggunakan
Mata Pelajaran
Bahan Guru
Guru
Yang Diganti
Yang Diganti

Bil. Waktu
Yang Ada
Guru Ganti
Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mengajar
Mata
Pelajaran
Lain
Bil.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Menjalanka
Aktiviti Sela
PdP

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

enjalankan
tiviti Selain Tiada Aktiviti
PdP
%

Bil.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DATA GURU KELUAR SEMASA PdP


(Urusan Rasmi)

Mesyuara

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

BIL
PERATUS

Seminar/
Bengkel/

Kokuriku
Sukan
NGO

0
0
1

0
0
2
1
2
3
4
5

0
0
3

0
0
4

Mesyuarat
Seminar/Kursus/Bengkel/Taklimat
Kokurikulum
Sukan
NGO

0
0
5

PdP

Mesyuarat
Seminar/ Kursus/
Bengkel/ Taklimat
Kokurikulum
Sukan
NGO

DATA GURU KELUAR SEMASA PdP


(Urusan Tidak Rasmi)

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

BIL
PERATUS

0
0
1

0
0
2
1 NGO
2 Komuniti
3 Lain-lain

0
0
3

PdP

NGO
Komun
iti

KEBERADAAN GURU

Bilangan Wakt
Hadir

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

BIL
PERATUS

Bilangan Wakt
Tidak hadir

Bilangan Wakt
Perlu Guru Ga

Bilangan Wakt
Ada Guru Gan

0
0
1

0
0
2
1
2
3
4

Bilangan
Bilangan
Bilangan
Bilangan

3
waktu
waktu
waktu
waktu

0
0
4

guru hadir
guru tidak hadir
yang perlu guru ganti
yang ada guru ganti

0
0
5

Bilangan Waktu Guru


Hadir
Bilangan Waktu Guru
Tidak hadir
Bilangan Waktu Yang
Perlu Guru Ganti
Bilangan Waktu Yang
Ada Guru Ganti

AKTIVITI GURU GANTI

Mengajar mat
pelajaran guru
diganti

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

BIL
PERATUS

Menggunakan
guru yang dig

Mengajar mat
pelajaran lain

Menjalankan a
selain PdP
Tiada aktiviti

0
0
1

0
0
2
1
2
3
4
5

0
0
3

0
0
4

0
0
5

Mengajar mata pelajaran guru yang diganti


Menggunakan bahan guru yang diganti
Mengajar mata pelajaran lain
Menjalankan aktiviti selain PdP
Tiada aktiviti

GANTI
Mengajar mata
pelajaran guru yang
diganti
Menggunakan bahan
guru yang diganti
Mengajar mata
pelajaran lain
Menjalankan aktiviti
selain PdP
Tiada aktiviti