Anda di halaman 1dari 6

Nama : _________________________________________

Tingkatan : __________________

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HUTCHINGS PULAU PINANG


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN, 2015
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SIVIK
TINGKATAN
:1
MASA
: 1 JAM

DISEDIAKAN OLEH : PN NORASYIKIN OKAL


DISEMAK OLEH
: PN TENGKU NORZAINI
DISAHKAN OLEH : EN RAJOO A/L SAMUVAEL

BAHAGIAN A [40 markah]


Jawab semua soalan. Hitam jawapan anda di dalam borang OMR yang disediakan
1.

Apakah kepentingan perkembangan potensi diri?


A Membolehkan seseorang mencapai kejayaan dan kecemerlangan
B Membuatkan seseorang individu dihormati dan disegani
C Meningkatkan kekayaan dan kebahagiaan hidup seseorang
D Meningkatkan taraf hidup seseorang

2.

Mengapakah kita perlu memberikan sokongan kepada pasukan sekolah yang menyertai sesuatu
pertandingan?
A
B
C
D

3.

Daniel tidak dapat hadir ke sekolah kerana demam. Apakah tindakan yang sewajarnya yang perlu diambil
oleh Daniel?
A
B
C
D

4.

6.

Memberitahu rakan karib


Tidak memaklumkan kepada pihak sekolah
Memaklumkan kepada pihak sekolah dan memberikan surat akuan doctor
Mendiamkan diri sehingga ditanya guru

Amalan memelihara dan memulihara alam sekitar bertujuan untuk


A
B
C
D

5.

Untuk memeriahkan suasana pertandingan


Untuk meniupkan semangat pasukan sekolah agar bermain dengan lebih baik
Untuk memberi komen yang negatif selepas permainan
Untuk membawa rakan-rakan ke tempat pertandingan

menjaga kesihatan diri manusia


mengekalkan keseimbangan ekosistem
mencantikkan sesuatu kawasan
menyokong kempen memelihara alam sektar yang dianjurkan oleh kerajaan

Antara berikut manakah sikap yang perlu dijauhi oleh pelajar yang ingin menjaga imej dan menaikkan
imej sekolah?
A Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah
B Mengamalkan nilai-nilai murni
C Menghormati bakat dan pendapat pelajar lain
D Merosakkan harta benda sekolah
Seseorang itu boleh menunjukkan perasaan sayang terhadap anggota kelaurga mereka dengan cara
I
II
III
IV

cuba memenuhi keperluan mereka


meraikan hari-hari istimewa bersama-sama
mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perasaan sayang
memanggil ahli keluarga dengan panggilan yang tidak sopan
1

A
B
C
D
7.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga?
I
II
III
IV
A
B
C
D

8.

Memasang radio dengan kuat ketika ibu sedang sembahyang


Menutup suis kipas di bilik kakak selepas menggunakannya
Menolong ibu menyediakan hidangan makan malam
Membantu adik menyiapkan projek geografi
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Mengapakah cerita rakyat amat berguna kepada golongan remaja?


A
B
C
D

9.

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Ceritanya banyak berkaitan dengan kehidupan golongan remaja


Mengandungi banyak nasihat dan pengajaran yang dapat dijadikan tauladan
Ceritanya dapat menghiburkan mereka
Terdapat banyak isu semasa yang dipaparkan

Antara berikut merupakan tanggungjawab ibu bapa, kecuali


A
B
C
D

memberikan kasih sayang dan tauladan yang baik kepada anak-anak


memberikan pendidikan kepad aanak-anak
menyediakan tempat tinggal untuk anak-anak
menuruti semua kehendak anak-anak walaupun tidak berkemampuan

Pelajar tingkatan satu Jingga mengadakan kutipan derma bagi membeli sepasang kaki alsu untuk
Azlan yang baru ditimpa kemalangan
10.

Pernyataan di atas berkaitan dengan.


A
B
C
D

11.

jati diri
kesedaran sivik
perasaan empati
kelestarian alam sekitar

Kita boleh menjaga kelestarian alam sekitar dengan cara


I
II
III
IV

mengitar semula bahan buangan seperti kaca, kertas dan plastic


membuang samapah di tempat yag disediakan
menggunakan barangan yang mengandungi klorofluorokarbon (CFC)
Menjalankan proses penghutanan semula

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV
Kita tidak seharusnya mengambil kesempatan terhadap golongan yang lemah
2

12.
Apakah tajuk cerita rakyat berdasarkan pengajaran diatas?
A
B
C
D
13.

Potensi diri boleh didefinisikan sebagai


A
B
C
D

14.

15.

17.

gambaran fizikal seseorang


identiti diri yang sukar dicapai
bakat, kebolehan dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang
gambaran keseluruhan tentang seseorang dan matlamat hidup yang ingin dicapainya

Antara hak-hak golongan kurang upaya ialah


I
II
III
IV

mengundi
bersuara
hidup aman dan damai
mendapatkan pendidikan

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
semua di atas

Antara berikut, manakah merupakan pernyataan yang menggambarkan masyarakat yang sejahtera?
A
B
C
D

16.

Nakhoda Tanggang
Burung laying-layang
Sang kancil menjadi hakim
Ahli sihir yang angkuh

Kemudahan infrastruktur hanya tertumpu di kawasan bandar


Bantuan kemanusiaan untuk mangsa bencana alam sukar diperoleh di kawasan luar bandar
Kemudahan awam hanya diberikan kepada kaum tertentu sahaja
Setiap kaum bebas menganut agama masing-masing

Antara berikut , yang manakah merupakan amalan nilai-nilai murni bagi membentuk masyarakat yang
sejahtera?
I
II
III
IV

Bekerjasama
Bersatu padu
Hormat-menghormati
Mementingkan diri sendiri

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Apak ciri-ciri rakan sebaya yang baik?


A
B
C
D

Berkongsi kesenangan sahaja


Sentiasa menasihati dan membantu kita ke arah kebaikan
Mendorong kita melakukan perkara-perkara negative
Selalu membantu kita mencuri dan memeras ugut
3

18.

Sekiranya anda tidak sependapat dengan rakan dalam sesuatu hal, apakah yang perlu anda lakukan?
A
B
C
D

19.

Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah?


A
B
C
D

20.

Mencari alas an agar pendapat anda diterima


Meminta pertolongan daripada pihak ketiga
Penyelesaiaan Win-Win perlu diambil
Memutuskan perhubungan dengan rakan anda

Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku


Supaya pelajar tidak nakal
Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri
Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan

Apakah bahasa kebangsaan bagi Malaysia?


A
B
C
D

Bahasa Mandarin
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab

BAHAGIAN B [60 markah]


Jawab semua soalan di ruangan yang disediakan
1. Tandakan (

) pada pernyataan yang betul dan (

) pada pernyataan yang salah

(a)

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu pengetahuan

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Semua pelajar dibenarkan berambut panjang


Menjaga harta benda sekolah adalah tanggungjawab semua guru
Harta benda sekolah disediakan untuk kemudahan pelajar
Semua pelajar diwajibkan untuk hadir ke sekolah sebelum jam 12.40 tengahari
Para pelajar dibenarkan berlari semasa makan
Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas masing-masing
Sebagai komuniti sekolah kita haruslah bekerjasama sebagai satu pasukan dalam
menjayakan aktiviti sekolah.
Imej sekolah dapat ditingkatkan dengan bekerjasama menjayakan sesuatu aktiviit
Pelajar tidak diwajibkan memakai lencana sekolah dan bertali leher

(h)
(i)
(j)

(10 Markah)
2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai
meraikan
dikritik
a)
b)
c)
d)

mengasuh
mencelah

sokongan
cadangan

sopan
menghormati

kesalahan
teguran

Asyraaf bersedia menerima _____________________ daripada gurunya.


Seenivasan selalu bertolak ansur dengan ________________________ yang dikemukakan oleh rakannya.
Iqbal tidak akan ____________________ ketika rakannya sedang bercakap dengan orang lain
Calvin sentiasa menerima dan ____________________ bakat dan kebolehan rakan-rakannya.
4

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Aiman tidak berkecil hati apabila cadangannya ____________ oleh rakan-rakannya.


Kita perlulah meminta maaf kepada ibu bapa sekiranya melakukan ________________ terhadap mereka
Kita perlu memberikan ___________________ dan dorongan kepada ahli keluarga
Ibu bertanggungjawab _____________________m dan mendidik anak-anak, menyediakan keperluan makan
dan minum, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak
Kita harus menggunakan kata-kata yang ________________ ketika berinteraksi dengan ibu bapa dan adik
beradik
Antara cara untuk menunjukkan kasih sayang kepad ahli keluarga termasuklah __________________ harihari penting dalam hidup mereka.
(10 Markah)

3. Gariskan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sejahtera pada pernyataan yang berikut
a) Anggota masyarakat yang sentiasa menghargai satu dengan yang lain
(Hormat menghormati / Amanah)
b) Masyarakat yang saling bantu-membantu menyelesaikan satu tugasan
(Kasih sayang / Bekerjasama)
c) Masyarakat yang berbilang kaum berkongsi maklumat yang sama kearah kebaikan
(Bersatu padu / Keadilan)
d) Masyarakat yang bertolak ansur dan bebas mengamalkan kebudayaan dan kepercayaan masing-masing
(Keberanian / Toleransi)
e) Masyarakat yang sentiasa mengutamakan kepentingan anggota masyarakat yang lain
(Penyayang / Kejujuran)
(5 Markah)
4. Padankan pengajaran bagi cerita rakyat pelbagai kaum di bawah
Pengajaran
Jangan Menderhaka
Jangan sombong
Jangan bersikap tamak dan haloba
Jangan berpura-pura tahu
Jangan bersiap terlalu angkuh

Cerita Rakyat
Kura-kura yang pintar
Ahli sihir yang angkuh
Kong Zhi meminta tunjuk ajar budak kecil
Nakhoda Tanggang
Burung layang-layang
(5 Markah)

5. Nyatakan tindakan yang wajar dilakukan apabila berhadapan dengan situasi berikut.
(a) Aiman menceritakan masalah keluarganya kepada Azrul. Azrul pula mengajak Aiman merokok di dalam
tandas sekolah untuk menghilangkan tekanan. Apakah yang wajar Aiman lakukan?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(b) Shaun tidak bersedia menghadapi peperiksaan akhir tahun. Farid mencadangkan Shaun meniru ketika
peperiksaan nanti. Apakah tindakan Shaun?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(c) Azrizan mengajak Mogan keluar malam tanpa meminta izin daripada bapanya. Apakah yang wajar
dilakukan oleh Mogan?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(d) Sugan mengajak Deshigan membuli pelajar baru di sekolah mereka? Apakah tindakan Deshigan?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(e) Ayah dan Ibu menghadiahkan beg baru kepada Solihin kerana berjaya mendapatkan markah yang tinggi
dalam ujian. Adik Solihin turut menginginkan beg yang sama. Apakah yang wajar dilakukan oleh
Solihin?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(10 markah)